10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок на тему : " Категорія « Забруднення » . Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища. " з доданою презентацією для учнів 11 - го класу .

Про матеріал

Тема уроку:

Категорія «Забруднення». Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.

Мета уроку:

ознайомити учнів із поняттям «забруднення», розглянути особливості професії еколог, проаналізувати основні антропогенні джерела за­бруднення навколишнього середовища; розвивати навички аналізу й синтезу інформації та вміння систематизувати й використовувати власні знання;

виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища та розуміння впливу людини на майбутнє всієї планети.

Зміст архіву
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

План Забруднення.Види забруднень. Найбільш забруднені території України. Джерела антропогенного забруднення природного середовища. Вплив шкідливих факторів забруднення на організм людини. Шляхи вирішення екологічних проблем у навколишньому середовищі. Ключові категорії і поняття: забруднення, джерела забруднення, забруднювальні речовини, механічні, хімічні, фізичні, біологічні забруднювачі.

Номер слайду 11

Забруднення – це привнесення надмірної кількості хімічних елементів та їх сполук у природне середовище.

Номер слайду 12

За масштабом забруднення поділяють: глобальні (планетарні): озонові дірки, кислотні дощі, парниковий ефект, підвищення рівня радіації і забруднення Світового океану; регіональні: забруднення окремих частин країни, басейну окремої річки, моря; локальні: невеликих масштабів від локальних джерел забруднення (вихлоп­на труба конкретного автомобіля, викид газоподібних чи твердих відходів окремого підприємства).

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища Промислові підприємства Транспорт Комунальне господарство Сільське господарство

Номер слайду 15

Професія Еколог Професійно важливі якості: • аналітичне мислення;  • спостережливість;  • організованість і внутрішня дисципліна;  • цивільна сміливість;  • довготривала структурована пам'ять. Екологи - це ті спеціалісти, які намагаються пояснити, чому висихають річки, гине риба або влітку випадає сніг. Вони вивчають стан води, землі, повітря, вплив промислових відходів на рослини, тварин і людину, з'ясовують причини природних катаклізмів і розробляють шляхи найменшого впливу людей на природу.

Номер слайду 16

Джерела антропогенного забруднення Промислові підприємства

Номер слайду 17

Нафтопродукти – це поєднання різноманітних вуглеводів; потрапляють у середовище під час видобутку, переробки, транспортування; токсично і певною мірою наркотично впливають на живі організми, вражають серцево-судинну і нервову системи людського організму.

Номер слайду 18

За останні роки в Україні в атмосферу викинуто більш як 100 млн. тон шкідливих речовин. Підприємства металургії та енергетики — головні забруднювачі повітря — щорічно дають відповідно 35 і 32 % всіх забруднень від стаціонарних джерел.

Номер слайду 19

Важкі метали – це переважно плюмбум(свинець), купрум(мідь), цинк, чинять мутагенну і токсичну дію, різко знижують інтенсивність біогеохімічних процесів у водних об’єктах.

Номер слайду 20

Оксиди нітрогену – утворюються в процесі згорання палива; жовто-коричневого кольору;спричиняють кашель, головний біль, нудоту. Двоокис сульфуру – безколірний газ з різким запахом, утворюється під час спалювання вугілля,мазуту; подразнює слизові оболонки очей,ротової порожнини; спричинює всихання хвойних і листяних дерев; сприяє руйнуванню озонового шару;

Номер слайду 21

Загальна кількість викидів підприємств енергетики сягає 2,3—2,5 млн. т/рік Сьогодні через будівництво ГЕС і створення водосховищ підтоплено 100 тис. гектарів прибережних земель, у багато разів знизилась інтенсивність процесів самоочищення Дніпра, регулярно відбувається «цвітіння» води, зменшується рибопродуктивність і відповідно — продуктивність рибних господарств.

Номер слайду 22

Аерозолі – тверді, мікроскопічні частинки,що містяться в повітрі в завислому стані; продукти неповного згорання палива; пасивні аерозолі концентруються на стінках легеневих тканин, активні залучаються до кровообігу. ПАР і СПАР – поверхнево активні речовини (ПАР) - органогенні, переважно є синтетичними (СПАР); впливають токсично на гідробіоценози, погіршують газообмін з атмосферою, розкладаються тривалий час.

Номер слайду 23

Екологічно необґрунтованим можна назвати розміщення на території України п'яти АЕС (14 енергоблоків) — Чорнобильської, Рівненської, Хмельницької, Запорізької та Південно-Української. Не тільки зберігається загроза нових аварій на АЕС, а й додається дуже складна проблема поховання ядерних відходів і в недалекому майбутньому (після вироблення встановленого ресурсу) ліквідації та поховання самих АЕС. Це складний, небезпечний і дорогий процес.

Номер слайду 24

Військова діяльність Площа земель під полігонами, стрільбищами, перевищує 100 тис. га. Величезної шкоди завдають природі випробування різних видів озброєнь, а також проведення маневрів і навчань. В Україні густота розташування військових об'єктів — військових баз, містечок, арсеналів, складів боєприпасів, сховищ; паливно-мастильних матеріалів і ракетного палива, авіаційних і загальновійськових полігонів, танкодромів, звалищ і місць поховання шкідливих відходів, а також колишніх шахтних пускових установок тощо — дуже висока.

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Транспорт Викиди забруднювальних речовин автомобільним транспортом у середньому за рік становлять близько 5,5 млн. т (39 % усього обсягу викидів в Україні).

Номер слайду 27

У відпрацьованих газах, що їх викидають наші автомобілі, виявлено близько 280 різних шкідливих речовин, серед яких особливу небезпеку становлять канцерогенні бензпірени, оксиди азоту, свинець, ртуть, альдегіди, оксиди вуглецю й сірки, сажа, вуглеводні. Шкідливі вуглеводні – пари бензину,метан, пентан,гексан-містяться у вихлопних газах автомобілів,мають наркотичні властивості;спричиняють головний біль,запаморочення,кашель.

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Номер слайду 30

Для наших сільськогосподарських районів найхарактер-нішим є забруднення природних вод і ґрунтів пестицидами й мінеральними добривами. Щорічні надходження їх на поля України сягають за 90 тис. т і 4,5 млн. тон. Площа земель, забруднених стійкими хлороорганічними препаратами, становить близько 8 млн. га, на кількох сотнях тисяч гектарів їх уміст набагато перевищує допустимі норми. Із 170 найменувань пестицидів, які використовуються в Україні, 49 є особливо небезпечними. Сільське господарство

Номер слайду 31

З усієї кількості мінеральних добрив, що вносяться в ґрунти України, в середньому лише 5—10 % їх поглинається рослинами. Решта 90—95 % змивається дощами й талими водами, здувається вітрами й потрапляє в річки, озера, ґрунтові води, стаючи шкідливими компонентами екосистем.

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Перша Червона книга, присвячена українській флорі та фауні, була видана у 1980 році під назвою «Червона Книга Української РСР». Перше видання Червоної книги України (1980 р.) містило опис 85 видів (підвидів) тварин птахів, 6 - плазунів, 4 - земноводних, 18 - комах і 151 вид вищих рослин. Червона книга України

Номер слайду 34

Кількість видів тварин у третьому порівняно з другим виданням збільшилась на 160 видів, а у другому порівняно з першим — на 297 видів. Таким чином, з урахуванням приблизно однакових проміжків часу між виданнями Червоної книги України, спостерігається постіне втрачання різноманіття окремих таксономічних груп фауни України. До третього видання «Червона книга України» (рослинний світ) занесено 826 видів рослин і грибів. Кількість видів рослин у третьому порівняно з другим виданням збільшилась на 285 видів, а у другому порівняно з першим — на 390 видів. З усіх видів що вимерли — 90 % птахи.

Номер слайду 35

Вторинна переробка сміття У більшості    розвинених    країн   тверді побутові відході переробляються від 30—50 %   (Європа) до 60—75 %   (США, Японія), у країнах,   що розвиваються – 7- 10%, а в Україні — всього 3—5 %.

Номер слайду 36

Україна виступає європейським лідером за кількістю відходів на душу населення.

Номер слайду 37

Пластикові (целофанові) пакети було винайдено всього близько 30 років тому. Відходи пластикового виробництва складають до 10% всього сміття, що виробляють люди. Пластик не розкладається природнім шляхом. Поліетиленові пакети виробляються з нафтопродуктів. Пластикові пакети фактично не піддаються біологічному саморуйнуванню і можуть розкладатися у ґрунті кілька десятиліть, в залежності від природних умов. При спалюванні пластику у повітря вивільнюються компоненти, що містять хлор-діоксини, що руйнують імунну систему людини та спричиняють гормональні й ракові захворювання. Проковтнуті поліетиленові пакети – найчастіша причина смерті морських птахів і тварин.

Номер слайду 38

Упаковка компанії «Тетра Пак» на 75% складається з високоякісної целюлози (картону), а на 25% — з тонкого прошарку плівки та алюмінію (фольги). Так, наприклад, із целюлози отриманої з картонних пакетів компанії «Тетра Пак», виробляється картон та пакувальний папір, а з плівки та алюмінію — різноманітні вироби широкого вжитку. Система роздільного збору відходів — найбільш розповсюджена схема поводження з відходами у 25-ти країнах світу (США, Японія, Бразилія, країни Європb. Досвід інших країн свідчить, що відповідна інформаційно-просвітницька робота серед населення дає позитивні результати. Лише 20% відходів у світі підлягають переробці, в той час як продукцію компанії «Тетра Пак» на основі її нових технологій може бути повністю перероблено. Компанія відповідально ставиться до кожного життєвого циклу упаковки від її народження (постійне відновлення деревини, що використовується для виробництва картону для упаковки) до перетворення на вторинні ресурси.

Номер слайду 39

Так, забруднена атмосфера втрачає свої фізико-хімічні властивості, стає шкідливою для живих організмів і джерелом руйнації архітектурних споруд. Забруднена вода несприятлива для водних і наземних організмів, зумовлює деградацію гідробіоценозів, погіршє умови життя і виробничу діяльність людини. Забруднені грунти втрачають природну родючість через масову загибель мікроорганізмів, які забезпечують грунтоутворення і насичення грунтів поживними речовинами. Забруднювальні речовини, потрапляючи в компоненти природного середовища, змінюють їхній хімічний склад і властивості, погіршують якість, призводять до їхньої деградації, руйнування.

Номер слайду 40

До небезпечних забруднювачів довкілля відносять : Оксид карбону (СО), або чадний газ, що не має кольору, смаку, запаху,утворюється в результаті неповного згорання палива; сполучаючись з гемоглобіном крові, розноситься до клітин людського організму,що призводить до кисневого голодування і може спричинити загибель людини.

Номер слайду 41

Номер слайду 42

Висновок Забруднення середовища існування живих організмів призводить до вимирання і захворювання організмів. В умовах забрудненого середовища не може бути здорових організмів. А це – скорочення генетичного, видового і екосистемного біорізноманіття. Територія України належить до однієї із найзабрудненіших у Європі внаслідок високої ресурсоємності виробництва, застарілих технологічних процесів, значної господарської освоєнності, низької екологічної культури населення.

Номер слайду 43

Усі компоненти середовища здатні до самоочищення. Під впливом ряду фізико-хімічних чинників і процесів очищення забруднення атмосфери

Номер слайду 44

Я буду…. … економити (зберігати) ресурси 1. Використовувати папір більш бережливо 2. Віддавати речі, в яких я більше не маю потреби 3. Носити з собою пакети для відвідування магазину 4. Буду пильнувати всі протікання у водопроводі та вказувати на них для подальшого від ремонтування 5. Не залишати відкритими водні крани без потреби ... жити у «більшій гармонії» з природою 6 . Вибирати, де можливо, місцево вирощену їжу 7. Взяти на себе відповідальність хоча б за одну вуличну рослину 8. Посадити дерево 9. Взяти за звичку прогулюватися на природі 10. Не смітити під час відпочинку на природі … зберігати енергію 11. Вимикати світло в пустих кімнатах 12. Вимикати обладнання, що не використовується 13. Дізнаватися про лампи з низьким поглинанням енергії 14. Їздити на велосипеді або ходити пішки, коли можливо … допомагати іншим 15. Розповісти друзям та родичам про обіцянку та запропонувати їм приєднатися 16. Робити щось гарне для когось щодня  

Номер слайду 45

Номер слайду 46

ДОЛЯ ПЛАНЕТИ У ВАШИХ РУКАХ

Номер слайду 47

Світ прекрасний навколо тебе - Сонце ясне і синє небо, Птахи і звірі, гори і ріки – Нехай він буде таким навіки. Нехай людина добро приносить – Бо світ навколо любові просить.

Перегляд файлу

Розробка уроку з екології

для учнів 11 класу

 

Тема уроку:

Категорія «Забруднення». Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.

Мета уроку:

ознайомити учнів із поняттям «забруднення», розглянути особливості професії еколог, проаналізувати основні антропогенні джерела за­бруднення навколишнього середовища; розвивати навички аналізу й синтезу інформації та вміння систематизувати й використовувати власні знання;

 виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища та розуміння впливу людини на майбутнє всієї планети.

Тип уроку:

засвоєння нових знань.

Обладнання й

 матеріали:             

слайди презентації із зображенням різних видів і джерел забруднення навколишнього середовища.

Основні поняття:

ноосфера, забруднення, антропогенні забруднення, джерела забруднення, глобальні, регіональні, локальні забруднення, забруднювальні речовини, механічні, хімічні, фізичні, біологічні забруднювачі.

Навчальні досягнення учнів:

учні знають джерела, види забруднень навколишнього середовища, їх негативний вплив на живі організми та здоров’я людей; розуміють взаємопоєднаність таких категорій як «забруднення середовища» і «стійкість геосистем»; пояснюють залежність стійкості геосистем від біорізноманіття, біомаси і біопродуктивності.

Використані

джерела:

1. Анісімова С.В. Екологія / Анісімова С.В. Рибалова О.В. Поддашкін О.В. – К.: Грамота 2001. – 135 с.

2. Козловська М.С. Екологічні аспекти поводження з побутовими відходами. / М.С. Козловська // Стан навколишнього середовища. – 2010. – №5. – 24 с.

3. Царик Л.П. Екологія: Підруч. для 11 кла. загальноосвіт. навч. закл./ Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.В. Вітенко. – 2-ге вид. – К.: Генеза, 2012, – 96 с.

4. Фотоматеріали/http://www.robota.lviv.ua

5. Фотоматеріали/http://www.uralpolit.ru

ХІД УРОКУ

 1.          Організаційний етап.
 2. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів.

Слайд 1

Вчитель:

 

Світ прекрасний навколо тебе –
Сонце ясне і синє небо,
Птахи і звірі, гори і ріки –
Нехай він буде таким навіки.
Нехай людина добро приносить –
Бо світ навколо любові просить.

 

Не завжди ми бачимо навколишній світ таким яскравим та сонячним. І справді ми прийшли на цю Землю, щоб нести добро, любов, радість, а не розруху, вбивство, ненависть, жадобу до багатства.

Слайди 2-6

 

Ми прийшли на цю землю, щоб жити, працювати, розвиватися, творити. Але ніколи не забуваймо про те, що кожен із нас і всі ми разом узяті – невід’ємна частинка матінки – природи. Без неї ми ніщо, бо обійтися ніхто з нас не може ані без води, ані без повітря, ані без Сонця, ані без її щедрих дарів, якими вона нас годує. І не можемо ми протистояти її силі, особливо коли вирують природні стихії. Можливо саме тоді людина і відчуває свою слабкість і нестримну силу природи. Та світ навколо нас такий чарівний, таких квітучий і радісний, що людині тільки б захоплюватись ним та берегти цю чудову і неповторну красу, та життя нас заставляє замислитись, бо не все так добре, якби хотілося. Людська діяльність багато знищує природних ресурсів, нищить бездумно свою Землю і може настати незабаром такий час, коли природа стане проти людей, щоб людство задумалось, що наша Земля жива, що вона вимагає до себе кращого ставлення і накаже людей. То щоб цього не сталося, треба вже сьогодні задуматись над своєю діяльність і навчитися жити на планеті в гармонії з природою, не тільки споглядати її красу і користуватись її благами, але й дбати про її цілісність і непорушність. Відчувати її потреби, прислухатись про що співає Земля.

Слайди 6-8

 

Людству найближчим часом загрожує небезпека, якщо воно не змінить стиль свого існування й діяльності й не визначить своїх життєвих цінностей. Людям потрібна нова філософія життя, висока екологічна культура та свідомість.

Сьогодні на уроці ми дамо відповідь на основне запитання:

 • Як ми можемо змінити екологічну ситуацію в своєму місті?

Для того, щоб дати відповідь на це запитання ми розберемося із наступним:

(оголошення теми та завдань уроку)

Слайд 9,10

 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 11

 

Забруднення це зміна якості навколишнього середовища, що призводить до негативних наслідків.

Слайд 12

 

За масштабами забруднення поділяють на такі види:

 • глобальні (планетарні): озонові дірки, кислотні дощі, парниковий ефект, підвищення рівня радіації і забруднення Світового океану;
 • регіональні: забруднення окремих частин країни, басейну окремої річки, моря;
 • локальні: невеликих масштабів від локальних джерел забруднення (вихлопна труба конкретного автомобіля, викид газоподібних чи твердих відходів окремого підприємства).

Слайд 13, 14

 

Розрізняють природні й антропогенні забруднення. Природне виникає в результаті природних причин виверження вулканів, землетрусів, катастрофічних повеней, пожеж. Антропогенне забруднення результат людської діяльності. Сьогодні загальна потужність джерел антропогенного забруднення в багатьох випадках перевершує потужність природних. Природні джерела нітроген оксиду викидають 30 млн т на рік, а антропогенні 35-50 млн т; сульфур діоксиду відповідно, 30 і понад 150 млн т. У результаті діяльності людини свинцю потрапляє в біосферу в 10 разів більше, ніж у процесі природних забруднень.

Які ж основні джерела антропогенного забруднення?

Слайд 15

 

Професія «еколог» з'явилася не так давно і у зв'язку з погіршенням екологічної ситуації відразу стала престижною і затребуваною. У всьому світі йде активна боротьба за охорону довкілля. Вводяться нові закони про захист природи, затверджуються жорсткі екологічні стандарти, будуються очисні споруди на підприємствах.

Екологи – це ті спеціалісти, які намагаються пояснити, чому висихають річки, гине риба або влітку випадає сніг. Вони вивчають стан води, землі, повітря, вплив промислових відходів на рослини, тварин і людину. Якщо вміст шкідливих речовин вище критичного рівня, виявляють причини, складають прогноз розвитку ситуації. Спеціалісти вивчають наслідки запуску космічних ракет, контролюють діяльність шкідливих виробництв, стежать за утилізацією радіоактивних відходів. Вони з'ясовують причини природних катаклізмів і розробляють шляхи найменшого впливу людей на природу.

Професійно важливі якості:
• аналітичне мислення; 
• спостережливість; 
• організованість і внутрішня дисципліна; 
• цивільна сміливість; 
• довготривала структурована пам'ять.

Перспективи кар'єрного зростання до керівних посад. Багато екологів вибирають можливість роботи в іноземних фірмах, за кордоном, де рівень заробітної плати і перспективи професійного розвитку набагато вищі.

Останніми роками екологічні спеціальності з деяким запізненням стали набувати популярності і в нашій країні. Сфера інтересів екологів може бути обмежена хіба що вашою фантазією: в багатьох вузах зараз готують фахівців екологічного профілю. Вам залишається лише вибрати відповідну власним інтересам базову дисципліну, наприклад, біологію, ґрунтознавство, фізику, хімію, географію або геологію.

Сьогодні деякі учні вже побувають у ролі екологів. Вони мали завдання дослідити влив деяких антропогенних чинників на стан довкілля.

(вчитель за 2 тижні до даного уроку роздав кільком учням завдання. Вони самостійно підбирали інформацію, а потім на уроці кожен доносив її своїм однокласникам)

Слайд 16. Учень 1:

 

Промисловість

 

До основних антропогенних факторів розвитку екологічної кризи в Україні належать передусім великі промислові комплекси – ненажерливі споживачі сировини, енергії, води, повітря, земельних просторів і водночас найпотужніші джерела практично всіх видів забруднень. Сконцентровані вони навколо родовищ корисних копалин, великих міст і водних об’єктів: у Донецькій області, Центральному Придніпров’ї, Криворіжжі, Прикарпатті, Керчі, Маріуполі, більшості обласних центрів.

Слайд 17

 

Серед цих об'єктів найнебезпечнішими забруднювачами довкілля є металургійні, хімічні, нафтопереробні й машинобудівні заводи, кар’єри та збагачувальні фабрики, деякі військові підприємства. За останні роки в Україні в атмосферу викинуто більш як100 млн. т шкідливих речовин.

Слайд 18

 

Підприємства металургії та енергетики – головні забруднювачі повітря – щорічно дають відповідно 35 і 32 % всіх забруднень від стаціонарних джерел. Центри металургії та енергетики, а отже, осередки забруднення атмосфери – це міста Макіївка, Маріуполь, Комунарськ, Харцизьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Дніпродзержинськ. Металургійні підприємства оснащені очисним обладнанням лише на 30-50 %. За рідкісним винятком, це обладнання застаріле чи взагалі таке, що не діє.

Слайд 19

 

Основні забруднювачі довкілля важкими металами, особливо арсеном і свинцем, а також сірчаною та азотною кислотами – підприємства кольорової металургії. Підприємства чорної металургії – головні забруднювачі водойм фенолами, нафтопродуктами, сульфатами.

Слайд 20

 

До основних забруднювачів довкілля належить також хімічна промисловість, об’єкти якої викидають у повітря сірчаний ангідрид, оксиди азоту, вуглеводні та інші шкідливі речовини. Сумний факт: майже всі підприємства хімічної промисловості використовують застаріле обладнання, порушують межі санітарно-захисних зон, не мають очисних споруд або мають, але зовсім не ефективні.

У промисловості України найбільшим є машинобудівний комплекс. Машинобудівні заводи України випускають різноманітні товари від побутової техніки до найскладніших сучасних машин: обладнання для АЕС, космічну техніку, турбіни, літаки, що не мають аналогів у світі.

Так, у Дніпропетровську лише одне виробниче б'єднання «Дніпроважмаш» щороку скидає в Дніпро 2365,2 тис. м3 забруднених стоків, У Запоріжжі викиди в атмосферу Дніпровського електродного заводу становлять 35 % загальноміських, причому 80 % їх містять канцерогенні речовини першого класу небезпечності. Понад 50 % усіх викидів у атмосферу цього міста дає ВО «Запоріжсталь» (більш як 150 тис. т шкідливих речовин щорічно).

До екологічно шкідливих належить і цементна промисловість, забруднюючи довкілля пилом, сірчаним ангідридом та оксидами азоту. Саме на підприємствах цієї галузі найгірше здійснюються природоохоронні заходи.

Слайд 21. Учень 2:

 

Енергетика

 

Сильно забруднюють довкілля об'єкти енергетики, передусім ТЕС і ГЕС. Поглинаючи величезну кількість нафтопродуктів, газу й вугілля, вони викидають в атмосферу мільйони кубометрів шкідливих газів, аерозолів і сажі, захаращують сотні гектарів землі шлаками й золою.

В Україні ТЕС виробляють приблизно 55-60 % електроенергії (близько 37,6 тис. МВт); майже всі вони розташовані в містах і є найбільшими серед усіх підприємств енергетики забруднювачами природного середовища.

Слайд 22

 

Основні забруднювальні компоненти тверді продукти згоряння палива (зола), сірчистий ангідрид, оксиди азоту. Загальна кількість викидів підприємств енергетики сягає 2,3-2,5 млн. т/рік. Найбільші гідроелектростанції зосереджені на Дніпрі (Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська, Запорізька, Каховська). ГЕС вважаються екологічно найбезпечнішими.

Сьогодні через будівництво ГЕС і створення водосховищ підтоплено 100 тис. га прибережних земель, у багато разів знизилась інтенсивність процесів самоочищення Дніпра, регулярно відбувається «цвітіння» води, зменшується рибопродуктивність і відповідно продуктивність рибних господарств.

Слайд 23

 

Екологічно необґрунтованим можна назвати розміщення на території України п'яти АЕС (14 енергоблоків) – Чорнобильської, Рівненської, Хмельницької, Запорізької та Південно-Української. Не тільки зберігається загроза нових аварій на АЕС, а й додається дуже складна проблема поховання ядерних відходів і в недалекому майбутньому (після вироблення встановленого ресурсу) ліквідації та поховання самих АЕС. Це складний, небезпечний і дорогий процес.

Слайд 24. Учень 3:

 

Військова діяльність була й залишається джерелом небезпеки для природи. Армія і флот спалюють у двигунах літаків, танків, автомобілів, кораблів, у котельнях військових містечок і частин колосальні об'єми палива.

Площа земель під полігонами, стрільбищами, мисливськими господарствами для вищих чинів, навчальними центрами перевищує 100 тис. га. Величезної шкоди завдають природі випробування різних видів озброєнь, а також проведення маневрів і навчань.

В Україні густота розташування військових об'єктів – військових баз, містечок, арсеналів, складів боєприпасів, сховищ; паливно-мастильних матеріалів і ракетного палива, авіаційних і загальновійськових полігонів, танкодромів, звалищ і місць поховання шкідливих відходів, а також колишніх шахтних пускових установок тощо – дуже висока. Багато з цих об'єктів становлять реальну й потенційну небезпеку для населення й довкілля, забруднюючи навколишнє природне середовище хімічними речовинами, зокрема сполуками важких металів, підвищуючи радіаційний фон, спричиняючи деградацію природних комплексів.

Очисні споруди на військових заводах та об'єктах, у місцях розташування військових частин здебільшого або взагалі відсутні, або їхній стан незадовільний. Особливо загрозлива ситуація пов'язана з переробкою компонентів ракетного палива, якого в Україні накопичено понад 20 тис. т.

Сховища ракетного палива не мають спеціальних засобів нейтралізації випарів (дуже токсичних) його компонентів, термін експлуатації резервуарів для його зберігання вичерпано. Для виконання програми знищення й утилізації ракетного палива потрібні багатомільйонні затрати, що сьогодні нашій державі не під силу.

Слайд 25

 

Військове керівництво, ігноруючи серйозні екологічні проблеми, пов'язані з військовою діяльністю, намагається приховати реальний стан справ, прикриваючись завісою секретності й перешкоджаючи роботі експертам-екологам.У найгіршому стані нині перебувають приморські райони, особливо в Криму.

Наприклад, у Севастопольській бухті концентрація нафтопродуктів у 180 разів пере вищує допустимі норми. Спеціалісти стверджують, що кораблі й берегові частини Чорноморського флоту щодня скидають у море більш як 9 тис. літрів неочищених стоків.

В результаті втрат, витоків і розливів паливно мастильних матеріалів протягом тривалого часу довкола військових баз та аеродромів на кілометри навкруг забруднені поверхневі й підземні води. Ці порушення спричинюють появу в криницях, ставках і річках хрому, кадмію, свинцю, бензпіренів.

Прикладами можуть слугувати територія парку Олександрія в Білій Церкві, міста Узин і Васильків (Київська область), Дубне (Рівненська область) і багато інших.

Слайд 26. Учень 4:

 

Транспорт автомобільний, залізничний, водний і повітряний — іще одне джерело забруднення природи України. Викиди забруднювальних речовин автомобільним транспортом у середньому за рік становлять близько 5,5 млн. т (39 % усього обсягу викидів в Україні).

У великих містах забруднення повітря вихлопними газами часом досягає 70-90 % загального рівня забруднень. Крім того, більш як 20 % транспортних засобів експлуатується з перевищенням установлених нормативів умісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах.

Слайд 27

 

Транспортна мережа в Україні доволі густа, кількість та активність автотранспорту в містах великі, й шкоду довкіллю він завдає дуже відчутну. Основні причини цього застарілі конструкції двигунів, використовуване паливо (бензин, а не газ чи інші, менш токсичні речовини) та погана організація руху, особливо в містах, на перехрестях.

У відпрацьованих газах, що їх викидають наші автомобілі, виявлено близько 280 різних шкідливих речовин, серед яких особливу небезпеку становлять канцерогенні бензпірени, оксиди азоту, свинець, ртуть, альдегіди, оксиди вуглецю й сірки, сажа, вуглеводні.

На перевезення одного й того самого вантажу автотранспортові потрібно в 6,5 раза більше палива, ніж залізничному, й у 5 разів ніж водному. В Україні експлуатується понад 1 млн. вантажних автомобілів і далеко за 2,5 млн. легкових. Кожен із них щорічно спалює від 12 до 30 т високооктанового бензину, в якому як антидетонатор застосовується свинець. Відпрацьовані гази наших дизельних двигунів значно токсичніші, ніж карбюраторних, бо містять багато оксидів вуглецю, діоксидів азоту й сірки, а також сажі (до 16-18 кг на кожну тонну дизельного палива). Від транспортних газів і шуму потерпають усі великі міста України.

Слайд 28

 

Залізничний транспорт екологічно чистіший, особливо електричний. Та проблемою стало забруднення смуги завширшки в кілька метрів обабіч колій. Певної шкоди Дніпру та його водосховищам, Дунаю, Дністру, Чорному й Азовському морям завдає водний транспорт, насамперед через недодержання правил перевезень і перекачування нафтопродуктів, аварії, очищення танкерів, змиви, шумові й вібраційні впливи та хвилі, що руйнують береги водосховищ.

 Слайд 29

 

Людина своєю діяльність дуже вплинула на перетворюваність ландшафтів. До вашої уваги картина з наслідками таких дій.

Слайд 30. Учень 5:

 

Сільське господарство

Для наших сільськогосподарських районів най характер-нішим є забруднення природних вод і ґрунтів пестицидами й мінеральними добривами. Щорічні надходження їх на поля України сягають за 90 тис. т і 4,5 млн. т відповідно.

 

Площа земель, забруднених стійкими хлороорганічними препаратами, становить близько 8 млн. га, на кількох сотнях тисяч гектарів їх уміст набагато перевищує допустимі норми. Із 170 найменувань пестицидів, які використовуються в Україні, 49 є особливо небезпечними. Останнім часом траплялися випадки використання токсичних пестицидів, що завозилися в Україну західними фірмами, тоді як на самому Заході застосування цих препаратів заборонено.

Слайд 31

 

З усієї кількості мінеральних добрив, що вносяться в ґрунти України, в середньому лише 5-10 % їх поглинається рослинами. Решта 90-95 % змивається дощами й талими водами, здувається вітрами й потрапляє в річки, озера, ґрунтові води, стаючи шкідливими компонентами екосистем.

Сільськогосподарське виробництво в Україні тепер більш негативно впливає на довкілля, ніж кілька десятиліть тому. Це є наслідком нераціональної організації меліоративних робіт і необґрунтованого, технологічно не регламентованого використання мінеральних добрив та отрутохімікатів, а також безгосподарного їх зберігання й транспортування. Великої шкоди ґрунтам завдає використання на полях важкої сільгосптехніки. Вона регулярно переущільнює ґрунт, руйнуючи його структуру, знижуючи насиченість повітрям, активність обмінних біохімічних процесів, протиерозійну й протидефляційну стійкість.

Дуже напружена екологічна обстановка склалася навколо великих тваринницьких комплексів Внаслідок розкладання й гниття екскрементів виділяються великі маси аміаку, азоту, сірководню, органічних кислот, розвивається патогенна мікрофлора.

Слайд 32. Учень 6:

 

Червона книга України

Людина своєю необдуманою діяльністю згубно впливає на флору і фауну країни. Як наслідок такої діяльності багато видів живих організмів зникли з лиця Землі, а багато занесено до Червоної книги України.

Червона книга України – анотований та ілюстрований перелік рідкісних видів та підвидів, що знаходяться під загрозою зникнення на території України, і підлягають охороні; основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання.

Слайд 33

 

 

Перша Червона книга, присвячена українській флорі та фауні, була видана у 1980 році під назвою «Червона Книга Української РСР». Перше видання Червоної книги України (1980 р.) містило опис 85 видів (підвидів) тварин 151 вид вищих рослин. Після набуття Україною незалежності у видавництві «Українська енциклопедія» було випущене друге видання Червоної книги України, яке нараховувало 382 види тваринного та 541 вид рослинного світу.

Слайд 34

 

У 2009 р. вийшло третє видання Червоної книги України. До нього занесено 542 види тварин. Кількість видів тварин у третьому порівняно з другим виданням збільшилась на 160 видів, а у другому порівняно з першим – на 297 видів.

До третього видання «Червона книга України» (рослинний світ) занесено 826 видів рослин і грибів. Кількість видів рослин у третьому порівняно з другим виданням збільшилась на 285 видів, а у другому порівняно з першим – на 390 видів.

Як бачимо кількість зникаючих і зниклих видів живих організмів зростає з кожним роком.

Слайд 35. Учень 7:

 

Проблема сміття в Україні

Проблема утилізації відходів є для України актуальною, оскільки країна виступає європейським лідером за кількістю відходів на душу населення. У зв'язку з тим, що склад вітчизняних відходів усе більше наближається до західного (одноразовий посуд, алюмінієві банки для напоїв, пластикова упаковка), кількість їх має сталу тенденцію до щорічного збільшення. Підприємства не зацікавлені за свої кошти створювати спеціалізовані цехи й ділянки по переробці й утилізації промислових відходів. Неутилізоване сміття завдає шкоди екології, сміттєзвалища, де гниють сотні тонн непотребу, отруюють повітря, ґрунт.

Потрібно збільшувати повторне використання або повернення в обіг відходів виробництва чи сміття. Найпоширеніша вторинна, третинна, інші переробки різними масштабами таких матеріалів, як скло, папір, алюміній, асфальт, залізо, тканини та різних видів пластику. Також спрадавна використовують в сільському господарстві органічні господарські та побутові відходи.

Слайд 36

 

За даними ООН, щорічно 5,2 млн чоловік, зокрема 4,0 млн дітей, вмирають від хвороб через неправильне видалення відходів і стічних вод, особливо в регіонах великих міст.

Дуже активно зростає кількість твердих побутових відходів. Колись більшість відходів (крім скла та металобрухту) спалювалася, що нині заборонено через виділення в атмосферу великої кількості небезпечних для здоров'я людей речовин. У більшості розвинених країн переробляється від 30-50 % (Європа) до 60-75 % (США, Японія) твердих побутових відходів, у країнах, що розвиваються, 7- 10%, а в Україні – всього 3-5 %.

Слайд 37. Вчитель:

 

Чи знаєте ви про існування проблеми пластикового сміття?

Учень 7: 

Пластикові (целофанові) пакети було винайдено всього близько 30 років тому (пригадайте, але вони вже всюди: літають у повітрі, виснуть на деревах, плавають в ріках та океані, ними вислані ліси, поля, гори...

Відходи пластикового виробництва складають до 10% всього сміття, що виробляють люди. Пластик не розкладається природнім шляхом, а під впливом соняшного випромінювання розвалюється на маленькі токсичні шматочки, а при його спаленні до атмосфери викидаються різні гази – від вуглецю до діоксинів. Під купами бездумно використаногоплатика пляшок, пакетів, обгорток – людство невдовзі просто не зможе дихати!

Що собою являють поліетиленові та пластикові вироби:

 • Поліетиленові пакети виробляються з нафтопродуктів;
 • Пластикові пакети фактично не піддаються біологічному саморуйнуванню і можуть розкладатися у ґрунті кілька десятиліть, в залежності від природних умов.
 • При спалюванні пластику у повітрявивільнюютьсякомпоненти, щомістять хлор-діоксини, що руйнують імунну систему людини та спричиняють гормональні й ракові захворювання. Під час переробки пластику також вивільнюються небезпечні для людини речовини, наприклад соляна кислота.
 • - Проковтнуті пластикові пакети – найчастіша причина смерті морських птахів і тварин.

Слайд 38. Учень 8:

 

Компанія «Tetra Pak» – світовий лідер в області переробки, упаковування і доставки рідких харчових продуктів – є найбільшою промисловою групою концерну «Тетра Лаваль» (Швеція). Заснована у 1951 році в Лунді Рубеном Раузинґом та Ериком Валенберґом. В Україні компанію було засновано у 1989 році. У вересні 1992 р. було відкрито нову фабрику. У 1993 році Tetra Pak заснувала компанію для ведення комерційних і маркетингових операцій та відділ технічного сервісу. А у червні 2003 року було введено в дію нову лінію поліграфічного друку.

До речі, Україна стала першою країною, на ринку якої з серпня 2000 р. з'явилися пакети Tetra Fino Aseptic. Сьогодні вже чотири провідних виробника розливають молоко в цій упаковці. Пакувальний матеріал упаковок фірми складається із шарів (ламіната) паперу, поліетилену і, для асептичної упаковки, алюмінієвої фольги. Міцності упаковці надає папір. Поліетилен робить пакет непроникним для рідини, а алюмінієва фольга – для світла і кисню.

Упаковка компанії «Тетра Пак» на 75% складається з високоякісної целюлози (картону), а на 25% з тонкого прошарку плівки та алюмінію (фольги). Так, наприклад, із целюлози отриманої з картонних пакетів компанії «Тетра Пак», виробляється картон та пакувальний папір, а з плівки та алюмінію різноманітні вироби широкого вжитку. Система роздільного збору відходів найбільш розповсюджена схема поводження з відходами у 25-ти країнах світу (США, Японія, Бразилія, країни Європb. Досвід інших країн свідчить, що відповідна інформаційно-просвітницька робота серед населення дає позитивні результати. Лише 20% відходів у світі підлягають переробці, в той час як продукцію компанії «Тетра Пак» на основі її нових технологій може бути повністю перероблено. Компанія відповідально ставиться до кожного життєвого циклу упаковки від її народження (постійне відновлення деревини, що використовується для виробництва картону для упаковки) до перетворення на вторинні ресурси.

В Україні звільнення від відходів ведеться в трьох напрямках:

1) складування або захоронення таким чином, щоб вони не впливали негативно на навколишнє середовище;

2) знищення відходів шляхом їхнього спалювання;

3) очистка від шкідливих речовин, що становить найбільш складний процес, який здійснюється такими способами:

а) механічна очистка методом відстою в спеціальних відстійниках рідких стоків, фільтрування;

 б) хімічна очистка, при якій шкідливі компоненти відходів перетворюються в осадок;

 в) фізико-хімічна очистка, головним чином, методом електролізу;

 г) біологічна очистка за допомогою бактерій або інших живих організмів, здатних розкладати шкідливі речовини в процесі життєдіяльності.

Слайд 39. Учень 9:

 

Забруднювальні речовини, потрапляючи в компоненти природного середовища, змінюють їхній хімічний склад і властивості, погіршують якість, призводять до їхньої деградації, руйнування.

 

 •                 Так, забруднена атмосфера втрачає свої фізико-хімічні властивості, стає шкідливою для живих організмів і джерелом руйнації архітектурних споруд.
 •                 Забруднена вода несприятлива для водних і наземних організмів, зумовлює деградацію гідробіоценозів, погіршє умови життя і виробничу діяльність людини.
 •                 Забруднені грунти втрачають природну родючість через масову загибель мікроорганізмів, які забезпечують грунтоутворення і насичення грунтів поживними речовинами.

Слайд 40

 

До небезпечних забруднювачів довкілля відносять:

 • Оксид карбону (СО), або чадний газ, що не має кольору, смаку, запаху,утворюється в результаті неповного згорання палива; сполучаючись з гемоглобіном крові, розноситься до клітин людського організму,що призводить до кисневого голодування і може спричинити загибель людини.

Слайд 41

 

Кислотні дощі і здоров'я населення

Природно, атмосферні кислотні мікроелементи не щадять і людини. Однак, тут мова йде не тільки про кислотні дощі, але і про ту шкоду, що приносять кислотні речовини (двоокис сірки, двоокис азоту, кислотні аерозольні частки) при диханні. Вже давно встановлено, що існує тісна залежність між рівнем смертності і ступенем забруднення району.

Фізіологічні дослідження показали, що ступінь шкідливого впливу прямо пропорційний концентрації забруднюючих речовин. Однак, існує граничне значення, нижче якого навіть у самих чуттєвих людей не виявляються які-небудь відхилення від норми.

Слайд 42

 

Забруднення середовища існування живих організмів призводить до вимирання і захворювання організмів. В умовах забрудненого середовища не може бути здорових організмів. А це – скорочення генетичного, видового і екосистемного біорізноманіття.

Територія України належить до однієї із найзабрудненіших у Європі внаслідок високої ресурсоємності виробництва, застарілих технологічних процесів, значної господарської освоєнності, низької екологічної культури населення.

Слайд 43

 

Усі компоненти середовища здатні до самоочищення. Під впливом ряду фізико-хімічних чинників і процесів очищення забруднення атмосфери та інших компонентів природи, але цей процес відновлення такий повільний, а людина забруднює так швидко, що природа сама не взмозі впроратися. Тому ми з вами повинні їй допомогти в цьому.

 

ІV. Узагальнення і систематизація знань.

 1. Що таке забруднення?
 2. Які види забруднення вам відомі?
 3. Які джерела антропогенного забруднення?

Вправа «Мікрофон»

Що ми реально можемо зробити для вирішення сьогоднішньої проблеми?

(діти почерзі висловлюються передають метелика із пластиковою пляшки)

Слайд 44

 

Гра-вправа «Обіцянка»

(вчитель на екран виводить перелік обіцянок, а кожен учень по черзі виходить і вибирає три обіцянки, які буде виконувати)

 

Я буду….

    ….економити (зберігати) ресурси

 1. Використовувати папір більш бережливо
 2. Віддавати речі, в яких я більше не маю потреби
 3. Носити з собою пакети для відвідування магазину
 4. Буду пильнувати всі протікання у водопроводі та вказувати на них для подальшого від ремонтування
 5. Не залишати відкритими водні крани без потреби

....жити у «більшій гармонії» з природою

 1. Вибирати, де можливо, місцево вирощену їжу
 2. Взяти на себе відповідальність хоча б за одну вуличну рослину
 3. Посадити дерево
 4. Взяти за звичку прогулюватися на природі
 5.  Не смітити під час відпочинку на природі

....зберігати енергію

 1.  Вимикати світло в пустих кімнатах
 2.  Вимикати обладнання, що не використовується
 3.  Дізнаватися про лампи з низьким поглинанням енергії
 4.  Їздити на велосипеді або ходити пішки, коли можливо

….допомагати іншим

 1.  Розповісти друзям та родичам про обіцянку та запропонувати їм приєднатися
 2.  Робити щось гарне для когось щодня.

 

Коли ви вибрали свої дії, запишіть їх та повісьте обіцянку на стіну у своїй кімнаті або іншому місці є, де ви часто будете її бачити!

Слайд 45

 

Як мешканець Землі, ви можете допомагати утримувати нашу красиву планету життєздатною.

Слайд 46

 

Тому давайте приєднаємось до інших людей, які зробили свій вибір стосовно збереження чистоти планети. Більше двох мільйонів людей в 20 країнах світу – діти і дорослі – вже почали таку діяльність. Запрошую і вас у цю команду!

Слайд 47

 

Друже мій, люби життя,

Люби людей, природу,

А кривду кинь у забуття,

Як камінь в тиху воду.

Б.Лепкий

V. Домашнє завдання: Виконання обіцянок.

 

zip
Пов’язані теми
Екологія, Розробки уроків
Додано
13 січня 2018
Переглядів
3892
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку