25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Урок "Множення десяткового дробу на розрядну одиницю"

Про матеріал
Розробка уроку з математики на тему "Множення десяткових дробів на розрядну одиницю" для учнів 5 класу допоможе вчителю підготуватися до відкритого уроку
Перегляд файлу

                                                               5 клас

Тема уроку. Множення десяткового дробу на розрядну одиницю.

Мета уроку.

Навчальна:   Повторити і закріпити правило множення десяткових дробів. Засвоїти

                        правило множення десяткового дробу на розрядну одиницю.

                      Формувати вміння та навички множити десятковий дріб на розрядну

                       одиницю.

Розвивальна: Розвивати логічне мислення, уважність, спостережливість, пізнавальний

                      інтерес.

Виховна:      Виховувати активність, наполегливість, працьовитість, вміння працювати

                      в парах, групах, любов до рідного краю.

Очікувані результати

Учні знають: правила множення десяткових дробів, множення десяткового дробу на

                        розрядну одиницю, закони множення

Учні вміють: множити десяткові дроби, десятковий дріб на розрядну одиницю,

                        виконувати обчислення  числових виразів зручним способом.

                                                             Не в кількості знань полягає освіта,                                                                         а в повному розумінні й

                                                                             майстерному застосуванні всього

                                                                                       того, що знаєш.

                                                                                                                                               Дістервег

 

                                                           Х І Д   У Р О К У

І.Організаційний момент – 3хв

  Вчитель. Добрий день, дорогі п’ятикласники! Сьогодні у нас трішки незвичайний і частково святковий урок. Незвичайний, бо у нас присутні гості, а святковість у вашому зовнішньому вигляді, бо всі у вишиванках.

Щоб позитивно налаштуватися на атмосферу співпраці, поверніться один до одного лицем, візьміться за руки, посміхніться один одному  і побажайте успіху.

Запитання до учнів: «Коли людину можна вважати успішною?»

То ж хай вашим життєвим кредо стануть слова: «Мої знання, праця і наполегливість сьогодні – запорука мого успіху, достатку та щастя завтра»

Клас поділений на 4 групи(«різношерсті»), кожному учневі роздаються картки самоконтролю та взаємоконтролю.

 

 

 

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку – 2хв

   Ми з вами продовжуємо мандрувати країною Десяткових дробів. І на сьогоднішньому уроці ми продовжимо вивчати десяткові дроби та дії з ними, зокрема вивчимо окремий випадок множення: множення десяткового дробу на розрядну одиницю.

ІІІ. Перевірка раніше вивченого матеріалу – 5хв

     Тестування (6балів)

1.Обчислити: 3,17 ·4

   А) 126,8;           Б) 1,268;           В) 12,68;            Г) 1268.

2.Обчислити: 18,35 ·2,6

  А) 477,1;            Б) 4,771;           В) 47,7;                Г) 47,71.

3.Знайти значення виразу: (1,8 + 3,5) · 7

  А) 371;               Б) 37,1;             В) 3,71;                Г) 21,91.

4.Виконати дії: (4,2 – 1,9) ·0,8

  А) 1,84;              Б) 18,4;              В) 0,184;               Г) 2,64.

5.Знайти периметр квадрата зі стороною 3,4см

  А) 9,12см;         Б) 13,6см;         В) 136см;             Г) 11,56см

6.Знайти площу прямокутника зі сторонами 1,4дм і 0,7дм

  А) 2,1дм²;           Б) 4,2дм²;          В) 9,8дм²;           Г) 0,98дм².

Взаємоперевірка. Учні обмінюються зошитами, виставляють бали.

Ключ для перевірки

№1

№2

№3

№4

№5

№6

В

Г

Б

А

Б

Г

 

ІV. Актуалізація опорних знань – 5хв

    1.Теоретична розминка. Вправа «Незакінчене речення» - 1хв

              (за правильну відповідь 1 бал)

1.Числа, які використовують для лічби предметів, називаються…

2.Числа, які утворені двома натуральними числами, розділеними дробовою рискою, називаються…

3.Крім натуральних чисел та звичайних дробів є…

3.Десятковим дробом називається дріб…

4.Десяткові дроби записують…, відділяючи цілу частину від дробової…

5.Щоб помножити десятковий дріб на десятковий, треба…

6.Розряди десяткового дробу, що знаходяться перед комою, - це…

7.Розрядними одиницями після коми в десятковому дробі є…

8.Для множення чисел зручним способом використовують…

2.Усні вправи  (по 1 балу за правильну відповідь) – 2хв

   1)  4,5 · 2;            3)  25 · 0,4;             5) 1,5 · 4;              7) 0, 02 · 50;

   2)  2,3 · 3;            4)  0,9 · 6;               6) 1,25 · 8;            8) 6,4 · 2.

 

3.Вправа «Знайди помилку» (1 бал) – 1хв

Пройшов дощ, і краплі дощу змили деякі коми в десяткових дробах. Давайте допоможемо поставити коми, яких не вистачає, щоб отримати правильні рівності.

 

  

 

 

 

 

V. Вивчення нового матеріалу – 11хв

   1.Робота в групах

     Завдання для І і ІІ груп                                  Завдання для ІІІ і ІV груп.

                                             Виконати множення:

3,275 · 10 = 32,75;                                          237,2 · 0,1 = 23,72

3,275 · 100 = 327,5;                                        237,2 · 0,01 = 2,372;

3,275 · 1000 = 3275;                                       237,2 · 0,001 = 0,2372;

3,275 · 10000 = 32750.                                   237,2 · 0,0001 = 0,02372.

 

Запитання для учнів. Як помножити десятковий дріб на розрядну одиницю? (вивішується опорна схема)

 

2.Робота з підручником. 1.Учні опрацьовують правило на стор.278

 

                                   2.Усне виконання вправ: № 1302, 1304, 1307, 1308.

 

 

VІ. Закріплення вивченого матеріалу – 15хв

 

 1.Фізкультхвилинка – 1хв

Щоб краще запам’ятати правило, виконується така вправа. Якщо вчитель пропонує завдання, у якому кому потрібно перенести вліво, учні піднімають ліву руку і на ній стільки пальців, на скільки цифр переноситься кома. Якщо ж вправо – то праву руку.

  23,4 · 10                                       2,35 · 0,1                             0,86 · 1000

 14,2 · 0,01                                     20,4 · 0,001                         17,02 · 10000                        

 

2.Робота в групах. – 12хв

    1. Обчислити зручним способом (5хв). Гра «Хто швидше»

 1. 2,5 · 0,67 · 4;                       4. 3,7 · 0,265 + 0,265 · 6,3;
 2. 0,5 · 9,4 · 0,2;                      5. 54,1 · 7,6 – 54,1 · 7,5;
 3. 12,5 · 4,6 · 8;                       6. 1,8 · 35,8 + 64,2 · 1,8.

     2. Дослідницька робота (7хв)

 Кожна група отримує задачу практичного характеру, проводить обчислення і презентує результат.

Практична задача 1.

Потрібно утеплити та поштукатурити фасад будинку, довжина  якого 10,4м, ширина 9,5м, а висота 3,5м. Яка вартість виконаних робіт, якщо  1м² коштує 100грн.?

Практична задача 2.

Господар вирішив  викласти на подвір’ї  доріжку з бруківки. Довжина доріжки 8,4м, ширина – 1,5м.  1м² бруківки коштує 100грн., Які кошти потрібні господарю? 

 

Практична задача 3.

Ділянку  прямокутної форми, довжина якої 6,5м, а ширина 4,2м , потрібно засіяти газонною травою. Скільки потрібно насіння трави, якщо витрати на 1м² становлять 10г.

Практична задача 4.  

Розбити клумбу прямокутної форми, довжина якої  3,5м, а ширина 0,6м. Цю клумбу потрібно засадити чорнобривцями. Скільки потрібно кущів розсади чорнобривців, якщо на 1м² слід  висадити 100 кущиків .

 

VІІ. Підсумок уроку – 3хв

Ми сьогодні розв’язували задачі, обчислювали приклади, використовуючи правила множення десяткових дробів.

Прочитайте фразу: «Забути не можна пам’ятати!». Де би ви поставили кому у цьому вислові? Від того, у якому місці ви поставити  кому, матимете два варіанти:

 • Забути, не можна пам’ятати!
 • Забути не можна, пам’ятати!

На якому варіанті ви зупинитесь? Чи потрібні вам ці знання у майбутньому?

А за свою роботу ви повинні бути нагороджені оцінками (оцінювання роботи)

 

VІІІ. Домашнє завдання:  § 31(правило)   - 1хв

І, ІІ рівень. 1.Обчислити:   1) 3,176 · 100;                       5) 0,25 · 8,06 · 40;

                                               2) 0,08 · 10;                           6) 12,5 · 0,056 · 8;

                                               3) 34,5 · 0,1;                          7) (28,3 + 71,7) · 6,4

                                               4) 7,9 · 0,01;                          8) (132 – 56,8) · (7,02 – 6,92)

2.Скласти самостійно 4 приклади по аналогії.

ІІІ, ІV рівень.

1.Розв’язати рівняння:

 1. (60 – х) :10 + 9,67 = 15,2;
 2. (х + 19,05) : 4,78 – 3,6 = 6,4.

2.Обчислити зручним способом:

     1) 465,7 · 0,023 + 534,3 · 0,023;         2) 65,83 · 4,18 + 65,83 · 2,82 – 65,83 · 6,9.

3.Скласти і розв’язати задачу практичного характеру

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Самікова Ірина Олександрівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
4 травня 2020
Переглядів
505
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку