Урок- портрет "Роки брежнєвського застою" (1964-1985рр)

Про матеріал

Мета: розкрити суть періоду застою в СРСР;

закріпити навички аналізу і зіставлення історичного матеріалу,

уміння розглядати історичне явище в конкретних історичних умовах;

висловлювати критичну оцінку діяльності радянських лідерів різних епох;

виховувати учнів в дусі патріотизму, національної свідомості,гідності

Перегляд файлу

 

 

                      Урок- портрет

 

          «Роки  брежнєвського застою»

                                             (1964-1985рр)

                         з курсу всесвітньої історії в 11класі

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Славич Лідія Григорівна

вчитель історії та правознавства

                                                                     Очаківської загальноосвітньої школи

                                                І-ІІІ ступенів№4

                                                     Очаківської міської ради

                                               Миколаївської області

 

 

 

     Мета: розкрити суть періоду застою в СРСР;

          закріпити навички аналізу і зіставлення історичного матеріалу,

          уміння розглядати історичне явище в конкретних історичних умовах;

          висловлювати критичну оцінку діяльності радянських лідерів різних епох;

          виховувати учнів в дусі патріотизму, національної свідомості,гідності

 

 

 

        «У  того, хто забув історію своєї країни, - немає серця;

          у того, хто сподівається повернутися в цей час, -немає розуму»

                                                Хід уроку

I Вивчення нового матеріалу

 

Проблемне питання: Чому командно-адміністративна  система виявилась неефективною? Чи можна було уникнути кризи радянської моделі розвитку?

Що знаємо?

 Що хочемо дізнатися?

         Що дізналися?

 

 

 

В ході уроку клас поділяється на 3 групи:

1група –прихильники доби застою;

2гррупа –противники доби застою;

3 група -експерти

                                             План

1. Формування анти хрущовської опозиції.

2 .Застій (1964-1985)

3.Л. Брежнев

4 Зниження темпів економічного розвитку.

5. Наростання соціально-економічної і політичної кризи

6 Дисидентський рух

 

1.Формування антихрущовської  опозицїї

        Бесіда:

 • Чому період 1953-1964 років називають відлигою?
 • За яких обставин відбулась зміна партійного і державного керівництва в СРСР?
 • Існує думка,що усунення М.Хрущова було нічим іншим як «палацовим переворотом». Чи згодні ви з цим? Свою думку аргументуйте.
 • Чому М. Хрущов не став боротися за владу?
 • Чи був сам факт мирного зняття М. Хрущова ознакою демократичного життя в СРСР?
 1. Застій (1964-1985рр)
  • Чому цей період називають періодом застою?

 

 

 

                        Основні етапи застою (робота з таблицею)

 

                 Етап,  роки

              Характеристика

I етап    (1965 -1970рр)

Спроба економічних реформ,які могли б упорядкувати економіку СРСР після реформаторської гарячки хрущовського періоду (реформи О.Косигіна)

II етап (1970-1982)

Наростання кризи,консервація існуючої системи в СРСР

III етап   (1982-1985)

Зміни в партійному керівництві,усвідомлення кризового стану

 

 

                              Керівництво СРСР в період застою

Генеральний секретар ЦК КПРС

Голова Президії Верховної Ради СРСР

Голова Ради Міністрів СРСР

Л.Брежнев (1964-1982)

А.Мікоян (1964-1965)

О.Косигін(1964-1980)

Ю.Андропов(1982-1984)

М.Підгорний(1965-1977)

М. Тихонов(1980-1985)

К.Черненко (1984-1985)

Л.Брежнев(1977-1982)

Ю.Андропов (1982-1984)

К.Черненко(1984-1985)

 

 

 3  Л.І.Брежнев (повідомлення,робота з документами)

 

       Бесіда:     

 • Чому до влади в СРСР прийшов Л,Брежнев?
 • Чи  мав Л.Брежнев достатні якості як політичного діяча і лідера держави?
 • Свою думку аргументуйте.
 • Погляд учасника подій:

«Брежнев… перебував на вищій посаді у країні 18 років. Притому,в період коли потрібно було здійснювати радикальні зміни у всіх сферах життя суспільства .Але на це Брежнев був органічно нездатним. У нього не було ні уявлення про глибокі зміни,яких потребує країна,ні вміння розібратися у плані таких змін,нехай і підготовленим іншими,вірно оцінити і втілити в життя. Це був лідер,який дивився назад,не здатний піднятися над старим.» (Із спогадів Г.Арбатова)  Чи погоджуєтесь ви з думкою автора?

4 Зниження темпів економічного розвитку

     (робота в групі з документами)

 

                                    Дискусія

 • Чим була викликана реформа О Косигіна?
 • За якими напрямками вона проходила?
 • Чому ці реформи не затронули радянської системи?
 • В 70рр один голова колгоспу зазначив:

«Якщо раніше не працювали через те, що знали –усе одно не дадуть,то тепер не працюють,тому  що знають  -- усе одно дадуть»

 • Які тенденції в економічній політиці й суспільній свідомості відбиває це висловлюванння?

 

 • Погляд учасника подій:

      «Досить швидко виявилося ,що господарча система відповідає на зміни не так,як очікувалось,і  реформа без галасу була згорнута ,пізніше стверджували, що реформу придушили консерватори,але їх консерватизм можна розглядати  і як почуття відповідальності. Побачивши, що орієнтація на прибуток викликала підвищення цін, консерватори не стали доводити справу до краху економіки» (С Кара-Мурза «Радянська цивілізація»

 • Чому ,з вашої точки зору, орієнтація на прибуток викликала тенденцію до зростання цін?

 

 

                                    Порівняйте реформи 50  -  60рр

Реформи  М.Хрущова

            Реформи О.Косигіна

Розширено права місцевих органів влади та компетенцію рад в питаннях планування,здійснено поділ партапарату за виробничим принципом;

Ліквідовано МТС ,а техніка передавалась колгоспам,вводилось щомісячне авансування праці колгоспників ліквідовувались податки на присадибні ділянки,селяни отримали паспорти, запроваджено п'ятиденний робочий тиждень,розпочалось освоєння цілини,розширялись посівні площі під кукурудзу; Здійснювалось поєднання централізованного планування з самостійністю колгоспів;

Замість міністерств створювалися раднаргоспи,скоротився управлінський апарат

Удосконалення системи планування і надання більшої самостійності підприємствам;

Посилення економічного стимулювання і підвищення матеріальної зацікавленості;

Зменшення обов'язкових поставок зерна,установлення твердих планів закупівлі продукції на 5років;

Підвищення закупівельних цін,запровадження обмежень щодо підсобних господарств,запровадження гарантованої оплати праці колгоспників, зміцнення матеріально-технічної бази колгоспів і радгоспів;

Ліквідація раднаргоспів та відновлення міністерств

 

5.Наростання соціально-економічної і політичної кризи

  (робота в групі з підручником,документами,додатковою інформацією)

 

                                   Бесіда:

 • Які негативні явища наростали в суспільно-політичному житті країн ?              Чому загострилися соціальні проблеми?
 • Доведіть чи спростуйте,що з приходом Л.Брежнева до влади відбулося згортання ліберальних реформ?
 • Які негативні тенденції з'явились в суспільному житті?
 • Чому влада стверджувала,що відбувається підйом економіки?
 • Проаналізуйте таблицю Середньорічні темпи зростання (1966-1985рр)   у %

Показники

VIII п'ятирічка

IX п'ятирічка

X п'ятирічка

XI п'ятирічка

Валовий суспільний продукт

     6,7

    5,6

         3,4

      3,5

Національний дохід

    6,7

    4,6

          3,4

   3,7

Капіталовкладення

    6,8

    6,4

         2,1

     3,1

Продуктивність праці

    6,1

    4,1

        3,0

      3,8

Промислова продукція

     8,4

   7,2

        3,9

     3,5

сільгосппродукція

     3,2

   3,0

      1.6

     0,5

 

 

 • У чому проявилась криза радянської моделі розвитку?

                         (Заповніть таблицю)

 

 

 

        криза

                                         прояви

економічна

Дефіцит товарів,відмова від нових технологій, продовольча криза,прихована інфляція,криза сільського господарства,екстенсивний шлях розвитку,енергоємність і матеріалоємкість виробництва,тіньова економіка

політична

Нездатність вищого керівництва реагувати на зміни в світі,корумпованість вищого керівництва,воєнні авантюри і нездатність з них вийти(Афганістан,Ангола,Ефіопія),репресії проти інакомислячих

ідеологічна

Розчарування в правильності обраного шляху,розходження між ідеологічними догмами і реаліями життя,нереальність досягнення мети –побудови комунізму,зростання дисидентського руху,посилення ідеологічного тиску на суспільство

екологічна

Бездумна експлуатація природних ресурсів, велика кількість об'єктів атомної енергетики,забруднення водоймищ,атмосфери,скорочення народжуваності,генетичні зміни, зростання хронічних захворювань, дитячої смертності

моральна

Виникнення подвійної моралі,зростання престижності професій ,які дають змогу отримати нетрудові доходи,прагнення досягти мету незаконним способом, споживацькі настрої,поширення пияцтва і алкоголізму,зростання побутових злочинів

А) Письменник Ф.Абрамов писав:

«Сп'янені перемогою,ми вирішили,що наша система ідеальна… і не тільки стали її поліпшувати, а навпаки ще більше її догматизувати.»

Яке ваше ставлення до вислову відомого письменника?

Б)Після усунення М.Хрущова з посади першого секретаря ЦК КПРС,його місце посів Л.Брежнев. Тоді було висунуто гасло  «За стабільність кадрів!»

Обміркуйте,у зв'язку з  чим було висунуто таке гасло. Що воно означало для правлячої партійної еліти?

 

6 Дисидентський рух

 

А) Відомо,що в 30рр Й.Сталін висунув гасло,що в міру просування до соціалізму загострюватиметься «класова боротьба». У 70 рр було висунуте інше гасло - «на шляху будівництва комунізму буде загострюватись ідеологічна боротьба»

 1. Порівняйте що було спільного у цих двох понять?

2.  Чому,на вашу думку  у керівництва СРСР існували постійні перепони на шляху до кращого життя?

 

 • Дайте періодизацію дисидентського руху

 

 

                                            Періодизація дисидентського руху

 

 I період (1961-1968)

Становлення руху

 Самовидав .перші неформальні організації,написання листів- протестів. А,Сахаров ,А,Амальрик,О.Гінзбург

II період (1968-1970)Міжнародне визнання

Розширення географії дисидентського руху,протести проти подій 1968р в Чехословаччині,проти порушення прав людини,формування правозахисного та національного руху. О.Солженіцин,О.Марченко

III Гельсінський період (1976 -1982)

 Діяльність УГС , Вислання А.Сахарова

 

 • Які особливості дисидентського руху другої половини 60-80 рр?
 • Які методи  боротьби використовували дисиденти?
 • Чому влада подавила дисидентський рух?

 

 

II Закріплення

Чому командно-адміністративна система виявилась неефективною?

Чи можна було уникнути кризи радянської моделі розвитку?

 

 

 

Що знаємо?

     Що хочемо дізнатися?

   Що дізналися?

 

 

 

 

                                Експерти підводять підсумки уроку

                                                   Д\З § 16

                                 Повідомлення «Прихід до влади М.Горбачова»

                                                          «Спроба державного перевороту в СРСР»

 

 

 

 

doc
До підручника
Всесвітня історія (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Ладиченко Т.В.)
Додано
11 листопада 2018
Переглядів
444
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку