Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Урок "Лінійні алгоритми"

Про матеріал
Конспект уроку-подорожі "Лінійні алгоритми", 5 клас Мета уроку: навчальна: навчити складати лінійні алгоритми для розв'язання поставленої задачі; записувати та запускати на виконання алгоритми в середовищі виконання алгоритмів; розвивальна: розвивати уважність, пам’ять, мовлення, логічне мислення, навички самостійної роботи на комп’ютері; виховна: виховувати самостійність та відповідальність, працелюбність, акуратність у роботі.
Перегляд файлу

 

Тема уроку: Лінійні алгоритми (урок-подорож)

 

Автори: Пушкаш Вікторія Вікторівна, Войнікова Юлія Петрівна, Нікітіна Олена Сергіївна

 

Клас: 5

 

Освітня програма: Чинна програма «Інформатика» для 5 – 9 класів інформаційно-технологічного компонента освітньої галузі «Технології», визначених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти.

 

 

Мета уроку:

навчальна: навчити складати лінійні алгоритми для розв'язання поставленої задачі; записувати та запускати на виконання алгоритми в середовищі виконання алгоритмів;

розвивальна: розвивати уважність, пам’ять, мовлення, логічне мислення, навички самостійної роботи на комп’ютері;

виховна: виховувати самостійність та відповідальність, працелюбність, акуратність у роботі.

 

 

 

Тип уроку: Комбінований

 

Компетенції учнів на уроці:

Основні поняття:

Основні знання:

Основні вміння:

Алгоритм, алгоритмічні структури, лінійний алгоритм, виконавець алгоритму, форми подання алгоритму, команди, програма, структура слідування, середовище програмування

Пояснює поняття алгоритму та програми.

Наводить приклади виконавців та команд, які вони виконують.

Пояснює сутність лінійної алгоритмічної структури

 

Складає лінійні алгоритми.

Використовує середовище для опису та виконання лінійних алгоритмів.

Обирає лінійну алгоритмічну структуру для розв'язання поставленої задачі.

За необхідності коригує алгоритми.

Виконує лінійний  алгоритми

Усвідомлює значущість лінійних алгоритмів у житті.

 

Обладнання уроку: комп'ютери, мультимедійний проектор, “конверти оцінювання”, зображення спрайтів для оцінювання

 

Дидактичні та методичні матеріали: підручник, навчальна презентація, інструкції з ТБ у кабінеті інформатики, картки-завдання для практичного завдання.

 

 

Основні етапи уроку:

 

Етап

Зміст етапу

Кількість хвилин

1.

Організаційний етап

1 хв

2.

Актуалізація опорних знань

7 хв

3.

Мотивація навчальної діяльності

5 хв

4.

Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу (фізкультхвилинка)

8 хв

5.

Практична робота (вправи для очей)

12 хв

6.

Закріплення вивченого матеріалу

8 хв

7.

Домашнє завдання

2 хв

8.

Підсумки уроку

2 хв

 

Хід уроку

 

Що робить учитель

Що роблять учні

Методи навчання*

Засоби навчання**

Етап 1. Організаційний етап

Привітання з учнями, перевірка готовності класу до уроку.

Вітаються з учителем, займають свої робочі місця

вербальні

 

Етап 2. Актуалізація опорних знань

Розповідь вчителя з елементами демонстрування презентації (протягом уроку). Учитель оголошує тему та мету уроку-подорожі, пояснює методику оцінювання на уроці

Діти усвідомлюють інформацію та отримують індивідуальні конверти для оцінювання

вербальні

дидактичні

технічні

1. Демонстрація ребусів.

2. Надає кросворди для розгадування в парах

3.Пропонує виконати інтерактивну вправу на знання

середовища програмування Scratch

  1. Розгадують ребуси.
  2. Працюють з кросвордом
  3. Виконують інтерактивну вправу Scratch

За виконані завдання отримують спрайтів.

 

 

фронтальне опитування

практичні

репродуктивний

інтерактивні

ігрові

 

 

дидактичні

технічні

Етап 3. Мотивація навчальної діяльності

З метою розуміння необхідності вміння складати лінійні алгоритми, учитель пропонує вправи 1 і 2.

1. Виконують інтерактивну вправу

“Алгоритм приготування бутерброду”

2. Складають ланцюжок в правильному порядку

За виконані завдання отримують спрайтів.

практичні

інтерактивні

ігрові

 

дидактичні

технічні

 

Етап 4. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу (фізкультхвилинка)

Надає та демонструє новий матеріал за допомогою презентації.

Засвоюють новий матеріал

пояснювально-ілюстративний

наочний

вербальні

технічні

інформаційні

Демонструє приклади лінійних алгоритмів з різних предметів

Слухають приклади та наводять свої, отримують спрайтів

наочний

вербальні

 

технічні

інформаційні

 

Проводить з учнями фізкультхвилинку

Виконують вправи

наочний

вербальні

технічні

 

Етап 5. Практична робота (вправи для очей)

Обговорює з учнями правила безпечної роботи за комп’ютером

Учитель пропонує виконати диференційовані практичні завдання в середовищі програмування Scratch.

 

Виконує з учнями вправи для очей.

Діти по черзі називають правила безпечної роботи за комп’ютером (експрес-опитування)

 

Виконують диференційовані практичні завдання в середовищі програмування Scratch

За виконані завдання отримують спрайтів.

Виконують з учителем вправи для очей.

вербальні

репродуктивний

 

 

практичні (практична робота )

репродуктивний

 

 

 

вербальні

практичні

 

 

 

 

технічні

Етап 6. Закріплення вивченого матеріалу

1.Учням пропонується зібрати пазл, на якому відображається блок-схема лінійного алгоритму.

 

2. Для перевірки знань з нового матеріалу учитель пропонує пройти онлайн-тестування

 

1.Учні працюють з інтернет-ресурсом Jigsawplanet 

 

 

 

2. Учні відповідають на питання онлайн-тесту

За виконані завдання отримують спрайтів.

практичні

вербальні

 

 

 

репродуктивний

технічні

 

 

 

 

технічні

 

 

Етап 7. Домашнє завдання

Учитель пояснює зміст домашнього завдання та роздає учням картки з QR-кодом.

Рекомендує самостійно вивчати основи інформатики в Code Studio

Учні усвідомлюють домашнє завдання та отримують картки

 

вербальні

практичні

інформаційні

технічні

 

 

 

 

 

Етап 8. Підсумки уроку

Учитель пропонує, як підсумок уроку свій синквейн:

Лінійні алгоритми

Прості, послідовні

Складаються, виконуються, описуються

Часто використовуються в нашому житті.

 

 

 

 

 

Учитель збирає конверти для оцінювання

 

Рефлексія.

Учні продовжують речення (Мікрофон)

– Сьогодні на уроці я навчився …

– Сьогодні на уроці я дізнався …

– Сьогодні на уроці мені було цікаво …, тому що …

– Сьогодні на уроці мені було важко …

– Мені ще потрібно попрацювати над …

Діти підраховують свої спрайти, записують їх кількість на конверті та здають його вчителю

 

вербальні

 

 

*Методи навчання на даному етапі:

  • за джерелом знань:

вербальні (словесні)(розповідь, лекція, бесіда, інструктаж, робота з навчальними посібниками, комп'ютерними програмами, Інтернетом тощо)

наочні (демонстрації, презентації, спостереження, екскурсії тощо)

практичні (тренувальна робота, практична робота, лабораторна робота, практикум, проект тощо)

  • за рівнем пізнавальної активності

пояснювально-ілюстративний

репродуктивний

проблемне викладання

евристичний (частково-пошуковий)

дослідницький

інтерактивні

ігрові

  • за логікою викладання

індуктивні (от окремого до загального)

дедуктивні (від загального до окремого)

традуктивні (за аналогією)

  • методи контролю знань

усний контроль (індивідуальне та фронтальне опитування, усний залік чи екзамен)

письмовий контроль (контрольна робота, диктант, письмове тестування, письмовий залік чи екзамен)

лабораторно-практичний контроль (практична чи лабораторна робота, комп'ютерне тестування)

самоконтроль

взаємоконтроль

**Засоби навчання на даному етапі:

  • Інформаційні (підручники, посібники, довідники тощо)
  • Дидактичні (таблиці, плакати, відео, роздатковий матеріал, ПЗ тощо)
  • Технічні: (комп'ютерні системи, локальні мережі, мультимедіа, Інтернет, ТСО тощо)

 

Література:

Для вчителя

Для учня

Інформатика. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько, Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Київ, Видавництво "Генеза", 2016 р.

Інформатика. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько, Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Київ, Видавництво "Генеза", 2016 р.

Курс "Алгоритми і проекти scratch".

Курс "Алгоритми і проекти scratch".

Інтернет-ресурс для створення пазлів https://www.jigsawplanet.com/

Безкоштовні уроки Scratch.

Інтернет-ресурс для створення QR-кодов  http://qrcoder.ru/

Інтернет-ресурс  онлайн-тестування https://onlinetestpad.com/

Інтернет-ресурс https://learningapps.org/

Інтернет-ресурс https://learningapps.org/

Інтернет-ресурс  онлайн-тестування https://onlinetestpad.com/

 

 

docx
Додано
3 червня 2019
Переглядів
626
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку