Урок"Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини."

Про матеріал

розробка уроку для сьомого класу, яка допоможе розглянути масову частку розчиненої речовини, навчитись розвязувати задачі, зрозуміти даний матеріал, цікаво розповісти дітям дану тему

Перегляд файлу

7 клас. План конспект уроку  на тему:

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Мацак Світлана Олександрівна, вчитель хімії Обтівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кролевецький р-н, Сумська обл.

Мета:

Навчальна:

сформувати поняття про масову частку розчиненої речовини в розчині;

навчити обчислювати масу і масову частку розчиненої речовини в розчині.

Розвивальна:

розвивати пізнавальний інтерес до дисципліни;

логічне мислення;

самостійність у процесі розв’язування задач;

увагу;

пам'ять;

уміння виділяти головне;

робити висновки.

Практична:

розвиток в учнів спеціальних умінь;

вироблення навичок безпечного поводження з речовинами у побуті та на виробництві.

навчити учнів виконувати найпростіші операції під час проведення хімічних експериментів.

 

Тип уроку: засвоєння нових знань.

 

Методи та

        методичні

       прийоми: фронтальна бесіда з елементами лекції, експеримент.

Обладнання: підручники, реактиви згідно демонстрації.

 

Хід уроку:

І. Перевірка раніше вивченого матеріалу.

Питання до класу.

  • Що таке розчин? Наведіть приклади розчинів.
  • З чого складаються розчини?
  • На які групи по відношенню до води поділяються усі речовини?
  • Чи можна розділити розчин на компоненти? Яким способом?

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів, оголошення теми і завдань уроку:

На попередньому уроці ми почали знайомитись з розчинами та знаємо, як їх можна виготовити. Давайте пригадаємо що таке відсотки.  Як знайти відсотки від числа і число за його відсотками? Пригадайте як ми з вами знаходили масову частку елемента в сполуці. 

Що треба знати для приготування розчину?

Де в побуті ви або ваші рідні готують розчини?

Коли ви подивитесь на свої робочі місця то побачите різні склянки з етикетками на яких є написи: 5% спиртовий розчин йоду, 9% розчин оцтової кислоти, 0,1% назальний спрей, 70% розчин оцтової кислоти, 3% розчин пероксиду водню, 10% розчин амоніаку і т.д.

Як ви гадаєте що означають ці записи на етикетках? І навіщо вони потрібні?

Під час роботи з розчинами важливо знати їхній кількісний склад, зокрема масову частку розчиненої речовини. Цю важливу кількісну характеристику завжди зазначають на етикетках хімічних реактивів, харчових продуктів, лікарських засобів у формі розчинів. Відсотки які написані на етикетках виражають яка кількість речовини там розчинена.

Важливо уважно читати етикетки на споживчих товарах якщо ви подивитесь на  склянки на столі то побачите що є дві однакові речовини , але вони мають різні масові частки розчиненої речовини це 9% і 70% розчини оцтової кислоти. Обидві речовини використовуються у кулінарії перша має назву столовий оцет, а друга оцтова есенція. Якщо помилково використати есенцію замість оцту може спричинити важкі хімічні опіки органів травлення. Тому потрібно бути уважними, і читати етикетки.

Сьогодні ми з вами навчимось виконувати розрахунки для приготування розчинів. Для початку запишіть тему нашого уроку: Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

ІІІ. Вивчення матеріалу нової теми:

Ця тема дуже тісно пов’язана з математикою. Розв’язування задач цього типу зводиться до обчислень:

- масової частки розчиненої речовини: w (дубль-ве), або ω – (омега). Дана величина виражається у частках одиниці або у відсотках. Давайте пригадаємо що таке відсотки? 0,01 = 1%

Масова частка розчиненої речовини – це безрозмірна величина, що дорівнює відношенню маси розчиненої речовини до загальної маси розчину:

де  масова частка розчиненої речовини;

m(речовини) – маса речовини;

m(розчину) – маса  розчину.

А як знайти масу розчину? З курсу природознавства ви знаєте, що розчин може складатися з декількох компонентів. Наприклад чай,  коли ви зранку його готуєте, які компоненти туди входять? (вода, чай і цукор) Отже, чай буде розчином, вода – розчинник, чай і цукор розчиненими речовинами. І сумарно маса розчину буде:

m(розчину) = m(речовини) + m(води),

тобто масову частку можна виразити як

.

Масову частку розчиненої речовини ω звичайно виражають у частках від одиниці або у відсотках. Наприклад, масова частка розчиненої речовини – СаСl2 у розчині дорівнює 0,06, або 6%. Це означає, що в розчині Кальцій хлориду масою 100 г міститься хлорид кальцію масою 6 г і вода масою 94 г.

Сьогодні ми з вами навчимось розв’язувати задачі на обчислення маси розчиненої речовини. Для початку давайте розглянемо алгоритм розв’язування задач.

Алгоритм обчислення маси розчиненої речовини,

якщо відома масова частка розчиненої речовини й маса розчину

 

Послідовність дій

Приклади виконаних дій

 

1) Прочитайте текст задачі

Обчисліть масу солі, необхідну для приготування розчину масою 200 г з масовою часткою солі 0,05.

2) Запишіть скорочено умову задачі

Дано:

m(розч.) = 200 г

ω(солі) = 0,05

Знайти:

m(соліl) - ?

3) Запишіть формулу для обчислення маси розчиненої речовини, виходячи із формули: ω(солі) =

 

m(солі) = ω(солі) · m(розч.)

4) Підставте в отриманий вираз чисельні дані з умови задачі та здійсніть розрахунки

 

m(солі) = 0,05 · 200 = 10(г)

7) Запишіть відповідь

Відповідь: m(солі) = 10г

 

ІV. Закріплення матеріалу вивченого на уроці:

Задача 2. У 200 г води розчинили 123,4 г натрій броміду. Визначити масову частку натрій броміду в утвореному розчині.

 

Дано:     1. обчислюємо масу розчину:

m(H2O) = 200 г         m(розчину) = m(H2O) + m(NaBr) = 200 + 123,7 = 323,7 г

m(NaBr) = 123,7 г     2. визначаємо масову частку натрій броміду:

     ω(NaBr)  - ?               ω (NaBr) =

                                    Відповідь: масова частка натрій броміду 38,21 %.

 

Задача 3. Яка маса солі і води необхідні для приготування 500 г розчину з масовою часткою розчиненої речовини 35%

 

Дано:     1. Яка маса солі потрібна для приготування розчину?

m(розчину) = 500 г    35%  = 0,35  

ω (солі) = 35%            m(солі) = m(розчину) ω (солі)  = 500    0,35 = 175 г

     m (солі)  - ?               2. Знаючи масу солі визначаємо масу води:

     m (води)  - ?               m(H2O) = m(розчину) m(солі) =  500 175 = 325 г

 

                                          Відповідь: маса води 325 г, маса солі 175 г.

 

Задача 4. У розчині масова частка натрій хлориду дорівнює 25%. Обчислити масу розчину, що містить 80 г натрій хлориду.

 

Дано:     

m(NaCl) = 80 г         25% = 0,25

ω (NaCl) = 25%        m (р-ну NaCl) =

     m (р-ну NaCl)  - ?     Відповідь: маса розчину 320 г.

 

Задача 5. Визначити маси розчинів з масовими частками розчинів 10% і 30% необхідних для приготування 300 г розчину з массовою часткою 15%.

 

Дано:     

       т (р-ну) = 300 г             

        ω 1 = 10 %         

        ω2  = 30%                      

         ω3  = 15%                            

т1  - ?                          т1 (10%) : т2(30%)  = 1:3

 т2  - ?                                                   

                                      300 грамів розчину – 4 частини                                       

                                      т1 (10%) розчину – 3 частини

                                      т1 (10%) = 

                                     300 грамів розчину – 4 частини                                       

                                      т2 (30%) розчину – 1 частина

                                      т2 (30%) = 

                                        Відповідь:  т1  = 225 г,  т2 =75 г.

 

Задача 6. До 300 г 20%-го розчину купрум хлориду додали 200 мл води. Обчислити масову частку солі у новоутвореному розчині.

 

 

Дано:     

m(розчину) = 300 г    m(H2O) = =200 г  

ω (CuCl2) = 20%         m(CuCl2) = m(розчину) ω (солі)  = 300    0,2 = 60 г

     V (H2O)  = 200мл        m(розчину) = m(розчину) + m(води) =  300 +200 = 500 г

     w (CuCl2)  - ?               ω (CuCl2)

                                          Відповідь: масова частка солі у новому розчині 12%.

 

 Задача 7. До розчину масою 200 г з масовою часткою 10% додали 20г цієї ж солі. Обчислити масову частку солі у новоутвореному розчині.

 

Дано:     

m(розчину) = 200 г    m(розчину) = m(розчину) + m(солі) =  200 +20 = 220 г

ω (ВаCl2) = 20%         m(ВаCl2) = m(розчину) ω (солі)  = 200    0,2 = 40 г

     m (ВаCl2)  = 20г        m(солі) = 40 + 20 = 60 г  

     w (ВаCl2)  - ?             ω (ВаCl2)

                                   Відповідь: масова частка солі у новому розчині 27,3%.

 

V. Узагальнення та систематизація знань:

Давайте пригадаємо що таке розчин?

Назвіть мені основні компоненти розчину?

Яку речовину можна назвати універсальним розчинником?

Що таке масова частка?

Якою формулою визначається масова частка?

Задача 8. Для самостійного розв’язування у робочих зошитах.

Обчисліть масу води та масу натрій хлориду, що використали для отримання 300 г розчину з масовою часткою солі 20%.

VІ. Підведення підсумків уроку. Оголошення результатів роботи учнів. Оголошення домашнього завдання:

Опрацювати § 23 с.152155.

        Виконати вправи 1-3 с156-157.  

Додаткове завдання:

Обчислити масову частку цукру у чаї який споживаєте ви та ваші рідні.  Взявши до уваги, що 1 ч.л. цукру – це 2,5 г., 1склянка вміщує 200 мл. води.                        

1

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, Розробки уроків
Додано
18 квітня 2018
Переглядів
8911
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку