2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Урок фізики у 7 класі "Взаємодія тіл"

Про матеріал
Ввести поняття сили як фізичної величини, що характеризує дію одного тіла на інше; навчити зображувати силу на рисунку, вимірювати значення сили, додавати кілька сил, що діють уздовж однієї прямої.
Перегляд файлу

1

 

Урок 34 Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна

Мета уроку:

Навчальна. Ввести поняття сили як фізичної величини, що характеризує дію одного тіла на інше; навчити зображувати силу на рисунку, вимірювати значення сили, додавати кілька сил, що діють уздовж однієї прямої.

Розвивальна. Розвивати логічне мислення учнів; показати учням практичну значущість набутих знань.

Виховна. Виховувати культуру оформлення задач.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: демонстраційний динамометр, набір важків, навчальна презентація, комп’ютер.

 

План уроку:

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Доброго дня, ми розпочинаємо з вами урок, а на уроці ви повинні бути:

У – уважними,

Р – розумними,

О – організованими,

К – кмітливими.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Зараз я пропоную вам виконати вправу «Складанка», на дошці ви бачите набір слів у рядочок, ваше завдання із перших складів скласти певні поняття.

  • Взаємно, єдність, море, діяльність (взаємодія);
  • Сивина, лабораторія (сила);
  • Ньо Йорк, тонна (ньотон);
  • Рівнина, ножиці, дійсність, наука (рівнодійна)

Чи знайомі вам такі поняття? Сьогодні з ними ми познайомимося на сьогоднішньому уроці.

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Дізнаємося, що означає поняття «сила» у фізиці. Дослідницька серія

  • Робот штовхає м’яч. Що ви спостерігаєте? /робот штовхнув м’яч і він покотився/ Що ще бачите?  / м’яч набуває швидкості/.
  • Магніт притягує голку. Що ви спостерігаєте? /магніт притягує до себе залізну голку/
  • Розтяг пружини. Що бачите в цьому випадку? /пружина починає рухатися і стискатися/.

Що відбувається між цими всіма тілами? /вони діють одне на одне, тобто взаємодіють між собою/.

Робот – м’яч

ВЗАЄМОДІЯ      Магніт – корок з голкою

Рука - пружина

А чи може тіло взаємодіяти саме із собою? /Ні/ Чому? /щоб тіло рухалося на нього треба дія іншого тіла/.

Очевидно, що «ступінь взаємодії» потрібно якось вимірювати, тому вчені дійшли до висновку, що треба ввести нову фізичну величину.

 Ви бачите на дошці набір словосполучень, вам треба вірно скласти визначення /або на мультимедійній дошці, або перевернуте поняття/

Сила — це фізична величина, яка є мірою дії одного тіла на інше (мірою взаємодії тіл).

У фізиці прийнято говорити, що саме сила є причиною зміни швидкості руху тіла. Тобто, чим більша прикладена сила, тим більша швидкість.

Як з англійської мови звучить слово СИЛА? (від англ. force — сила).

Тому силу зазвичай позначають символом F.

Одиницею сили в СІ є ньютон (на честь Ісаака Ньютона)/коротка інформація який вчений, що відкрив/:

[F] = H

1 Н дорівнює силі, яка, діючи на тіло масою 1 кг протягом 1 с, змінює швидкість його руху на 1 м/с.

1Н = F m=1 кг, t = 1c, v=1м/с.

Похідні одиниці вимірювання сили:

1кН= 1000Н – сила з якою автомобіль діє на поверхню;

1мН=0,001Н – сила з якою діє равлик на поверхню.

2. Сила — векторна величина

Сила — векторна величина.

Сила, як і швидкість, є векторною величиною. Якщо вона векторна величина, чим вона характеризується? Дивимося на малюнок:

F      числове значення або величина

напрямок

Це означає, що вона характеризується не тільки числовим значенням (модулем), але й напрямком. Коли говорять про силу, важливо враховувати не тільки її напрямок і значення, а й ще одну характеристику. На вашу думку, що це може бути? /точка прикладання/.

Отже, результат дії сили на тіло залежить від її значення, напрямку і точки прикладання. / проговорити разом/

Сили можна зображати у вигляді чого?  /стрілок/. Довжина цих стрілок повинна відповідати модулю сили, чим довша стрілка, тим більше значення сили.

 

 Чому дорівнює така сила?  /2Н/

              Така? /5Н/

 

4. Додаємо сили, що діють уздовж однієї прямої

Найчастіше на тіло одночасно діє кілька сил.  Чи можна всі дії описати однією силою?

 

Силу, яка здійснює на тіло таку саму дію, як декілька сил, що діють одночасно, називають рівнодійною цих сил.

Позначається вона символом R. Як визначити цю силу?

 

5. З'ясовуємо умову зрівноваження сил

 

 /намалювати на дошці/

 

В якому напрямку рухається перше і друге тіло? З якими силами?

Якщо ці сили будуть прикладені до одного тіла одночасно в двох напрямках? Чому дорівнюватиме в такому випадку сила? /дивимось на малюнок/

 

  

 

R = F1 -  F2 = 5Н-5Н = 0Н

Дві сили зрівноважать одна одну, якщо вони рівні за значенням, протилежні за напрямком і прикладені до одного тіла.

http://a.files.bbci.co.uk/bam/live/content/zjq87ty/small

 

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

 

1. Розв’язування задач

1. Зобразіть на кресленні в обраному масштабі силу удару по м’ячу, що дорівнює 40 Н.

F = 40 H

2. Один хлопчик штовхає санчата ззаду із силою 40 Н, а другий тягне їх за мотузку із силою 20 Н. Зобразіть ці сили на кресленні та знайдіть їх рівнодійну.

Дано:

Розв’язання

Відповідь:

 

 

3. На тіло діють дві сили, спрямовані вздовж однієї прямої. Чому дорівнює рівнодійна сил, якщо F1 =8Н, F2 =12 Н? Скільки відповідей має задача? Зробіть рисунки.

Дано:

Розв’язання

1 випадок

 

2 випадок

 

Відповідь: Задача може мати 2 відповіді ,

2. Бесіда за питаннями

1. Дайте визначення сили.

2. Якою є одиниця сили в СІ?

3. Як називається прилад, яким вимірюють силу? Розкажіть про його будову.

4. Чому сила характеризується не тільки значенням, але й напрямком?

5. Як позначають силу на рисунках?

6. Що таке рівнодійна сила? Як її знаходять, якщо сили напрямлені в один бік? У протилежні боки?

7. За яких умов дві сили зрівноважують одна одну?

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Самостійна робота

1 варіант

1. Що є мірою взаємодії тіл? (1 бал)

а) Маса                б) Сила              в) Час            г) Швидкість

2. У якому напрямку рухатиметься тіло, зображене на рисунку? (1 бал)

а) Догори                 б) Донизу               в) Праворуч               г) Ліворуч

3. У яких одиницях вимірюється сила? (1 бал)

а) кг                б) Н                в) м/c               г) H/кг

4. Які з величин є векторними? (1,5 бали)

а) Маса              б) Швидкість               в) Час             г) Сила

5. Позначити, від чого залежить результат дії сили (1,5 бали)

а) Від модуля сили і точки прикладання

б) Тільки від модуля сили

в) Від модуля сили, напрямку і точки прикладання

г) Від модуля сили і напрямку

д) Тільки від напрямку

6. Позначте правильне зображення сили, що штовхає тіло. (1,5 бали)

             а)           б)     в)

7. Дві сили мають значення 200 Н. Чому дорівнює рівнодійна сил, якщо вони діють в протилежних напрямках? (1,5 бали)

а) 400 Н              б) 300 Н            в) 200 Н             г) 0 Н

8. Школярі змагалися у перетягуванні каната: двоє з них тягли канат в один бік із силами 300 і 400 Н, а двоє інших — у протилежний із силами 330 і 380 Н. Хто переможе? Виконайте креслення.

2 варіант

1. Причиною зміни швидкості руху тіла є (1 бал)

а) Пройдений тілом шлях

б) Сила, яка діє на тіло

в) Рух молекул тіла

г) Маса тіла

2. У якому напрямку рухатиметься тіло, зображене на рисунку? (1 бал)

а) Догори                 б) Донизу               в) Праворуч               г) Ліворуч

3. У яких одиницях вимірюється маса? (1 бал)

а) кг                б) Н                в) м/c               г) H/кг

4. Які з величин не є векторними? (1,5 бали)

а) Маса              б) Швидкість               в) Час             г) Сила

5. Від чого залежить результат дії сили? (1,5 бали)

а) Від точки прикладання сили

б) Від напрямку сили

в) Від числового значення (модуля) сили

г) Від усіх цих характеристик сили

6. Позначити правильне зображення сили, що тягне тіло. (1,5 бали)

             а)           б)     в)

7. Дві сили мають значення 200 Н. Чому дорівнює рівнодійна сил, якщо вони діють в одному напрямку? (1,5 бали)

а) 400 Н              б) 300 Н            в) 200 Н             г) 0 Н

8. У грі на перетягування канату беруть участь четверо хлопців: перші двоє з них тягнуть канат в один бік із силами 300 Н і 400 Н, другі — у протилежний бік із силами 250 Н і 450 Н. В якому напрямі рухатиметься канат і чому дорівнюватиме рівнодійна прикладених до нього сил?

VIІ. Домашнє завдання

Вивчити § 18, Вправи на картці

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
§ 20.Сила — міра взаємодії
Додано
19 березня
Переглядів
153
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку