18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок "Глобальні проблеми людства"

Про матеріал

10 КЛАС

Тема: Глобальні проблеми людства.

Мета:сформувати в учнів поняття « глобальні проблеми людства» ;

систематизувати знання учнів про глобальні проблеми людства;

сприяти розвитку екологічного мислення учнів;

виховувати екологічне, природоохоронне виховання учнів.

Обладнання: політична карта світу, атласи, таблиці, схеми.

Тип уроку: нетрадиційний, урок - конференція.

Структура уроку:

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів.

VІ. Підсумок уроку.

VІІ. Домашнє завдання.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями

1.Як людство впливає на географічне середовище?

2.Яка небезпека найбільше загрожує людству?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІ

Розповідь учителя

У ХХ ст. всі галузі суспільної діяльності розвивалися небувалими раніше темпами, саме тому і соціальні зміни стали більш глибинними. Утворення незалежних держав продемонстрували органічний зв'язок

внутрішньодержавних і загальносвітових процесів, прискорили міжнародний поділ праці, тобто формування єдиного світового господарства, єдиної світової економіки – глобального світу. Визначний вплив на ці процеси мала Науково-Технічна Революція, яка змінила продуктивні сили таким чином, що їх вплив на навколишнє середовище набув катастрофічних масштабів. Так з”явилися глобальні, тобто загально планетні проблеми.

Отже тема сьогоднішнього уроку:

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА .

ІV . ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Глобальні проблеми торкаються усього людства загалом і кожної людини окремо і вимагають негайного розв'язування. Глобальні проблеми не можна розв'язувати лише глобально і навіть регіонально. Починати їх розв'язувати слід з країн і регіонів . Ось чому географи висунули гасло « Мислити глобально - діяти локально». Глобальні питання вимагають глобальних відповідей - широкого міжнародного співробітництва для їх розв'язування. До основних чинників , що сприяють виникненню глобальних проблем необхідно віднести: зростання промислового і сільськогосподарського виробництва, збільшення видобутку корисних копалин, вирубка лісів, забруднення навколишнього середовища та багато інших.

Ось далеко неповний перелік глобальних проблем:

-Проблема миру та роззброєння;

-Екологічна проблема;

-Проблема забезпечення господарської діяльності природними ресурсами;

-Демографічна проблема;

-Проблема відсталості країн , що розвиваються;

-Продовольча проблема;

-Мирне освоєння космосу;

-Використання Світового океану;

Всі ці проблеми безпосередньо стосуються і кожного з нас, як « маленької « часточки всього єдиного та багатоликого людства.

Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо лише деякі з цих проблем. Урок проведемо в незвичайній формі. Сьогодні у нас в класі відбудеться конференція по даній темі

« ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА». На конференції присутні доповідачі, які виступлять з доповідями. Запрошуємо доповідачів зайняти свої місця.

________________________________ тема доповіді « Проблема запобігання новій світовій війні»

________________________________ « Демографічна проблема»

________________________________ «Проблема забезпечення господарської діяльності природними ресурсами»

________________________________ «Проблема забруднення навколишнього середовища.»

Ми з вами живемо на Україні глобальні проблеми всього світу безпосередньо стосуються і нас, отже

_________________________________ виступить з доповіддю « Прояв глобальних екологічних проблем в Україні»

Всі ми з вами « кореспонденти» ви повинні робити помітки в зошитах, а потім після доповідей задаєте питання для обговорення.

Запрошуємо______________________________ з доповіддю.

1-й доповідач:

Глобальних проблем з якими людство зіткнулося в ХХ ст., дуже багато. Яка ж з них вимагає першочергового розв'язування? Це проблема запобігання війни, тому що в світі , що нагромадив таку кількість ядерної зброї і розбив ядерні технології, локальний військовий конфлікт в будь який момент може стати глобальним, загальним. Обмежити ядерний вплив на навколишнє середовище не можливо, що довела аварія на Чорнобильській АЕС, тому застосування ядерної зброї просто знищить все живе на планеті, і всі інші проблеми втратять сенс. Розв'язання глобальної проблеми війни вимагає припинення гонки озброєнь і роззброєння. Звернемося до цифр. На початку 1990-х років щорічно у світі на військові потреби витрачався 1 трлн доларів – стільки ж коштував весь світовий ринок послуг, в три рази більше - повний оборот світової зовнішньої торгівлі. Уявіть , як змінили б обличчя нашої планети ці кошти, вкладення в розв'язання інших глобальних проблем.

Кореспондент:

Чи можна назвати країни світу, які лідирують за обсягом військових витрат

1-й доповідач:

Майже половина світових військових витрат припадає на дві держави - США і Росію. Деякі країни , насамперед учасники довготривалих військових конфліктів ( зона Перської затоки, Північна Корея та ін.) , витрачають на військові потреби понад 10% свого ВВП. П”ять держав сучасного світу є «ядерними» США, Росія, Франція, Велика Британія, Китай. Їх ядерні арсенали становлять потенційну небезпеку.

Наприкінці ХХ ст.. зовнішньополітична конфронтація поступово стала витіснятися прагненням до взаєморозуміння і співпраці. У 1988р. США і СРСР уклали договір про ліквідацію ракет середнього радіуса дії. У 1994 р. від статусу ядерної держави першою відмовилася Україна, яка на той момент володіла третім за потужністю ядерним потенціалом у світі. Слідом за Україною від ядерної зброї відмовилися Казахстан і Білорусь.

Однак на планеті, на жаль, продовжують існувати так звані « горячи точки» - райони військових конфліктів Близький Схід, район Перської затоки, Індокитай, Латинська Америка, Африка ( Судан, Сомалі, Ефіопія) та інші.

Розв'язування військової напруженості вимагає не тільки роззброєння, але і готовності конфліктуючих сторін до ведення переговорів і певних взаємних поступок.

2-й доповідач:

Демографічна проблема, що це таке?Звернемося до визначення демографія – наука про закономірності відтворення в суспільно-історичній обумовленості цього процесу. Демографія , як і будь яка наука ,використовує свої методи отримання інформації і оперує такими різновидами даних

- аналізує населення за віком, родинними відносинами, фізичними умовами, етнічними групами, родом занять і громадським станом;

- зміна кількості населення внаслідок народження і смертності, якості населення – внаслідок шлюбу;

- статистика переміщень населення і результатів цих переміщень у відношенні до економічних умов життя;

- статистика злочинів, незаконних дій, самогубств;

- рівень освіти населення;

- економічна і соціальна статистика, в тому числі в галузі страхування.

Якщо демографія – наслідки різностороння наука, яку саме глобальну проблему прийнято називати демографічною?

Кількість населення Землі постійно зростає і вже перевищила 6 млрд чоловік, викликавши демографічну проблему перенаселення. Початком цієї проблеми став демографічний вибух 1950 -1960 рр. у країнах Азії, Африки, Латинської Америки. Переважна більшість населення сучасного світу мешкає в країнах , що розвиваються, і частка цих країн у світовому населенні постійно зростає.

Сама лише зростаюча кількість населення світу не є позитивним чи негативним фактом. Проблема полягає в тому, що зростання кількості населення за темпами перевищує економічний і соціальний розвиток, тобто збільшується кількість безробітних, бідних, безграмотних, людей, що голодують, гіршає якість життя.

Загалом у світі спостерігається стійка тенденція зниження темпів природного приросту населення, однак в окремих країнах і регіонах високі темпи зростання населення призвели до ускладнення демографічної ситуації. Вирішити проблему можливо зо допомогою проведення відповідної державної демографічної політики. Індія і Китай, наприклад, проводять демографічну політику скорочення народжуваності , підвищуючи мінімальний вік вступу до шлюбу, видаючи дозвіл на народження дитини, вводячи фінансові санкції.

Кореспондент:

Чи існує демографічна проблема в нашій країні

2-й відповідач:

Україна стоїть перед проблемою «старіння нації» , однак в даний момент можна відзначити, як позитивну тенденцію певну стабілізацію смертність перестала перевищувати народжуваність. Ще в 1997 р. природній приріст був негативним ( - 7 чоловік на 1000 жителів), а зараз він кращій.

3-й доповідач

Проблема забезпечення господарської діяльності природними ресурсами – ровесниця самої господарської діяльності людини. Турбота про запаси необхідних ресурсів не тільки на даний момент, але й на перспективу завжди була властива людям, однак у наш час споживання ресурсів досягло величезних масштабів і продовжує зростати.

Чи зможе людство забезпечити себе необхідними ресурсами в самому найближчому майбутньому? Це питання гостро стало в 1970-х роках, коли нафтова криза вибухнула, передусім позначилася на транспорті, а потім – і на світовій економіці загалом. Першим відреагувало автомобілебудування, запропонувавши нові економічні моделі, які виготовлені з меншої кількості дефіцитних матеріалів ( передусім металів) і споживають меншу кількість пального. Інші галузі перейняли практику ресурсозберігання і мінімізації, відкривши широку дорогу впровадженню мікро техніки.

Проведені розрахунки довели, що абсолютної нестачі мінеральних ресурсів на даний момент не існує і не передбачається в перспективі . Однак є відносна обмеженість сировинних ресурсів, яка зумовлена можливостями геологорозвідки, погіршенням природно-географічних умов видобутку багатьох видів мінеральної сировини, складностями її доставки з місця розробки, зазвичай віддалених від районів споживання, нерівномірністю розміщення запасів тощо.

Кореспондент

Як можна вирішити сировинну проблему або хоча б зменшити її гостроту

3-й доповідач

Шляхи вирішення сировинної проблеми не тільки розроблена, але й досить активно використовуються розвиненими країнами. Мова йде про впровадження нових ресурсозберігаючих технологій і технологічних процесів, раціонального використання ресурсів у виробництві ( наприклад, питна вода не повинна використовуватися для промислових потреб, а метали – там, де їх можна замінити пластмасами, тощо), використання повторної сировини.

4-й доповідач

Чверть віку назад було помічено різке погіршення якості навколишнього середовища – забруднення повітря, гідросфери, грунтів , зростання шумових навантажень, засмічення відходами людської життєдіяльності великих територій, збіднення видового складу рослинного і тваринного світу. Так людство уперше зіткнулося з екологічною проблемою, що набула планетарних масштабів.

Сучасна екологічна ситуація характеризується надзвичайною напруженістю, оскільки суть екологічних проблем полягає в конфлікті між зростаючою природо перетворювальною діяльністю людини і процесами, які регулюють динамічну рівновагу в біосфері.

Безумовно , навіть саме лише використання техніки в процесі «обміну речовиною і енергією» між людиною і природою призводить до порушення балансу природних сил і ресурсів. Однак загроза екологічної кризи стала реальною через те, що індустріальний розвиток цивілізації довгий час приходив за принципом вседозволеності: вирубувалося стільки лісу, скільки вимагало виробництво через моду на хутро, шкіру або кість повністю знищувалися деякі види тварин для потреб меліорації безумовно відбиралися кількість води, яку не можна було поповнити природним шляхом, тощо. Глобальність екологічної проблеми вимагає таких же глобальних, загальних дій.

Кореспондент

Ви можете навести приклади таких дій?

4-й доповідач

Вдалим прикладом може служити ряд міжнародних договорів, що охороняють Світовий океан: заборона поховання в його водах радіоактивних відходів, мораторій на видобуток зникаючих видів китів, морських видр та інші.

5-й доповідач

Державні кордони не можуть відгородити країну від негативних екологічних

глобальних впливів. Повітряні маси , що йдуть з Атлантики , приносять на територію нашої країни приносять не тільки вологу, а й вкрай небажані хімічні домішки, що потрапляють в атмосферу з фабрик і заводів Західної Європи. По території України протікають транзитні річки – Дніпро, Дністер , Сіверський Донець, Дунай. У води цих річок потрапляє багато промислових , сільськогосподарських, побутових стоків . Тому , щоб домогтися хоча б відносної чистоти, скажімо вод Дніпра та його приток, повинні об”єднати свої зусилля і Росія , і Білорусь, і Україна. Дуже складна екологічна ситуація з Дунаєм та його притоками, що протікають територіями розвинених європейських країн. Промислові стоки з водами Дунаю потрапляють у Чорне море, і це не може не позначитися на чистоті вод морського басейну.

Кореспондент

Які основні проблеми Азово-Чорноморського басейну?

5-й доповідач

По-перше – це бактеріальне забруднення прибережних зон моря; що ставити під загрозу здоров”я населення та істотно знижує рекреаційний потенціал території ( очисні комунальні споруди не справляються з потоком нечистот,

Дефіцит пропускної здатності каналізаційної системи міст Криму, а також Миколаєва, Одеси, Севастополя становить 273 тис. м 3 на добу);

- забруднення моря токсичними речовинами , насамперед нафтопродуктами

( на морських суднах немає пристроїв для накопичення стічних вод тому все зливається у море)Очисні споруди Румунії Болгарії, Туреччини ще менш ефективні , ніж Українські. Судна українського й російського ВМФ , скидаючи стічні та нафтозабруднені води , завдають шкоди державі на мільйони гривень , одна з найбільш забруднених бухт - Севастопольська.

Всі країни Причорномор'я активно експлуатують природні ресурси акваторії моря , тому поліпшити екологічну ситуацію в регіоні можна спільними зусиллями цих держав.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ І ПІДСУМОК УРОКУ

Дякуємо доповідачам (вони отримують оцінки) і кореспондентам за цікаві запитання. А зараз ми підведемо підсумок нашої конференції , пограємо в гру « Мікрофон»:

- як ви зрозуміли, яка з обговорених проблем є найголовнішою ?

- чи може державний кордон захистити державу від екологічної глобальної проблеми?

- як на вашу думку результатом якої глобальної проблеми є міжнародний тероризм?

- перечисліть глобальні проблеми людства.

VІ . ДОМАШНЕ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до тематичного оцінювання за темами « Взаємодія природи і суспільства. Світове господарство .Глобальні проблеми людства.»

Перегляд файлу

10  КЛАС

Тема: Глобальні проблеми людства.

 

Мета:сформувати в учнів поняття

« глобальні проблеми людства» ;

систематизувати знання учнів про глобальні проблеми людства;

сприяти розвитку екологічного мислення учнів;

виховувати екологічне, природоохоронне виховання учнів.

Обладнання: політична карта  віту, атласи, таблиці, схеми.

Тип уроку: нетрадиційний, урок - конференція.

 

 

 

Структура уроку:

 

І. Організаційний момент

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

 

ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів.

 

ІV. Вивчення нового матеріалу.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів.

 

VІ. Підсумок уроку.

 

VІІ. Домашнє завдання.

 

 

                                         ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ

Бесіда за запитаннями

  1. Як людство впливає на географічне середовище?
  2. Яка небезпека найбільше загрожує людству?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІ

Розповідь учителя

     У ХХ ст. всі галузі суспільної діяльності розвивалися небувалими раніше темпами, саме  тому і соціальні зміни стали більш глибинними. Утворення незалежних держав продемонстрували органічний зв'язок

внутрішньодержавних і загальносвітових процесів, прискорили міжнародний поділ праці, тобто формування єдиного світового господарства, єдиної світової економіки – глобального світу. Визначний вплив на ці процеси мала Науково-Технічна Революція, яка змінила продуктивні сили таким чином, що їх вплив на навколишнє середовище набув катастрофічних масштабів. Так зявилися глобальні, тобто  загально планетні проблеми.

         Отже тема сьогоднішнього уроку:

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ( запишемо).

 ІV . ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

     Глобальні проблеми торкаються усього людства загалом і кожної людини окремо і вимагають негайного розв’язування. Глобальні проблеми не можна розв’язувати лише глобально і навіть регіонально. Починати їх розв’язувати слід  з країн і регіонів . Ось чому географи висунули гасло « Мислити глобально - діяти локально». Глобальні питання вимагають глобальних відповідей - широкого міжнародного співробітництва для їх розв’язування. До основних чинників , що сприяють виникненню глобальних проблем необхідно віднести:  зростання промислового і сільськогосподарського виробництва,  збільшення видобутку корисних копалин, вирубка лісів, забруднення навколишнього середовища та багато інших.

Ось далеко неповний перелік глобальних проблем:

  • Проблема миру та роззброєння;
  • Екологічна проблема;
  • Проблема забезпечення господарської діяльності природними ресурсами;
  • Демографічна проблема;
  • Проблема відсталості країн , що розвиваються;
  • Продовольча проблема;
  • Мирне освоєння космосу;
  • Використання Світового океану;

Всі ці проблеми безпосередньо стосуються і кожного з нас, як « маленької « часточки всього єдиного та багатоликого людства.

   Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо лише  деякі з цих проблем. Урок проведемо в незвичайній формі. Сьогодні у нас в класі відбудеться конференція по даній темі

 « ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА». На конференції присутні доповідачі, які виступлять з доповідями. Запрошуємо доповідачів зайняти  свої місця.

________________________________  тема  доповіді « Проблема запобігання новій світовій війні»

________________________________  « Демографічна проблема»

________________________________  «Проблема забезпечення господарської  діяльності природними ресурсами»

________________________________ «Проблема забруднення навколишнього середовища.»

Ми з вами живемо на Україні глобальні проблеми всього світу безпосередньо стосуються і нас, отже

_________________________________ виступить з доповіддю « Прояв глобальних екологічних проблем в Україні»

 Всі ми з вами « кореспонденти» ви повинні робити помітки в зошитах, а потім  після доповідей задаєте питання для обговорення.

Запрошуємо______________________________ з доповіддю.

1-й доповідач:

Глобальних проблем з якими людство зіткнулося в ХХ ст., дуже багато. Яка ж з них вимагає першочергового розв’язування? Це проблема запобігання війни, тому що в світі , що нагромадив  таку кількість ядерної зброї і розбив ядерні технології, локальний військовий конфлікт в будь який момент може стати глобальним, загальним. Обмежити ядерний вплив на навколишнє середовище не можливо, що довела аварія на Чорнобильській АЕС,  тому застосування ядерної зброї просто знищить все живе на планеті, і всі інші проблеми втратять сенс. Розв’язання глобальної проблеми війни  вимагає припинення гонки озброєнь і роззброєння. Звернемося до цифр. На початку 1990-х років щорічно у світі на військові потреби витрачався 1 трлн доларів – стільки ж коштував весь світовий ринок послуг, в три рази більше - повний оборот  світової зовнішньої торгівлі. Уявіть , як змінили б обличчя нашої планети ці кошти, вкладення в розв’язання інших глобальних проблем.

Кореспондент:

 Чи можна назвати  країни світу, які лідирують за обсягом військових витрат

1-й доповідач:

 Майже половина світових військових витрат припадає на дві держави - США і Росію. Деякі країни , насамперед учасники довготривалих військових конфліктів ( зона Перської затоки, Північна Корея та ін.) , витрачають на військові потреби понад 10% свого ВВП. Пять держав сучасного світу є «ядерними» США, Росія, Франція, Велика Британія, Китай. Їх ядерні арсенали становлять потенційну небезпеку.

    Наприкінці ХХ ст.. зовнішньополітична конфронтація поступово стала витіснятися прагненням до взаєморозуміння і співпраці. У 1988р. США і СРСР уклали договір про ліквідацію ракет середнього радіуса дії. У 1994 р. від статусу ядерної держави першою відмовилася Україна, яка на той момент володіла третім за потужністю ядерним потенціалом у світі. Слідом за Україною від ядерної зброї відмовилися Казахстан і Білорусь.

   Однак на планеті, на жаль, продовжують існувати так звані « горячи точки» - райони військових конфліктів Близький Схід, район Перської затоки, Індокитай, Латинська Америка, Африка ( Судан, Сомалі, Ефіопія) та інші.

  Розв’язування військової напруженості вимагає  не тільки роззброєння,  але і готовності конфліктуючих сторін до ведення переговорів і певних взаємних поступок.

2-й доповідач:

Демографічна проблема, що це таке?Звернемося до визначення демографія – наука про закономірності відтворення в суспільно-історичній обумовленості цього процесу. Демографія , як і будь яка наука ,використовує свої методи отримання інформації і оперує такими різновидами даних

- аналізує населення за віком, родинними відносинами, фізичними умовами, етнічними групами, родом занять і громадським станом;

- зміна кількості населення внаслідок народження і смертності, якості населення – внаслідок шлюбу;

- статистика переміщень населення і результатів цих переміщень у відношенні до економічних умов життя;

- статистика злочинів, незаконних дій, самогубств;

- рівень освіти населення;

- економічна і соціальна статистика, в тому числі в галузі страхування.

Якщо демографія – наслідки різностороння наука, яку саме глобальну проблему прийнято називати демографічною?

   Кількість населення Землі постійно зростає і вже перевищила 6 млрд чоловік, викликавши демографічну проблему перенаселення. Початком цієї проблеми став демографічний вибух 1950 -1960 рр. у країнах Азії, Африки, Латинської Америки. Переважна більшість населення сучасного світу мешкає в країнах ,  що розвиваються, і частка цих країн у світовому населенні постійно зростає.

  Сама лише зростаюча кількість населення світу не є позитивним чи негативним фактом. Проблема полягає в тому, що зростання кількості населення  за темпами перевищує економічний і соціальний розвиток, тобто збільшується кількість безробітних, бідних, безграмотних, людей, що голодують, гіршає якість життя.

   Загалом у світі спостерігається стійка тенденція зниження темпів природного приросту населення, однак в окремих країнах і регіонах високі темпи зростання населення призвели до ускладнення демографічної ситуації. Вирішити проблему можливо зо допомогою проведення відповідної державної демографічної політики. Індія і Китай, наприклад, проводять демографічну політику скорочення народжуваності , підвищуючи мінімальний вік вступу до шлюбу, видаючи дозвіл на народження дитини, вводячи фінансові санкції.

Кореспондент:

 Чи існує демографічна проблема в нашій країні

2-й відповідач:

Україна стоїть перед проблемою «старіння нації» , однак в даний момент можна відзначити, як позитивну тенденцію певну стабілізацію  смертність перестала перевищувати народжуваність. Ще в 1997 р. природній приріст був негативним ( - 7 чоловік на 1000 жителів), а зараз він кращій.

3-й доповідач

Проблема забезпечення господарської діяльності природними ресурсами – ровесниця самої господарської діяльності людини. Турбота про запаси необхідних ресурсів не тільки на даний момент, але й на перспективу завжди була властива людям, однак у наш час споживання ресурсів досягло величезних масштабів і продовжує зростати.

   Чи зможе людство забезпечити себе необхідними ресурсами в самому найближчому майбутньому? Це питання гостро стало в 1970-х роках, коли нафтова криза вибухнула, передусім позначилася на транспорті, а потім – і на світовій економіці загалом. Першим відреагувало автомобілебудування, запропонувавши нові економічні моделі, які виготовлені з меншої кількості дефіцитних матеріалів ( передусім металів)  і споживають меншу кількість пального. Інші галузі перейняли практику ресурсозберігання і мінімізації,  відкривши широку дорогу впровадженню мікро техніки.

    Проведені розрахунки довели, що абсолютної нестачі мінеральних ресурсів на даний момент не існує і не передбачається в перспективі . Однак є відносна обмеженість сировинних ресурсів, яка зумовлена можливостями геологорозвідки, погіршенням природно-географічних умов видобутку багатьох видів мінеральної сировини, складностями її доставки з місця розробки, зазвичай віддалених від районів споживання, нерівномірністю розміщення запасів тощо.

Кореспондент

Як можна вирішити сировинну проблему або хоча б зменшити її гостроту

3-й доповідач

Шляхи вирішення сировинної проблеми не тільки розроблена, але й досить активно використовуються розвиненими країнами. Мова йде про впровадження нових ресурсозберігаючих технологій і технологічних процесів, раціонального використання ресурсів у виробництві ( наприклад, питна вода не повинна використовуватися для промислових потреб, а метали – там, де їх можна замінити пластмасами, тощо), використання повторної сировини.

4-й доповідач

    Чверть віку назад було помічено різке погіршення якості навколишнього середовища – забруднення повітря, гідросфери, грунтів , зростання шумових навантажень, засмічення відходами людської життєдіяльності великих територій, збіднення видового складу рослинного і тваринного світу. Так людство уперше зіткнулося з екологічною проблемою, що набула планетарних масштабів.

  Сучасна екологічна  ситуація характеризується надзвичайною напруженістю, оскільки суть екологічних проблем полягає в  конфлікті між зростаючою природо перетворювальною діяльністю людини і процесами, які регулюють динамічну рівновагу в біосфері.

   Безумовно , навіть саме лише використання техніки в процесі «обміну речовиною і енергією» між людиною і природою призводить до порушення балансу природних сил і ресурсів. Однак загроза екологічної кризи стала реальною через те, що індустріальний розвиток цивілізації довгий час приходив за принципом вседозволеності: вирубувалося стільки лісу, скільки вимагало виробництво  через моду на хутро, шкіру або кість повністю знищувалися деякі види тварин для потреб меліорації безумовно відбиралися кількість води, яку не можна було поповнити природним шляхом, тощо. Глобальність екологічної проблеми вимагає таких же глобальних, загальних дій.

Кореспондент

Ви можете навести приклади таких дій?

4-й доповідач

  Вдалим прикладом може служити ряд міжнародних договорів, що охороняють Світовий океан: заборона поховання в його водах радіоактивних відходів, мораторій на видобуток зникаючих видів китів, морських видр та інші.

5-й доповідач

Державні кордони не можуть відгородити країну від  негативних екологічних

глобальних впливів. Повітряні маси , що йдуть з Атлантики , приносять на територію нашої країни приносять не тільки вологу, а й вкрай небажані хімічні домішки, що потрапляють в атмосферу з фабрик і заводів Західної Європи. По території України протікають  транзитні річки – Дніпро, Дністер , Сіверський Донець, Дунай. У води цих річок потрапляє багато промислових , сільськогосподарських,  побутових стоків . Тому , щоб домогтися хоча б відносної чистоти, скажімо вод Дніпра  та його приток, повинні об”єднати свої зусилля і Росія , і Білорусь, і Україна. Дуже складна екологічна ситуація з Дунаєм та його притоками, що протікають територіями розвинених європейських країн. Промислові стоки з водами Дунаю потрапляють у Чорне море, і це не може не позначитися на чистоті вод морського басейну.

Кореспондент

Які основні проблеми Азово-Чорноморського басейну?

5-й доповідач

По-перше – це бактеріальне забруднення прибережних зон моря; що ставити під загрозу здоровя  населення та істотно знижує рекреаційний потенціал території ( очисні комунальні споруди не справляються з потоком нечистот,

Дефіцит пропускної здатності каналізаційної системи міст Криму, а також Миколаєва, Одеси, Севастополя становить 273 тис. м 3 на добу);

- забруднення моря токсичними речовинами , насамперед нафтопродуктами

( на морських суднах немає пристроїв для накопичення стічних вод тому все зливається у море)Очисні споруди Румунії  Болгарії, Туреччини ще менш ефективні , ніж Українські. Судна українського й російського ВМФ , скидаючи стічні та нафтозабруднені води , завдають шкоди державі на мільйони гривень , одна з найбільш забруднених бухт - Севастопольська.  

Всі країни Причорномор’я активно експлуатують природні ресурси акваторії моря , тому поліпшити екологічну ситуацію в регіоні можна спільними зусиллями цих держав.

 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ І ПІДСУМОК УРОКУ

Дякуємо доповідачам (вони отримують оцінки) і кореспондентам за цікаві запитання. А зараз ми підведемо підсумок нашої конференції , пограємо в гру « Мікрофон»:

- як ви зрозуміли, яка з обговорених проблем є найголовнішою ?

- чи може державний кордон захистити державу від екологічної  глобальної проблеми?

 - як на вашу думку результатом якої глобальної проблеми є міжнародний тероризм?

- перечисліть глобальні проблеми людства.

VІ . ДОМАШНЕ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до тематичного оцінювання за темами « Взаємодія природи і суспільства. Світове господарство .Глобальні проблеми людства.»

 

docx
Додано
10 квітня 2018
Переглядів
1272
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку