Календарне планування. Навчання грамоти.

Про матеріал

Календарне планування. Навчання грамоти. За підручникос М.С.Вашуленко

Перегляд файлу

НАВЧАННЯ  ГРАМОТИ

І семестр

(За  підручником   М.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко )

№ п/п

Тема  уроку

              Читання                                                  Письмо

Дата

Добукварний  період

 

1

 

 

Розвиток артикуляційно-вимовних умінь. Словниково-логічні вправи. Бесіда «Державні символи України». Презентація «Букваря».

1

Письмове приладдя. Правила сидіння за партою. Ознайомлення із зошитом для письма (прописи № 1, 2).

 

2

Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Бесіда на тему «Літні розваги».

2

Закріплення  правил  користування  письмовим  приладдям. Види  ліній. Орієнтація  на  сторінці  зошита.

 

3

Розширення уявлень учнів про слово та речення. Ознайомлення зі словами — назвами дій. Бесіда «Режим дня». Робота з ілюстрацією «На уроці»

3

Закріплення  знань  про  лінії. Обведення  і  розфарбування  малюнків.

 

4

Закріплення знань про речення. Робота з дитячою книжкою. Українська народна казка «Ріпка». Слухання і розповідь казки. Коротка і повна відповіді на запитання.

 

5

Розрізнення  назв  предметів за питаннями хто це? що це?. Розподіл предметів на групи.

4

Письмо  прямих горизонтальних, вертикальних та похилих ліній у сітці в клітинку. Домалювання й розфарбовування малюнків.

 

6

Ознайомлення учнів зі складовою будовою слів. Поділ слів на склади.

5

Ознайомлення з графічною сіткою зошита для письма. Письмо  прямих  і  похилих  ліній.

 

7

Поняття про наголос. Наголошений склад. Озна­йомлення з трискладовим словом.

6

Письмо похилих  великих  ліній  з  заокругленням  вгорі  і внизу.

 

7

Письмо похилих ліній  з заокругленням  внизу  з’єднаних  між собою. Розвиток зв’язного мовлення. Складання  речень за малюнком.

 

8

Мовні і немовні звуки. Органи мовлення

8

Письмо  великих  та  малих  півовалів.

 

9

Уявлення про голосні та приголосні звуки. Умовне позначення  їх  на  письмі.

9

Письмо  великих  і  малих  овалів.

 

10

Формування у дітей початкових навичок звукового аналізу. Моделювання односкладових слів.

10

Письмо  похилих та подовжених похилих  ліній.

 

11

Тверді та м'які приголосні звуки. Умовне позначення твердих і м'яких приголосних. Робота з дитячою книжкою. «Загадки на згадку»

 

12

Звуковий аналіз простих за  звуковою  будовою  слів. Побудова  звукової  схеми  слів.

11

Письмо  похилих ліній із заокругленням  вгорі та внизу.

 

13

Повний звуковий аналіз слів. Урок-гра «Поле чудес»

12

Зображення  подовжених похилих ліній із  петлею вгорі  або  внизу

 

14

Перевірка знань і вмінь учнів. І. Малкович «Отакий роззява!».

13

Зображення  подовжених похилих ліній із  петлею вгорі  або  внизу.

 

14

Письмо  коротких  петель, півовалів  і  овалів. Розвиток зв’язного  мовлення. Складання  речень  зв’язаних  за  змістом.

 

 

 

Букварний  період

 

15

Звук [а]. Позначення  його  буквами Аа.

15

Письмо  рядкової  букви а. Розвиток зв’язного  мовлення. Улюблені  герої казок і мультфільмів.

 

16

Складання  речень  за  схемами. Поділ  слів  на склади.

16

Письмо  великої  букви А.

Підготовчі графічні  вправи. Звуковий  аналіз  слів.

 

17

Звук[ у]. Позначення  його  буквами Уу. Звуковий  аналіз  слів.

17

Письмо  рядкової та  великої букви у У. Звуковий  аналіз  слів.

 

18

Закріплення  знань  про  звукові  значення  вивчених букв. Робота з дитячою книжкою. Мої  улюблені  казки.

 

 

19

Звук [ о]. Позначення  його  буквами Оо. Звуковий  аналіз  слів.

18

Письмо  рядкової та  малої букв О о. Виділення  вивчених  букв  у  словах.

 

20

Звук [ и]. Позначення  його  буквою и. Складання  речень.

19

Письмо  рядкової  букви и. Формування поняття про  мовлення  як  засіб впливу на поведінку людей.

 

21

Звук [ м]. Позначення  його  буквами Мм.

20

Письмо рядкової  букви м, складів  із  нею слова «мама». Написання  прямих  і  обернених  складів із  буквою м.

 

21

Письмо  великої  букви М,складів, слів із нею. Розвиток зв’язного мовлення. Слова – назви  іграшок

 

22

Закріплення  знань  про  звукові  значення вивчених  букв.

22

Закріплення  написання  вивчених  букв.

 

23

Звук [і]. Позначення  його  буквами Іі. Буква  Іі в  ролі  окремого  слова.

23

Письмо  рядкової та великої  букв І і, складів  із  ними.

 

24

Звуки [ н], [н]. Позначення  їх  буквами Нн.

24

Письмо  рядкової  букви н, складів, слів із нею.

 

25

Розвиток  уміння  читати  склади, слова  і  речення  з  буквою Н. Робота з дитячою книжкою. Золота  осінь.

 

26

Закріплення  звукових  значень  букви Нн. Інтонаційне  читання  речень, текстів. Вправи  на  доповнення  незавершених  речень.

25

Письмо  великої букви Н. Складовий диктант.

 

27

Звук [ л]. Позначення  його  буквами Лл. Звуковий  аналіз  слів із  твердими   й  мякими  приголосними.

26

Письмо рядкової  букви л. Складовий диктант.

 

28

Закріплення  звукових  значень  букви Лл. Інтонаційне  читання  речень, текстів. Вправи  на  доповнення  незавершених  речень.

27

Письмо  великої  букви Л. Запис  слів  під  диктовку.

 

28

Письмо  слів, складів  та  речень з вивченими  буквами. Запис слів під диктовку. Розвиток зв’язного  мовлення. Слова - назви  одягу.

 

29

Звук [ в]. Позначення  його  буквами Вв. Читання  складів, слів, речень.

29

Письмо  рядкової  букви  в. Звуковий  аналіз  слів.

 

30

Закріплення  знань  про  букви Вв, їх  звукове  значення.

30

Письмо  великої  букви В, складів, слів  із  нею.

 

31

Закріплення  знань  про  вивчені  букви.

31

Письмо  слів, речень  з  вивченими  буквами. Складовий  диктант.

 

32

 

Звук [ с], [ с].  Позначення  їх  буквами Сс. Робота з дитячою книжкою. Народ  скаже, як завяже

 

33

Закріплення  знань  про  вивчені  букви. Читання  тексту «Мама  і  сини»

32

Письмо  малої  букви с. Списування  слів  поданих  друкованим  шрифтом.

 

34

Закріплення  знань  про  вивчені  букви. Читання  тексту «У  лісі»

33

Письмо  великої  букви С, складів  та  слів  з  нею.

 

35

Закріплення  знань  про  букви Сс, їх  звукове  значення.

34

Письмо  слів  та  букв  під  диктовку.

 

35

 

Письмо  слів з пропущеними  буквами. Словниковий  диктант. Розвиток зв’язного  мовлення.  Назви  посуду.

 

36

Звук [ к]. Позначення його  буквами Кк. Словниково-логічні  вправи.

36

Письмо  рядкової букви к, складів  та  слів  з  нею. Написання  букви  у  поєднанні з іншими буквами.

 

37

Закріплення  знань  про  букви Кк, їх  звукове  значення. Опрацювання  оповідання «Миколин сокіл».

37

Письмо  великої  букви К, складів, слів  із  нею.

 

38

Закріплення  знань  про  вивчені  букви. Опрацювання  вірша «Калина».

38

Письмо  слів, речень  з  вивченими  буквами. Складовий  диктант.

 

39

 

Звук [ р]. Позначення  його  буквами Рр. Читання  складів, слів. Скоромовка. Робота з дитячою книжкою. Рідна мова, рідне слово.

 

40

Закріплення  знань  про  вивчені  букви. Читання  тексту «Ранок  коло  ріки»

39

Письмо  великої та  малої  букви Рр. Списування  слів  поданих  друкованим  шрифтом.

 

41

Звук [ п]. Позначення  його  буквами Пп. Опрацювання  тексту «На Івана Купала».

40

Письмо  рядкової  букви п, складів  та  слів  з  нею.

 

42

Закріплення  знань  про  букви Пп, їх  звукове  значення. Опрацювання  текстів «Веселі пісні», «Сливи».

41

Письмо  великої  букви П. Написання  імен  з  великої  букви.

 

42

 

Письмо  слів з пропущеними  буквами. Словниковий  диктант. Розвиток зв’язного  мовлення.  Навчальне  приладдя.

 

43

Звуки [ т], [ т]. Позначення  їх  буквами Тт. Вивчення  скоромовки.

43

Письмо  рядкової  букви т, складів  та  слів  із  нею.

 

44

Закріплення  знань  про  букви Тт, їх  звукове  значення. Робота  з  дитячою  книжкою.

44

Письмо  великої  букви Т. Написання  слів, речень. Письмо знака  оклику.

 

45

Повторення  та  закріплення  знань  про  вивчені  букви. Читання  тексту «Котик  і  Півник»

45

Письмо  слів, складів  та  речень з вивченими  буквами. Запис слів під диктовку.

 

46

 

Звук [ е]. Позначення  його  буквами Ее. Опрацювання  тексту «Веселі  іменини». Робота з дитячою книжкою. Мова  природи.

 

47

Закріплення  знань  про  букву Ее. Опрацювання  тексту «Село Веселе».

46

Письмо  рядкової  та  великої букви Ее. Підготовчі  графічні  вправи. Написання  буквосполучень, слів, речень

 

48

Звуки [ д], [ д]. Позначення  їх  буквами Дд. Робота з дитячою книжкою.

47

Письмо  рядкової  букви д, слів та складів із нею. Графічні  вправи.

 

49

Продовження  засвоєння  звуків [ д], [ д], букв Дд.

48

Письмо  великої  букви Д.

 

49

Письмо  вивчених  букв. Закріплення  вміння  писати  вивчені  букви. Списування  слів з друкованого  тексту. Розвиток  зв’язного  мовлення. Складання  звукової  моделі  слів.

 

50

Звуки  [ з], [ з].Позначення  їх  буквами Зз. Опрацювання  тексту «Весела  зима».

50

Письмо  рядкової  букви з, складів  та слів  із нею. Складання  та  записування  речень.

 

51

Закріплення  знань  про  букву Зз. Читання  тексту «Ранок  на  озері».

51

Письмо  великої  букви З. Письмо  слів  із  пропущеними  буквами.

 

52

Буква ь (мякий  знак). Позначення  ним  мякості  приголосних. Опрацювання  тексту «Дарунки  лісу».

 

52

Мякий  знак. Написання мякого  знака  в  кінці  слів. Написання  буквосполучень, слів і речень.

 

53

 

Закріплення  знань  про  вживання мякого  знака  під  час  читання  та  письма. Робота з дитячою книжкою. Ой прийшли морози.

 

54

Буквосполучення ьо. Урок-презентація.

53

Письмо  вивчених букв, слів  із  вивченими  буквами за  аналогією. Творчі  вправи.

 

55

Звук [ б]. Позначення  його  буквами Бб. Опрацювання  тексту «Великі  друзі».Урок-гра.

 

54

Письмо  рядкової  букви б, складів, слів з нею. Підготовчі  графічні  вправи. Списування  речень.

 

56

Повторення  вивченого  про  букви Бб, та  звук [ б]. Формування  навичок  читання  на  основі  тексту «Білки». 

 

55

Письмо  великої   букви Б, складів, слів  з  нею.

 

56

 

Порівняння  букв б – п. Запис  парних  слів. Словниковий  диктант. Розвиток  зв’язного  мовлення. Назви меблів. Складання  розповіді  за  малюнком.

 

НАВЧАННЯ  ГРАМОТИ

ІІ семестр

 

57

 

 

Звук [ г]. Позначення  його  буквами Гг.

 

57

 

Письмо  рядкової  букви г. Підготовчі графічні  вправи.

 

58

Закріплення  знань  про  звук

[ г], букви Гг.

58

Письмо  великої  букви Г. Записування  речень під диктовку.

 

59

Повторення  знань  про  вивчені  букви. Вивчення  скоромовок.

59

Письмо  рядкової і великої букв Гг. Словниковий диктант.

 

60

Звук [ ґ].Позначення  його  буквами Ґ ґ. Робота з дитячою книжкою. Цікаве для допитливих.

 

 

61

Закріплення  знань  про  звукові  значення букв Гг та Ґ ґ.

60

Письмо  рядкової  букви ґ. Написання  складів, слів з буквою ґ.

 

62

Закріплення  знань  про  вивчені  букви. Опрацювання  тексту «Гурток «Умілі  руки»».

61

Письмо  великої  букви Ґ. Підготовчі  графічні  вправи. Написання  слів, словосполучень і речень.

 

63

Читання  тексту  з  друкованої   основи. Опрацювання  тексту «Восени  на  городі».

62

Письмо  рядкових і великих букв Ґ ґ, складів  та  слів  із  ними. Списування  з  друкованого  тексту.

 

63

 

Списування  друкованого  тексту. Розвиток  зв’язного  мовлення. Назви овочів  і  фруктів.

 

64

Звук [ч]. Позначення його буквами Ч, ч («че»)

64

Письмо рядкової букви ч («че»), складів, слів із нею. Закріплення вивченого про емоційне забарвлення голосу

 

65

Закріплення знань про звук [ч], букви Ч, ч («че»). Робота над текстом «На полонині»

65

Письмо великої та рядкової букв Ч, ч («че»), складів слів із ними

 

66

Звук [й]. Позначення його буквами Й, й («йот»).

66

Письмо рядкової букви й («йот»), складів, слів із нею. Письмо великої букви Я («йот»), буквосполучень йо.

 

67

Закріплення знань про букви Й,й («йот»), звук [й]. Формування навичок читання на основі діалогу. Робота з дитячою книжкою. «Я і моя сім'я»

 

 

68

Звук [х]. Позначення його буквами Х, х («ха»)

 

67

Письмо рядкової букви х («ха»), складів, слів із нею

 

69

Закріплення знань про букви X, х («ха»), звук [х]

68

Письмо великої букви Х(«ха»). Письмо слів з великою буквою Х(«ха»)

 

70

Букви Я я. Позначення буквою я звуків [йа] та м'якості попереднього приголосного. Урок-гра «Поле чудес»

69

Письмо рядкової букви я, складів, слів із нею.

 

70

Письмо  великої букви Я, складів, слів із нею. Запис  речень під  диктовку. Розвиток зв'язного мовлення. Ввічливі  слова.

 

 

71

Закріплення знань про букви

Я я. Читання  текстів  з  вивченими  буквами.

71

Письмо букви я у поєднанні з буквами, що позначають приголосні звуки

 

72

Звук [ж]. Позначення його буквами Ж, ж («же»)

72

Письмо рядкової букви ж («же»), складів, слів із нею. Списування з рукописного тексту.

 

73

Закріплення знань про звук [Ж], букви Ж, ж («же»). Опрацювання народної казки «Лисиця та Журавель».

73

Письмо  великої  букви Ж. Закріплення навичок письма букви ж («же»), слів, речень.

 

74

Закріплення знань про роль букви я в українській мові. Читання тексту «Світло маяка» Робота  з  дитячою книжкою. Оповідання  про  твоїх ровесників.

 

75

Звук [ш]. Позначення його буквами Ш, ш («ша»). Робота з дитячою книжкою. Вірш В. Лучука «Рушник». Урок-гра.

74

Письмо рядкової букви ш («ша»), складів, слів із нею. Урок-подорож.

 

76

Закріплення знань про звукове значення букви ш «ша». Перевірка навичок читання.

75

Письмо великої букви Ш («ша»), складів і слів із нею

 

77

З вуки [ц], [ц]. Позначення, їх буквами Ц, ц («це»). Опрацювання тексту «Циркова залізниця».

76

Письмо рядкової букви ц, буквосполучень, слів із нею.

 

77

 

Письмо великої букви Ц, буквосполучень, слів із нею. Розвиток зв'язного мовлення. Явища  природи.

 

78

Звукосполучення [йі]. Позначення його буквами І, ї

78

Письмо рядкової букви ї («це»), складів, слів із нею

 

79

Закріплення знань про звукові значення букв Ї, їйі»).

79

Письмо великої букви Ї йі»), складів, слів із нею.
Письмо речень

 

80

Звукосполучення [йу]. Позначення його буквами Ю, ю.

80

Письмо рядкової букви ю, буквосполучень, складів, слів із нею.

 

81

 

Закріплення знань про звукове значення букв
Ю, ю на початку складу. Робота з дитячою книжкою. Урок-гра «З якої це казки?» (за сторінками прочитаних  казок)

 

 

82

Буква ю для позначення звука [у] та м'якості по­
переднього приголосного

 

81

Письмо великої букви Ю, буквосполучень, складів, слів із нею. Письмо під диктовку буквосполучень, слів,речень

 

83

Звукосполучення [йе]. Позначення його буквами Є, є

нею

82

Письмо рядкової букви є, складів, слів із нею

 

84

Закріплення знань про звукове значення букв Є, є на початку складу, у складі з м'яким приголосним звуком. Опрацювання тексту «Морозів малюнок».

83

Письмо великої букви Є, складів, слів із нею. На­писання слів з великої букви

 

 

84

 

Письмо букви є у сполученні з приголосними буквами, у

словах, словосполученнях. Списування з рукописного і друкованого тексту. Розвиток зв'язного мовлення. Розмова по телефону

 

85

Звукосполучення [шч]. Позначення його буквами Щ, щ
(«ща»)

85

Письмо рядкової букви щ («ща»), буквосполучень, слів із  нею

 

86

Закріплення знань про букви Щ, щ, їх звукові значення. Опрацювання тексту «Наша Батьківщина».

86

Письмо великої букви Щ, складів, слів із нею. Робота з діалогами.

 

87

Звуки [ф], [ф]. Позначення їх буквами Ф ф («еф»)

87

Письмо рядкової букви ф («еф»), складів, слів із нею. Письмо великої букви Ф («еф»), складів, слів із нею

 

88

 

Закріплення знань про звукове значення букви ф. Робота з дитячою книжкою «Моя Батьківщина - Україна»

 

 

89

Звуки [дз], [дз]. Позначення їх буквосполученнями
Дз, дз

88

Письмо буквосполучення дз. Звуко-буквене зі­ставлення слів.

 

90

Звук [дж]. Позначення його буквосполученнями Дж,
дж

89

Письмо буквосполучення дж. Звуко-буквений
аналіз слів

 

 

91

Звук [дж]. Позначення його буквосполученнями Дз,
дз

90

Закріплення навичок письма слів з буквосполученням дж. Закріплення знань про текст. Усний переказ

 

91

 

Закріплення знань про вивчені букви та звуки. Списування з друкованого тексту. Розвиток зв'язного мовлення. Текст

 

92

Апостроф. Графічна роль апострофа в українській мові

92

Письмо слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів з апострофом

 

93

Закріплення вимови слів з апострофом. Робота над прислів'ям

93

Письмо слів з апострофом. Коментоване письмо. Списування з друкованого шрифту

 

94

Удосконалення навичок читання тексту. Ознайомлення з творчістю українського поета

Т. Г. Шевченка.

94

Списування рукописних великих і малих літер українського алфавіту в зошит без друкованої основи. Навчальний диктант.

 

95

 

Ознайомлення з творчістю українського письменника І. Я. Франка. Опрацювання уривка казки «Ріпка». Робота з дитячою книжкою Кобзар.

 

 

96

Леся  Українка – видатна українська  поетеса

95

Виконання творчих письмових вправ. Списування прислів'їв.

 

97

М. Коцюбинський. Казка «Про двох цапків та двох кізочок»

96

Складання і записування слів зі складів: ту-, -нок, -дзик, та-, -ка, ду-, біл-, -бок

 

98

Підсумковий урок букварного періоду

97

Виконання творчих завдань

 

 

98

 

Післябукварний  період

Письмо під  диктовку. Звуко-буквений  аналіз  слів. Наша  мова. Розвиток зв’язного мовлення. В  бібліотеці.

 

99

Щоб  розумниками стати треба більше книг читати! «Розмова на книжковій полиці»

99

Речення. Списування з рукописного тексту.

 

100

Сміх  і  гам  дзвенить  довкола, відчиняє  двері  школа. «Отак у нас щодня»

100

Вчимося  відповідати на  запитання.

 

101

Рідна  мова  барвінкова. «Рідна мова» Ю. Косинська.

101

Творче списування тексту.

 

102

 

Робота з дитячою книжкою. Мова нашого  народу.

 

103

Україна – край  мій  рідний! «Наша Батьківщина» Л. Полтава

102

Складаємо  розповідь.

 

104

Усміхнися  всім  навколо. «Добрі слова» Б.Бірюков. «Сідайте  будь ласка» за В. Сухомлинським.

103

Урок чемності. Слова  ввічливості.

 

105

З  добро  платять  добром. «Як  гукнеш, так  і відгукнеться» П.Влодек. «Квочка»  Л. Савчук

104

Звуки  мовлення. Букви. Звуко-буквений аналіз слів.

 

105

 

Списування  тексту  з  друкованої  основи.

Розвиток зв’язного мовлення. Складання  мовної  казки

 

 

 

106

 «Надійшла  весна  прекрасна»

 

 

106

Голосні  звуки. Графічне  позначення  на  письмі голосних звуків.

 

107

Великдень. «Великодні  писанки» Л.Полтава. «Про  писанки» Я.Яковенко.

107

Склад. Наголос. Поділ  слів  на  склади. Перенос  слів  з  рядка  в  рядок.

 

108

Кольорові  віршики. «Квіткові  сни» А.Костецький. «Кольоровий  віршик» Є.Горєва.

108

Приголосні  звуки. Списування  друкованого  тексту.

 

109

 

Робота з дитячою книжкою. Моя  родина. «Родовідне  дерево» Д. Чередніченко.

 

 

110

Бабусенько  рідненька. «Радість» За В. Чухлібом. «Гість» Н. Поклад.

109

Буква Я. Позначення  її  двома  звуками.

 

111

Дідусева  мудрість. «Де  кому  жити» С. Матвійчук. «Мій  дідусь» М. Підгірянка.

110

Буква Ю. Позначення  її  двома звуками.

 

112

Небилиці. Н. Поклад.

111

Буква Є. Позначення  її  двома  звуками.

 

112

Написання  тексту  під  диктовку. Розвиток зв’язного мовлення. Складання  рифми  за  поданим  початком.

 

113

Сором  бути неохайним і брудним. «Як  очепурили їжачка» Л. Мовчун.

112

Буква Ї. Позначення  її  двома  звуками.

 

114

Квітами  барвистими  луг  цвіте. «Чарівний  ліхтарик» А. Григорук. «Бабусині  квіти» А. Камінчук.

113

Підсумкова  контрольна  робота: списування

 

115

Підсумкова  контрольна  робота: індивідуальна  перевірка навички читання  вголос і  розуміння  прочитаного.

114

Буква «Знак  м’якшення». Перенос  слів з буквою ь.

 

116

 

Робота з дитячою книжкою. Веселі  пригоди  пернатих.

 

117

Іди, іди, дощику. «Голубий  дощик» В. Чухліб.

115

Закріплення  знань  про  букви, які  позначають  два  звуки.

 

118

Добре вірних друзів мати! «Бджілка і світлячок» С. Жупапин. «До першого  дощу» За В. Осєєвою.

116

Вимова і позначення  звуків дж, дз.

 

119

Твори без  кінця. «Не вірите?» М. Василенко.

117

Апостроф. Написання  слів з апострофом під диктовку.

 

118

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання  розповіді  за  поданим початком.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.8
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
3.8
Загальна:
3.9
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Катрич Катерина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Коритова Анна Анатоліївна
  На жаль, це планування не відповідає підручнику «Українська мова. Буквар» https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/331 Співпали теми тільки 10 перших пар уроків.
  Загальна:
  1.3
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  2.0
  Відповідність темі
  1.0
 3. Ісакова Олена Олексіївна
  Дуже дякую, особливо за сьому годину!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Черевата Оксана
  Загальна:
  3.0
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  3.0
 5. Довгаль Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
doc
Пов’язані теми
Українська мова, 1 клас, Планування
НУШ
Додано
1 січня 2018
Переглядів
20423
Оцінка розробки
3.9 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку