Урок на тему: "Kolorowy zawrót głowy"

Про матеріал

Конспект уроку закріплення знань з польської мови про прекметник у 6 класі. Підібраний матеріал дає змогу комплексно превірити знання учнів за допомогою граматичних вправ, аудіо- та відеоматеріалів. Приблизний час виконання - 90 хв

Перегляд файлу

SCENARIUSZ  QUIZU „ Kolorowy zawrót głowy

 

Data: 16.11.2018

Prowadzący: Julia Hałuszczak

Klasa: 6

Czas trwania: 90 min

CEL:   

poznawczy:

- zapoznanie dzieci z formą quizu,

- utrwalenie znajomości o przymiotniku,

- uczeń poprawnie posługuje się terminami z nauki o języku.
kształcący:

- uczeń rozumie polecenia nauczyciela i wykonuje je zgodnie z instrukcją;

-uczeń potrafi korzystać z podręcznika i innych źródeł , by znaleźć potrzebne mu informacje;

-doskonalenie techniki pisania (unikanie błędów ortograficznych)

wychowawczy:

- umiejętność pracy w grupie,

- przestrzegają zasad kulturalnego zachowania się w czasie quizu,

- integracja grup wychowawczych, zaspokojenie potrzeby współzawodnictwa, sprawdzenie siebie i swojej wiedzy,

- dbanie o poprawność gramatyczną języka polskiego,

- operowanie podstawową terminologią tematu lekcji,
- zwracanie uwagi na konieczność dokładnego i wyraźnego wymawiania wyrazów.

Metody: aktywizujące, rozwijające

Formy pracy: rozmowa kierowana,  praca zbiorowa, w grupach.

Środki dydaktyczne: ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela, kartki z zadaniami, multimedia.

 

 

 

 

 

 

PRZEBIEG QUIZU:

Do udziału w zabawie wybraliśmy po 14 osób w każdej z dwóch grup. Każda drużyna wylosowała po jednym przedstawicielu, który będzie pełnił rolę kapitana. Quiz  oparty jest na wiedzy o przymiotniku, a warunkiem powodzenia jest właściwe przygotowanie pytań, dostosowanych do poziomu wiedzy uczestników. 

Różnego rodzaju quizy cieszą się popularnością wśród uczniów. Dlatego tego typu impreza przeprowadzona w klasie ma dużą szansę powodzenia.

 1. Powitanie.
 2. Przedstawienie jury.
 3. Powitanie uczestników, przedstawienie każdej grupy.
 4. Przedstawienie regulaminu quizu:

I runda - wstępna po.....uczestniku z grupy odpowiada na jedno pytanie. Runda ma na celu przygotowanie zawodników, wprowadzenie do zabawy. Gra pod tytułem „Burza mózgów”. Drużyny wykonują wszaskie zadania na kartkach, rozdanych przez nauczyciela. Przed końcowym etapem quizu ze wszyskich kartek będzie ułożony krasnoludek.

II runda - eliminacyjna na tym etapie grupy będą miały kilka zadań: „6×6”, „Dyktando na szybko”, „Ostrożnie! Luki”.

III runda - finałowa - do wykorzystania zadanie „Raz, dwa, trzy – będziesz ty!”. To zadanie pozwoli uczestnikom sprawdzić samych siebie na końcowym etapie quizu. 

 1. Powitanie kapitanów i innych uczestników quizu.
 2. Ogłoszenie wyników.
 3. Pożegnanie uczestników.

 

 

 

 

 

I runda

„Burza mózgów”

Zasady: Każdej drużynie będzie zaproponowanych 6 pytań. Wszystkie pytania mają 4 warianty odpowiedzi, z jakich trzeba wybrać 1 prawidłowy. Odpowiada kapitan. Każde pytanie ma 1punkt. Czas – 5 sekund na odpowiedź.

 1. Który przymiotnik występuje w rodzaju męskoosobowym?

wytrzymałe

kochana

ciekawe

wspaniali

 1. Który przymiotnik występuje w rodzaju żeńskim?

wytrzymali

kochana

ciekawe

wspaniali

 1. W jakim rodzaju występuje przymiotnik: "trzeszczący"?

          Przymiotnik ten występuje w rodzaju męskim.

Przymiotnik ten występuje w rodzaju żeńskim.

Przymiotnik ten występuje w rodzaju nijakim.

Przymiotnik ten występuje w rodzaju niemęskoosobowym

 1. Przedstaw wyrażenie "pachnące kwiaty" w narzędniku:

      pachnących kwiatach

           pachnącymi kwiatami

           pachnących kwiatów

           pachnące kwiaty

 1. W jakim rodzaju występuje przymiotnik: "skupione"?

Przymiotnik ten występuje w rodzaju męskim.

Przymiotnik ten występuje w rodzaju żeńskim.

Przymiotnik ten występuje w rodzaju męskoosobowym.

Przymiotnik ten występuje w rodzaju niemęskoosobowym.

 1.  Jak poprawnie stopniować słowo "dobry"?

    dobry, bardziej dobry, najbardziej dobry

    dobry, dobrzejszy, najdobrzejszy

    dobry, lepszy, najlepszy

     dobry, bardziej dobry, najdobrzejszy

 1. W jakim rodzaju występuje przymiotnik: "wytrzymała"?

          Przymiotnik ten występuje w rodzaju męskim.

          Przymiotnik ten występuje w rodzaju żeńskim.

          Przymiotnik ten występuje w rodzaju nijakim.

          Przymiotnik ten występuje w rodzaju niemęskoosobowym.

 1. Przez co odmieniają się przymiotniki?

          przypadki, liczby i rodzaje

          osoby i czasy

          przypadki i czasy

          liczby i rodzaje

 1. Przedstaw wyrażenie "wesoła babcia" w bierniku:

    wesołą babcię

     wesołej babci

     wesoła babcia

     wesołą babcią

 1.          Wymień kolejno wszystkie przypadki:

      Mianownik, Dopełniacz, Celownik, Biernik, Miejscownik, Narzędnik, Wołacz.

      Mianownik, Celownik, Biernik, Narzędnik, Miejscownik, Wołacz.

      Mianownik, Celownik, Dopełniacz, Biernik, Miejscownik, Narzędnik, Wołacz.

      Mianownik, Dopełniacz, Celownik, Biernik, Narzędnik, Miejscownik, Wołacz.

 1.          Jakie to części mowy: taki, mój, nasz, ten?

przyimek

zaimek

przymiotnik

liczebnik

 1.          Wskaż przymiotnik złożony napisany bezbłędnie:

jasno różowy

jasno-różowy

jasnoróżowy

jasno – różowy

 

Wyniki:

 

 

 

 

 

 

II runda

„6×6”

Zasady: Każdy zespół będzie miał możliwość wybrania po 1 z 6 kategorii, według której będzie odpowiadał. Każda dziedzina ma po 6 pytań wartością 10 punktów. Uczestnicy pracują w zespołe, a potem kapitan odpowiada.

Frazeologia Dokończ drugą część frazeologizmu i wyjaśnij jego znaczenie. Jedno pytanie – 10 punktów.

 1. Praca – Syzyfowa (bezcelowa);
 2. Spokój  olimpijski (opanowany);
 3. Pięta – Achillesowa (słaby punkt);
 4. Ogień – Prometejski (nadzieja);
 5. Strach – paniczny (ogromny);
 6. Koń – trojański (podstęp).

Literatura Nazwij tytuł utworu, z którego wzięty cytat (10 punktów).

 1. „Podarował ludziom ogień” – Mit o Prometeuszu.
 2. „Z piór ptasich, sklejonych woskiem, sporządził olbrzymie skrzydła...” – Mit o Dedalu i Ikarze.
 3. „...greccy wojownicy pozostawili u bram Troi potężnego konia, zbudowanego z drewnianych bel.” – Koń trojański.
 4.  „Lubił się on nadmiernie chwalić swoją przyjaźnią i zażyłością z bogami i często przy ucztach opowiadał przyjaciołom cuda o rozmowach i zamierzeniach Olimpijczyków...” – Mit o Syzyfie.
 5. „...i z rozpaczy rzuciła klątwę na ziemię” – Mit Demeter i Kora.
 6.  Kochałam cię, ty brzegu wiślany, kochałam was, ludzie prości i serca dobrego, byłam waszą pieśnią, waszym czarem życia!” – Syrena.

Kultura Utwórz przymiotniki od podanych nazw osobowych. Wybierz formanty: -ski, -owski.

 1. Ballady Mickiewicza – Mickiewiczowskie ballady.
 2. Opery Łysenki – Łysenkowskie opery.
 3. Pieśni Moniuszki – Moniuszkowskie pieśni.
 4. Pałac Radziwiłłów – Radziwiłłowski pałac.
 5. Komedie Fredro – Fredrowskie komedie.
 6. Dumki Szewczenki – Szewczenkowskie dumki.

Geografia Od dwuczłonowych nazw miejscowych składających się z przymiotnika i rzeczownika tworzymy przymiotniki pisane bez łącznika. Proszę utworzyć przymiotniki od podanych nazw.

 1. Jelenia Góra – jeleniogórski.
 2. Zielona Góra – zielonogórski.
 3. Nowe Miasto – nowomiejski.
 4. Nowy Sącz – nowosądecki.
 5. Nowy Targ – nowotarski.
 6. Nowy Dwór – nowodworski.

Ortografia Utwórz Mianownik liczby mnogiej od podanych przymiotników.

 1. Bogate lordowie – Bogaci lordowie.
 2. Długa sznurowki – Długie sznurowki.
 3. Hałasujący dzieci – Hałasujące dzieci.
 4. Szybki biegacze – Szybcy biegacze.
 5. Bystry uczniowie – Bystrzy uczniowie.
 6. Wesoły chłopcy – Weseli chłopcy.

Inne Jakie oboczności tutaj widzisz?

 1. Ręka – rączka     ę-ą, k-cz
 2. Ogród – ogrodzić ó-o, d-dz(i)
 3. Rok – roczek k-cz
 4. Noga – nóżka o-ó, g-ż
 5. Gołąb – gołębiarz ą-ę, b-b(i)
 6. Strach – straszyć ch-sz

„Dyktando na szybko”

Po przeglądaniu filmika o zasadzie pisowni „nie” z przymiotnikami uczniowie dostaną kolejne zadanie. Każdy uczestnik grupy biegnie do tablicy, na której napisane dyktando z przymiotnikami. Zapamiętuje jedno zdanie i wraca do grupy, żeby zanotować. Zadanie polega na tym, że dzieci w trakcie tego ćwiczenia-zabawy zapamiętują pisownię różnych przymiotników i bezbłędnie odtwarzają.

Koleżeństwo

Anię i Kasię od dzieciństwa łączy przyjaźń. Są rówieśniczkami i miesz­kają na tym samym krakowskim osiedlu. Mówi się, że przeciwieństwa czę­sto się przyciągają i chyba tak właśnie jest w przypadku tych dziewcząt. Mają one zupełnie odmienne charaktery i częściowo także zain­teresowania. Ania pasjonuje się sportem. Jej żywiołem jest narciarstwo, które trenuje w szkolnym klubie. Zimą wyjeżdża na różne zgrupowania.

„Ostrożnie! Luki”

Celem zadania jest poprawne wpisanie usłyszanych przymiotników. Należy zapisać je w puste miejsca w tekście piosenki, która będzie odtworzona jeden raz.

 


1. Zawsze myślałem, że żaden kolor oczu nie zaskoczy mnie
Były czarne, brązowe i zielone.
I piosenki o nich śpiewane,
A jednak przyszło mi spojrzeć w takie niespotykane.

Ref: Niespotykany kolor oczu masz,
Aż, aż oderwać wzroku dziś nie mogę.
Takie nietypowe oliwkowe,
Tylko chcę je mieć. x2

2. Cudowny uśmiech Twój przyspiesza oddech mój
Drżą moje ręce, coraz szybciej bije serce.
Zapobiec temu możesz tylko Ty, ale tylko wtedy, gdy
Gdy zamienisz na, na jawe sny.

Ref: Niespotykany kolor oczu masz,
Aż, aż oderwać wzroku dziś nie mogę.
Takie nietypowe oliwkowe,
Tylko chcę je mieć. x2
 

 

 


1. Zawsze myślałem, że                      kolor oczu nie zaskoczy mnie
Były                    ,                      i                             .
I piosenki o nich śpiewane,
A jednak przyszło mi spojrzeć w                                                       

                                  .

Ref:                                kolor oczu masz,
Aż, aż oderwać wzroku dziś nie mogę.
Takie                                                        ,
Tylko chcę je mieć. x2

2.                    uśmiech         przyspiesza oddech                 

Drżą            ręce, coraz szybciej bije serce.
Zapobiec temu możesz tylko Ty, ale tylko wtedy, gdy
Gdy zamienisz na, na                 sny.

Ref:                                kolor oczu masz,
Aż, aż oderwać wzroku dziś nie mogę.
Takie                                                        ,
Tylko chcę je mieć. x2

 


 

III runda

„Raz, dwa, trzy – będziesz ty!”

Celem ćwiczenia jest podsumowanie wiedzy według tematu quizu. Członkowie

jednej grupy wskazują osoby z drugiej, którzy po kolei ma udzielić odpowiedzi na pytania, przygotowane przez oponentów. Za dobrą odpowiedź uczestnik otrzymuje 10 punktów. Do udzielenia odpowiedzi na pytanie można wskazać innego zawodnika.

Kończy się quiz tańcem krasnoludków.

Ogłoszenie wyników.

Pożegnanie uczestników.

 

 

docx
Додано
18 листопада 2018
Переглядів
174
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку