Твій імідж - твій успіх

Про матеріал
Допомогти старшокласникам правильно визначити поняття «імідж», його складові; підвести учнів до усвідомлення важливості створення власного іміджу, прагнення до самовираження та самовдосконалення. Сприяти формуванню власного іміджу, вихованню в учнів свідомої дисципліни, почуття обов'язку і справедливості, пізнавального інтересу. Розвивати цілеспрямоване сприйняття, логічне мислення, здатність до самоаналізу, уміння конструктивно спілкуватися. Сприяти поліпшенню психологічного клімату , налагодженню доброзичливих стосунків, створенню атмосфери співтворчості і співпраці. Формувати в учнів чуття єдності з колективом. Зміцнювати взаєморозуміння, бажання прийти на допомогу іншому. Виховувати толерантне ставлення, почуття відповідальності за свої слова і вчинки.
Перегляд файлу

Тема. Твій імідж – твій успіх!

Мета: допомогти старшокласникам правильно визначити поняття «імідж», його складові; підвести учнів до усвідомлення важливості створення власного іміджу, прагнення до самовираження та самовдосконалення. Сприяти формуванню власного іміджу, вихованню в учнів свідомої дисципліни, почуття обов'язку і справедливості, пізнавального інтересу. Розвивати цілеспрямоване сприйняття, логічне мислення, здатність до самоаналізу, уміння конструктивно спілкуватися. Сприяти поліпшенню психологічного клімату , налагодженню доброзичливих стосунків, створенню атмосфери співтворчості і співпраці. Формувати в учнів чуття єдності з колективом. Зміцнювати взаєморозуміння, бажання прийти на допомогу іншому. Виховувати толерантне ставлення, почуття відповідальності за свої слова і вчинки.

Обладнання: вислови відомих людей про імідж, фігури, геометричні  учнівські презентації.

Колектив – це соціальний живий організм, який й тому організм, що він має органи, що там є повноваження, відповідальність, взаємозалежність, а якщо нічого цього немає, то немає й колективу.

                                                                                                             А.С.Макаренко

Не треба десь за тридев'ять земель шукати образ ідеальної людини, здатної розбудити замилування, здивування: запевняю вас, він є в рідному селі, на вулиці рідного міста, треба тільки вміти бачити ідеальність у реальності.

                                                                                              В.О.Сухомлинський                                                                                                                              

Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить.
                                                                                                                           М.Форбс

Найголовніша формула успі­ху - знання «як поводитися з людьми».
                                                                                                                   Т.Рузвельт

Авторитет приходить від розуму, а не розум від авто­ритету.
                                                                                                                  Конфуцій

Кожна людина має відчути, що вона мусить знайти свою життєву місію
                                                                                                                 Мартін Лютер Кінг

1. Конкурс «Обери геометричну фігуру». Пропоную обрати одну з фігур , про яку ви впевнено скажете: «Це я!». Тобто, вона асоціюється з вами. Учням пропоновані фігури квадрат, зігзаг, коло, прямокутник,трикутника.

Психогеометрична характеристика зігзага 
Ця фігура символізує креативність, творчість. Якщо ви твердо вибрали зігзаг як символ свого «Я», то ви, скоріш всього, істинний «правопівкульний» мислитель, іншомислячий, оскільки лінійні форми переважають вас численністю. 
Коли у зігзага з’явиться нова, цікава думка, то він готовий розповісти її усьому світу. Вони невтомні проповідники своїх ідей і готові мотивувати всіх навколо себе. Але їм не вистачає політичності, вони невидержані і дуже експресивні, що заважає їм впроваджувати свої ідеї в життя. До того ж, вони не сильні в розроблені конкретних деталей і не дуже наполегливі на доведені своїх справ до кінця.

Психогеометрична характеристика кола 
Коло – це міфологічний символ гармонії. Той, хто впевнено вибирає його, зацікавлений передусім у хороших міжособистісних відносинах. Вища цінність для кола – люди, їх благополуччя. Коло – сама доброзичлива людина з усіх. Вона найчастіше слугує «клеєм» , який скріплює і робочий колектив і сім’ю. 
Коло – це найкращі слухачі, вони мають високу емпатію – здібність співпереживати, емоційно відзиватися на переживання іншої людини. Коло легко «читають» людей, і з легкістю відрізняють брехню від правди. Але вони, як правило, слабкі в плані бізнесу. Тяжко вступають в міжособистісні конфлікти, нетерпимі. Природжені психологи.

Психогеометрична характеристика прямокутника 
Прямокутник характеризує стан переходу і змін, це тимчасова форма особистості. Це люди, які незадоволені тим способом життя, яке ведуть зараз і тому зайняті пошуками кращого положення. Найбільш характерні риси прямокутника – це непослідовність і непередбачуваність вчинків в час перехідного періоду. Вони можуть змінюватися з дня в день, і, навіть, протягом дня! Мають низьку самооцінку, стараються стати кращими в чомусь. Спілкування з іншими людьми – просто необхідність! Позитив: допитливість, живий інтерес до всього відбуваючого.

Психогеометрична характеристика трикутника 
Трикутник – символ лідерства. Головна характеристика трикутника – це сконцентрованість на головній цілі. Вони енергійні, нестримані, сильні особистості, які ставлять перед собою зрозумілі цілі, і, як правило, доходять до них. Це дуже впевнена людина, яка хоче бути правою в усьому. Трикутники дуже не люблять стати неправими. Успішно вчаться. В роботі керуються девізом: «А що я буду з цього мати…?»

Психогеометрична характеристика квадрата 
Квадрат – ви невтомимий працівник. Любите порядок, охайні, наполегливі до закінчення роботи, маєте витримку. Вони колекціонери всіх даних. Дуже допитливі і хочуть бути в курсі всіх справ. Всі дані систематизовані, розкладені по поличках.

Кожен з вас обрав свою геометричну фігуру, серед вас є і трикутники, и кола, и зігзаги…це є ще одним підтвердженням того, що ми відчуваємо життя по різному. Але це не заважає нам спілкуватись, захоплюватись, проводити разом час, бути одним колективом. Ми всі різні, та об’єднані в одному навчальному закладі, класі, гуртожитку. Кожен із нас окремо – соціальна одиниця, але разом – колектив ( кімната гуртожитку, поверху, класу, ліцею).

-Для чого в нашому житті існують  правила?

Відповіді учнів

Слово вихователя

Юність — пора вагомих змін. Сьогодні на годині спілкування ми постараємося осмислити власне «я». Саме в юності людина по­чинає замислюватись над власною особистістю, намагається дати собі оцінку. Ви вже подорослішали, змінилася ваша зовнішність, пам'ять збагатилася новими знаннями, ви навчилися розмірко­вувати, порівнювати, аналізувати. Але головне — у вас з'явилися нові почуття, переживання, ідеали. Ви прагнете самостійності і самовираження. А для цього потрібно створити свій імідж.

Що ж таке імідж? У перекладі з англійської це слово означає «образ». Одяг, зачіска, хода, жести, звички, уподобання, манери, культурний рівень — усе це складові вашого образу. Імідж — це так звана візитна картка вашої особистості.

Свій імідж має кожний із нас, але не кожному він подобаєть­ся, дехто прагне його вдосконалити або навіть змінити. Зробити це можливо, але, щоб досягти поставленої мети, потрібно визна­чити, яким ви прагнете стати, і постійно працювати над собою.

2. Бесіда

  • Що для вас є важливим у знайомстві з людиною: стиль одя­гу, зачіска, мовна культура, манера поведінки, уподобання люди­ни? Чому?(порівняння та наслідки)
  • Кого називають іміджмейкерами? Чи варто звертатися до них за консультацією?
  • Чи можна сказати, що наша країна має свій імідж? В чому він виявляється?(ілюстроване повідомлення)

Висновок: на успіх людини, на ставлення до неї впливає її імідж. Алгоритм: імідж людини – імідж колективу – імідж громади регіону – імідж країни.

3. Вправа «Імідж мого кумира».

Учням було дано випереджувальне завдання підготувати презентацію про імідж свого кумира.

 

4. Вправа «Імідж ліцеїста».

         Учні демонструють презентацію «Модель іміджу ліцеїста»

5. Вправа «Зіграй роль»

          Учні в парах грають ролі на протиставлення(  директор підприємства – робітник; директор компютерної фірми – компютерний працівник; продавець – покупець; сантехнік – мешканець будинку). Учні обігрують діалоги, в яких один із учасників володіє гарними моральними якостями, інший – навпаки.

  • Що є спільним та відмінним для героїв цих діалогів?
  • Які почуття виникають у спілкуванні з грубіянами? 
  • Які риси характеру потрібно виховувати в собі, щоб вдоско­налити свій образ(порівняльна характеристика та наслідки: чемність- грубість)?

 

6. Вправа «Валіза в дорогу»

На дошці прикріплена валіза, намальована на ватмані. Учні записують на окремих аркушах риси, в яких вони вбачають власний успішний імідж.

Власний  імідж я вбачаю в…..

  • Відповіді записуються на стікерах і прикріплюються до валізи.

Висновки учнів. Отже, імідж (з англ.— імітувати) — це образ, який створюють для покращення діяльності кожного з урахуванням його особливостей; це образ особистості, у якому найбільш відчутно виявляються ті якості, завдяки яким досягається ефект персональної привабливості; це репутація сім'ї, фірми, державної або громадської установи, регіону або країни в цілому.

 

Слово вихователя

Про імідж людини існує дуже багато думок: хтось «За», хтось «Проти» певних правил. Читаючи запропоновані вислови відомих людей, замисліться над їх змістом. Адже сучасний соціум диктує нам нові умови життя, але правила соціального співіснування існують з давніх-давен. Прийміть до уваги деякі поради, намагайтеся їх дотримуватися. Бо ваш імідж- це ваш успіх!


1. Виконуй все вчасно і професійно.
2. Завжди будь люб'язним, привітним і доброзичливим.
3. Ніколи не говори зайвого. Думай про наслідки сказаного тобою 
4. Пам'ятай, що успішна робота - це професіоналізм плюс порядність.
5.Дбай про своє добре ім'я.
6. Думай про інших, а не лише про себе.
7. Дбай про свій зовнішній вигляд. Пам'ятай: привабливий зовнішній вигляд -запорука позитивного іміджу.
8. Говори й пиши грамотно. Твої мова й мовлення – не тільки ознаки інтелекту, а й твого іміджу.
9. Пам'ятай, що впевненість у собі не повинна заважати скромності.

10. Пам’ятай: твій імідж є складовою іміджу країни.

 

 

Успіхів!

 

 

КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді»

Методичний кабінет

http://pravilnieknigi.info/content_files/pravelnieknigi.jpg

Виховнa година

на тему:

«Твій імідж – твій успіх»

 

http://vchytel.info/wp-content/uploads/2012/05/imidzh-suchasnogo-vchytelja.jpg

Виконала:

вихователь

Лисенко О.В.

 

 

 

м. Кривий Ріг

2019

docx
Додав(-ла)
Лысенко Оксана
Додано
23 грудня 2019
Переглядів
87
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку