Урок "Хімічні властивості алкенів. Правило В.В.Марковникова. Одержання, застосування алкенів." (9 та 11 класи)

Про матеріал

Конспект даного уроку можна використовувати для 9 та 11 класів з теми "Хімічні властивості ненасичених вуглеводнів". Домашне завдання за підручником "Хімія (Попель, Крикля) 11 клас".

Перегляд файлу

УРОК №                                 Дата:

ТЕМА: Хімічні властивості алкенів: повне і часткове окиснення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів, води, полімеризація. Правило В.В.Марковникова. Механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком. Одержання, застосування алкенів.

МЕТА: Ознайомити учнів з фізичними й хімічними властивостями ненасичених вуглеводнів, методами їх одержання та застосуванням; розкрити механізм реакції приєднання; показати, що реакції цього типу є характерними для ненасичених вуглеводній; розглянути якісну реакцію на ці вуглеводні; удосконалити уміння складати рівняння хімічних реакцій за участі органічних речовин.

БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ Окиснення, реакції приєднання, якісна реакція на ненасичені вуглеводні, кратні зв'язки, гідрування.

ТИП УРОКУ: Комбінований.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: : методи стимулювання й мотивації навчання, пояснювально-ілюстративні, наочні, репродуктивні, частково пошукові, інтерактивні, метод самостійної роботи, стратегії розвитку критичного мислення.

СТРУКТУРА УРОКУ

І. Організаційний етап.                                                                1 хв

ІІ. Перевірка домашнього завдання.                                          4 хв

ІІІ. Актуалізація опорних знань.                                                5 хв

ІV. Вивчення нового матеріалу.                                                 20хв

V. Закріплення знань.                                                                  10в

VІ. Домашнє завдання.                                                                2 хв

VІІ. Підбиття підсумків уроку.                                                   3 хв

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

стор.71 №72

1) 2,3-диметилбут-2-ен

2) 3-етил-2-метилпент-2-ен

3) 2,3,4-триметилпент-1-ен

стор.71 №73

а) СН2=СН-СН-СН2-СН3

СН3

С2Н5

б) СН2=СН-С-СН2-СН2-СН3

С2Н5

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

  • У чому полягає особливість будови ненасичених вуглеводнів?
  • Які типи реакцій характерні для ненасичених вуглеводнів?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Фізичні властивості алкенів.

Робота з підручником.

З фізичними властивостями алкенів учні знайомиться самостійно за підручником §10, с. 72.

 

2. Хімічні властивості алкенів.

1) Окиснення алкенів.

Повне окиснення відбувається при наявності достатньої кількості кисню або повітря:

С2Н4+3О2→2СО2+2Н2О

Часткове окиснення, або «мяке» відбувається при взаємодії алкенів із розбавленим водним розчином KMnO4 . Під час пропускання газоподібного алкену в розчин цієї солі фіолетовий колір зникає і зявляється бурий осад MnO2 (стор.74 мал.22 підручника). У результаті реакції утворюється двохатомний спирт:

+[o],Н2О

СН2=СН2         СН2-СН2

ОН    ОН етиленгліколь

2) Гідрування (+Н2)

СН3-СН=СН22→СН3-СН2-СН3

С2Н42С2Н6

3) Галогенування (+ галогени)

СН3-СН=СН2+Br2→СН3-СН-СН2

Br      Br 1,2-дибромпропан

С2Н4 + С12 С2Н4С12

Якісна реакція на ненасичені вуглеводні. (стор.73 мал.21 підручника)

Якісною реакцією на ненасичені вуглеводні є знебарвлення бромної води або розчину калій перманганату. Невеликий шматочок кальцій карбіду поміщають у пробірку, додають води, отвір пробірки закривають пробкою з газовідводною трубкою, другий кінець якої опускають у пробірку з розчином калій перманганату або бромною водою. Відбувається знебарвлення розчинів:

СН2=СН2 + Вr2 СН2Вr - СН2Вr

4) Взаємодія з галогеноводнями (або з гідрогенгалогенами)

Реакції приєднання до несиметричних алкенів (вони несиметричні щодо подвійного звязка-частини такої молекули зліва і справа від подвійного звязку не однакові) відбуваються за правилом Марковникова: атом Гідрогену приєднується до найбільш гідрогенізованого атома Карбону. (Сформульоване Володимиром Васильовичем Марковниковим у 60 роки 19 століття)

СН3 – СН = СН2 + Н–Br СН3 – СНBr – СН3

С2Н4 + НС1 С2Н5С1

5)Гідратація (+Н2О)

Реакції гідратації відбуваються за правилом Марковникова, продуктами реакцій є спирти:

СН2=СН2+ Н2О→СН3-СН2-ОН етиловий спирт

СН3 – СН = СН2+ Н–ОН→ СН3 – СН – СН3

ОН пропанол

6) Полімеризація (t, ρ, kt)

Полімеризація – це послідовне сполучення молекул низькомолекулярної речовини з утворенням високомолекулярної речовини. (стор.76 рідручника)

n CH2=CH2→[-CH2-CH2-]n                n-число молекул

етилен             поліетилен

 

n CH=CH2→(-CH-CH2-)n

  CH3                      CH3

пропен               поліпропілен

3. Одержання алкенів.

1) Із насичених вуглеводнів дегідруванням:

С2Н6 С2Н4 + Н2

С2H6 С2Н2 + 2Н2

С2Н4 С2Н2 + Н2

2) Крекінг алканів(гомолітичний розрив С-С звязків, за нагріванням та під дією каталізаторів), у результаті якого утворюються алкани й алкени:

СН3—СН2—СН2—СН3СН4+СН2=СН—СН3

бутанбутен

СН3—СН2—СН2—СН2—СН2—СН3 СН3—СН3+ СН2=СН—СН2—СН3

Гексан                                                         етан               бутен

3) Дегідрогалогенування галогеналканів нагріванням зі спиртовим розчином лугу. Це лабораторний метод добування алкенів:

СН3- СНС1- СН2- СН3+КОН→ СН3- СН=СН - СН3+КС1+ Н2О

Реакція відбувається за правилром Зайцева: Гідроген у реакціях розкладу відщеплюється від того атома Карбону, у якого найменша кількість атомів Гідрогену.

СН3- СНС1- СН2- СН3 → СН3- СН=СН - СН3+ НС1

Гідроген відщеплюється від - СН2-, але не від СН3-.

4. Застосування алкенів.

Алкени застосовують для синтезу багатьох органічних речовин (етиленгліколю, оцтового альдегіду, етанолу, дихлоретану, етилового спирту, поліетилену тощо); для прискорення достигання плодів.

 

 

 

V. Закріплення знань.

Завдання.

  1. Вуглеводень відноситься до гомологічного ряду етилену (етену). Напишіть його структурну формулу, враховуючи, що 0,21 г вyглеводню здатні приєднати 0,80 г брому.

0,21г         0,8г

СnH2n+Br2 СnH2nBr2

х г            m=160г

12n+2n=42            n=3          C3H6

2) Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

а) СН4 СН3С1→ С2Н6 С2Н4 С2Н5С1 С4Н10 СО2

СН4+ С12→ СН3С1+НС1

2СН3С1+2Na С2Н6+ 2NaС1

С2Н6 С2Н4 + Н2

С2Н4 + НС1 С2Н5С1

2С2Н5С1+2Na С4Н10 + 2NaС1

2С4Н10+13О28СО2+10Н2О

VІ. Домашнє завдання.

1. §10.

2. стор.7783, №86.

VІІ. Підбиття підсумків уроку.

doc
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Розробки уроків
Додано
22 лютого 2018
Переглядів
1599
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку