26 жовтня о 18:00Вебінар: Сучасні методи та засоби організації уроку фізичної культури за стандартами НУШ

Урок "Микола Хвильовий. «Я (Романтика)». Проблема внутрішнього роздвоєння людини. Образ ліричного «Я». Образи новел

Про матеріал
Запропонована розробка навчального заняття має на меті розвивати читацькі компетентності учнів: робота з художнім текстом, проведення асоціацій з раніше вивченими творами , образами - персонажами, проблематикою; узагальнення відомостей про імпресіоністську психологічну новелу.
Перегляд файлу

Проектно-конструкторська модель заняття з української літератури

Тема: Микола Хвильовий. «Я (Романтика)». Проблема внутрішнього роздвоєння людини. Образ ліричного «Я». Образи новели, їх символічність.

Мета: допомогти студентам глибше усвідомити ідейно-художній зміст, імпресіонізм новели; усвідомити символічність образу матері, проблему вибору героя; вчити відрізняти реальне й уявне в ньому, характеризувати образ ліричного «Я»; розвивати вміння аналізувати художній образ,  розкрити філософський підтекст (вимріяне майбутнє не може наблизити людина з роздвоєним «я», ціною злочину його не побудувати); розвивати навички подієвого аналізу, зв’язного мовлення, образного мислення; формувати інтерес до модернової літератури; виховувати гуманізм, милосердя.

Обладнання: веб-сервіс Google Класс , макет аркуша читацьких нотаток, текст новели, картки завдань для роботи в міні-групах.

Епіграф:  «Новела «Я (Романтика)» ...силою своєю немає собі аналогій в новітній прозі». (О. Білецький)

Модель уроку-заняття з літератури

Композиція та сюжетно-змістові лінії літературної освіти школярів

Зачин заняття

І. Вступне слово-звернення викладача до студентів читачів

 Творчість Миколи Хвильового стала по-справжньому видатним явищем в історії української літератури. Хоча за своє коротке життя письменник написав не так вже й багато творів, проте кожен з них – глибокий, насичений психологізмом, хвилюючий. І це не випадково, оскільки і сам автор і доба, на яку припадає його творчість насичена подіями, хвилююча! Тож пригадаймо що ми знаємо про цей період в історії розвитку не лише літератури, а й нації в цілому.

ІІ. Перевірка володіння  літературними компетентностями:

 •                   Фронтально
 1.                Який літературний напрям (течію) ми вивчаємо?
 2.                Назвіть основні стильові течії модернізму та їх представників.
 3.                На який період хронологічно припадає розвиток модернізму в український літературі?
 4.                Як називають цей період в українському літературознавстві?
 5.                Хто є автором цього терміна?
 6.                Назвіть жанрові різновиди прози «Розстріляного відродження».
 7.                Окресліть роль М. Хвильового у літературно-мистецькому житті 1920-х років.
 • Літературний диктант / хто має змогу працювати з веб-сервіом Google Класс, виконує тестування з теми «Розстріляне відродження»
 1.                Справжнє прізвище Миколи Хвильового….
 2.                Літературна та громадська діяльність Миколи Хвильвого пройшли переважно у місті…
 3.                Микола Хвильовий є засновником літературного угруповання…
 4.                Микола Хвильовий започаткував Літературну дискусію 1925-1928 року памфлетом….
 5.                Основне гасло літературної дискусії…
 6.                Новела «Я(Романтика)» вийшла друком у … (вказати рік і видання)
 7.                За жанром це…
 8.                Новела має присвяту…..
 9.                Композиційно новела складається…
 10.            Образами персонажами новели є…
 11.            Образ «Я» в новелі – це…
 12.            Створіть літературний паспорт твору (завд. 5.ст.48)

 

Основна частина

 ІІІ. Орієнтаційно -прогностична лінія літературної освіти

 1. Повідомлення, корпоративне формулювання теми заняття, читацьких завдань. 

Неперевершений майстер малої прозової форми М. Хвильовий витворив у нашому письменстві власний стиль, своєрідний різновид лірико-романтичної, імпресіоністичної новели. На середину двадцятих років він став визнаним лідером цілого літературного покоління і був незмінним детонатором гострої критичної полеміки про шляхи розвитку пореволюційної української культури. Турбує серце й донині його запитання, звернене до мас: чи можна прийти до раю, розстрілявши найсвятіше? Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком у новелі «Я (Романтика)»стане темою нашого заняття.

 1. Визначення особистісно важливих цілей діяльності (Студенти за допомогою  карток «Цілевизначення» визначають цілі діяльності.)
 2. Умотивування наступної діяльності .

З кожної скрутної ситуації є вихід, найважче – знайти його і зробити правильний вибір. Ми всі знаємо ці незаперечно істинні слова. Вибір колись зробив сам Хвильовий, перед вибором поставив і свого героя.

 • Пригадаймо, в яких і літературних творах, вивчених раніше порушена проблема вибору?
 • Назвіть їхніх авторів, визначте жанр.

Врешті-решт, обидва обирали між ідеями фанатизму та гуманізму: «Я – чекіст, але і людина». Тож у процесі аналізу новели «Я (Романтика)» спробуймо знайти відповідь на запитання: який вибір у цій ситуації зробили б ми? Які людські цінності треба зберігати в будь-якій, навіть найскрутнішій, життєвій ситуації?(на дошці зафіксовано проблемні питання заняття) Висловити власні думки ви зможете, осягнувши глибину змісту твору.

Кульмінаційні моменти розв’язання літературно-мистецьких завдань

 ІV. Проективно-операційна лінія літературної освіти.  Підготовка до сприйняття художнього твору

 1. Заповнення понятійно-термінологічного поля читача, пояснення незрозумілих слів (ст . 51)

Версальці – символ подоланої монархії, вороги комуни;

Інсургент – латинське, означає „повстанці”;

Відправити в штаб Духоніна – розстріляти;

Духонін – головнокомандувач російської армії, що не визнав революцію і був розстріляний разом із підлеглими (штабом);

 • У якому  з раніше вивчених літературному творі прізвища образів – персонажів використано як образи – символи?

Синедріон – верховний духовенський суд;

 • Якими тропами чи риторичними фігурами є вживані автором зазначені слова –

характеристики: версальці, інсургент, синедріон?

Трибунал – назва органів правосуддя, що існували в перші роки радянської влади, створених згідно з Декретом про суд № 1 від 22 листопада 1917 р. для боротьби з контрреволюцією, саботажем та іншими небезпечними злочинами.

 1. Обмін враженнями від первинного прочитання тексту
 • Які враження залишилися після прочитання твору «Я (Романтика)»?
 • Що ви уявляли, читаючи новелу?
 • З позиції кого ведеться оповідь?
 • Який стиль модернізму найбільш притаманний новелі? Наведіть приклад з тексту.
 • Чим вражає сюжет новели?
 • Назвіть образи-персонажі новели?
 • Як  можна визначити  ці образи – персонажі  стосовно «Я»?

 

 

 1. Робота в мікрогрупах за технологією «Шість капелюшків»

(картки роздаються заздалегідь, студенти об’єднуються в групи відповідно до кольору капелюшка на картці)

 

Капелюшок

Діяльність

Капелюшок

Діяльність

belyy

 

Факти, статистика, жодних емоцій і оцінок; визначити композиційно –сюжетні особливості новели.

Redhat

 

Почуття, емоції, відчуття  «Я», асоціативний кущ власних почуттів

Yellowhat

 

В чому оптимізм твору. Розкриття позитивної сторони «Я» через образ матері Марії.

Greenhat

 

 

Моральні уроки твору до скриньки  власних життєвих уроків.

Blackhat

 

Критика, пересторога.

Розкриття негативної сторони «Я» через образи Тагабата, Андрюші, дегенерата.

siniy

 

Пейзаж та інтер’єр у творі. Їхнє значення в розкритті ідеї твору.

 1. Здійснення з допомогою вчителя подієвого аналізу  новели та створення групової шпаргалки для заповнення аркуша читацьких нотаток до твору.

(фіксація подій, станів героїв, портретних , пейзажних, інтер’єрних деталей відповідно до завдання для мікрогрупи)

Композиція і сюжет новели

Пролог

І частина

ІІ частина

ІІІ частина

 

Пейзаж та інтер’єр в новелі

пейзаж

Інтер’єр

 

Образи-персонажі новели

Мати

 

Тагабат

Андрюша

Дегенерат

Я

Дія

 

Стан

Цитата

Власні почуття

Моральні уроки новели

 

 

 1. Представлення, демонстрація результатів читацької діяльності (виступи модераторів груп)
 2. Виконання аналітико-синтетичних дій  читачами за текстом художнього твору
 • Назвіть ознаки новели, які ви помітили у творі «Я (Романтика)». (Ознаки новели:

розповідь від першої особи; драматизм; внутрішні монологи героя; відсутність авторської оцінки; виразні художні деталі; глибокий психологізм; символічність образів, деталей; історичні асоціації).

 •  У яку ситуацію М. Хвильовий ставить заполоненого сумнівами героя-чекіста,

«главковерха чорного трибуналу комуни»? (М. Хвильовий ставить в екстремальну ситуацію неминучого вибору.)

 • Який вибір у цій ситуації зробили б ви?
 • Чому «Я» був закритий шлях до загірної комуни? ( проведіть асоціації з раніше вивченими творами з такою ж проблематикою)

7.  Заповнення «Скриньки життєвих уроків»

1. Фанатизм убиває в людині людину.

2. На крові не може постати гуманне суспільство.

3. Гармонійна світобудова виключає насильство як шлях її досягнення.

4. Людина повинна бути чесною не лише з іншими, а й сама з собою.

5. Людина має вчитися протистояти грубій силі, відстоювати власну життєву позицію.

6. Жодна мета  не може виправдати антигуманних засобів її досягнення

V. Рефлективно-корективна лінія контролю літературної освіти, читацького досвіду учнів Обмін враженнями від почутого, прочитаного (за творчістю письменника)

-  Створення асоціативного куща «М. Хвильовий, новела «Я(Романтика)»

-  Рефлексія  (за допомогою карток «Рефлексія»)

-  Оцінювання студентів

VІ. Заключне слово-епілог словесника.

Сьогодні ми вкотре переконалися, як добре бути романтиком, патріотом, коли твої погляди і надії збігаються з законами буття і як важко бути дитям революції, бо нічого не варта революція, якщо її творять такі її вірні пси як  Тагабат, Андрюша і дегенерат. Література вкотре показала , що на крові не може постати гуманне суспільство. Тож пам’ятаймо, вбивство заради їдеї, хай навіть найкращої неминуче призводить до спустошення і деградації  

Домашнє завдання : створити повний аркуш читацьких нотаток (модераторам вирізати свою частину аркуша і вклеїти в загальний макет) , переглянути відео з підготовки до ЗНО за посиланням: https://youtu.be/5E3iYREX4Zg

 

docx
Додано
18 жовтня
Переглядів
14
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку