Урок – гра . Тема: " Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи".

Про матеріал
Мета: навчальна: узагальнення та систематизація знань з теми «Електричний струм. Сила струму. Напруга. Опір провідників». розвиваюча: розвивати образне та логічне мислення, пам’ять,увагу; формувати навички розв’язування задач. виховна: виховувати спостережливість, самостійність; культуру оформлення задач; вміння працювати в колективі. Обладнання: амперметр, вольтметр, джерело струму, споживачі (резистори), лампа, вимикач, з'єднувальні провідники. Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.
Перегляд файлу

Урок – гра .

Тема: Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Мета:

навчальна: узагальнення та систематизація знань з теми «Електричний струм. Сила струму. Напруга. Опір провідників».

розвиваюча: розвивати образне та логічне мислення, пам’ять,увагу; формувати навички розв’язування задач.

виховна: виховувати спостережливість, самостійність; культуру оформлення задач; вміння працювати в колективі.

Обладнання: амперметр, вольтметр, джерело струму, споживачі (резистори), лампа, вимикач, з'єднувальні провідники.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

 

 

Хід уроку

1.Вступ

Команди розміщуються за ігровими столами;

 2. Ознайомлення учнів з правилами гри.

 а)кожний конкурс оцінюється , максимальна оцінка за завдання наголошується перед початком кожного туру.

 б)суттєве доповнення – 1 бал.

3.Проведення конкурсів

Урок-гру веде вчитель фізики.

 

1.конкурс – «Привітання» (кожна команда представляє емблему , назву команди й девіз.)

 

2.конкурс-«Я вас знаю?»(кожна команда підготувала презентацію про вченого ім’ям якого названа їхня команда)

 

3.конкурс – «Комп’ютерне тестування»( з кожної команда по одному учаснику)

 

Тестова робота

1. Величина, яка характеризує швидкість протікання заряду через поперечний переріз провідника, називається:

а) опором

б) напругою

в) силою струму

г) зарядом.

 

2. Напруга вимірюється:

а) амперметром

б) вольтметром

 в) ватметром

    г) омметром.

3. Одиниця вимірювання опору:

    а) Ом

    б) А

    в) Кл

    г) В.

4. Електричний струм –  це…

а)упорядкований рух  заряджених частинок;

б)хаотичний рух  заряджених частинок;

в) упорядкований рух атомів і молекул;

г) хаотичний рух атомів і молекул.

 

 

       5.Яке з  математичних співвідношень є визначення сили струму?

а)

 

б)  U=IR

в)

г) q=It

6. Опір провідника залежить від …

а) довжини та питомого опору;

 

б) довжини, питомого опору та площі поперечного перерізу ;

 

в) сили струму та напруги.

 

г) сили струму, геометричних розмірів і від матеріалу провідника.

 

        7.Речовина , що не проводить  електрику 

 

а)провідник;

 

б)напівпровідник;

 

в)діелектрик;

 

г) інша  відповідь.

 

         8.Одиницею вимірювання напруги в СІ  є:

а)А;

б)Кл;

в)В;

 

г)Дж.

 

 

9.Як вмикають амперметр в електричне коло?

а) послідовно;

 

б) паралельно;

в) послідовно та паралельно;

г)  інша відповідь.

      10. Яке співвідношення є математичним записом закону Ома для ділянки кола?

а)

 

б)

 

в)q=It

 

г) U=IR

 

        11.Яим приладом змінюють силу струму в електричному колі?

а) амперметром;

 

б) вольтметром;

 

в) реостатом;

 

г) омметром.

 

         12.Добрими провідниками є:

 

а) скло,фарфор,бурштин,пластмаса,гума…

 

б) метали, водні розчини солей і кислот,грунт, тіло людини…

в) фарфор, водні розчини солей і кислот, грунт , скло…  ;

 

г) метали, скло,фарфор,бурштин, водні розчини солей і кислот, грунт…

 


 

9.Як вмикають амперметр в електричне коло?

а) послідовно;

 

б) паралельно;

в) послідовно та паралельно.

      10. Яке співвідношення є математичним записом закону Ома для ділянки кола?

а)

 

а)

 

б)

        11.Яим приладом змінюють силу струму в електричному колі?

а) амперметром;

 

б) вольтметром;

 

в) реостатом.

         12.Добрими провідниками є:

 

а) скло,фарфор,бурштин,пластмаса,гума…

 

б) метали, водні розчини солей і кислот,грунт, тіло людини…

 

в) фарфор, водні розчини солей і кислот, грунт , скло…  .

 

4.конкурс-«Заморочки з бочки» (з кожної команда по одному учаснику за комп’ютером  а решта беруть участь у цьому конкурсі)

 

 1. Чий закон, якщо не знати,

Радить вдома спочивати?

Вірно, звісно                                   закон Ома.

 

 1. Означення сили струму,

Запровадив у фізиці французький вчений...   (Ампер)

 1. Швидкість руху електронів

Без „зайвого шуму”

Забезпечує у провіднику...                              (сила струму)

 1. Кожен прагне мати в школі хорошого друга,

Вірний друг для сили струму в колі...            (напруга)

 1. Сила струму у безпеці і „щаслива” доти,

Поки в коло не вмикати...                               (електричний опір)

 1. Три фізичні величини у зв’язку тісному,

Їх залежність встановлена завдяки...             (Георгу Ому!)

 

 1.   Ця приказка з дитинства

Усім нам відома...

Серед вас, я сподіваюсь,

Немає ледачих,

Тому пропоную дещо пригадати:

Рух заряджених частинок

у провіднику має напрям, має назву...           (електричний струм)

    8)За яких умов електричне джерело може створити найбільшу силу струму?                       (під час короткого замикання)

 

  5.конкурс-« Чи є помилка в схемі ?»

 

 

 

 

6.конкурс-«Чи знаєш ти формули?»

 

 

 1. I  = U/R
 1. ƿ =  Rl/S
 1. R  =  UI
 1. U =  IR
 1. A =  Uq
 1. R =  pl/S
 1. I  =  qt
 1. I  =  UR
 2. U=Aq
 3. t=qI

 

7.конкурc – «Збери коло»

Складіть за схемою електричне коло. Зробивши необхідні  виміри, розрахуйте опір резистора.

 

 

8.конкурc-«Розв'яжи задачу»

 

1. Через поперечний переріз провідника за 10 с пройшло 2·1020 електронів. Визначити силу струму в провіднику.

Дано

t=10 c

N=2·1020 електронів

е=1,6·10-19 Кл

Розвязання

За визначенням сила струму:

                              

Заряд N електронів:

q=e·N

Значить:

Перевіримо одиниці вимірювання:

                              

Підставимо значення у дану формулу і знайдемо швидкість хвилі:

                       

Відповідь: сила струму дорівнює 32 А.

І - ?

 

2. Через електроплитку проходить струм силою 300 мА. Який заряд пройде через електроплитку за 5 хв? Яку роботу виконає електричний струм, якщо ця плитка ввімкнена в побутову мережу?

Дано

І=300 мА

t=5 хв

U=220 В

Розвязання

За визначенням сила струму:

                              

Заряд:

q=I·t

Перевіримо одиниці вимірювання:

                              

Значить:

q=300·10-3·5·60=90

Отже,            q=90 Кл

Напруга за означенням:

Звідси:

Перевіримо одиниці вимірювання:

                              

Підставимо значення у дану формулу і знайдемо швидкість хвилі:

                       

А=19800 Дж=19,8 кДж

Відповідь: заряд дорівнює 90 Кл,

робота – 19,8 кДж.

q - ?

A - ?

 

V. Підбиття підсумків уроку.

1. Вам було цікаво на сьогоднішньому уроці?

2. Чому ви сьогодні навчилися?

3. Що, на вашу, вам ще треба дізнатися з даної теми?

VІI. Завдання додому

 1. Повторити § 7 - 16.
 2. Задача

Визначити довжину мідного дроту опором 2 Ом і площею поперечного перерізу 0,5 мм2.

 

4.Підбиття підсумків гри

Ось і закінчився наш урок ,на якому ви показали свої знання з такої теми, як      « Електричний струм». Вами було багато опрацьовано матеріалу, довідок із додаткової літератури. Ви показали, як можна використовувати комп’ютер на уроці. Тепер ми з вами зробимо - самооцінки.

 

Анкета

 1. Я прийшов на урок …..(веселим, похмурим, засмученим, з гарним настроєм)
 2. Яким було спілкування на уроці?......( цікавим , пізнавальним, ігровим, незвичайним, нудним, не цікавим, доброзичливим)
 3. Сьогодні на уроці:….( я багато чому навчився, мені було легко, було важко)
 4. Заняття мені допомогло:…( виявити свої найкращі якості, одержати знання, звернутися до літератури, не допомогло)
 5. Які завдання вам сподобалися найбільше? (……………………………………………………………………)
 6. Своєю роботою на уроці я:….(задоволений, не зовсім задоволений, зовсім незадоволений)
 7. Я незадоволений, тому що....................................................................................................................................
 8. Ти можеш похвалити однокласників? …………………………………………………………………………
 9. Від наступного заняття я чекаю: (нових знань, особистісних вражень, спонукання до роботи над собою, нічого)
 • Чиніть опір всьому негативному, що трапиться на вашому у вашому житті!
 • З’єднуйте послідовно свої переконання!
 • Дбайте про джерело чистої душі!
 • Будьте міцним , як вольфрам!
 • Будьте акумулятором і генератором  школи!
 • Нехай ваші обличчя світяться радістю та щастям ,як лампочки у ваших домівках!

 

 

 

5.Домашнє завдання

Скласти кросворд за темою «Електричні явища».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Розробки уроків
Додано
31 жовтня 2020
Переглядів
363
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку