Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Українська література. 7 клас Ліна Костенко «Кольорові миші»

Про матеріал
Розробка уроку Ліни Костенко "Кольорові миші" Бінарний урок проведено із поєднанням української літератури та мистецтва. Використовуються інноваційні форми роботи: сторітелінг, вітогенна бесіда, робота в творчих групах. Проводиться урок учителем української літератури та образотворчого мистецтва.
Перегляд файлу

                        Українська література. 7 клас.

 Бінарний урок (українська література, образотворче мистецтво)

Тема з літератури. Ліна Костенко «Кольорові миші»

Мета. Учити дітей розуміти суть поезії, удосконалювати навички аналізу поетичного твору; розкрити алегоричність образу кольорових мишей; розвивати уміння характеризувати героїв твору, надавати оцінку їхнім учинкам; формувати творчу уяву, позитивне мислення, естетичний смак; виховувати прагнення зберігати свою індивідуальність, толерантне ставлення до інших.

Тема з образотворчого мистецтва. Світ, який створює людина. Художній образ в мистецтві. Створення пейзажної композиції.

Мета. Формувати в учнів поняття культури людських почуттів, як найсильніших – любові, доброти, милосердя через сприймання творів мистецтва, так і найспецифічніших: почуття кольору, лінії, ритму, композиції, колориту та ін., безпосередньо у мистецькій діяльності;

Розвивати  асоціативно-образне та просторове мислення, уяву, фантазію, пам’ять, художній смак і творчі здібності;

формувати здатність сприймати, інтерпретувати та характеризувати твори образотворчого мистецтва, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи власні думки, судження, оцінки;

виховувати духовні та моральні  ціннісні орієнтири у сфері образотворчого мистецтва, інтересів, смаків,  потреб в творчості; національно-патріотичної свідомості та активної життєвої позиції;

розуміння учнями зв’язків образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва, з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини.

Розвиток особистісних якостей учнів ґрунтується на освітніх компетенціях:

 •       когнітивних (пізнавальних) – чуттєво-емоційне сприйняття; вміння відчувати і бачити навколишній світ, виявлення пізнавальної активності;
 •       креативних (творчих) асоціативно-образне мислення; виявлення фантазії, уяви у створенні власних образів у художньо-практичній діяльності;
 •       методологічних поняттєво-логічне мислення; вміння визначити мету, способи та організацію її досягнення; здатність до самоаналізу та самооцінки;
 •       комунікативних розуміння мови мистецтва як форми міжособистістісного спілкування; розуміння почуттів інших людей, різноманіття творчих проявів, бачень і розумінь дійсності; усвідомлення взаємозв'язку з однолітками і дорослими та відповідальності під час виконання робіт;
 •       світоглядних сприйняття цілісної картини світу, цінувати національну самобутність і культурну спадщину України як складової загальнолюдської культурної скарбниці; видкриття, творче вираження себе, визначення власного місця та усвідомлення неповторності й унікальності іншого.

 

Тип уроку: урок вивчення нових знань.

Форма проведення: комбінований урок.

Міжпредметні зв’язки: література, живопис, музика.

Обладнання: проектор, ноутбук, картки з ілюстраціями, ватмани.

Педагогічна ідея : Вивчаючи творчість Ліни Костенко намагаюсь застосувати найсучасніші методології, розробити оригінальні

концепції, спонукати учнів до дискусії, до розуміння філософських думок авторки. Докладаю багато зусиль, аби в уяві школярів постав живий,  багатогранний образ митця, аби зацікавити учнів творчістю сучасної поетеси, аби викликати бажання відкривати для себе цю надзвичайну ЛЮДИНУ.

 Перед собою і колегами ставлю запитання: Як подати цю  тему так, аби сучасні діти з подивом і захопленням відкривали для себе глибину української сучасної літератури?

Співпраця вчителів - предметників (учитель української літератури,  учитель художнього мистецтва) надає змогу більш  фахово підійти до вивчення твору.

                                                    Хід уроку

Роботу над матеріалом уроку починає вчитель української літератури

І. Організація початку уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Вітагенна бесіда

На екрані слова:

«Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі».   Ліна Костенко 

 • Як ви розумієте ці слова?

(Мистецтво впливає на формування внутрішнього світу людини).

 • Чи кожна людина здатна бачити красиве в повсякденному житті?
 1. «Сенкан»
 • Доберіть іменники до прикметника сірий.

(Очікувані відповіді учнів: сірий день, настрій, картина, мишка).

 • Додайте дієслово.

(Очікувані відповіді учнів: настав сірий день, прибігла сіра мишка).

Отже, сьогодні на уроці ми будемо говорити про сірі та яскраві образи.

Учитель образотворчого мистецтва.

І. Актуалізація опорних знань

 1. Бесіда на тему: Види  мистецтва та їх походження.

Ми дуже часто вживаємо слово «мистецтво». Що ми маємо на увазі? Який зміст вкладаємо в нього?

 Мистецтво - це відображення дійсності в художніх образах.

-Які види мистецтва ви знаєте? ( Очікувані відповіді учнів: До мистецтва належать література, музика, театр, образотворче мистецтво, кіно, цирк, телебачення.)

 У кожного виду мистецтва -  своя мова. Література - мистецтво слова; музика - світ звукової гармонії: театр - синтез літератури, музики та гри акторів. В образотворчому мистецтві  явища життя відображаються за допомогою ліній, тональних співвідношень, кольорових поєднань, форм і ритмів.

       - Художник зображує світ так, як він його бачить. От і народжуються на папері люди і тварини. Вони можуть бути справжніми та казковими, вигаданими.

 • За допомогою чого художник передає характер свого героя?

( Очікувані відповіді учнів:за допомогою форми та кольору).

 1. Тема уроку

Світ, який створює людина. Художній образ в мистецтві. Створення пейзажної композиції.

 

 1. Робота в парі.
 • Охарактеризуйте сірий колір.
 • Який настрій викликає?
 • Яку картину уявили?
 • Перед вами дві однакові розмальовки. Розфарбуйте їх. Один з вас використовує тільки сіру фарбу, а другий - різнокольорові.
 • Порівняйте ваші роботи.
 • Яка картина підходить до вашого настрою і чому?

Учитель:

 • Сірий колір відноситься до холодних тонів. Ним можна передати сум, тугу.

– Як змінюється настрій картини, коли використовуємо яскраві кольори?

(Очікувані відповіді учнів: настрій веселий, святковий, більше подобається, все яскраво).

Урок продовжує вчитель української літератури

 1. « Мозковий штурм»

- Чи можна слово «сіра» вжити відповідно до людини?

 • Яка це - сіра людина?

(Очікувані відповіді учнів: сумна, невесела, безталанна, звичайна).

        -  А чи знаєте ви якісь фразеологізми з цим словом?

 •  Про кого кажуть «Сіра миша»?

 

 • А якою ви бачите ту людину, яку б намалювали яскравими фарбами?

(Очікувані відповіді учнів: весела, талановита, незвичайна, творча, креативна).

 

-         Що означає вираз «біла ворона»? (не така, як всі)

-         Крім епітетів, у вірші є інші художні засоби.

Один із них – символ.

Символ – (грецьк. symbolon   умовний знак, натяк) – предметний або словесний знак, який виражає сутність певного явища, наприклад: троянда – символ кохання; гілка каштана – символ Києва і т. п. 

 • У літературі часто використовують символи. Символом чого є миші? Які вони?
 • Чи можна поєднати слова різнокольорові миші?

(Очікувані відповіді учнів: це щось або хтось незвичайний, не такий, як усі)

 • Так, це  поєднання чогось незвичного та буденного.
 • Як називається такий художній засіб у літературі?

Знайдіть у словнику, що таке антитеза.

( Антитеза – це протиставлення двох слів або словосполучень, протилежних за своїм змістом. Антитеза не обов’язково буде складатися з антонімів – це можуть бути образи, слова у переносному значенні, які у вірші створюватимуть враження протилежних явищ).

 

 1. Перегляд відео презентації

Завдання перед переглядом.

- Серед українських художників є жінка, яка в буденному житті бачила щось незвичне і передавала це в своїх картинах.

       Подумайте, який настрій навівають картини художниці? Чи передає цей    настрій музика, яка супроводжує відео?

            (відеопрезентація про Катерину Білокур під музику).

 • Мабуть, надихаючись такими українськими талантами, Ліна Костенко написала вірш.

ІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Тема уроку

Я сподіваюсь, що Л. Костенко допоможе нам вирішити наступні питання уроку:

 •  Що головне у житті?
 •  У чому призначення людини?,
 • Як не втратити неповторність душі у зіткненні з буденністю?  
 1. Виразне читання вірша вчителем

- Що насправді Ліна Костенко називає кольоровими мишами?

3. Робота в творчих групах

Ті з вас, хто розфарбовував ілюстрацію на початку уроку сірим кольором, – це перша група, хто яскравими кольорами – це ІІ група.

Завдання групам:

І група

1завдання: Перечитайте вірш і додайте слова, які б  характеризували дівчинку Анну

(На ватмані пишуть епітети

Анна ( маленька, чаклунка, незвичайна, скромна, талановита, не така, як усі)

2 завдання: - Перечитайте вірш і випишіть вирази, якими авторка зображує мишей.

 

ІІ група 

1завдання: - Якими словами ви охарактеризуєте сусіда?

Сусід (звичайний, безжальний, сірий)

2 завдання:

 Перечитайте вірш і випишіть вирази, якими сусід звинувачує Анну.

 1. Презентація робіт. На дошку кріплять ватмани з характеристикою головних героїв. Порівняйте характеристики та визначте позитивного та негативного

 героя.

ІІІ. Закріплення нового матеріалу

1. Бесіда за текстом

-Як ви вважаєте, така історія могла бути насправді?

-Який символ уособлює кіт? (Очікувані відповіді учнів: символ чуда, невідворотності перемоги добра над злом).

-Яка головна ідея твору? (Очікувані відповіді учнів: Бажання, щоб Анну виправдали; віра в перемогу таланту над буденністю, сірістю).  

     2. Виразне читання поезії за ролями.

- У кожного з вас є картинка: малюнок книжки, суддівської шапочки, або сірої мишки. Ви обрали їх випадково перед початком уроку. Об’єднайтесь у групи так, щоб  вийшли трійки різних малюнків.

- Підготуйтесь до  виразного читання поезії за ролями.

- Ті, у кого малюнок книжки, читають слова автора, суддівської шапочки – слова судді, а мишки – слова сусіда.

3. Конкурс – читання

- Учні  уважно слухають  та аналізують уміння  читців передати настрій поезії?

4. Сторітелінг.

-Ми познайомилися з твором Ліни Костенко та її героїнею Анною. Уявіть себе десь поруч із дівчиною і придумайте своє закінчення поезії.

5. Зачитування робіт.

ІV. Рефлексія

-Якими кольорами ви «розфарбували» ваш настрій зараз? Чому?

-Чому у декого залишився сумний настрій? (Очікувані відповіді учнів: Бо, на жаль, сірих людей багато в нашому житті)

2. На початку роботи над твором ми поставили запитання, на які дайте відповідь зараз. Продовжіть речення.

Для мене  головне у житті……

  Призначення людини я бачу в тому……

Щоб не втратити неповторність душі у зіткненні з буденністю, треба….. 

-Ми познайомилися з творами художниці Катерини Білокур, як ви вважаєте, чому саме на сьогоднішньому уроці? (Очікувані відповіді учнів: Вона така ж неординарна, неповторна, як і героїня твору Анна.)

V. Підсумок

1. Вибіркове читання

- Зачитайте ті рядки з вірша, які ви вважаєте афоризмом.

VІ. Домашнє завдання

І варіант: До  історії, яка у вас вийшла,  створіть фотовойс.

ІІ варіант: Складіть простий план поезії та намалюйте ілюстрацію до вірша.

docx
Додано
24 листопада 2020
Переглядів
603
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку