19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Урок "Додатні та від'ємні числа.Число 0.Координатна пряма. Раціональні числа

Про матеріал
Урок "Додатні та від'ємні числа.Число 0.Координатна пряма. Раціональні числа" Математика 6 клас. Тип уроку: засвоєння нових знань. Мета уроку. Розширити уявлення учнів про числа, ввести поняття додатні, від’ємні, цілі, раціональні числа. Опанувати поняття: координатна пряма, протилежні числа.Навчити учнів читати, записувати, зображати числа на координатної прямої, використовувати особливості запису чисел в практичної діяльності. Формувати в учнів соціальну компетентність (використання самооцінки та взаємооцінки учнів), полікультурну компетентність (використання історичної інформації), комунікативної компетентності (сприяння удосконаленню вмінь вести навчальний діалог, забезпечення розвитку монологічного та діалогічного мовлення), інформаційної компетентності (раціональне використання матеріалу підручника, формування загально навчальних умінь: аналізувати, класифікувати, порівнювати тощо). Очікуванні результати:учні розширять уявлення про числа, ознайомляться з поняття додатнього, від’ємного, цілого, раціонального числа;опанують поняття: координатна пряма;навчаться читати, записувати, зображати числа на координатної прямої, використовувати особливості запису чисел в практичної діяльності.
Перегляд файлу
Тема уроку. Додатні та від’ємні числа. Число 0. Координатна пряма. Раціональні числа.
Вчитель  Рєзнікова О.В., вчитель Іванівської ЗОШ

Математика 6 клас.

Тип уроку: засвоєння нових знань.


Мета уроку.

Розширити уявлення учнів про числа, ввести поняття додатні, від’ємні, цілі, раціональні числа. Опанувати поняття: координатна пряма, протилежні числа.Навчити учнів читати, записувати, зображати числа на координатної прямої, використовувати особливості запису чисел в практичної діяльності. Формувати в учнів соціальну компетентність (використання самооцінки та взаємооцінки учнів), полікультурну компетентність (використання історичної інформації), комунікативної компетентності (сприяння удосконаленню вмінь вести навчальний діалог, забезпечення розвитку монологічного та діалогічного мовлення), інформаційної компетентності (раціональне використання матеріалу підручника, формування загально навчальних умінь: аналізувати, класифікувати, порівнювати тощо).

Обладнання: дошка, комп’ютер, мультимедійна дошка, картки із завданнями.

Очікуванні результати:учні  розширять уявлення про числа, ознайомляться з поняття додатнього, від’ємного, цілого, раціонального числа;опанують поняття: координатна прямаавчаться  читати, записувати, зображати числа на координатної прямої, використовувати особливості запису чисел в практичної діяльності.

 Хід уроку.

І. Організація класу.
Добрий день, діти.
        Що таке УРОК = увага + розуміння + обміркування + кмітливість.
На цьому уроці ми узнаємо які є числа, крім натуральних, як їх розпізнавати та                   оперувати з ними.

^ Девіз уроку.
Не помиляється тільки той, хто нічого не робить, хоч це і є його основна помилка.
                                                                                               Олексій Толстой

За підсумками уроку ви зробити висновок, як засвоїли матеріал і положить в зошит сигнальну картку: зелену, якщо гарно зрозумів матеріал, жовту, якщо не усе засвоїв, красну, якщо нічого не зрозумів.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вступне слово вчителя.

На дошці прикреплений плакат, на якому у середині вписані знаки «+» і «-». З чім у житті у вас асоціюються ці знаки? Наприклад, чорне та біле. Поміркуйте, а потім ми усі разом запишємо підсумки в плакаті.
На обговорення асоціацій учням дається 2 хвилини. Один учень записує на дошці, а останні диктують ему свої думки.


ІІІ. Первинне сприйняття та осмислення нового матеріалу.

1.Бесіда з учнями.
Наочний приклад використання знаків є погода. Холодна зима меняє жарке літо. Температуру на улиці допомогають показивати ці два знака, літом температура зі знаком «+», а зі знаком «-» зимой .


http://lib.znaimo.com.ua/tw_files2/urls_4/965/d-964789/964789_html_2e03b676.png+30°.Очень тепло


http://lib.znaimo.com.ua/tw_files2/urls_4/965/d-964789/964789_html_m56eb869d.png–30°. Очень холодноhttp://lib.znaimo.com.ua/tw_files2/urls_4/965/d-964789/964789_html_m642d7843.png


Температура таяння льоду 0˚. При нагріванні температура вище нуля, виражається додатним числом, при охолодження – нижче нуля, виражається від’ємним числом.

Час також можна відмірювати різними знаками. Якщо було два дні тому, то -2, а якщо буде через три дні, то +3. Минуле – це від’ємні числа, а майбутнє – це додатні числа.

Прибуток і збитки також можна виражати додатними та від’ємними числами.

Знаєте, діти, яка сама висока гора в Україні? Гора Говерла у Закарпатті, її вершина знаходиться на висоті 2061 метрів над рівнем моря.

А глибина Чорного моря достигає 2211 метрів нижче рівня моря.

Щоб записати ці дані необхідно розрізняти їх відносно рівня моря. Тому величини, які вище рівня моря відзначають додатними числами, а нижче рівня моря – від’ємними числами. Записується +2061 м і -2211м.

Якщо не пам’ятаєте, за рівень моря прийнято брати рівень Балтійського моря, це є точка підрахунку.

Таким чином, положення будь-якого місця вище рівня моря є число додатне, а нижче рівня моря – від’ємне.

В запису додатних чисел використовують знак «+», а від’ємних чисел знак «-».

Число 0 розділяє додатні та від’ємні числа.


2. Розглянемо особливо ситуації запису додатних та від’ємних чисел


На мультимедійної дошці проектується запис.

Учнів позачергово читають ситуації вголос

^ Особливості запису додатних та від’ємних чисел:


Ситуація 1.


Якщо у виразу стоить на першему місті додатне число, то в запису виразу перед числом знак «+» не пишеться.


1,5 – 35 + х + 24


Ситуація 2.


В запису послідовностіь додатних чисел знак «+» перед ними не ставиться.


14 + 3,5 + 62 + а


Ситуація 3.


Якщо перед від’ємним числом у виразі стоять знаки арифметичних дій (+, -, *, : ), то від’ємне число записується у дужках.


4,9 + (-2,7) : (-8)


Ситуація 4.


Якщо від’ємне число стоить першим у виразі, то число записується без дужок.


- 4,9 + 36 +7,1


Ситуація 5.


Якщо у запису є одно додатне число, то перед ним знак «+» не ставиться.


5,3 або 7х
3. Виконаємо декількох завдань.


Завдання 1. Запишіть за допомогою чисел (самостійно у зошитах):


  • у Донецьку 5˚ морозу;

  • у Київі 2˚ тепла;

  • днем було 3˚тепла;

  • вночі було 6˚ морозу;

  • ввечері температура складала на 3˚ нижче нуля;

  • днем температура повітря на 5˚ вище нуля.


Перевірка здійснюється фронтально.


Завдання 2. Заповнити таблицю (самостійно з подальшою взаємоперевіркою)Повідомлення


Число +


Число -


1.


Висота дома 24 метра


 


 


2.


Глибина річки 5 метрів


 


 


3.


Рівень води знизився на 0,6 метрів


 


 


4.


Рівень води піднісся на 0,7 метрів


 


 


5.


Вихідний буде через 3 дні


 


 


6.


Дощ був 4 дні тому


 


 


7.


Премія склала 200 гривен


 


 


8.


При нагрівання довжина пружини збільшилася на 1,5 сантиметри


 


 


9.


Борги складали 150 гривен


 


 Завдання 3.Усні вправи.

Відкрийте підручники на стор. 166 мал. 31. Що ви бачите? Яким числом треба записати:

*глибину Індійського океану (-7450 м);

* висоту гори Ельбрус (5600 м);

* температура закипання води (100˚);

* температура за бортом літака на великий висоті (-80˚);

* найнижча температура в природі (-273˚).


4. Хвилинка відпочинку.5. Історична довідка. Історія говорить про те, що люди довго не могли до них звикнути. Від’ємні числа здавалися їм непонятными, їх не використовували , просто не бачили в них особливого сенсу. Додатні числа довго трактували як “прибуток”, а від’ємні – як “борг”, “збитки”.

В Италии ростовщики, давали гроші в борги ставили перед ім’ям боргника сумму долга и черточку, вроде мінуса, а коли боргник возвращал гроші, закреслювали – получалось вроде плюса.

Немецький ученый Михель Штифель написав “Полну Аріфметику”, яка була надрукована у 1544 році. Від’ємні числа він називав “меньш, чем нічого” або “нижче, чем нічого”. Додатні числа он называл “більш, чем нічого” або “вище, чем нічого”. “Нічого” - це нуль.


http://lib.znaimo.com.ua/tw_files2/urls_4/965/d-964789/964789_html_20313a5e.gif6. Введення нових понять. Як багато думок викликає усього два знаки. Ці два знаки дають можливість ходити у різні сторони. Хтось чинить добрі вчинки, а хтось - погані.

Раніще мы відмічалі точки на координатному проміні лише вправо від нуля. Посеред сторінки поставте крапку,

накреслити промінь, обрали одиничний відрізок 2 клітинки.

Яки з чисел : 3; -2; 1,5; -5; 6; 2; -2,5 можна відмітити на координатному проміні? Правильно – додатні. А як же бути з від’ємними числами?

Продовжимо промінь вліво від початку відрахування, та будемо відмічати від’ємні числа. Напрямок збільшення додатних чисел покажемо справа стрілкою. Ми получили координатну пряму. Що ж таке координатна пряма? Дається визначення координатної прямої.

Що можна сказати про місцезнаходження чисел 2 и -2, чім відрізняються вони? (Знаком). Такі числа називають протилежними. Дається визначення.

Сьогодні ми узнали, що є не тільки натуральні числа, а і протилежні їм – від’ємні. Натуральні числа, протилежні їм і число 0 називають цілими числами. А додатні (цілі і дрібні), від’ємні (цілі і дрібні) і число 0 називають раціональними числами.


ІV. Закріплення

Завдання 4. Запишіть під диктовку числа: 45; -7, 7; 0; -246; 0,35; 815; 3http://lib.znaimo.com.ua/tw_files2/urls_4/965/d-964789/964789_html_6008a3be.gif і підкреслити серед пропонованих «зайві» числа, які не являються цілими.
Завдання 5. З вказаних чисел 3; -4,2; 17; 0; -9; 5http://lib.znaimo.com.ua/tw_files2/urls_4/965/d-964789/964789_html_3046a467.gif; 5,6; -4http://lib.znaimo.com.ua/tw_files2/urls_4/965/d-964789/964789_html_56088407.gif; -1225; 456 виписати: а) цілі, б) від’ємні цілі числа, в) додатні цілі числа).

Перевірка завдання ланцюжком.


V. Підсумки уроку.Що узнали на уроці? Здати зошити, вкласти у зошити сигнальну картку (як зрозумів новий матеріал).


VІ.Домашнє завдання. Прочитати §, вивчити означення .Виконати №

Творче завдання. Написати міні твір з теми «Додатні та від’ємні числа навколо нас

 

1

 

docx
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
2908
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку