10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок "Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення"

Про матеріал

Урок для 9 -го класу, м е т а якого навчити учнів аналізувати образ Гобсека і визначати засоби його творення(портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.), інтерпретувати вчинки персонажа, давати їм власну оцінку, аргументувати свою позицію прикладами, цитатами з тексту

Перегляд файлу

Тема:Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення.

М е т а: формування компетентностей: предметних – уміння аналізувати образ Гобсека і визначати засоби його творення(портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.), інтерпретувати вчинки персонажа, давати їм власну оцінку, аргументувати свою позицію прикладами, цитатами з тексту; ключових – спілкування державною мовою, уміння вчитися впродовж життя, математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю); комунікативної - формувати навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до суджень інших; інформаційної - формувати вміння визначати головне та роль деталі в тексті; розвивати навички роботи з художнім текстом; загальнокультурної -  виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір ліцеїстів.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія, образотворче мистецтво, економіка.

Т и п   у р о к у: урок засвоєння нових знань і розвитку на їх основі умінь і навичок.

Обладнання: портрет письменника, підручник, ілюстрації до твору, роздатковий матеріал, відеосюжети.

 

 Під купою грошей може бути

                                                                              похоронена людська душа.                                                  

                                                                                                                     Н.Готорн

 

Перебіг  уроку

 

І.Підготовка до сприйняття навчальної теми

Слово вчителя: Щойно дзвінок повідомив про початок уроку. Уявімо, що звуковий дзвінок змінили на кольоровий . Якого кольору він буде для вас на початку уроку. Спробуйте саме так передати і свій настрій у кольорах, звуках, словах, заповнивши опорну картку.

Етапи уроку

Колір

Звуки природи

Слово

Початок

 

 

 

Середина

 

 

 

Закінчення

 

 

 

 

Діти заповнюють таблицю за урок тричі: на початку, в середині уроку і наприкінці, відмічаючи зміну свого емоційного стану. (Ідея Ю.Макашової).

II. Мотивація навчальної діяльності

 

1. Слово учителя.

      Сьогодні гроші та  їх влада над душами людей -  вічна проблема, яку намагається вирішити людство. В ім'я золота скоюють злочини, воно стає причиною воєн. За гроші можна отримати все: владу, багатство...

        Проблему влади грошей піднімали багато письменників та митців. А ось як про це сказав давньогрецький драматург Софокл: «Ніщо не сприяє у такій мірі, як гроші, встановленню серед людей лихих законів та поганих звичаїв. Гроші сіють розбрат і виганяють людей із домівок, гроші призводять найшляхетніших осіб до усього ганебного та нищівного для людини, вони ж учать здобувати із будь-якої речі лише зло та беззаконня».

       Сьогодні ми зустрінемося з одним із найбагатших людей Парижа.  Це Гобсек. Його ім'я стало прозивним для позначення скнари. Єдине в житті, що для нього має значення, - це ЗОЛОТО. «З усіх земних благ є тільки одне, досить надійне, щоб коштувало людині гнатися за ним. Це ... золото. Щоб здійснювати наші примхи, потрібен час, потрібні матеріальні можливості і зусилля. У золоті все міститься в зародку, і все воно дає в дійсності »,- стверджував герой повісті Оноре де Бальзака.

 

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку.

 

ІV. Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Слово вчителя. З одного боку, автор створює реалістичний образ лихваря, який тихо живе у своєму вогкому закутку й снує павутиння для чергової жертви, а з іншого — письменник-реаліст використовує прийоми романтичної літератури, вдаючись до згущення фарб і перебільшень та наділяючи скнару найбільш огидними рисами. Давайте спробуємо визначити головні Ознаки реалізму та романтизму у повісті О. Бальзака «Гобсек».

2.Ознаки реалізму та романтизму у повісті О. Бальзака «Гобсек»

Ознаки реалізму

Ознаки романтизму

 • Опис життя Франції 1829-1830 рр. (історична конкретика);
 • точність деталей;
 • докладний опис фінансових дій;
 • типовість ситуацій;
 • соціально-побутова характеристика героїв

 

 

 • самотність головного героя;
 • минуле Гобсека - загадка;
 • він - сильна та незвичайна особистість;
 • грандіозні масштаби діяльності Гобсека;
 • винятковий розум, його романтичний світогляд

 

V. Сприймання навчального матеріалу

1. Слово вчителя.

         Існує давня легенда. Дуже давно жили два друга. Коли у них народилися діти, вони вирішили залишити сім’ї і помандрувати, узявши з собою по мішку. В них вони складали маленькі камінці, якщо чули та бачили щось незвичайне. Минуло багато років, мішки стали повними, і друзі вирішили повернутися додому. Вони були щасливі, що знову повернулися у рідні домівки. Одного вечора чоловіки відкрили свої мішки та побачили, що камінці зникли.

       Замість них один чоловік знайшов у мішку чудові квіти. Це були: Здоров'я, Любов, Удача та Дружба. Він віддав ці квіти своїм дітям, сказавши, що це головне, що це треба для життя людини, що це і є життєві цінності.

        Інший знайшов у своєму мішку павуків, змій, ящірок. Він нічого не дав своїм дітям, бо збирав заздрість, жадібність, байдужість, жорстокість.

2. Прийом «Запитай себе сам»

Розташуйте життєві цінності за порядком значимості для вас:

Дружба;

Матеріальний добробут;

Любов;

Чисте сумління;

Здоров'я;

Почуття власної гідності;

Кар’єра;

Гроші;

Мудрість;

Знання

(Аналіз цінностей)

3.Робота над епіграфом.

             – Як ви розумієте слова Готорна, взяті за основу епіграфу до уроку?

             – Як вони пов’язані зі змістом повісті?

4.Словникова робота.(Слова лежать на партах)

Вексель (від німецького wechsel) - письмове боргове забов'язання встановленої форми (грошовий документ).

Дисконт ( від англ. Discount - знижка) - купівля банками векселя до закінчення їхнього терміну; відсоток, який стягають банки за цю операцію.

Опротестування - засвідчення посадовою особою (нотаріусом) факту несплати за векселем або відмова платника від акцепту векселя.

Акцепт (від лат. acceptus - прийнятий) - згода на оплату грошових і товарних документів, оформлена відповідним записом на них.

Застава - віддача майна для забезпечення позики.

Деградація - (англ. degradation, нім. Degradierung f) — поступове погіршення якості, втрата цінних властивостей.

Філософія - дисципліна, що вивчає відносини людини та світу. Філософія - одна з форм світогляду, людської діяльності, особливий спосіб пізнання або наука.

5. Аналіз образу Гобсека

5.1. Робота з цитатами «Портрет Гобсека» . (Робота з текстом, читаємо опис Гобсека, даємо характеристику героя)

- Що включає портрет Гобсека?

- Яка колірна гамма переважає? Як ви це визначили?

- Що ви дізналися про персонажа з опису зовнішності?

- Які слова є ключовими в описі Гобсека?

- Через опис яких деталей автор створює художній образ?

- Які виразні засоби переважають в описі?

5.2. Вправа "Колір душі". Уявіть себе в майстерні художника. Перед вами - чистий мольберт, фарби, палітра, пензлі. якби ви були художником, які фарби використали для змалювання зовнішнього портрету  героя твору? А для внутрішнього? (відповіді учнів).

Висновок: портрет - найважливіша частина розповіді, яка не тільки дає уявлення про персонажа, а й повноцінно характеризує його.

Заповнення таблички (Середній етап уроку)

Етапи уроку

Колір

Звуки природи

Слово

Початок

 

 

 

Середина

 

 

 

Закінчення

 

 

 

 

5.3. Метод «Бесіда». Засоби створення образу.

- Біографічні відомості про Гобсека.(цитатний матеріал повісті)

- Філософія Гобсека:перегляд відеопрезентації  Вислови Гобсека (підготувала вчитель зар.літ-ри   Аркуша Л.О. http://oipopp.ed-sp.net/?q=node/26108)

- Обговорення висловів учнями за допомогою методу "Прес".

5.4. Характеристика Гобсека (Рольова гра):

 

- самохарактеристика;

- з вуст інших персонажів;

5.5. Вчинки Гобсека.

- Яким вам уявляється Гобсек?

- Які риси Гобсека викликають неприязнь?(Перегляд відеосюжету В комірчині Гобсека)

- Яке враження справляє сцена смерті Гобсека?

- Про що змушує задуматися опис незліченних багатств і його коморах?

- Чи є щось у Гобсеке, що викликає інші почуття?

- Які риси характеру персонажа ви виділили? Якщо вийде, підтвердіть текстом:

 • Спостережливість (опис кімнати Анастазі ...;
 • Проникливість, здатність передбачати майбутнє (Анастазі, Фанні, граф);
 • Скупість, доведена до абсурду(опис кімнати);
 • Схильність до великодушності (готовність дати гроші за малий відсоток);
 • Мудрість ( «Я спас тебе з вдячності, сину мій»);
 • Справедливість (порада графу про передачу майна);
 • Порядність, чесність (він зберіг і збільшив спадок графа);
 • Здатність до критики суспільства ( «вони здатні з головою зануритися в бруд")тощо.

Висновок: перед нами складний і багатогранний образ, описаний з дивовижною точністю. З одного боку, істота неприємна, що викликає огиду. З іншого - майже провидець в силу своєї приголомшливої ​​спостережливості. Недаремно Бальзак устами Дервіля промовляє: "У ньому живуть дві істоти: скнара і філософ, підла істота і піднесена".

 

 

 

 

 

5.5. Складання гроно «Гобсек».

 

Розумний;                                                                                  безсердечний

романтичний                                                                                                  владалюбний

прозорливий                                                                            байдужість

             справедливий                                                      жорстокий

                            спостережливий                                        хитрий

                                           гарний психолог    скнара    цинік

 

Слово вчителя: Як справжній майстер слова, художник – реаліст, Оноре де Бальзак не міг показати свого героя лише з одного боку – негативного. Так, це цинічна, жорстока, часто антигуманна людина. Але ж починав він усе із власних мозолів, власної праці, економічного мислення й досяг значних результатів.

           Кожний має право на свою думку, але безперечно одне: вміння «робити гроші» - такий же талант, як і все інше".

5.6. Метод "Дискусія".  Завершуючи наш урок, ми повинні відповісти на найголовніше питання: «Чи можна залишатися людиною, маючи гроші?» (Відповіді учнів)

VІ. Осмислення навчального матеріалу

       Слово вчителя:  Гобсеки живут і в наш час, не зважаючи на те, що люди розуміють, усвідомлюють тлінність багатств. Людство знову ж таки повторює власні помилки, думаючи про насичення, збагачення, накопичення грошей, скарбів. Але багатьом вдається жити повним духовним життям, сповненим справжньої свободи і щастя.                                          

      Заповнення таблички (Етап закінчення)

Етапи уроку

Колір

Звуки природи

Слово

Початок

 

 

 

Середина

 

 

 

Закінчення

 

 

 

 Аналіз табличок учнів.

Слово вчителя:

        Гроші – це одна з можливостей жити, творити, змінювати світ, але вони не повинні бути єдиною метою в житті. Жити треба за Божими законами, добро не можна творити через зло, не вбивайте в собі душу, не приносьте на олтар золота загальнолюдські цінності – любов, дружбу, благородство, милосердя, синовні та батьківські почуття.                                        

        Закінчити наш урок я хотіла б наступними словами з проповіді Ісуса Христа: «Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються й викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде й серце твоє!"(Від Матвія 6:19-21)

VІІ. Оцінки за урок.

VІІІ. Домашнє завдання.

         Написати есе на теми: «Що головне в житті людини: матеріальне або духовне?» або «Які думки Гобсека ви вважаєте актуальними і цікавими сьогодні?»

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
6038
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку