24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Урок 94 Розв’язування задач (Урок)

Про матеріал
Учні закріплять свої знання за темою «Провідники та діелектрики в електричному полі», продовжать формувати навички та вміння розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи отримані знання,розвинуть самостійність у навчанні та вміння самостійно застосовувати правила, закони, виховувають культуру запису розрахункових задач.
Перегляд файлу

10клас

Урок 94

Розв’язування задач

 

 

Мета уроку:

навчальна:

 • закріпити знання за темою «Провідники та діелектрики в електричному полі»;
 • продовжити формувати навички та вміння розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи отримані знання;

розвивальна:

 • розвивати уміння правильно розподіляти час;
 • розвивати самостійність у навчанні та вміння самостійно застосовувати правила, закони;

виховна:

 • виховання дисципліни, чесності, відповідальності;
 • виховувати культуру запису розрахункових задач.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 • Що таке електричне поле?
 • Що таке напруженість електричного поля?
 • Якою формулою виражається напруженість електричного поля в даній точці?
 • Якою величиною є напруженість - векторною або скалярною?
 • В чому полягає принцип суперпозиції?
 • Як обчислюється робота електричного поля з переміщення заряду?
 • Що таке потенціал електричного поля?
 • Що таке різниця потенціалів?
 • За якою формулою обчислюється різниця потенціалів?
 • Яка одиниця різниці потенціалів?
 • Який зв’язок між напруженістю й різницею потенціалів?
 • Що називають еквіпотенціальними поверхнями?

ІІІ. Розв’язування задач

Задача 1. З якою силою діє однорідне електричне поле напруженістю

2000 Н/Кл на заряд 5·10-6 Кл?

 

Дано:                   Е=F/q0

Е=2000Н/Кл       F=Е·q0

q0 = 5·10-6Кл       F=5·10-6Кл·2000Н/Кл=10·10-3Н=10мН

F-?

 

Відповідь:10мН

 

Задача 2. На відстані 30 м від відокремленого точкового тіла потенціал його електричного поля дорівнює 3000 В. Визначити заряд цього тіла.

 

Дано:                       Потенціал поля точкового заряду: φ=kq/r

r=30м                       Звідси q = φr/k

φ= 3000В                 q = 3000В·30м / 9·109Н·м2/Кл2 = 10-5Кл =10·10-6Кл =10мкКл

k=9·109Н·м2/Кл2

Знайти:

q-?

 

Відповідь: q=10мкКл

 

Задача 3. Яке значення електричного заряду тіла, якщо при його переміщенні на 10 см в однорідному електричному полі напруженістю 2·103 Н/Кл вздовж силової лінії виконано роботу 4·10-3 Дж?

 

Дано:                   Розв’язання:

d = 0,1м               А = qЕd

Е = 2·103Н/Кл     q =А / Еd

А= 4·10-3Дж        q = 4·10-3Дж / (2·103Н/Кл·0,1м) = 2·10-5Кл = 20мкКл

Знайти:

q-?

 

Відповідь: q = 20мкКл

                    

 

 

 

Задача 4. В однорідному полі напруженістю 60 кВ/м перемістили заряд 5 нКл. Переміщення дорівнює за модулем 20 см і утворює кут 600 із напрямком силової лінії. Знайти роботу поля.

 

Дано:                 Розв’язання:

Е=60·103В/м     А= qЕΔd  (1)

q=5·10-9Кл         Δd=qℓcosα  (2)

ℓ =0,2м               Підставимо (2) в (1), отримаємо

α = 600                 А = qЕ ℓcosα

Знайти:                А = 5·10-9Кл·60·103В/м·0,2м·cos600= 60·10-6·(1/2) =30·10-6Дж =

 А-?                      = 30мкДж

 

Відповідь: А = 30мкДж

 

Задача 5. Знайти масу порошинки, що має заряд 5·10-9 Кл, що знаходиться в рівновазі в однорідному електричному полі з напруженістю 6000Н/Кл, якщо силові лінії направлені вертикально вгору.

 

Дано:                      Розв’язання:

q = 5·10-9 Кл           Fт = mg

E = 6000Н/Кл         Fел = Еq

g = 9,8Н/кг              Fт = Fел

k=9·109Нм2/Кл2      mg = Еq

Знайти:                    m = Еq/g

m-?                          m =  6000Н/Кл·5·10-9Кл / 9,8Н/кг =3·10-6кг   

 

Відповідь:  m = 3·10-6кг   

 

Задача 6. У електричне поле напруженістю 2·102 Н/Кл внесли заряд 10-7 Кл. Яка сила діє на цей заряд?

 

Дано:                    Розв’язання:

Е=2∙102Н/Кл          F = Еq

q=10-7Кл                F = 2∙102Н / Кл10-7Кл = 2·10-5Н               

Знайти:  

 F-?

 Відповідь:  F= 2·10-5Н                       

 

 

 

 

 

 

Задача 7. У деякій точці поля на заряд 10-7Кл діє сила 4·10-3Н. Найдіть напруженість поля в цій точці і визначте заряд, що створює поле, якщо точка віддалена від нього на 0,3м.

 

Дано:                    Розв’язання:

F=4∙10-3Н               Е = F/q0

q0=10-7Кл.              Е = kq/R2

R=0,3м                   q =ЕR2/k

Знайти:                   Е=4∙10-3Н/ 10-7Кл = 4·104Н/Кл    

 Е-? q-?                   q = 4·104Н/Кл ·(0,3м)2 /9·109 Н·м2/Кл2 = 4·10-7Кл  

 

Відповідь: Е= 4·104Н/Кл, q = 4·10-7Кл    

            

Задача 8. Заряд ядра атома цинку рівний 4,8·10-18Кл. Визначити потенціал електричного поля, створеного ядром атома цинку, на відстані 10нм.

 

Дано:                            Розв’язання:

q=4,8∙10-18Кл              φ = kq/d

d=10нм=10·10-9м        φ = 9·109Н·м2/Кл2·4,8∙10-18Кл / 10·10-9м = 4,32В   

Знайти:

φ- ?

 

Відповідь: φ=4,32В 

            

ІV. Підсумок уроку.

 

Бесіда

 • На уроці ми навчилися…
 • Мені запам’яталось найбільше...
 • Робота поля…
 • Енергія електричного поля…
 • Різниця потенціалів…
 • Еквіпотенціальні поверхні…

 

V. Домашнє завдання

1. Повторити §42

2. Вправа 42 (3,5)

docx
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Розробки уроків
Додано
5 травня 2020
Переглядів
2109
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку