31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Творче використання спадщини О.А.Захаренка у роботі вчителя

Про матеріал
У цьому матеріалі можна познайомитись про використання вчителем творчої спадщини О.А.Захаренка з метою реалізації науково-методичної проблеми школи «Підвищення результативності навчальних досягнень учнів, рівня їх вихованості шляхом розвитку інноваційного потенціалу вчителя»
Перегляд файлу

 

Творче використання спадщини О.А.Захаренка

у роботі   вчителя

Проблема творчості набула на сьогодні такої актуальності, що її, по праву, можна вважати «проблемою століття».

О.А.Захаренко з перших своїх кроків на освітянській ниві вважав, що школа – це не просто споруда, не приміщення і навіть не класи з модернованим обладнанням і комп’ютерами. Це передусім, - храм знань, високої моралі і необмеженої творчості вчителів та їх вихованців.

Для мене творчість, насамперед, пов’язана зі словами «активність», «діяльність», «процес», «пізнання» й обов’язково стоїть поряд з учнями.

Нині  освіта – це освіта для людини, яка має на меті  виховання здатної до самоосвіти і саморозвитку особистості, яка вміє використовувати набуті знання і вміння для розв’язання проблем, осмислювати і використовувати різноманітну інформацію.

Використовуючи творчу спадщину О.А.Захаренка з метою реалізації науково-методичної проблеми школи «Підвищення результативності навчальних досягнень учнів, рівня їх вихованості шляхом розвитку інноваційного потенціалу вчителя», я впевнена, що професійна творча майстерня учителя полягає в надприродних можливостях. І на мою думку, учитель повинен пройти певні етапи професійного розвитку, щоб з гордістю сказати: «Я – професіонал своєї справи».

А це вимагає від учителя вмінь і навиків застосовувати такі форми і методи навчання, які сприяють покращенню якості  освіти.

 Проектна технологія дозволяє мені реалізувати себе як координатора, консультанта і експерта. Я намагаюсь  створити такі умови, щоб відбулося успішне здійснення наміченого проекту. Я вважаю, що найголовнішим є спрямування моєї власної діяльності  на поглиблення, вдосконалення знань учнів та вмінь здобуття інформації і її застосування. І орієнтиром в цьому напрямі роботі є педагог, новатор, впроваджувач інновацій - О.А. Захаренко. Адже він зумів  поєднати теорію і практику – «Педагогіку конкретної мети».

Моєю метою у провадженні інновацій в практику власної педагогічної діяльності є:

 - впровадження методу проектів;

- підвищення якості знань учнів;

- підвищення інтересу до предмету математики;

- підвищення вихованості учнів.

В свої роботі використовую такі дослідження авторської школи О.Захаренка щодо організації роботи та отримання позитивних результатів:

 • наявність мотивації у дитини
 • ситуація успіху при виконанні будь-якого завдання.

Ці дослідження застосовую під час проектної діяльності з учнями. Працювала спільно з учнями   над створенням проектів:

 • Переставна властивість дії додавання та її застосування.
 • Геометричні побудови циркулем і лінійкою.

Створення проектів сприяє тому, що:

 • розвиваються творчі здібності учня;
 • встановлюється зв'язок між знаннями учнів і вміннями їх для вирішення практичних завдань;
 • розвивається самостійність учня;
 • проходить спільна діяльність вчителя і учня;
 • учні мають  можливість вирішення  деякої проблеми;

Метод проектів на уроках математики:

 • Дозволяє встановлювати міжпредметні  зв'язки;
 •  Надає можливість багатогранної  підготовки учнів;
 • Дозволяє створення  процесу навчання на основі мотивації діяльності;
 • Формує систему розумових дій;
 • Сприяє формуванню позитивних якостей особистості;
 • Сприяє особистісно - орієнтованому підходу до учня.

Використання даного методу дає можливість проходження трьох етапів спільно-розділеної діяльності вчителя і учня: мотиваційного, операційно-пізнавального та рефлексійно–оцінювального, прияє досягненню вимог сучасного інформаційного суспільства.  В процесі підготовки проекту учнів є спільна мета, в досягнення якої кожен вносить свою певну частину. В процесі  колективного обговорення, колективного характеру рішень, взаємодопомоги, взаємодоповнення учасників проекту і формуються в учнів кращі якості особистості. Колективна робота над  проблемою, яка має на меті не тільки розв’язати дану проблему і довести правильність її розв’язку, а й показати результат своєї діяльності як певний продукт. Результатом такої проектної діяльності стало підвищення мотивації учнів до навчання, більш стійкі і ґрунтовні знання.

Підготовкою до впровадження методу проектів  є використання в практиці роботи методів активізації творчості учня:  презентації, мозковий штурм, мікрофон, навчаючи-вчуся.

Застосовую види парно-групової роботи: пошук інформації, синтез думок, два-чотири – всі разом.

Щоб підготувати учнів до життя, сформувати компетентну особистість, необхідно спонукати її до самоосвіти. Тому важливим кроком  до впровадження методу проектів є підготовка учнями додаткової інформації, творче виконання домашніх завдань.

Групова робота розковує дітей, вони мають право на помилку. Процес роботи вимагає від учня консультуватись зі старшими, зі керівником групи.

Застосовуючи групову роботу на уроці, де склад груп  формується як за бажанням учнів, так і під моїм керівництвом,   учні виконують різні  обов’язки в групі:

-  відчувають себе  обчислювачем, секретарем, контролером і доповідачем. Це дозволяє формувати атмосферу співпраці, налаштовувати на спілкування, підвищує пізнавальну активність учнів, і  формує підготовленість до інтерактивного навчання. Учні розуміють, що досягти цілі вони зможуть лише тоді, коли всі члени групи досягнуть успіху. І всі члени групи прагнуть досягти поставлених завдань.  При цьому вчитель може втрутитись як на етапі розподілу завдань у групі, втілення поставлених завдань.

Враховую вікові й психологічні особливості учнів, адже робота в проекті передбачає подальший її захист і презентацію, а цьому повинна передувати робота вчителя щодо вміння учня  подати свою роботу, аргументувати отримані результати.

       ВИСНОВКИ

В процесі роботи  над реалізацією науково-методичної проблеми школи  та проаналізувавши новітні педагогічні технології, які найбільш сприяють покращенню якості  математичної освіті, я прийшла до висновку, що необхідно вивчати і застосовувати в практиці те, що відповідає потребам сьогодення та  сприяє реалізації творчого потенціалу особистості в життєвій перспективі.

Використання на уроках математики інноваційних технологій сприяє професійному зростанню вчителя, змінює атмосферу на уроці, активізує роботу учнів, і як наслідок, покращується якість набутих знань. Звичайно, інновації потребують багато часу для підготовки вчителя, але отриманий результат того вартий.

Застосування методу проектів в процесі викладання шкільного курсу математики дає можливість: перетворити абстрактну математику (такою її бачить більшість учнів) на цікаву та особистісно значущу, що сприяє розвитку творчих здібностей особистості; активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів при вивченні математики; забезпечити зв’язок теоретичного матеріалу з його практичним застосуванням; надати учням більш повної самостійності; формувати ключові життєві компетентності: уміння вчитися, загальнокультурну, громадянську,  соціальну, інформаційно-комунікативну та здоров’язбережувальну; значно підвищити результативність вивчення конкретної теми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
21 квітня 2019
Переглядів
153
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку