Урок Електроенергетика України. Практична робота № 5. Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС,

Про матеріал
Географія 9 клас. Тема. Електроенергетика України. Практична робота № 5. Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП, використання відновлювальних джерел енергії. Підприємства електроенергетики Миколаївської області.
Перегляд файлу

Географія 9 клас.

Тема. Електроенергетика України.

Практична робота № 5. Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення.

Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП, використання відновлювальних джерел енергії. Підприємства електроенергетики Миколаївської області.

 

Очікувані результати діяльності учнів:

 • Знаннєвий компонент: називає типи електростанцій за джерелом енергетичних ресурсів, шляхи енергозбереження; наводить приклади найбільших країн виробників та країн-споживачів електроенергії, країн, у яких домінує виробництво електроенергії на ТЕС, ГЕС або АЕС; пояснює розміщення енергогенерувальних потужностей в Україні..
 • Діяльнісний компонент: Знаходить і показує на картах різного масштабу: ГЕС (ГАЕС) – каскад ГЕС на Дніпрі, Дністровська, Ташлицька; АЕС – Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька; ТЕС – Запорізька, Придніпровська, Трипільська, Зміївська, Слов’янська, Ладижинська, Бурштинська; порівнює структуру виробництва електроенергії в Україні та провідних державах світу.
 • Ціннісний компонент: оцінює перспективи використання відновлюваних джерел енергії різних видів у світі, Україні та своєму регіоні; виявляє переваги і недоліки виробництва електроенергії на різних типах електростанцій
 • Екологічна безпека та сталий розвиток. Аналізує негативні наслідки впливу діяльності різних типів електростанцій на природне середовище. Здоров’я і безпека Аналізує негативні наслідки впливу діяльності різних типів електростанцій на здоров’я людей. Підприємливість та фінансова грамотність.  Оцінює переваги використання альтернативних відновлюваних джерел енергії для потреб родини/громади
 • Обладнання: Підручники (діаграми, малюнки), атласи, контурні карти, презентація «Електроенергетика України»
 • Тип уроку: комбінований.

Хід уроку.

І. Етап орієнтації.

1. Методичний прийом «годинник».

 • Сформували 3 команди по 4 учасника.
 • Питання 3.00 – ваші улюблені тварини
 • 6.00 – улюблені предмети
 • 9.00 –  ваше хобі
 • 12.00 – плани на майбутнє
 • Обрали командира, штурмана, 2 членів екіпажу.

ІІ. Актуалізація знань.

Питання.

Зображення карти ЕС. Слайд 1

 1. Як ви думаєте,  чи залежить розвиток країни від електроенергетики?
 2. Які види електростанцій ви знаєте(Різні типи електростанцій ТЕС, АЕС, ГЕС, СЕС, ВЕС)?
 3. Які б електростанції ви б додали до цього переліку (геоТЕС, біоЕС)
 4. Що є основним продуктом виробництва електростанцій?
 5. Чи відомі Вам світові лідери з виробництва електроенергії? (Китай, США, Індія, Росія, Японія)
 6. До якого виробництва належать ці підприємства?    (Електроенергетика)   
 7. Що ви  знаєте про електроенергетику ? (Це вид промислової діяльності, яка охоплює виробництво електричної енергії, її передавання, розподіл і збут споживачам)
 8. Чому ця галузь характерна для в усіх країн  світу?
 9. Яке значення вона має?
 10.  Як ви думаєте, яка тема нашого сьогоднішнього обговорення? Що ми ще не розглянули?

Оголошення теми уроку. Слайд 2

ІІІ. Етап планування та цілепокладання. Слайд 3

1.    Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП,

2.    використання відновлювальних джерел енергії.

3.    Підприємства електроенергетики Миколаївської області.

Визначення цілей уроку. Дізнатися  - типи ес в Україні, які ес виробляють найбільше електроенергії, як зберігати енергію:

Вчитися - працювати з картою, орієнтуватися в просторі, працювати в групі, порівнювати виробництво електроенергії;

Вміти - виявляє переваги і недоліки виробництва електроенергії на різних типах електростанцій, аналізувати негативні наслідки впливу діяльності різних типів електростанцій на природне середовище слайд № 4

ІУ. Етап виконання плану діяльності.

Розповідь вчителя з використанням презентації. Кожен екіпаж складає опорний конспект матеріалу, заповнює таблицю

Таблиця1.(опорний конспект) Традиційні типи електростанцій

Тип електростанції

Ресурс на якому працює

Відсоток виробництва

Принцип розташування

Найпотужніші електростанції

1

ТЕС

 

 

 

 

2

ГЕС

 

 

 

 

3

АЕС

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Альтернативні електростанції

Тип електростанцій

Ресурс на якому працює

Найпотужніші електростанції

Переваги

Недоліки

1

Сонячні

 

 

 

 

2

Вітрові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Електроенергетикабазова галузь промисловості, яка входить до складу паливно-енергетичного комплексу, поряд із паливною промисловістю (слайд 5). Вона впливає на розвиток усіх галузей господарства та на умови життя населення. В Україні га­лузь має особливе значення, адже на її території розташовано багато енергоємних підприємств (металургійних, машинобудівних, хімічних), електрифікованих залізниць та міського електротранспорту.
 • Робота з стовпчиковою діаграмою «Виробництво електроенергії» слайд № 6

 В Україні галузь набула високого рівня, проте від початку 90-х рр. XX ст. виробництво електроенергії почало скорочуватись, в останні роки ситуація змінилась.

 • Робота з секторною діаграмою «Споживання електроенергії» слайд №7 . Проаналізуємо статистичні дані.

- Виробництво електроенергії в Україні, млрд кВт/год слайд №8 порівнюючи з попередніми роками зросла частка виробництва електроенергії АЕС та Альтернативними електростанціями. Чому?

2. Основні типи електростанцій та їх розміщення.

Розповідь вчителя з використанням презентації «Типи електростанцій»

Залежно від джерела енергії розрізняють теплові (працюють на твердому рідкому й газоподібному паливі), атомні (використовують збагачений уран ( або інші радіоактивні елементи), гідравлічні (використовують енергію водяного потоку), сонячні, вітрові електростанції. Розрізняють традиційну та нетрадиційну (альтернативну) енергетику.  В Україні основні потужності складають теплові та атомні електростанції.

Розповідь про теплові електростанції з нанесенням пунсонів на карту  слайд № 9

Теплова енергетика – найбільший виробник електроенергії в Україні, але й один із найбільших забруднювачів навколишнього середовища.

При розміщенні теплоелектростанцій (ТЕС) найбільше значення мають два чинники: наявність паливних ресурсів і споживачів електроенергії. Слайд  10 Якщо дешевше перевозити паливо, то ТЕС доцільно розташувати поблизу споживачів, якщо економічно вигідніше передавати електроенергію —поблизу джерел палива.

Основою сучасної теплоенергетики країни є електростанції потужністю більше 1 млн кВт.  Найбільші з них  розміщені в межах Донецького кам'яновугільного басейну Вуглегірська (потужність 3,6 млн кВт), Луганська, Старобешівська, Миронівська, Зуївська, Слов'янська, Курахівська, але через бойові дії дані електростанції відрізані від енергопостачання України. Потужні ТЕС працюють у Придніпров'ї: Запорізька (3,6 млн кВт), Криворізька (3 млн кВт), Придніпровська; у Харківській та Київській областях: Зміївська та Трипільська. На заході розташовані Бурштинська (2,4 млн.кВт) та Добротвірська, в центрі - Ладижинська ТЕС.  Слайд № 11 В Україні  функціонують теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Слайд № 12, 13

Вплив ТЕС на довкілля залежить від того, який вид палива вони використовують. Найбільшої шкоди природі завдають стан­ції, що працюють на вугіллі.

Найбільші теплові електростанції розміщені в районах видобування сировини — вугілля, на шляху магістральних нафто- і газопроводів, менше вони орієнтуються в розміщенні на споживача.

Розповідь вчителя про гідроелектростанції з нанесенням пунсонів на карту  слайд № 14

Гідроелектростанції (ГЕС) виробляють електроенергію, що в п'ять разів дешевша, ніж на ТЕС, а кількість персоналу тут у 20 разів менша, ніж на АЕС. Коефіцієнт корисної дії ГЕС становить понад 80 %. Однак їхнє розміщення повністю залежить від річкового стоку, створення водосховищ спричиняє затоплення значних площ родючих земель, «цвітіння води та загибель риби, а виробництво електроенергії має се­зонний характер, знижуючись у зимовий період.

Основу галузі становить каскад гідроелектростанцій на Дніпрі: Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпрогес біля Запоріжжя (найпотужніша серед гідравлічних) та Каховська. Через рівнинний характер течії Дніпра та застаріле обладнання вони недостатньо ефективні. На річці Дністер побудовано Дністровську ГЕС. Слайд № 15             

Найбільші гідроелектростанції побудовано на Дніпрі: Дніпро­гес, Кременчуцька, Каховська, Дніпродзержинська, Канівська, Київська; є великий Дністровський гідровузол, на Південному Бузі — Костянтинівська ГЕС. Слайд № 16

Розповідь вчителя про атомні електростанції з нанесенням пунсонів на карту слайд № 17

Одне з провідних місць в економіці України заслужено посідає атомна енергетика. Упродовж останніх років на атомних електростанціях (АЕС) ви­робляють близько 47 % електроенергії країни, хоча вони використовують лише чверть від усіх потужностей

Атомні електростанції використовують незначну кількість палива (уранова руда), тому орієнтовані винятково на споживачів. Оскільки вони є дуже водомісткими, ураховується наявність водних джерел. Слайд № 18 В Україні працює чотири АЕС — Запорізька (зверніть увагу, вже третя велика електростанція у цьому місті), Південно-Українська, Хмельницька, та Рівненська АЕС. Слайд №19

Атомні електростанції (АЕС) використовують уран, 1 кг яко­го виділяє стільки ж тепла, скільки одержують від спалювання 2,5 тис. т вугілля.

Будують АЕС там, де немає достатньої енергетичної бази або паливо дороге, а потрібно багато електроенергії. АЕС — дуже складні об’єкти як для будівництва, так і для експлуатації (про це свідчить Чорнобильська аварія), тому до виготовлення устатку­вання для них, до будівництва та експлуатації повинні ставитися найсуворіші вимоги. Атомні електростанції: Рівненська (м. Кузнє­цовськ, Рівненська обл.), Південноукраїнська (м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл.), Запорізька (м. Енергодар, Запорізька обл.), Хмельницька (м. Нетішин, Хмельницька обл.).

У Києві і Севастополі розташовані дослідницькі реактори. Чорнобильську АЕС остаточно було зупинено в грудні 2000 року. Велику проблему являє собою процес поховання ядерних відходів. В Україні діє шість підприємств комбінату «Радон» з переробки і збереження радіоактивних відходів.

Останнім часом зусилля вчених спрямовані на пошук альтернативних джерел    енергії.

Розповідь вчителя про альтернативні електростанції з нанесенням пунсонів на карту 

Місцеве значення в Україні мають вітрові (найбільш перепективні райони — узбережжя морів, гірські райони – часті вітри) та сонячні електростанції (Південний берег Криму – значна кількість сонячної радіації). Перші вітрові електростанції (ВЕС) почали працювати в Україні на початку 90-х рр.. XX ст. Сьогодні серед них: Донузлавська, Новоазовська, Асканійська.  До недоліків вітрових електростанцій відносять малу потужність, постійний шум і вібрацію.

Кримська СЕС розташована на Південному березі Криму та складається з 20 установок.  Слайд № 20

З. Енергосистеми та найважливіші лінії електропередач.

Розповідь вчителя

   Важливою тенденцією в розвитку галузі є об'єднання електростанцій в енергосистеми, які здійснюють не тільки виробництво, а й транспор­тування та розподіл електроенергії.

Енергосистеми - мережа енергетичних об’єктів, які здійснюють не тільки виробництво, а й транспор­тування та розподіл електроенергії.  

На території країни функціонують районні енергосистеми, які утворюють єдину державну енергосистему (до неї входять усі великі електростанції). Потужна лінія електропередачі (ЛЕП) Донбас—Західна Україна—Альбер-тірша (Угорщина) поєднує її з енергосистемами Росії та країн Центральної Європи. Слайд № 21

У. Етап закріплення зун.

1. Екіпажи починають працювати: спочатку командир повторює матеріал своїм підлеглим, потім приймає залік у штурмана, командир і штурман опитують пілотів, ставлять їм залік і оцінки. Екіпаж готовий до захисту знань. Командири витягують жетон:

- «Вибір» - учитель визначає хто буде відповідати.

- «Усі» - відповідають усі

- «Екзаменатор» - екіпаж приймає залік в інших.

2.  Рефлексія.

 • Що я повинен був зробити для виконання завдання у групі?
 • На скільки якісно я виконав своє завдання?
 • Які труднощі виникали у мене при виконанні завдання?
 • Хто допомагав мені вирішити проблеми?
 • Що нового я дізнався з даного уроку?
 • Мої побажання друзям?

Запитання:

 •                   Яка галузь господарства споживає найбільше електроенергії?
 •                   Які галузі господарства також є споживачами електроенергії? Яку її частку використовує кожна?

Запитання

 • Яка частка виробництва електроенергії припадає на кожен з видів традиційних електростанцій?

Запитання :

 •                   В якій частині України розташована більшість теплових електростанцій (На сході України)
 •                   Чому? На що орієнтується паливна енергетика? (тут є паливо й споживачі)
 •                   Яке паливо, що є на сході України, в основному використовується тепловими електростанціями? (Вугілля)
 •                   Зважаючи на дуже мізерні запаси нафти і газу, як іншого палива ТЕС, можливо доцільно

перейти повністю на використання тільки вугілля? На скільки років його вистачить?

Запитання :

 •                   Чому найбільші ТЕЦ зосереджені саме навколо Києва?

Запитання :

 •                   Чи працюють ГЕС в нашій області? Які? На якій річці?
 •                   Яке значення вони мають?

Завдання.

Які електростанції в майбутньому можуть становити основу електроенергетики світу? (Сонячні)

Запитання:

 •                   Що є сировиною для атомних електростанцій?
 •                   Де видобувають уранову руду (Інгульське родовища на Кіровоградщині)
 •                   Чому атомні електростанції розташовані переважно на півночі, півдні та в центрі?  (Тут немає інших виробників електроенергії, а АЕС орієнтуються на споживача)
 •                   Якою є причина закриття Чорнобильської АЕС?

Експлуатація АЕС призводить як до негативних так і позитивних наслідків.

Географічний крос

 1. Традиційними типами електростанцій в Україні є ….. (Теплові, атомні, гідравлічні)
 2. Найбільшим споживачем електроенергії є ….. (Промисловість)
 3. Найпотужнішою атомною електростанцією в Україні та Європі є …. (Запорізька)
 4. Найбільшим виробником електроенергії в Україні є тип електростанцій …. (ТЕС)
 5. Акумулюють енергію та віддають її в період «пікових» навантажень електростанції …. (ГАЕС)
 6. Альтернативними типами електростанцій в Україні є ….. (Вітрові та сонячні)
 7. Вуглегірська електростанція належить до ….. (Теплових)
 8. Кременчуцька ГЕС побудована на річці …… (Дніпро)
 9. Найбільша кількість ТЕС розташована у …. (Донбасі)
 10. Найзабезпеченішим електроенергією містом України є ….. (Запоріжжя)
 11. Теплові електроцентралі (ТЕЦ), крім електроенергії забезпечують населення ….. (Теплом та гарячою водою)
 12. За умови відмови від нафти та природного газу, як палива на ТЕС, вугілля в Україні вистачить на …. (400 років)

 

docx
До підручника
Географія 9 клас (Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш., Довгань А. І.)
Додано
4 березня 2020
Переглядів
2431
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку