14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

"Тобі, мово, вічна честь і слава". КВК для 9-11 класів

Про матеріал

КВК проводиться з метою поглибити, узагальнити, систематизувати знання учнів про українську мову; формувати вміння працювати в команді. У матеріалі є такі завдання: "Свята", гра "Так чи ні?", "Повторюємо фонетику", "Наголошуймо правильно", "Культура мовлення", "Одним словом", "Знайди відповідник", "Математика в слові", "ЦІкавість паронімів", "Включи логіку","Синоніми навколо нас", завдання для вболівальників.

Перегляд файлу

         Тобі, мово, вічна честь і слава

(КВК серед учнів 9-10 класів)

 

Вступне слово вчителя: Ніжна, мила, світанкова,

Ясна, чиста, колискова,

Мелодійна, дзвінкотюча,

Дивна, радісна, співуча,

Лагідна, жива, казкова,

Красна, чарівна, шовкова,

Найдорожча, добра, власна,

Мудра, сонячна, прекрасна,

Солов’їна, барвінкова

Наша українська мова. (Д. Білоус)

 

На нашому КВК будуть змагатися дві команди: «Лінгвісти» та «Оратори». На  сцену оплесками запрошуємо команду «Лінгвісти» та команду  «Оратори». (звучить музика)

 Капітан команди «Лінгвісти» … (прізвище, імя учня).

 Капітан команди  «Оратори»… (прізвище, імя учня).

  Оцінюватиме відповіді команд вельмишановне компетентне  журі у складі… (оголошується склад журі).

Шановні учасники, за  вас вболівають ваші друзі, ровесники, однокласники. Отже, думайте, творіть, перемагайте. Я зичу вам успіху!

 

Завдання 1: «Свята». З’єднати дату з подією. (завдання записане на дошці)

8 вересня – Міжнародний день грамотності

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек.

9 листопада – День української писемності та мови.

21 лютого Міжнародний день рідної мови.

23 квітня – всесвітній день книги й авторського права.

24 травня День слов’янської писемності та  культури.

 

Завдання 2: Гра «Так чи ні?»

 

п/п

                                          Запитання

Так

Ні

1

У світі нараховується приблизно 6 тисяч мов.

+

 

2

Філологи попереджають, що в XXI столітті щонайменше 40% цих мов вимруть.

+

 

3

Слово ясний має подвійний наголос.

+

 

4

Буланий – це світло-рудий.

+

 

5

Від часів російського царизму та в умовах радянської імперії українська мова витримала 25 заборон! (48)

 

-

6

Слово ярмарковий має подвійний наголос.

-

 

7

Слово звіроферма пишеться через дефіс.

 

-

8

Псевдонім – шифрований підпис автора під своїм твором, щоб приховати справжнє ім’я. (Криптонім)

 

-

9

Батьківщиною мови, як і людини, сучасні вчені вважають район Танганьї у Східній Африці.

+

 

10

Пуризм – надмірне прагнення очистити свою мову від слів іншомовного походження.

+

 

11

Слово торф’яний пишемо без апострофа.

 

-

12

Єдиним алфавітом поміж  усіма світовими, у якому відсутнє розрізнення великих і малих літер, є грузинський.

+

 

13

Рекордсмен серед поліглотів світу – німець  Людвіг Густава Шютца, який знав 170 мов світу.  (270)

 

-

14

Англійський король Георг І не знав жодного слова англійською мовою.

+

 

15

Стилістика вивчає стилістичні засоби мови.

+

 

16

Фразеологізми – це лексичні словосполучення.

 

-

17

У 1928 році на Міжнародному конкурсі мов у Парижі українську мову визнали однією з наймелодійніших мов у світі після французької та італійської.

+

 

18

Слово аж ніяк пишемо разом.

 

-

19

Українську мову можна почути майже в 50 країнах світу. (40)

 

-

20

У словнику української мови налічується більше 200 тисяч слів!

+

 

 

Завдання 3: «Повторюємо фонетику». Затранскрибувати слова.

Студентський – [с т у д е н\ с\ к и й]

Суцвіття – [с у цי вי і т/: а]

Тітчин י і  ч: ие н]

Учиться – [у ч ие ц/: а]

Хвилюватися – [х в и ел/ у в а т ие с/ а]

Шістдесят – [шי і з д еи с/ а т]

Бумага – [б уо м а г а ]

 

Принісши – [п р ие нי і ш:и]

Велетенський – [в еи л еи т е н/ с/ к и й]

Дігтяр – [дי і х т/ а р]

Зозуля – [з оу з у л а]

Шістсот – [шי і с: о т]

Хвилюєшся – [х в и ел/ у й е с/: а]

Безжурний – [б еи ж: у р н и й ]

 

        Завдання для вболівальників: Відгадай діалектизм

Чічка – квітка    маржина – велика рогата худоба

Файний – гарний  гостинець – великий битий шлях

Гміна – волость   гемба – губа

Глота – натовп   веремя – гарна погода  

Верето рядно    ватра – вогнище

Пуляресик – гаманець   варіят – нерозумний, дурень

Гарувати – важко, без відпочинку працювати.

Дримба – щипковий музичний інструмент

 

Завдання 4: «Наголошуймо правильно!» Поставити наголос у словах.

 

Милостивий, завершити, одноразовий, вишиванка, торф’яний, текстовий, урочистий, псевдонім, скрипковий, визнання, вимова, всередині, мармуровий, гетьманський, черговий, каталог, перепустка, фарфор, центнер, квартал, бюлетень, проміжок, випадок, автонім, коледж, жалюзі, форзац, вернешся, доччин, визвольний, царина, черствіти, байдуже.

 

Апартаменти, везти, подруга, русло, довідник, шофер, магістерська, фаховий, маркетинг, маркер, виразний, Хортиця, фольга, йогурт, отаман, піала, данина, де-небудь, донька, оптовий, звисока, зрання, клітковина, корисний, мигати, наживо, начинка, нікотрий, перепис,  разом, усмішка, ярмарковий, якось.

 

Завдання 5: «Культура мовлення». Відредагувати словосполучення.

 

        Неправильно

          Правильно 

Вважати необхідним

Вважати за необхідне

Прикладати зусилля

Докладати зусилля

Просимо вислати

Просимо надіслати

Відношення до людей

Ставлення до людей

Давати добро

Давати згоду

Дякуючи підтримці

Завдяки підтримці

Диву даєшся

Не надивуєшся

Говорити невпопад

Говорити не до ладу

Бути правим

Мати рацію

Халатне ставлення

Недбале ставлення

 

 

      Неправильно

     Правильно 

Тим не менше

Однак, проте

Держи вилку

Тримай виделку

Гарячий стакан

Гаряча склянка

Смачне жаркоє

Смачна печеня

Дійсність документа

Справжність документа

Повістка дня

Порядок денний

Прийняти присягу

Скласти присягу

Участковий міліціонер

Дільничий

Підвести підсумки

Підбити підсумки

По всіх питаннях

З усіх питань

 

Завдання 6: «Одним словом». З’ясувати лексичне значення поданих слів.

 1. Наука про мову. (мовознавство, лінгвістика)
 2. Здатність уміння гарно, майстерно говорити; ораторський хист. (красномовність)
 3. Пусті, беззмістовні розмови, балачки. (Словоблудство)
 4. Такий, що стосується мови та мовлення; словесний, усний. (вербальний)
 5. Особа, яка володіє багатьма мовами. (поліглот)
 6. Багатий за змістом. (змістовний)
 7. Повідомлення про що-небудь; відомості про які-небудь події, чиюсь діяльність. (інформація)
 8. Дослівний уривок з тексту чи твору або чиїсь слова, що наводяться на письмі чи усно. (цитата)
 9. Мистецтво розбірливо, чисто і красиво писати. (каліграфія, краснопис, чистописання)
 10. Той, хто любить, цінує й збирає книги. (бібліофіл, книголюб)
 11. Розділ мовознавчої науки, який вивчає правильне написання слів. (орфографія)
 12. Любитель, учасник полеміки, суперечник. (полеміст)
 13. Наявність різних лексичних значень у одного й того самого слова. (полісемія, багатозначність)
 14. Встановлення походження слова. (етимологія)
 15. Змішування у мовленні українських та російських слів і мовних форм. (суржик)
 16. Не прийняті в літературній мові грубі чи лайливі слова або звороти. (вульгаризми)
 17.  Спілкування за допомогою мовних засобів (слів, словосполучень, речень, текстів), тобто мови. (мовлення)
 18. Утворення від наявних форм у мові нових слів. (словотворення)
 19. Другорядний член речення, який називає предмет або особу, на який направлена дія та відповідає на запитання непрямих відмінків. (додаток)
 20. Знаки, що використовуються для відображення синтаксичної структури української мови на письмі. (розділові знаки)

 

Завдання 7: «Знайди відповідник».

 

Ліміт

обмеження

Дебати

обговорення

Сертифікат

посвідчення

Анонс

оголошення

Апелювати

звертатися

Репродукувати

відтворювати

Фіксувати

записувати  

Бурлеск

жартівливий

    

 

Константа

незмінний

Домінувати  

володіти

Дольче

ніжний

Аксіома

твердження

Прем’єра

першість

Екстраординарний

надзвичайний

Рандеву

зустріч

Прогноз

передбачення

 

Завдання 8: Математика у слові. Додати (відняти) чи замінити одну букву на іншу у слові так, щоб утворилося інше слово з іншим лексичним значенням.

 

Наприклад: башта – баштан, вікно – віко (верхня част. діжки, скрині) бешкет – бешмет (верхній чол. одяг у татар)

 

Запис – запит    адрес – адреса       

Ефект – афект    верес – вереск        

Барак – баран     булава – булавка      

Щабель – щавель    чухати – чухрати     

Брезент  – презент    феска (шапочка) – фреска    

Вербена – вербина    аномальний – анормальний    

Вила – віла (русалка)   балкон – балон      

Гирло – горло      бики – бички        

Глупий – глухий    шов – шовк      

Лівер – лідер     борозна – борона     

Хліб – хлів      вертикал – вертикаль    

Самба – самбо     зап’яток – зап'ясток      

     

Байбак – байрак    галка – галька    

Глина – глива     лавр – лавра      

Тикати – тікати   суфле – суфлер

Цинк – цирк    ситий – ситний     

Арка – арфа     текст – тест       

Вдача – удача    цент – центр     

Ящір – ящур     бесідка – бесіда      

Бархан – бархат    торос (уламки криги) – торс 

Голка – ґолка (сорт пшениці) саж – сажа 

Бобер – бобир     дипломант – дипломат    

Трель – троль    лиск – лиска

Ластівка – листівка    погода – погорда

 

Завдання 9: «Цікавість паронімів». З’ясуйте різницю паромінів. Уведіть їх у речення, або складіть словосполучення.

 

 1. Декваліфікація - … (втрачання кваліфікації, професійних знань і умінь).

Дискваліфікація - … (оголошення кого-небудь нездатним або негідним до якоїсь роботи). Дискваліфікація за вживання допінгу.

 1. Веліти – … (віддавати наказ). Веліти покликати когось.

Воліти – … (бажати, прагнути чогось; уважати за краще). Волів прийти.

 1. Ревнивий – … (який вдається до ревнощів). Ревнивий чоловік.

Ревний – … (старанний, сумлінний, добросовісний у роботі; палкий). Ревний сподвижник.

 

1. Гастарбайтер – … (заробітчанин, людина, яка працює за наймом в іншій країні).

 Остарбайтер – … (людина, яку під час Другої світової війни насильно вивезли для примусових робіт у Німеччину).

2. Одвічний – … (який існує спрадавна, споконвіку; вічний, невмирущий). Одвічні істини.

 Довічний – … (який триває до кінця життя, не обмежений терміном; безстроковий). Довічна каторга.

3. Гамувати – … (угамовувати, приборкувати; не давати виявлятися чомусь). Гамувати дітей.

 Тамувати – … (заспокоювати, стишувати, зменшувати дію чогось; задовольняти потребу чогось (звичайно про спрагу, голод). Тамувати біль.

 

Завдання 10: «Включи логіку». Знайти відповідь  у запитанні.  

 

Команді …

 • Який спортивний заклад спорудили на пустирі? (тир)
 • Що побачив мотоцикліст попереду? (ліс)
 • Яку страву любить тракторист? (рис)
 • Скільки хвилин Надійка прострибала на скакалці? (три)
 • Хто налякав королеву у лісі? (лев)
 • Як називається водойма, де Марічка купається влітку? (річка)
 • Що зламав об поріг цап? (ріг)

 

Команді …

 • Що побачив Карлсон, який спав на даху? (сон)
 • Яку квітку, бачив хлопчик, як лежав у гамаку? (мак)
 • Що їв касир під час обідньої перерви? (сир)
 • Скільки кущів смородини посадив садівник? (один)
 • Що вилили з цистерни на залізничну колію? (олію)
 • Скільки зернин знайшла сорока? (сорок)
 • Що  стрибало, викручувалось у Андрієвих руках? (риба)

 

Конкурс капітанів: Синоніми навколо нас

Ганж – вада, недолік    заборона – табу   

Мемуари – спогади    охоронник – секюриті

Веснянки – ластовиння  вояж – мандрівка 

Білка – вивірка    генеалогія – родовід 

Фотографія – світлина   талант – доля

Перекладач – товмач    автомобіль – автівка, авто

Лиман – затока, гавань, лагуна  епоха – доба, вік, період, ера, століття

Ідентичність – тотожність, однаковість круча – прірва, обрив, урвище

 

Слово журі. Заключне слово вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 21
Оцінки та відгуки
 1. шевченко петр
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. чупыс татьяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. блажко ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. хоружый александр
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. сергей кутас
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. номерчук галина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. галинская тамара
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. петренко тамара
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. оноприенко надежда
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. устяновская татьяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. арсентьева валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. терещенко сергей
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. фастович лидия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. крайнюк наталия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 15. мірошник андрій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 16. дядюра галина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 17. колесникова людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 18. щур наталия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 19. Васильевич Василий
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 20. кононенко людмила
  Дякую за цікавий КВК
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 21. Задорожня Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 18 відгуків
doc
Додано
10 березня 2018
Переглядів
2660
Оцінка розробки
5.0 (21 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку