Учбовий план з фізики на 2018-2019 н.р. (2 год/тиж)

Про матеріал

Зручне та красиве календарне планування, яке особисто я ще роздаю дітям (без заповненого стовпчика дз), щоб вони орієнтувалися за навчальним планом і пропущеними темами.

Перегляд файлу

Учбовий план. Фізика 7 клас

Вчитель

Лісогор Анастасія Анатоліївна

E-mail:

infedu@outlook.com

Кабінет

Каб. №13 (інформатика),

Каб №55

(фізика)

Часы работы 

Введите часы,
Дни

Загальні відомості про курс фізики (7 клас)

Розпочинається базовий курс фізики в 7 класі з розділу «Фізика як

природнича наука. Пізнання природи», який призначено в першу чергу для введення базових фізичних понять, ознайомлення з фізичними методами пізнання природи, початковими відомостями про речовину, що будуть закріплюватись упродовж вивчення курсу. Необхідність проводити

тематичне оцінювання у цьому розділі визначає вчитель.

У розділі «Механічний рух» учні ознайомлюються із основними

характеристиками механічного руху, способами його опису (графічним,

аналітичним). Рівень навчальних завдань, зокрема задач на побудову графіків руху, учитель обирає залежно від математичної підготовки учнів

У розділах «Взаємодія тіл. Сила», «Механічна робота та енергія»

учні знайомляться з відповідними фізичними явищами та закономірностями їх перебігу, проявами цих явищ у природі, застосувжанням у практичній діяльності.

Підручники

 1. Физика 7 класс. (рос. мовою)

Автори: Барьяхтар В. Довгий С.

Видавництво «Ранок», м. Харків. 2015

 1. Фізика 7 клас. (укр. мовою)

Автори: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я.

Видавництво «Ранок», м. Харків. 2015

 1. Збірник задач (укр. мовою) Фізика 7 клас.

Автори: Гельфгат І.М., Ненашев І.Ю.

Видавництво «Ранок», м. Харків. 2015

 1. Фізика. 7 клас: Зошит для лабораторних робіт (рос. і укр. мовою)

Автори: Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О..

Видавництво «Ранок», м. Харків. 2015

Он-лайн ресурси на допомогу:

Google Classroom (необхідно мати Gmail). Пароль класу: 662ga0

Youtube канали:

 • GetAClass - Физика в опытах и экспериментах
 • Павел Виктор - Відео уроки вчикладача Ришельевського ліцею (м. Одеса). Російською мовою.

Корисні ресурси:

 • MozaikEducation. 3d моделі для кращого розуміння.

 

Розклад курсу І семестр

Тема

Домашнє завдання

 

Вступ (1 урок)

 

 1.               

Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичні прилади, фізичний експеримент і фізичні досліди. Правила безпеки під час роботи з  фізичним обладнанням та у фізичному кабінеті

Підключитись до віртуального класу Classroom.

Password: 662ga0

 

ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ (7 уроків)

 

 1.                 

Фізика як фундаментальна наука про природу. Фізичні тіла й фізичні явища.

§1, Вправа 1, Контрольні питання усно або письмово.

Додаткове завдання в Google Classroom

 1.                 

Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома.

§2, Вправа 2, Контрольні питання усно або письмово.

Додаткове завдання в Google Classroom

 1.                 

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

§4, Вправа 4, Контрольні питання усно або письмово.

Додаткове завдання в Google Classroom

 1.                 

Наукові методи вивчення природи. Вклад українських вчених у розвиток фізики.

§3, Вправа 3, Контрольні питання усно або письмово.

Додаткове завдання в Google Classroom

 1.                 

Похибки та оцінка точності вимірювання.

§5, Вправа 5, Контрольні питання усно або письмово. Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.

 1.                 

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів.

Підготувати доповідь або реферат на тему стр. 48. Допоміжні документи у Google Classroom

 1.                 

Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами.

Підготувати доповідь або реферат на тему стр. 48. Допоміжні документи у Google Classroom

 1.                 

Захист навчальних проектів

 

 

МЕХАНІЧНИЙ РУХ (17 уроків)

 

 1.              

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка

§6, Вправа 6, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Траєкторія. Шлях. Переміщення.

§7, Вправа 7, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Розв’язування задач. (Збірник стор. 18-23)

Збірник стр. 23. Тест для самоперевірки.

 1.              

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху.

§8, Вправа 8, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Оформлення та роз`язування аналітичних задач

§9, Вправа 9, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Графіки руху. Розв’язування графічних задач.

§10, Вправа10, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.

§11, Вправа 11, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Розв’язування задач. Збірник стор. 24-41.

Збірник. Тест для самоперевірки. Стр. 32, стр. 40.

 1.              

Рівномірний рух матеріальної точки по колу.

§12, Вправа 12, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Період обертання. Розв’язування задач.

§12, Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла.

 1.              

Розв’язування задач.

§12, Збірник. стр 42-43, завдання 8.1 – 8.8

 1.              

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період і частота коливань. Маятники.

§13, Вправа 13, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Розв’язування задач. Збірник. стр 45-47.

§13, Збірник. стр 48, Тест для самоперевірки.

 1.              

№ 5. Дослідження коливань нитяного маятника.

Підготувати доповідь або реферат. Теми на стр. 98

 1.              

Захист навчальних проектів

§6 - 13. Підготуватися до контрольного тесту. Стр. 94-95

 1.              

Семінар

§6 - 13. Підготуватися до контрольного тесту. Стр. 94-95

 1.              

Контрольний тест з теми «Механічний рух»

 

 1.              

Підведення підсумків

 

 

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА (26 уроків)

 

 1.              

Явище інерції.

§14, Вправа 14, Контрольні питання усно або письмово.

 1.              

Інертність тіла. Маса тіла.

§15, Вправа 15, Контрольні питання усно або письмово.

 1.              

Розв’язування задач. Збірник. стр 49-54.

§15. Збірник. стр. 52, завдання 10.25-10.27

 1.              

№ 6. Вимірювання маси тіл.

 

 1.              

Густина речовини.

§16, Вправа 16, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Розв’язування задач. Збірник. стр 55-62.

§17, Збірник. стр. 59, завдання 11.40-11.45

 1.              

№ 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин).

Збірник. стр 63, Тест для самоперевірки.


Розклад курсу ІІ семестр

Тема

Домашнє завдання

 

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА (26 уроків)

 

 1.              

Взаємодія тіл. Сила.

§18, Вправа 18, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Деформація. Сила пружності. Закон Гука. Динамометр

§19, Вправа 19, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Розв’язування задач. Збірник. стр 64-70.

§18-19. Збірник № 12.16, 12.17, 13.11, 13.12.

 1.              

№ 8. Дослідження пружних властивостей тіл.

 

 1.              

Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил.

Конспект.

 1.              

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.

§20, Вправа 20, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Розв’язування задач.

 

 1.              

Тертя. Сили тертя.

§21, Вправа 21, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Коефіцієнт тертя ковзання.

§21

 1.              

Розв’язування задач.

 

 1.              

№ 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

 

 1.              

Тертя в природі й техніці.

 

 1.              

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.

§22, Вправа 22, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

§23, Вправа 23, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Гідростатичний тиск

§24, Вправа 24, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри.

§25, Вправа 25, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Сполучені посудини. Манометри.

§26, Вправа 26, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.

§27, Вправа 27, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Розв’язування задач.

 

 1.              

№ 10. З’ясування умов плавання тіла.

§28, Вправа 28, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Судноплавство та повітроплавання

§29, Вправа 29, Підготуватися до контрольного тесту з теми. Стор. 148-149, 192-193.

 1.              

Контрольний тест з теми «Взаємодія тіл. Сила.»

Підготувати доповідь або реферат. Теми на стр. 198

 1.              

 

 

 

МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ (11 уроків)

 

 1.              

Механічна робота.

§30, Вправа 30, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Потужність.

§31, Вправа 31, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Механічна енергія та її види.

§32, Вправа 32, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Закон збереження енергії в механічних процесах та його практичне застосування.

§33, Вправа 33, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Розв’язування задач.

 

 1.              

Момент сили. Важіль. Умова  рівноваги важеля.

§34, Вправа 34, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

№ 11. Вивчення умови рівноваги важеля

 

 1.              

Рухомий та нерухомий блоки

§35, Вправа 35, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

Розв’язування задач.

 

 1.              

Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів

§36, Вправа 36, Контрольні питання усно або письмово. Додаткове завдання в Google Classroom

 1.              

№ 12. Визначення ККД простого механізму.

 

 1.              

Розв’язування задач.

 

 1.              

Семінар на тему: «Лайфхаки з простими механізмами»

Підготуватися до контрольного тесту з теми. Стр. 242-243.

 1.              

Річна контрольна робота

Підготувати доповідь або реферат. Теми на стр. 246

 1.              

Захист наукових проектів

 


Критерії оцінювання навчальних досягнень учня

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ природи, з допомогою вчителя відповідає на запитання, що потребують відповіді «так» чи «ні»

2

Учень (учениця) описує природні явища на основі свого попереднього досвіду, з допомогою вчителя відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді

3

Учень (учениця) з допомогою вчителя зв'язно описує явище або його частини без пояснень відповідних причин, називає фізичні чи астрономічні явища, розрізняє буквені позначення окремих фізичних чи астрономічних величин

 

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя описує явища, без пояснень наводить приклади, що ґрунтуються на його власних спостереженнях чи матеріалі підручника, розповідях учителя тощо

5

Учень (учениця) описує явища, відтворює значну частину навчального матеріалу, знає одиниці вимірювання окремих фізичних чи астрономічних величин і формули з теми, що вивчається

6

Учень (учениця) може зі сторонньою допомогою
пояснювати явища, виправляти допущені неточності (власні, інших учнів), виявляє елементарні знання основних положень (законів, понять, формул)

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) може пояснювати явища, виправляти допущені неточності, виявляє знання і розуміння основних положень (законів, понять, формул, теорій)

8

Учень (учениця) уміє пояснювати явища, аналізувати, узагальнювати знання, систематизувати їх, зі сторонньою допомогою (вчителя, однокласників тощо) робити висновки

9

Учень (учениця) вільно та оперативно володіє вивченим матеріалом у стандартних ситуаціях, наводить приклади його практичного застосування та аргументи на підтвердження власних думок

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) вільно володіє вивченим матеріалом, уміло використовує наукову термінологію, вміє опрацьовувати наукову інформацію: знаходити нові факти, явища, ідеї, самостійно використовувати їх відповідно до поставленої мети

11

Учень (учениця) на високому рівні опанував програмовий матеріал, самостійно, у межах чинної програми, оцінює різноманітні явища, факти, теорії, використовує здобуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, поглиблює набуті знання

12

Учень (учениця) має системні знання, виявляє здібності до прийняття  рішень, уміє аналізувати природні явища і  робить відповідні висновки й узагальнення, уміє знаходити й аналізувати додаткову інформацію

 

Додаткові відомості

Всі лекції курсу а також домашні завдання будуть наявні у двох виглядах:

 1. Даватимуться на уроках
 2. Будуть розміщені у віртуальному класі Google Classroom. Для доступу до віртуальних завдань і лекцій необхідно зайти у свій Google акаунт ввести в пошуку Google Classroom перейти за наданим посиланням обрати в верхньому правому куті «Приєднатись до класу» та ввести пароль: 662ga0.

Зошити перевіряться 1 раз на місяць у випадкових учнів.

Якщо домашнє завдання не було виконано з об’єктивних причин – учень має повідомити про це перед уроком.

 

Стр. 1

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Планування
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
Додано
28 серпня 2018
Переглядів
606
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку