19 травня о 18:00Вебінар: Організація підсумкового повторення з предметів гуманітарного циклу наприкінці навчального року

Урок "Історичні шахи з теми: «Українські землі наприкінці XVII - у п.п. XVIII ст.»." (8 клас)

Про матеріал
Розробка дидактичної гри (історичні шахи), що може бути використана на історії України, 8 клас на уроці узагальнення з теми "Українські землі наприкінці XVII - у п.п. XVIII ст.".
Перегляд файлу

Історичні шахи з теми:

«Українські землі наприкінці XVII - у п.п. XVIII ст.».

 

Мета: формування в учнів історичних компетентностей: логічної (виявляти причини, сутність та наслідки відновлення гетьманства у 1727 р., 1734 р,  відтоку з України інтелектуальної еліти, посилення колоніальної політики, вказувати діяльність особистості, узагальнювати факти); аксіологічної (оцінювати діяльність українських гетьманів д.п. XVII­­­ п.п. XVIIІ ст, розкриваючи внутрішні мотиви і зовнішні чинники їх діяльності); інформаційної (інтерпретувати зміст історичних джерел та відбиті в них історичні факти); хронологічної (визначати наступність подій у часі, виявляти ієрархічність подій та тривалість процесів); просторової (співвідносити географічні об’єкти із подіями); мовленнєвої (висловлюватися, використовуючи пояснення, доведення та узагальнення).

Підготовчий етап:

  • поділ на групи: клас поділити на 6 команд, обрати 2-3 експертів та капітанів команд;
  •  підготовка «шахової дошки».

Уведення до гри: виклад сценарію гри.

Ігровий етап: оголошується кількість номінацій, називається максимальна кількість балів. Експерти фіксують досягнення кожної команди та, за потреби, кожного учасника, яких в свою чергу, контролює вчитель. Капітани в кінці уроку мають виставити оцінки членам своїх команд, що узгоджується з учителем. Педагог зауважує на активності роботи всіх учасників у групі, що також впливатиме на суму балів.

Кожна команда має право на 6 ходів. Час на обговорення 30 сек. Якщо після цього відповіді немає, право на неї отримає та команда, яка перша подала сигнал (наприклад, підняти руку).

 

Номінації

1

2

3

4

5

6

А. «Підрахунок»

 

 

 

 

 

 

Б. «Знавець карти»

 

 

 

 

 

 

В. «Проаналізуй документ»

 

 

 

 

 

 

Г. «Назви постаті»

 

 

 

 

 

 

Д. «Установи зв’язок»

 

 

 

 

 

 

Ж. «Оціни подію»

 

 

 

 

 

 

 

А. «Підрахунок». Правильна відповідь – 1 бал.

1. Скільки років пройшло від початку роботи Першої Малоросійської колегії до  гетьманування Д. Апостола?

2. Чим славетна дата 5 квітня 1710 р.?

3.Скільки років тривала Північна війна?

4. Скільки років гетьманував І. Мазепа?

5. Скільки місяців пройшло від зруйнування російськими військами м. Батурина до Полтавської битви?

6. Скільки років минуло між ліквідацією Чортомлицької Січі та заснуванням Нової Січі?

Б. «Знавець карти». Правильна відповідь – 1 бал.

1. Покажіть на карті кордони Гетьманщини наприкінці XVII ст.

2. Де поширилося повстання у 1702-1704 рр. на чолі з Семеном Палієм?

3. Покажіть території, підвладні І. Мазепі в 1704-1709 рр. 

4. Де відбулася битва 27 червня 1709 р?

5. Покажіть напрямок відступу І. Мазепи та Карла ХІІ після подій 27 червня 1709 року.

6.Яким шляхом рухалися шведські війська в 1708-1709 рр.?

В. «Проаналізуй документ». Правильна відповідь – за перше і друге запитання по 1 балу, за третє – ­ 2 бали.

1. «Його Королівська Величність зобов’язується обороняти Україну і прилучені до країни козаків землі і негайно вислати туди задля цього помічні війська, коли вимагатиме того потреба і коли помочі цієї проситимуть князь і Стани. Війська ці, вступаючи в країну, будуть під командою шведських генералів, але під час операцій на Україні Його Королівська Величність довірить керування ними князеві та його наступникам і це  триватиме доти, доки Україна потребуватиме того.., а козаки постачатимуть хліб і харчі».

З якого документу наведено уривок? Коли його було укладено? Висловіть власне ставлення до його підписання. (Союзницький договір між Україною і Швецією, 29-30 жовтня 1708 р)

2. «Цікавому норову людському не може нічого бути сподобнішого, ласкавий читальнику, як читати книги й дізнаватися про давні людські діяння та вчинки. Бо чи може у печалі щось швидше стати ліком, як той же книжковий, пильно й доречі вжитий, медикамент?»

Хто автор цього твору? Коли він був написаний? Визначте його історичну цінність. (С.Величко «Літопис», 1720р).

3. «Канцелярист Іван Романович подав чолобитні  від усього війська малоросійського за підписом рук усієї полкової старшини й товариства бунчукового і значкового до рук самій імператорської величності, що з церкви святої Троїці по службі Божій листопада 10 числа йшов. Так зараз в кофейний дім увійшовши і вичитавши, і вийшовши з того дому, наказав своїми вустами…  з великим гнівом і лютістю, взяти під караул полковника Павла Полуботка, суддю генерального Івана Черниша, Семена Савича, писаря генерального,які там стояли…. Того ж часу взято з України полковника миргородського Апостола в  Москву і Санкт-Петербург, осавула генерального й бунчукового з Глухова, а деяких полків побрано в Глухів старшину полковую и держано під караулом…»

Про який документ ідеться в цитаті? Хто був ініціатором його укладання? Зробіть висновок про заходи козацької старшини, спрямовані на відновлення державних прав України в 20-х рр. XVIIІ ст ? (Коломацькі чолобитні, Д. Апостол).

4. «Ми – генеральна старшина кошовий отаман і все Військо Запорозьке склали угоду і затвердили з найяснішим гетьманом:  чільними радниками у нашій Вітчизні мають бути генеральні старшини з огляду на важливість їхніх посад, а також через те, що вони постійно перебувають при боці гетьмана; після них у звиклому порядку ті ж права народних радників нехай мають городові полковники; …з кожного полку необхідно вибрати зі згоди гетьмана до Генеральної ради як генеральних радників по одному визначному вислуженцю із людей розважливих і заслужених. З тими генеральними старшинами, полковниками і генеральними радниками повинен теперішній ясновельможний гетьман, а також його наступники радитися про безпеку Вітчизни, про спільне благо і про всі громадські справи і немає права нічого вирішувати, розпочинати і здійснювати своєю волею без попереднього розгляду і схвалення ними».

Дайте назву документу, уривок з якого наведено. Кому належить його авторство? Яке історичне значення наведеного документу? (Конституція П. Орлика)

5. «Й.к.м. зобов’язується обороняти Україну і прилучені до країни козаків землі й негайно вислати туди задля цього по мічні війська, коли вимагатиме того потреба і коли помочі цієї проситимуть князь і Стани. Іван Мазепа, законний князь України, жодним способом не може бути нарушений у володінні цим князівством. Нічого не зміниться в тому, що досі зазначено, щодо герба й титулу князя України» ».

З якого документу наведено уривок? Коли його було укладено? Чим був зумовлений союз між Україною та Швецією під час Північної війни? (Договору між Україною й Швецією 1708 р.).

6. «Цього 1722 р., квітня 27 дня всепресвітліший… Петро Великий… жалуючи підданих своїх малоросійський народ, видав указ: при гетьмані пану Скоропадському в Глухові для управління… замість однієї воєводської персони для кращої вірності і управління бути колегії, в якій бути бригадирові панові Вельямінову з шістьма чоловіками штаб-офіцерами…».

З якою подією пов’язаний цей документ? У якому році це сталося? Які наслідки для України мало утворення Малоросійської колегії? (Указ Петра I про утворення Малоросійської колегії, 1722 р.)

Г. «Назви постаті». З чим пов’язана діяльності історичних осіб. Правильна відповідь – 1 бал.

1. Феофан Прокопович. 2. Іван Руткович. 3. Самійло Величко. 4. Григорій Граб’янка. 5. Леонтій Тарасевич. 6. Пантелеймон Кохановський.

Д. «Встанови зв’язок». Правильна відповідь – 2 бали.

1. Між перебуванням гетьмана Пилипа Орлика в еміграції та його діяльністю?

2. Між станом культурного життя на українських землях у д.п. XVII­­­ п.п. XVIIІ ст. та розвитком природничих наук.

3. Між подіями 1725-1727 рр. та  відновленням гетьманства.

4. Між подіями, пов’язаними з Північною війною, та  посиленням колоніальної політики Росії щодо України.

5. Між світовими тенденціями у культурній сфері та розвитком української архітектури.

6. Між ліквідацією козацьких полків на Правобережжі та повстанням на чолі з Семеном Палієм.

Ж. «Оціни подію». Правильна відповідь – 3 бали

 1. Оцініть заходи козацької старшини, спрямовані на відродження державних прав України у 20-30-х рр.  XVIIІ ст..

2. Оцініть діяльності наказового гетьмана П. Полуботка.

3. Оцініть діяльність Петра І по відношенню до І. Скоропадського та П. Полуботка.

4. Оцініть діяльність І. Мазепи.

5. Оцініть діяльність Д.Апостола.

6.Оцініть досягнення культури у д.п. XVII­­­ п.п. XVIIІ ст..

Підсумковий етап: визначення експертами правильних відповідей, виставлення загальної кількості балів, оголошення переможців. Аналіз учителем роботи груп в цілому та окремих учасників. Виставлення оцінок.

 

docx
Додано
7 червня 2019
Переглядів
665
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку