19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Урок на тему: "Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту"

Про матеріал

Це є другий урок вивчення програмування у 8 класі. Обрана мова програмування Python, тому розробка уроку вимагає для учнів робити записи у зошиті так як підручників із основами Python у нас не має. Можна замінити запис конспекту виконанням завдань у друкованих зошитах.

Цей урок спрямований на те щоб зрозуміти переваги використання мови Python. Розібрати найпоширеніші помилки, які допускають учні. Використати Python, як калькулятор.

В розробці уроку я використовую презентацію Оксани Пасічник із дистанційного курсу навчання та теоретичний матеріал із сайту https://sites.google.com/site/pythonukr/vstup.

Перегляд файлу

Тема: «Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту»

Метою є формування наступних компетентностей:

Спілкування державною мовою. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів).

Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, навички безпеки в інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

Тип уроку: урок формування (засвоєння) знань;;

Обладнання: комп’ютер, дошка, проектор, зошит (друкований зошит).

ПЗ: Python.

Структура уроку

Структура:
1.    Організаційний момент.
2.    Підготовка до сприйняття матеріалу або актуалізація опорних знань, умінь, уявлень та чуттєвого досвіду.

 1. Заповнити і пояснити схему зображену на дошці:

 1. Знайти помилку і виправити у визначенні:

Комп’ютерна   програма – це набір команд для виконання людиною(комп’ютером ), виражені у зрозумілій для людини(комп’ютера) формі.

Мова програмування – це система позначень для опису дії, або алгоритму дій, яку повинна виконувати людина(програма); за допомогою цих позначень програма передає завдання людині (комп’ютеру) для їх виконання. Такими позначеннями є інша мова (програмний код), який представляє собою набір символів та слів, зазвичай рідною мовою програміста (англійською мовою), який описує певний алгоритм.

Найвідомішим середовищем розробки програмного забезпечення є аркуш паперу(Блокнот).

   3)  Чи вдалось вдома встановити мову програмування Python.

3.    Мотивація навчальної діяльності.

Чому саме Python, пропоную презентацію Оксани Пасічник.

https://dystosvita.gnomio.com/mod/page/view.php?id=2967
4.    Оголошення теми, мети, завдань уроку.

Повинні ознайомитись із інформацією про Python, про переваги цієї мови, про недоліки, її застосування. Вияснити що таке Дзен Пітона? Розібрати найпоширеніші помилки у програмі  Hello World!

5.    Вивчення нового матеріалу (первинне засвоєння).

Зробити конспект у зошиті

Історія 

 

Мова програмування Python була створена приблизно в 1991 році голандцем Гвідо ван Россумом.

Своє ім'я - Python (Пайтон) - отримав від назви телесеріалу (“Monty Python”), а не плазуна.

Після того, як Россум розробив мову, він виклав її в Інтернет, де вже ціле співтовариство програмістів приєдналося до її поліпшення. Python активно вдосконалюється і в даний час. Часто виходять його нові версії. Офіційний сайт http://python.org.

З появою версії 3.0 розвиток Python як би пішов в двох напрямках: одночасно розвиваються і 2-га і 3-я версії Python.

Особливості

Python - інтерпретована мова програмування: вихідний код частинами перетворюється в машинний в процесі виконання спеціальною програмою - інтерпретатором.

Python характеризується ясним синтаксисом. Читати код на цій мові програмування досить легко, тому що в ньому мало допоміжних елементів, а правила мови змушують програмістів робити відступи. Зрозуміло, що добре оформлений текст з малою кількістю відволікаючих елементів читати і розуміти легше.

Python - це повноцінна, можна сказати універсальна, мова програмування. Він підтримує об'єктно-орієнтоване програмування (насправді вона і розроблявся як об'єктно-орієнтована мова).

Також Python поширюється вільно на підставі ліцензії GNU General Public License.

Якщо інтерпретатору Пітона дати команду import this (імпортувати "сам об'єкт"), то виведеться так званий "Дзен Пітона", який ілюструє ідеологію і особливості даної мови. Глибоке розуміння цього дзену приходить тим, хто зможе освоїти мову Python в повній мірі і отримає досвід практичного програмування.

Фраза

Переклад

1. Beautiful is better than ugly.

Красиве краще за потворне.

2. Explicit is better than implicit.

Просте краще за складне.

4. Complex is better than complicated.

Складне краще за ускладнене.

5. Flat is better than nested.

Плоске краще ніж вкладене.

6. Sparse is better than dense.

Розріджене краще ніж щільне.

7. Readability counts.

Читабельність важлива.

8. Special cases aren't special enough to break the rules.

Виняткові випадки не настільки важливі, щоб порушувати правила.

9. Although practicality beats purity.

Однак практичність важливіша за чистоту.

10. Errors should never pass silently.

Помилки ніколи не повинні замовчуватися.

11. Unless explicitly silenced.

За винятком замовчування, яке задано спеціально.

12. In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.

У випадку неоднозначності не піддавайтеся спокусі вгадати.

13. There should be one - and preferably only one - obvious way to do it.

Повинен існувати один - і, бажано, тільки один - очевидний спосіб зробити це.

14. Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.

Хоча він може бути з першого погляду не очевидний, якщо ти не голландець.

15. Now is better than never.

Зараз краще, ніж ніколи.

16. Although never is often better than * Right * now.

Проте, ніколи частіше краще, ніж прямо зараз.

17. If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.

Якщо реалізацію складно пояснити - це погана ідея.

18. If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.

Якщо реалізацію легко пояснити — це може бути хороша ідея.

19. Namespaces are one honking great idea - Let's do more of those!

Простори назв - прекрасна ідея, давайте робити їх більше!

Програмне забезпечення

 • Сам інтерпретатор з інтерактивною оболонкою IDLE. Його можна взяти тут ( http://python.org/download/). Існують версії для Linux, Windows, MacOS.
 • Середовище розробки. Воно для початку необов'язкове, та й те що йде в дистрибутиві підійде новачкові, але для серйозних проектів потрібно щось серйозніше. Для Windows, наприклад, можна використовувати чудовий легкий PyScripter, для Linux - Komodo IDE.

Інтерактивний режим

Для початку попрацюємо в інтерактивні оболочці IDLE. Просто запустіть дистрибутив (перед цим, звичайно, його треба закачати та інсталювати). Запрошення введення не змусить себе довго чекати, воно виглядає так:

Хоча працювати в інтерактивній оболочці IDLE зручніше, так як там є підсвічування синтаксису (залежно від значення синтаксичної одиниці вона виділяється певним кольором) і спливаючі підказки

>>>

В основному інтерпретатор виконує команди порядково: пишеш рядок, натискаєш Enter, інтерпретатор виконує її, спостерігаєш результат.

Прокручувати список раніше введених команд можна за допомогою комбінацій Alt + N, Alt + P.

Створення скриптів

Незважаючи на зручності інтерактивного режиму роботи при написанні програм на Python, зазвичай потрібно зберігати вихідний програмний код для подальшого використання. У такому випадку підготовлюються файли, які передаються потім інтерпретатору на виконання. По відношенню до інтерпретованих мов програмування часто вихідний код називають скриптом. Файли з кодом на Python зазвичай мають розширення py.

Підготувати скрипти можна в тому ж середовищі IDLE. Для цього, після запуску програми в меню слід вибрати команду File → New Window (Crtl + N), відкриється нове вікно. Потім бажано відразу зберегти файл (не забуваємо про розширення py). Після того як код буде підготовлений, знову збережіть файл (щоб оновити збереження). Ну і нарешті, можна запустити скрипт, виконавши команду меню Run → Run Module (F5). Після цього в першому вікні з'явиться результат виконання коду. (Примітка: якщо набирати код, не зберігши спочатку файл, то підсвічування синтаксису буде відсутнє.)

Насправді скрипти можна готувати в будь-якому текстовому редакторі (бажано, щоб він підтримував підсвічування синтаксису мови Python). Крім того, існують спеціальні програми для розробки.

6.    Осмислення нових знань, умінь.

Приклад програми 

 print ("Hello WORLD!”)

Можливі помилки 

 1. print ("Hello WORLD!!)

          SyntaxError: EOL while scanning string literal

Синтаксична помилка - потрібно завершити текстовий рядок, закривши лапки

 

 1.   prin ("Hello WORLD!!")         

SyntaxError: invalid syntax

Синтаксична помилка - потрібно правильно написати команду

 

 1. print ("Hello WORLD!!)

    IndentationError: unexpected indent

Помилка відступів - потрібно прибрати зайвий пробіл на початку рядка

Завдання

Випробуйте і зробіть висновок, запишіть його у зошиті.

1) print ('Hello WORLD!!')

2) print ("Hello \n WORLD!!")

3) print ('''Hello WORLD!! ''')

4) print ('It's a wonderful world')

5) print ("It's a wonderful world")


7.    Закріплення, систематизація та узагальнення.

 1. Оскільки ніяких команд ми поки не знаємо, то будемо використовувати Python як калькулятор (можливості мови це дозволяють). Пишемо вираз, натискаємо Enter і отримуємо результат:

>>>2+5
7
>>>3*(5-8)
-9
>>>2.4+3.0/2
3.9

 1. Обчислити значення виразу (256/458+789/155)*5 і вивести повідомлення «Я справилась із завданням», « I made a task».

Відповідь 28.2463…

8.    Контрольно-коригувальний етап.

 1. Виконати обчислення:

a=10

b=20

c=a+b

print (c)

 1. Зробити висновок, записати у зошит, при таких діях:

5//2

5%2

5**2

5/2


9.    Підбиття підсумків уроку.

Вставити пропущене слово:

Щоб оболонка IDLE підсвічувала помилки потрібно спочатку зберегти файл із розширенням .py.

Якщо інтерпретатору Пітона дати команду import this (імпортувати "сам об'єкт"), то виведеться так званий "Дзен Пітона", який ілюструє ідеологію і особливості даної мови.

10.  Домашнє завдання.

Опрацювати конспект та заповнити таблицю переваги та недоліки мови програмування Python”.

 

ПЕРЕВАГИ

НЕДОЛІКИ

 1.  

це мова широкого призначення

інтерпретована мова

 1.  

прості, короткі імпорти та велика база бібліотек та вбудованих інструментів

 • не така популярна поки, що як java чи php
 1.  

читабельність

на стільки легко почати кодити, що програміст часто забуває продумати деталі та правильний дизайн програми

 1.  

написання програми ‘hello world’ – одне з найшвидших

 

 

docx
Додано
13 липня 2018
Переглядів
1054
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку