20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Урок "Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища в Україні" + Презентація

Про матеріал

План - конспект уроку у 8 класі допоможе створити умови для формування знань про зміст і організацію моніторингу навколишнього середовища, національну екологічну мережу України; сприяти формування навичок геопросторового мислення; екологічного прогнозування та екологічної культури осо­бистості. Презентація про рідне місто й його екологічні проблеми формує відповідальну й діяльнісну особистість.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Запоріжжя – зона екологічного лиха

Номер слайду 2

Або люди зроблять так, що в повітрі буде менше диму, або ж дим зробить так, що на Землі буде менше людей. Л. Дж. Папетон „Забруднене небо”

Номер слайду 3

Розвиток Запоріжжя відбувався так, що великі промислові підприємства опинялися поряд із житловими помешканнями. Багато з домівок тепер знаходяться в межах санітарно-захисних зон промислових підприємств.

Номер слайду 4

Постійно над Запоріжжям нависає чорно-фіолетовий серпанок, який виникає з відходів промислових підприємств, що концентруються на відносно невеликій площі. Запоріжжя знаходиться в числі найбрудніших міст світу.

Номер слайду 5

Забруднення міста „забезпечують” промисловими гіганти „Запоріжсталь”, „Коксохім”, „Дніпроспецсталь”, „Титано - магнієвий”, „Абразивний комбінат” та інші. За один рік в атмосферу над містом потрапляє 94,5 тис. тон твердих речовин, 493 тис. тон газоподібних речовин та рідин.

Номер слайду 6

За підрахунками екологів, запорізькі підприємства щороку скидають у Дніпро 14% від загального обсягу забруднених стоків країни. Проте, схоже, цей факт мало кого хвилює. Принаймні дослідження дніпровської води обмежуються лише пробами на предмет придатності її до вживання. Тоді як, за твердженням співробітників запорізького Інституту підводних досліджень, хімічний склад Дніпра призводить до істотної зміни його гідрорежиму. Це, зокрема, помітно за значним скороченням рибних запасів, зникненням багатьох видів.

Номер слайду 7

Порівняно недавно основними об’єктами промислу на Дніпрі були осетер, стерлядь, білуга. Тепер же в ріці з’явилися медузи, волохатий краб, величезні ділянки дна окупували трикутні мушлі. Щороку в прибережних акваторіях буйно розмножуються смердючі водорості, чого до 50-х років минулого століття зовсім не спостерігалося. А в результаті, за прогнозами вчених, у дуже недалекому майбутньому Дніпро втратить значення джерела питної води, яким він, між іншим, поки що є для більш ніж половини населення країни.

Номер слайду 8

1) застарілі технології виробництва на багатьох підприємствах та нераціональна структура промисловості (надлишок енергоємних та „брудних підприємств”);

Номер слайду 9

2) недостатнє екологічне виховання людей, їх байдуже ставлення до природи; 3) недостатня увага приділяється економічним проблемам з боку держави.

Номер слайду 10

За минулі 15 років середня тривалість життя в Запоріжжі скоротилася на 10%. Медики відзначають стрімке зростання хвороб ендокринної системи, системи кровообігу, онкологічних захворювань. Демографічна ситуація в області стало погіршується. У першому півріччі смертність удвічі перевищила народжуваність.

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Запорізька область входить у число зон екологічного лиха в Україні під назвою „Район найбільшого забруднення навколишнього середовища – Придніпров’є”.

Перегляд файлу


УРОК 48

Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища в Україні

 

Мета уроку: створити умови на уроці для формування знань про зміст і організацію моніторингу навколишнього середовища, національну екологічну мережу України; сприяти формування навичок геопросторового мислення; екологічного прогнозування та екологічної культури осо­бистості.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: екологічна карта України, довідники, медіа презентація «Запоріжжя – зона екологічного лиха»

Опорні та базові поняття: моніторинг навколишнього середовища, національна екологічна мережа України.

ЗМІСТ УРОКУ

I. Організація навчальної діяльності учнів

ІІ.Актуалізація опорних понять, знань і вмінь учнів

 1. Прийом «Краще раз побачити, ніж…»

Перегляд медіа презентації «Запоріжжя – зона екологічного лиха»

Коментарії вчителя і учнів.

 1. Прийом «Географічна розминка»
 • Охорона природи – що це? Від кого її треба охороняти?
 • Природоохоронні заходи – що це? Навіщо їх проводити? Хто повинен це проводити?
 • Які природоохоронні заходи проводяться в Україні?
 • Які основні категорії природо-заповідного фонду України ви знаєте?
 • Які особливі умови режиму охорони природи в природних та біо­сферних заповідниках, у національних природних парках?
 • Наведіть приклади природоохоронних територій в Запоріжжі, в Заводському районі.

 

 

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів

 1. Прийом «Що потрібно знати?»

Природоохоронні заходи потребують достовірної науко­вої основи, яка базується на системі спостережень та контролю за станом природного середовища. Упродовж сьогоднішнього уроку ми маємо з’ясувати зміст понять:

 • моніторинг,
 • природоохоронні заходи,
 • екологічна мережа.
 1. Прийом «А навіщо це мені?»

Для того, щоб відповісти на це питання, протягом уроку ми будемо помічати собі «+» і «-» необхідності знати це всім. В кінці уроку ми підведемо підсумки в табличці з вашими коментарями.

Природоохоронні заходи

потрібні

Природоохоронні заходи

не потрібні

 

 

 

 

 Подумайте, люди яких професій працюють в сфері охорони природи. «Приміряйте» їх на себе. 

IV. Вивчення нового матеріалу

 1. Прийом «Словничок»

За допомогою підручника, довідників з’ясовуємо зміст поняття моніторинг.

 Моніторинг — це система спостережень і контролю за станом природних і антропогенних ландшафтів, процесами та явищами, що в них відбуваються, для раціонального використання природних умов і ресурсів та їх охорони.

Залежно від розмірів території моніторинг поділяють на глобаль­ний, регіональний, локальний (місцевий).

Глобальний моніторинг проводять у біосферних заповідниках.

Регіональний — на різноманітних станціях (гідрометеорологіч­них, аерологічних, морських, гідрологічних) і в стаціонарах України, полігонах спостережень за несприятливими для людей природними процесами (сейсмічними, зсувами, селями, сніговими лавинами), на озонометричних станціях, у ботанічних садах, дендрологічних і зоологічних парках.

Спостереження проводяться на науковій основі, за спеціальним програмами і методиками.

Природоохоронні заходи – заходи, які спрямовані на збереження та охорону навколишнього природного середовища, називаються природоохо­ронними заходами.

У залежності від об’єктів і характеру господарського впливу на природне середовище розрізняють заходи:


 • промислово-технічні;

 агромеліоративні та агротехнічні;

 водогосподарські;

 урбаністичні;

 рекреаційн


2.Прийом «Як я це уявляю»

Спробуйте уявити, згадати місцеві об’єкти, усно змалювати цізаходи

Міське сміттєзвалище

Узбережжя Дніпра

Пришкільний маданчик

3. Прийом «Творча лабораторія»

У малих творчих групах учні з’ясовують суть та зміст перелічених заходів. Готують презентаційні записи (прийом «шпаргалка»). Висту­пають з отриманими результатами роботи перед учнями класу.

4.Прийом «Продовжи думку вчителя» (самостійно чи за допомогою інформації з підручника)

Національна екологічна мережа — це єдина просторова система, яка охоплює природні ландшафти, що особливо охороняють­ся, природно-заповідні, курортні, лікувально-оздоровчі, рекреаційні, поле- та водозахисні землі. Її створюють для збереження природних ландшафтів.

Елементи екологічної мережі є природні регіони (при­родні країни та їх природні області) та природні коридори (широтні і меридіональні смуги).

Зо­нальні міжландшафтні зв’язкиздійснюються через широтні коридори Меридіональні природні коридори формуються в долинах Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Західного Бугу, Сіверського Дінця.

Своєрідний природний кори­дор утворюють прибережно-морські ПК Азовсько-Чорноморського узбережжя.

Для формування екологічної мережі України частина земель гос­подарського використання належать до таких, що охороняються.

Передбачається, що національна екологічна мережа України увійде до Панєвропейської екологічної мережі, призначення якої збереження біологічного і ландшафтного різноманіття в країнах Європи.

Для поєднання екологічної мережі із загальноєвропейською пла­нується створення спільних міждержавних природних регіонів і ко­ридорів з природоохоронними територіями.

Наприклад з Білоруссю — Західнопо­ліського біосферного заповідника, Рівненського заповідника, націо­нального парку — «Прип’ять — Стохід»,

з Польщею — біосферних заповідників — «Західно поліський», «Східні Карпати», «Розточчя»,

 із Словаччиною — біосферного заповідника «Східні Карпати»,

 з Руму­нією — Дунайського біосферного заповідника,

 з Молдовою — Ниж­ньодністровського, Винницького природного парку.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Прийом «Географічна розминка»

Учням пропонується коротко і швидко закінчити речення.

Моніторинг — це…

Природоохоронні заходи — це…

Екологічна мережа — це…

2. Прийом «Проблемне питання»

Чи можуть природоохоронні заходи призвести до зміни природних ландшафтів?

3.Прийом «Позитивне і негативне»

Підведення підсумків, заповнення таблиці

Природоохоронні заходи

потрібні

Природоохоронні заходи

не потрібні

 

 

 

 

4.Прийом «Приміряй на себе професію»

Учні розповідають про професії, пов’язані з охороною природи:

 • Еколог;
 • Біолог;
 • Географ;
 • Хімік;
 • Епідеміолог;
 • Санітарний лікар іт.ін.

VI. Підсумки уроку

Прийом «Асоціація»

Учням пропонується назвати асоціації, які виникають у них в ре­зультаті опанування матеріалу уроку.

VII. Домашнє завдання

 Опрацюйте текст підручника.

 Підготуйтеся до практичної роботи.

zip
Пов’язані теми
Географія, Розробки уроків
Додано
21 липня 2018
Переглядів
439
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку