1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Урок "Біологія - наука про життя. Різноманітність життя"

Про матеріал

Тема: Біологія — наука про життя. Різноманітність життя.

Мета: розширити і поглибити знання учнів про біологію як одну з наук, що вивчає природу; показати і довести, що рослинний світ є складовою живої природи; ознайомити учнів із частинами підручника “Біологія”; розвивати вміння і навички роботи з підручником; виховувати любов до предмета.

Обладнання: підручник, зошити, таблиці.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Перегляд файлу

Клас:_______________           № уроку:______            Дата:__________________

Тема: Біологія — наука про життя. Різноманітність життя.

Мета: розширити і поглибити знання учнів про біологію як одну з наук, що вивчає природу; показати і довести, що рослинний світ є складовою живої природи; ознайомити учнів із частинами підручника “Біологія”; розвивати вміння і навички роботи з підручником; виховувати любов до предмета.

Обладнання: підручник, зошити, таблиці.

Тип уроку: засвоєння нових знань. 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

З Біології ми будемо вивчати цікаві теми, які вам знадобляться у майбутньому. Пам’ятайте, що у 6 класі ми з вами покладаємо фундамент для наших майбутніх знань, тому будьте уважні та старанні.

 На вашій парті лежить надійний помічник і друг, який допоможе вам у 6 класі оволодіти нелегкою наукою – біологією. Він мовчазний, але розумний і терплячий. І дуже хоче, щоб ви стали йому справжніми товаришами, тобто з повагою ставилися до нього, вміли ним користуватися.

Світ, у якому ми живемо, дуже різноманітний. Нас оточують різноманітні тіла живої і неживої природи. Удень світить сонце, уночі – місяць і зірки, шелестять листям дерева і кущі. Яскравими барвами квітнуть квіти, над ними гудуть бджоли. Щебечуть за вікном горобці, стрімко проминають над головою ластівки. Муркоче кошеня, десь у лісі грізно ричить ведмідь. Над полем після дощу сяє райдуга, а ще в цьому прекрасному світі є ми з вами.

ІІ. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 У курсі природознавства ви вчили, що всі об’єкти природи, а також технічні засоби людства — можна розглядати як живу і неживу природу.

 

 • Пригадайте з курсу природознавства, що таке жива природа? А що таке нежива природа?

 

 Сьогодні на уроці ми повторимо і детально розглянемо, що вивчає біологія, а також ознаки живого та різноманітності організмів.

Відкрийте, будь ласка, зошит, запишіть число, класна робота і тему уроку.

 

ІІІ. Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.

1. Підготовча бесіда.

 • Скажіть будь ласка, які асоціації у вас викликає слово «біологія»? (життя, гриби, бактерії, людина, тварини, рослини, наука)

 

Людина здавна, з доісторичних часів, жила поряд із живими істотами. Ще ближчою стала вона до них, коли почала культивувати рослини й одомашнювати тварин. У міру освоєння рослинного і тваринного світу розвивались і поглиблювались знання людини.

 Термін “біологія” походить від грецьких слів “bios”, що означає “життя”, та “logos” — “учення”. Отже, це система наук про життя.

Перепишіть у зошит означення терміну «біологія» зі сторінки 4.

 

 • Як ви вважаєте, чому виникла біологія як наука?

 

Біологія – одна з найдавніших наук про природу, яка бере свій початок із часів Давньої Греції. Учені замислювалися над процесами, що відбувалися в природі, досліджували їх, робили наукові відкриття. Назву «біологія» запропонували в 1802 році французький учений Жан-Батист Ламарк і німецький – Готфрід Рейнхольд Тревіранус. І досі в біології щоденно відбуваються нові відкриття.

Біологія як наука виникла через необхідність пізнання людиною навколишнього світу.

Запишіть, будь ласка,  у зошит рік та імена учених-біологів.

 

3. Основні властивості живого.

Що таке життя? Чим живе відрізняється від неживого? Відповісти на ці запитання й дати точне визначення живого дуже важко. Проте відомі ознаки живого. Спираючись на них, можна відрізнити живі організми від неживих предметів.

 

 • Які ви знаєте ознаки живих організмів? (живлення, дихання, виділення, подразливість, ріст, розвиток, розмноження)

 

Ознаки, які ми назвали дуже важливі для життя.

Їжа потрібна всім живим організмам. Вона є джерелом речовин та енергії, які необхідні для росту, розвитку й життєдіяльності. Надходження в живий організм поживних речовин та енергії й перетворення їх в організмі називають обміном речовин. Обмін речовин — це характерна особливість живого.

Енергія з поживних речовин вивільняється при диханні. У процесі дихання організм використовує енергію, а вуглекислий газ видихає в навколишнє середовище. Дихання так само є важливою ознакою життя. Усі живі організми дихають.

 

 • Скажіть, будь ласка, як дихають рослини?

 

Засвоєння їжі організмами супроводжується виділенням непотрібних, незрідка отруйних речовин. Виділення — також важлива ознака живого.

Подразливість — це здатність живих організмів відповідати на дію компонентів навколишнього світу. Зачувши небезпеку, тварина тікає, а помітивши їжу, рухається в її бік.

 

 • Як ви вважаєте, чи проявляється подразливість у рослин?

 

У рослин подразливість виявляється менш активно. Але все одно виявляється. Наприклад, рослина на підвіконні тягнеться до світла. Подразливість притаманна тільки живим організмам. Вона допомагає їм пристосовуватися до умов життя, які повсякчас змінюються.

Ріст — це збільшення розмірів живого організму або його органів. Наприклад, після розпускання бруньок росте листя, воно стає більшим. Упродовж багатьох років ростуть, збільшуючись у розмірах, дерева.

Розвиток — це поява в процесі росту організму нових якісних ознак. Наприклад, поява в рослин квіток та плодів. Ріст і розвиток відбуваються за рахунок поживних речовин та енергії.

Нові покоління живих організмів з’являються внаслідок розмноження. Розмноження — це процес відтворення подібних до себе, що забезпечує безперервність життя. При цьому в потомства зберігаються основні ознаки батьків.

Запишіть, будь ласка, у зошит висновки зі сторінки 6.

 

Ми знаємо, що Землю населяють організми. Вони є далеко на Півночі і в Антарктиді, у спекотній Африці, високо в горах, у глибинах морів і океанів – в умовах, які здаються майже не придатними для життя. Що вже казати про ліси, поля, річки та озера. Якщо поглянути навкруги, ми побачимо розмаїття організмів: дерева, кущі, трави, гриби, комахи, звірі. Вони такі різні: великі і малі, рухливі і майже нерухомі, прикріплені корінням до землі. Вони літають, бігають, плавають, риють ходи у ґрунті. Вони живуть на нашій планеті. Людина здавна вивчала їх, бо її життя тісно пов’язано із живими організмами. Щоб легше було вивчати різноманіття живого, вчені поділили організми на групи. Які то групи? Які організми до них належать? Давайте з вами дізнаємося.

 

Класифікувати певний організм – означає визначити належність до певних систематичних одиниць. Основною і найнижчою систематичною одиницею є вид, а найвищою – царство. Кожне царство має відділ, клас, порядок, рід, родину і вид.

У біології розрізняють неклітинні та клітинні організми. Неклітинні мають лише одне царство — Віруси. А до клітинних організмів належать три царства – Тварини, Рослини і Гриби, та Бактерії.

Давайте напишемо це у зошит (в обратном порядке).

Організми надзвичайно різноманітні за будовою, типом живлення, розмірами. Так, за будовою організми поділяють на одноклітинні та багатоклітинні.

 

 • Як ви розумієте одноклітинний організм? А багатоклітинний?
 • До яких організмів належать рослини/тварини та люди? Чому?

 

Одноклітинними організмами називають істоти, які складаються лише з однієї клітини, що виконує всі необхідні для життя процеси (бактерії). Організми, тіло яких складається з великої кількості клітин називають багатоклітинними. Такі істоти мають тканини, органи.

Лише віруси, які спричиняють різні захворювання, не мають клітинної будови.

Запишіть це будь ласка у зошит.

Ці форми життя займають у природі особливе місце. Вони проявляють ознаки живого, лише потрапивши в живі клітини інших організмів. Самостійно ж здійснювати життєві функції вони не можуть.

 

Для чого вивчати різноманітність живого? Як це робити? На ці та багато інших запитань відповідає систематика – наука, що вивчає різноманітніть живих організмів і класифікує їх. Увесь сучасний світ живого на нашій планеті налічує понад 2 млн видів істот. Щоб розібратися з такою великою різноманітність організмів, учені-біологи об’єднують їх у групи й дають кожній групі назву. Систематика – одна із найдавніших біологічних наук.

Як ви вже знаєте, вид – основна найнижча одиниця класифікації. Наукові назви видів завжди складаються з двох слів. Наприклад, тополя біла і тополя пірамідальна – назви двох видів з одного роду.

Давайте спробуємо з вами самі класифікувати Яблуню домашню. Будемо з вами це робити з низу до гори, тобто від виду до царства.

Вид – Яблуня домашня.

Рід – Яблуня.

Родина – розові.

Порядок – розоцвіті

Клас – Дводольні.

Відділ – покритонасінні.

Царство – Рослини.

Запишемо собі класифікацію Яблуні у зошит.

 

ІV. Узагальнення і систематизація вивченого.

Завершіть речення:

 1. Процес потрапляння в організм кисню та виведення з нього вуглекислого газу - … (дихання)
 2. Процес потрапляння в організм поживних речовин та їх перетворення  -  …. (живлення)
 3. Сприйняття подразників навколишнього середовища та відповідна реакція організму на них - …. (подразнення)
 4. Надходження речовин та енергії з довкілля та певні їх зміни в організмі - … (обмін речовин)
 5. Зміни в організмі, що призводять до збільшення розмірів і маси тіла - … (ріст та розвиток)
 6. Відтворення собі подібних та збільшення чисельності особин - … (розмноження)

 

V. Підсумки уроку.

VІ. Домашнє завдання.

Опрацювати § 1, 2.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Сакада Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
14 травня 2018
Переглядів
6865
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку