10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок для 10 класу Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок, стратегія сталого розвитку природи і суспільства

Про матеріал
Автор пропонує міні-конспекти з використанням хмарних сервісів на уроках біології за новою програмою з останніми змінами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (2017 рік, рівень стандарт). .Матеріали можуть бути використані учнями й вчителями біології для ефективної роботи на уроках під час актуалізації, засвоєння нового матеріалу, його узагальнення й систематизації, контролю знань учнів, для розвитку їх пізнавальних інтересів та практичних умінь і навичок.
Перегляд файлу

 Урок 1. 10 клас. Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок, стратегія сталого розвитку природи і суспільства

 

Мета уроку:

  1. Формувати предметні компетентності:
  •              знаннєвий компонент: вивчити терміни та поняття; розглянути основні галузі застосування біологічних досліджень; наводити приклади біосистем різних рівнів; характеризувати властивості живого;
  •              діяльнісний компонент: розрізняти біосистеми різних рівнів організації;
  •              ціннісний компонент: оцінювати важливість біологічних знань  для розвитку людства.
  1.                Ключові компетентності:

спілкування державною мовою тлумачення біологічних понять, термінів; основні компетентності у природничих науках і технологіяхзнання та розуміння фундаментальних принципів біології та екології; екологічна грамотність і здорове життя – усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини; уміння вчитися впродовж життя – здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок організації навчального процесу; інформаційно-цифрова компетентність – застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією у навчальній діяльності; ініціативність і підприємливість – генерувати нові ідеї щодо проектної та винахідницької діяльності; соціальна та громадянська компетентності – уміння працювати в команді з метою досягнення спільного результату; обізнаність та самовираження у сфері культури – розуміння гармонійної взаємодії людини й природи.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Базові поняття і терміни: система, біосистема, навколишнє середовище, гомеостаз, сталий розвиток природи і суспільства, самооновлення, самовідтворення, саморегуляцію.

Обладнання і матеріали: підручник Задорожний К.М. «Біологія і екологія» (рівень стандарту) для 10 класу 2018 р., комп’ютер, інтерактивна дошка або проектор, презентація до уроку, учнівські комп’ютери, смартфони, ноутбуки, планшети, підключені до Інтернет-мережі.

Хід уроку

Дидактичні й розвивальні завдання та їхній зміст на різних етапах уроку

Етап уроку

Зміст

Час

Реалізація завдання

 

Органі-заційний момент

Підготовка технічного обладнання до роботи

3хв

Правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером.

 

З дозволу учителя учні виконують підключення ПК до Інтернету.

Актуалізація знань учнів

Система-тичні категорії тварин та рослин

 

3хв

 

 

LearningApps.org безкоштовний сервіс для створення інтерактивних вправ

Описание: QR CodeQR-Cоde Сканувати даний код, щоб потрапити на завдання.

 Посилання на завдання: https://learningapps.org/display?v=pogr0ze9k19

(Додаток 2).

Фундамен­тальні властивості живого

3хв

LearningApps.org

Описание: QR CodeQR-Cоde Сканувати даний код, щоб потрапити на завдання. Посилання на завдання:https://learningapps.org/display?v=pgqp299wn19 (Додаток 2)

Вивчення нового матеріалу

Фундамен­тальні властиво-сті життя

5хв

Фундаментальні властивості, що характеризують життя: самооновлення,

самовідтворення, саморегуляція.

(Словникова самостійна робота за підручником, Інтернетом).

 

 Знайдіть відповідність між те­рмінами та їх означеннями.

LearningApps.org

QR-Cоde.

Сканувати даний код, щоб потрапити на завдання.

Описание: QR Code  Посилання на завдання: https://learningapps.org/display?v=pa3uu3ps519 (Додаток 2)

Поняття «Біологічна система», «Екосисте-ма»

12хв

Poppletсервіс для створення схем, постерів.

Учні розділяються на дві групи, щоб створити схему «Порівняння біологічної системи і екосистеми». Посилання:http://popplet.com/app/#/home

Основні ієрархічні рівні організації життя на Землі

6хв

    Український проект «Нова школа» Біологія 10 клас. Посилання:

https://www.youtube.com/watch?v=YfrlXY4wr2s&t=19s

«Автостопом по Біології». Посилання:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=hL_agRdpWC8  (Додаток 3).

Стратегія сталого роз­витку при­роди й і суспіль-

ства

5хв

 

Розповідь учителя, запис у зошиті «Ключових принципів сталого розвитку».

Узагаль­нення, сис­тематиза­ція й контроль знань і умінь учнів

Рівні організації живого

3хв

 LearningApps.org

Описание: QR CodeQR-Cоde Сканувати даний код, щоб потрапити на завдання. Виконати завдання на повторення вивченого матеріалу.

 Посилання на завдання: https://learningapps.org/display?v=pu7p06rjk19 (Додаток 2).

Галузі застосування біологічних знань

3хв

 

Робота з підручником § 2, с.7

Домашнє завдання

Взаємозв’язки між біологічни-ми система-ми різних рівнів

2хв

Скласти кросворд використовуючи  http://puzzlecup.com

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів:

  • Знаннєвий компонент: учень оперує термінами та поняттями: система, біосистема, екосистема, навколишнє середовище, сталий розвиток природи і суспільства; називає: основні галузі застосування біологічних досліджень; наводить приклади:біосистем різних рівнів; учень характеризує властивості живого: самооновлення, самовідтворення, саморегуляцію.
  • Діяльнісний компонент: учень розрізняє: біосистеми різних рівнів організації; застосовує: інформаційно-комунікаційні технології для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією у навчальній діяльності (працює з QR-Cоde, хмарними сервісами).
  • Ціннісний компонент: учень оцінює: важливість біологічних знань  для розвитку людства.

 

doc
До підручника
Біологія (профільний рівень) 10 клас (Межжерін С.В., Межжеріна Я.О., Коршевнюк Т.В.)
Додано
19 лютого 2019
Переглядів
982
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку