18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Українська література 11 клас /філологічний профіль/ 2020 Контрольна робота №5

Про матеріал
Українська література 11 клас /філологічний профіль/ 2020 Контрольна робота №5 /збирав три дні)))/ /В. Симоненко, Д. Павличко, І. Драч, М. Вінграновський, Б. Олійник/ Тестування два варіанти Як же ж оцінювати? 16 завдань по 0,5 – буде 8балів +2 (№17) + по 4 (№18, 20) + 5 (№19) = 23 б. Отриману суму балів ділимо на 2, наприклад, набрано 17 балів ділимо на 2 = округлюємо на користь учнів – 9 балів.
Перегляд файлу

Українська література 11 клас /філологічний профіль/ 2020

Контрольна робота №5

/В. Симоненко, Д. Павличко, І. Драч, М. Вінграновський, Б. Олійник/

Тестування

Варіант І

 1. Назва представників нової генерації, яких влада переслідувала за свободу творчості, міститься в рядку

А дисиденти 

Б комсомольці

В стиляги 

Г партапаратники

 1. Продовжте вислів М. Вінграновського: «Ми всі з одного часу, з одного народу. Наші юність і молодість, наше тодішнє молоде життя мало подвійну сутність: одну офіційну, казенну, для вчителів та оцінок у школі, а другу — поза школою, де було життя справжнє, життя реальне. Коли ця подвійність була усвідомлена, стався бунт: піднялася наша справжня сутність і відкинула оту офіційну, фальшиву. З цього бунту і почалося...»:

А шістдесятництво  Б постшістдесятництво     В «розстріляне відродження»   Г об'єднання

 1. Пам’яті рідної матері присвятив Борис Олійник цикл поезій ... (1978), який складається з дев’яти віршів.

А «Заклинання вогню»

Б «Сива ластівка»

В «У дзеркалі слова»

Г «Сиве сонце моє»

 1. Тема: розповідь про матір, яка все життя працювала і виховувала своїх дітей. Ідея: розвивати шанобливе ставлення дітей до своїх матерів. Це все про поезію

А «Балада про соняшник» І. Драча

Б «Пісню про матір» Б. Олійника

В «Лебеді материнства» В. Симоненка

Г «Цю жінку я люблю» М. Вінграновського

 1. Режисером, поетом, прозаїком, актором був ...

А Борис Олійник

Б Дмитро Павличко

В Іван Драч

Г Микола Вінграновський

Д Василь Симоненко

 1. Згадайте й оберіть жанр «Казки про Дурила» І. Драча

А поема-містерія

Б казка для дорослих

В балада

Г сатирична поема

 1. Укажіть поета, якого Олесь Гончар назвав «витязем молодої поезії»

А Борис Олійник

Б Дмитро Павличко

В Іван Драч

Г Василь Симоненко

 1. Був сценаристом на кіностудії ім. О. Довженка, написав сценарії до кінофільмів «Сон» (у співавторстві з В. Денисенком) та «Захар Беркут»

А Борис Олійник

Б Дмитро Павличко

В Іван Драч

Г Микола Вінграновський

 1. Оберіть причину, чому в радянських виданнях із вірша В. Симоненка «Є тисячі доріг, мільйони вузьких стежинок...» вилучалися такі рядки:

Коли б я міг забуть убоге рідне поле,

За шмат ції землі мені б усе дали...

До того ж і стерня ніколи ніг не коле

Тим, хто взува холуйські постоли:

А не було показано керівної ролі КПРС

Б строфа вважалася художньо недосконалою

В тут засуджувалася шовіністична політика радянського уряду, спрямована на виродження українства й осуд психології перекинчиків

Г тут використано грубу лексику 

 1. Укажіть художній засіб, який використано в рядку Червоне – то любов, а чорне – то журба

А синекдоха

Б антитеза

В метафора

Г оксиморон

 1. Укажіть письменника, який успішно пройшов творчу еволюцію від «планетарного пафосу» до «інтимного самозосередження»

А Б. Олійник

В І. Драч

В Д. Павличко

Г М. Вінграновський

 1. Укажіть митця, який здобув неперевершену славу поета-пісняра

А Василь Симоненко

Б Іван Драч

В Микола Вінграновський

Г Дмитро Павличко

 1. Кадр із фільму «Повість полум’них літ», у якому головну чоловічу роль зіграв

D:\Мої документи\уроки 11 профіль\микола вінграновський\Микола Вiнграновський у кiнострiчцi Повість полум'яних літ. 1960 р.jpg

А Д. Павличко

Б М. Вінграновський

В О. Довженко

Г І. Драч

 1. Автор рядків

І застиг він на роки й століття

В золотому німому захопленні:

А Борис Олійник 

Б Василь Симоненко

В Іван Драч 

Г Дмитро Павличко

 1. Поетичними збірками дебютували у 1962 році

А В. Симоненко, Д. Павличко, І. Драч

Б В. Симоненко, М. Вінграновський, І. Драч

В Б. Олійник, М. Вінграновський, В. Стус

Г Л. Костенко, Д. Павличко, В. Стус

 1. Микола Ткачук зазначав, що цей поет реформував жанр балади, відкинувши традиційні легендарно-історичні, героїчні й фантастичні її атрибути, але залишивши ліро-­епічну структуру, напружений сюжет.

А Д. Павличко     Б М. Вінграновський     В І. Драч     Г В. Симоненко

 1. Оберіть (два) уривки з творів В. Симоненка, які можна вважати афоризмами

А Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.

Б Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ.

В Бо величі справжній не треба спиратись па плечі нікчем.

Г Не говоріть від імені народу,  

розперетричі ви йому впеклись!

 1. Установіть відповідність між прізвищем автора і назвою його поетичної збірки.
  1. Іван Драч                     А «Тиша і грім»
  2. Борис Олійник                  Б «Любов і ненависть»
  3. Василь Симоненко        В «Б’ють у крицю ковалі»
  4. Дмитро Павличко        Г «Корінь і крона»

                                  Ґ «Атомні прелюди»

 1. Установіть відповідність між автором та уривком із його поезії.

1        2          3       4D:\Мої документи\уроки 11 клас\Б. Оійник\Без названия.jpg      5

А) Ми прощаємося на день,

Ніби розходимось на віки.

І твій слід на моєму серці

Поглиблюють кожні очі.

Б) Але певен, що жодного разу

У вагання i сумнiвiв час

Дрiб’язковi хмарки образи

Не закрили б сонце вiд нас.

В) Аби ще в жнива — то було б іще…

Але ж ні жнив, до жнив, до них далеко…

Цю жінку я люблю, і цю любов-лелеку

Не радістю вкриваю, а плачем.

Г) «Лишайтесь щасливі», —

і стала замисленим полем

На цілу планету,

на всі покоління й віки.

Д) Так Кирило до тями брів,

І, щоб мати якусь свободу,

Сокиру бруском задобрив,

І крила обтяв об колоду.      

 1. Установіть відповідність між назвою поезії і автором.

 1. «Найдовша з усіх доріг» 
 2. «Крила» 
 3. «Губами теплими і оком золотим» 
 4. «Задивляюсь у твої зіниці...» 

 

А Іван Драч

Б Борис Олійник

В Василь Симоненко

Г Микола Вінграновський

Д Дмитро Павличко


 

Як же ж оцінювати? 16 завдань по 0,5 – буде 8балів +2 (№17) + по 4 (№18, 20) + 5 (№19) = 23 б.

Отриману суму балів ділимо на 2, наприклад, набрано  17 балів ділимо на 2 = округлюємо на користь учнів – 9 балів.


Українська література 11 клас /філологічний профіль/ 2020

Контрольна робота №5

/В. Симоненко, Д. Павличко, І. Драч, М. Вінграновський, Б. Олійник/

Тестування

Варіант II

 1. Умовна назва суспільно-політичної доби, на тлі якої постало літературне «шіст­десятництво», міститься в рядку

А «культ особи» 

Б «хрущовська відлига»

В «перебудова» 

Г «атомний синдром»

 1. Поетами-шістдесятниками були всі на­звані автори, крім

А Івана Драча

Б Ліни Костенко

В Василя Симоненка

Г Андрія Малишка

 1. Жанр поезії «Пісня про матір» Б. Олійника.

А філософська лірика

Б громадянська лірика

В інтимна лірика

Г пейзажна лірика

 1. Поезія «Вибір» Б. Олійника за жанром ...

А філософська лірика

Б громадянська лірика

В інтимна лірика

Г пейзажна лірика

 1.  Поема «Ніж у сонці» стала творчим дебю­том

А Івана Драча     Б Бориса Олійника      В Василя Симоненка     Г Миколи Вінграновського

 1. У «Баладі про соняшник» І. Драч застосував фольклорний мотив ...

А гіперболи

Б алегорії

В перевтілення (метаморфози)

Г спогадів

 1. «Поет від Бога! Але чимало написав і зайвого. Щось відсіється, а зостанеться золоте зерно», – так Олесь Гончар висловився про ...

А В. Симоненка

Б Д. Павличка

В М. Вінграновського

Г Б Олійника

 1. Визначте історичний роман М. Вінграновського

А «Іван Мазепа»

Б «Павло Полуботок»

В «Северин Наливайко»

Г «Петро Сагайдачний»

 1. Оберіть причину,чому в радянських виданнях із віршів В. Симоненка «Україні» («Задивляюсь у твої зіниці...») вилучалися такі рядки

Ради тебе перли в душу сію,

Ради тебе мислю і творю...

Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з тобою говорю.

А випадково були пропущені

Б ці слова ображають національні почуття інших народів

В строфу вважали художньо недосконалою

Г вони позначені почуттям високої національної гідності

 1.  Композитор Олександр Білаш співпрацю­вав із поетом

А І. Драчем

Б В. Симоненком

В М. Вінграновським

Г Д. Павличком

 1. Українським Орфеєм називають

А В. Симоненка

Б Д. Павличка

В М. Вінграновського

Г Б. Олійника

 1. Оберіть назву прижиттєвої збірки поезій Василя Симоненка

А «Вино з троянд»

Б «Тиша і грім»

В «Земне тяжіння»

Г «Лебеді материнства»

 1. На світлині зображено подружжя

D:\Мої документи\уроки 11 профіль\микола вінграновський\Щасливе подружжя Вінграновських.jpg

А Симоненків

Б Вінграновських

Г Олійників

Д Павличків

 1. Автор рядків

Я проллюся крапелькою крові

На твоє священне знамено.

А Борис Олійник 

Б Микола Вінграновський

В Василь Симоненко 

Г Дмитро Павличко

 1. Власний сонетарій є у творчому доробку

А Д. Павличка     Б М. Вінграновського     В І. Драча     Г В.Симоненка

 1. «Сонце моє оранжеве» – так звернувся Іван Драч до

А коханої    Б матері    В України    Г поезії

 1. Оберіть (два) уривки з творів Б.Олійника, які можна вважати афоризмами.

А Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.

Б І вже коли ти похитнувсь у мові, Вважай, що похитнувся у собі.

В І взагалі: ко' б не було рабів, Цікаво, чи з'явилися б тирани?

Г Не говоріть від імені народу, — розперетричі ви йому впеклись!

 1.  Установіть відповідність між прізвищем автора і назвою його поетичної збірки.
 1.    Микола Вінграновський
 2.    Іван Драч
 3.    Василь Симоненко
 4.    Дмитро Павличко

А «Лебеді материнства»

Б «Гранослов»

В «Мандрівки серця»

Г «Соняшник»

Ґ «Атомні прелюди»

 1. Установіть відповідність між назвами творів та уривками з них.

1 «Балада роду»

2 «Цю жінку я люблю»

3 «Задивляюсь у твої зіниці...»

4 «Два кольори»

5 «Вибір»

А) Мене водило в безвісті життя,

Та я вертався на свої пороги,

Переплелись, як мамине шиття,

Мої сумні і радісні дороги.

Б) Воно мені, мабуть, так мало бути.

Мабуть, воно так сказано мені.

Бо так вже склалось — не забуть, не збути,

Не призабути навіть уві сні.

В) Внучок тупцю тупотить,

Тупцю, внуцю, тупцю, хлопче,

Сто стежин у світ летить,

Він — сто першеньку протопче…

Г) Життю — ні кінця, ні начала.

І вічно по колу землі:

Комусь — лебеді від’ячали,

Комусь — ще сурмлять журавлі

Д) Україно, ти моя молитва,

Ти моя розпука вікова…

Гримотить над світом люта битва

За твоє життя, твої права.               

20. Установіть відповідність між назвою поезії і автором.


 1. «Пісня про матір» 
 2. «Балада про соняшник» 
 3. «Найдовша з усіх доріг» 
 4. «Є в коханні і будні і свята» 

А Іван Драч

Б Борис Олійник

В Василь Симоненко

Г Микола Вінграновський

Д Дмитро Павличко

 

Як же ж оцінювати? 16 завдань по 0,5 – буде 8балів +2 (№17) + по 4 (№18, 20) + 5 (№19) = 23 б.

Отриману суму балів ділимо на 2, наприклад, набрано  17 балів ділимо на 2 = округлюємо на користь учнів – 9 балів.

 


 


 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.8
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Косяк Елена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Павлюк Світлана
  Щиро дякую, колего, дуже допомогли.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Даньківська Ольга Петрівна
  Дякую, сподобалось, допомогли.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Шикман Марія Орестівна
  Гарно дякую, колего, Ви молодець!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Колісник Наталія Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Гузеватий Олександр Іванович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
docx
Додано
2 лютого 2020
Переглядів
10659
Оцінка розробки
5.0 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку