9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Урок "Нуклеїнові кислоти"

Про матеріал
Мета уроку - ознайомити учнів із різноманіттям і функціями нуклеїнових кислот, проаналізувати особливості будови й властивості нуклеїнових кислот, які дозволяють їм ефективно виконувати свої функції
Перегляд файлу

 Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів нуклеїнових  кислот. АТФ

 

Цілі: ознайомити учнів із різноманіттям  і функціями нуклеїнових кислот, проаналізувати особливості будови й властивості нуклеїнових кислот, які дозволяють їм ефективно виконувати свої функції, звернути увагу на значення нуклеїнових кислот для життєдіяльності живих організмів; розвивати уміння порівнювати, узагальнювати , логічно мислити, обґрунтовувати свою думку, робити висновки; виховувати пізнавальний інтерес, вміння працювати в колективі, слухати одне одного, стежити за культурою мовлення.

Обладнання:  проектор, екран, ноутбук, презентація у форматі  Power Point, підручник, картки з тестами, із завданнями для груп, листи самоконтролю, модель молекули ДНК.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

 

                                                   ХІД УРОКУ

І. Організація класу. Емоційне налаштування на роботу

Учні сидять по  групам

Прийом «Я тобі бажаю…» - передаючи смайлик,говорять  один одному побажання.

Девіз уроку «Один за всіх, усі – за одного».(Демонстрація слайда) – синхронні  хлопки.

ІІ. Створення ситуації успіху  та актуалізація опорних знань

 • Установіть відповідність між правим та лівим стовпчиком (демонстрація слайда, завдання виконується в зошиті):

 1. Високомолекулярні органічні сполуки, які складаються з великої кількості однакових або різних за хімічним складом ланок...
 2. До якого класу речовин відносяться гемоглобін, кератин, хлорофіл…
 3. При розщепленні яких сполук виділяється найбільше енергії…
 4. Що є мономерами білків…
 5. Рослинний полісахарид, який входить до складу клітинної стінки…
 6. Білки – каталізатори біохімічних реакцій в організмах…
 7. Внаслідок фотосинтезу утворюються…
 8.  Незворотній процес руйнування первинної структури білків…

К. Целюлоза

А. Ліпіди

Ф. Біополімери

Н1. Амінокислоти

Р. Білки

Н2. Деструкція

І. Вуглеводи

Л. Ферменти


Хлопок. Взаємоперевірка – кожна правильна відповідь – 0,25 балів.

 • Подивіться уважно, з літер відповідей складається прізвище – Франклін. Це один  із вчених, які відкрили речовини, що є темою нашого сьогоднішнього уроку.
 •  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. На борту Міжнародної  космічної станції  існує «Диск безсмертя». На ньому міститься запис певних речовин, які кодують видатних людей нашої планети. Зокрема, комедіанта Стівена Колберта, фізика Стівена Хокінга, професійного  велогонщика Ленса Армстронга. Призначення цього диска – надати інформацію для відродження людства на випадок, якщо планета постраждає від апокаліптичної події.

- Як ви вважаєте, які це речовини? (Нуклеїнові кислоти)

 -Саме вони є темою нашого уроку.

Повідомлення теми  уроку  (демонстрація слайда, записують тему в зошити)

 • Може хтось знає, чому в темі уроку разом з нуклеїновими кислотами АТФ? Про це ми дізнаємось трошки пізніше.
 • Як ви вважаєте, що ми повинні дізнатись про нуклеїнові кислоти? Порадьтеся в групі й запишіть в зошити ваші припущення. Працюємо швидко, у вас півхвилини.

Хлопок, обговорення (Будову, властивості, функції, різноманіття).

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

 • Нуклеїнові кислоти отримали свою назву від грецького  слова  «nucleus», що в перекладі означає – ядро, бо саме із ядер клітин були вперше виділені. Згодом з’ясувалось, що вони можуть міститись і в інших частинах клітини, але назва «ядерні», нуклеїнові вже закріпилась за ними.

Демонстрація слайда

Учитель. Нуклеїнові кислоти – це складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди.  В складі однієї молекули нуклеїнової кислоти може знаходитись від 200 до 200 млн. нуклеотидів. 

  Молекула нуклеотида складається із трьох складових: залишків азотистої основи, п’ятивуглецевого моносахарида (пентози)  та фосфатної кислоти.

   Розрізняють два типа нуклеїнових кислот: ДНК (дезоксирибонуклеїнову кислоту) та РНК ( рибонуклеїнову кислоту).

 • Чому вони так названі? (В залежності від виду пентози, що входить до їхнього складу)
 • ДНК та РНК також відрізняються за  типом азотистих основ: три типа – аденін (А), цитозин (Ц), гуанін (Г) – є в обох нуклеїнових кислотах, тимін (Т) є лише в ДНК, а урацил (У) – лише в РНК.
 • Більш детально ви познайомитися з нуклеїновими кислотами під час наступної роботи. 

Робота в групах ( за підручником, завдання на картках)

 • Пам’ятайте, що не лише текст підручника несе інформацію, а й малюнки. Для більш ефективної роботи розподіліть обов’язки в групі. У вас є 10 хвилин.

 

Група 1. Будова і властивості ДНК

Використовуючи текст та мал. п. 12 підручника, ознайомитись із будовою, властивостями ДНК, заповнивши таблицю.

 

 

 

1.Будова   ДНК

 

А) Характеристика спіралі (кількість ланцюгів, тип зв’язку, діаметр спіралі)

 

 

Б) Правило Чаргаффа

 

 

 

2. Властивості ДНК

 

А) Денатурація

 

 

Б) Ренатурація

 

 

В) Деструкція

 

 

Г) Реплікація

 

 

Група2. Функції нуклеїнових кислот та АТФ.

Використовуючи текст п.11 – 12, дослідити будову, місцезнаходження в клітині, біологічні функції нуклеїнових кислот та АТФ  і заповнити таблицю

 

 

 

 

      Речовина

Будова (кількість ланцюгів, форма, полімер чи мала орг.реч.)                      

 

 

Місцезнаходження              

 

 

           Функція

 1. ДНК

 

 

 

 1. іРНК

 

 

 

 1. тРНК

 

 

 

 1. рРНК

 

 

 

 1. АТФ

 

 

 

 

Презентації роботи кожної групи по 1-2 спікера, демонструють аркуші з таблицею, моделі.

Обговорення результатів роботи, вчитель задає питання для уточнення,

1 групі:

 • Як називається відповідність нуклеотидів в ланцюгах ДНК? (Комплементарність)
 • Спіраль – це вторинна структура ДНК, а чи буває третинна? (Хромосоми -  ДНК з білками-гістонами)
 • А чи є ДНК у прокаріотів – бактерій, адже у них відсутнє ядро? (Є у вигляді нуклеоїда –кільцевої молекули ДНК)
 • Чому реплікація називається напівконсервативним процесом? Що таке консерватори, консервативний, консерви? Давайте поміркуємо, які аналогії виникають в зв’язку із цими словами? (Старий; один ланцюг залишається від старої, материнської, молекули ДНК, а другий – синтезується заново за принципом компліментарності)

 2 групі:

 • Інформація про які речовини закодована на ДНК? (Про первинну структуру білків?)
 • Що таке транскрипція? (Переписування інформації з одного із ланцюгів ДНК на і-РНК)
 • Що спільного в цього процесу й реплікації, яку досліджувала 1 група? (Обидва відбуваються за принципом компліментарності)
 • Чи вся інформація із ланцюга переписується одночасно під час транскрипції? (Лише з однієї ділянки-гена, який кодує структуру одного поліпептиду)
 • Як пов’язана АТФ із нуклеїновими кислотами?(Мономерами нуклеїнових кислот є нуклеотиди, АТФ - також є нуклеотидом)

Разом  формулюють висновки , вставляючи пропущені слова (демонстрація слайду):

 • Нуклеїнові кислоти – біополімери, мономерами яких є (нуклеотиди);
 • Існує декілька типів РНК, що відрізняються біологічною функцією, а отже – (будовою);
 • Молекула ДНК складається з (двох) ланцюгів;
 • Чітка відповідність нуклеотидів в ланцюгах ДНК називається (компліментарністю);
 • Молекули ДНК здатні до денатурації, деструкції, та (ренатурації), а також до (реплікації) (самоподвоєння).
 • Функція ДНК – збереження й (передача) спадкової інформації, РНК –реалізація (спадкової) інформації.
 • АТФ –(нуклеотид), що є універсальним акумулятором (енергії) в клітині.

 

V. Закріплення знань

1. Порівняльна характеристика ДНК  і РНК

 Порівняти ДНК  та РНК,заповнивши  діаграму Вена.

Учитель роздає картки із характеристиками нуклеїнових кислот, учні повинні вірно їх розподілити, прикріплюючи у відповідній частині на діаграмі. Завдання містить «пастку» - зайву характеристику, яка не відноситься до нуклеїнових кислот.

 

 

                                ДНК                                                   РНК

 

 

 

 

 

 

 

 • Що спільного у ДНК та РНК?

      -  Чим вони відрізняються?

2.Тестування (завдання на картках)

 

 1. Вкажіть сполуку, яка передає  спадкову інформацію від ядра до місця синтезу білків:
 • А) ДНК;
 • Б)іРНК;
 • В) рРНК;                                                                            
 • Г) тРНК.

      2.  Укажіть сполуку, до складу якої входить нуклеотид з тиміном:

 • А) іРНК;
 • Б) ДНК;
 • В) рРНК;
 • Г) тРНК.
 1. Виберіть сполуку, що відносяться до біополімерів:
  • А) АТФ;
  • Б) іРНК;
  • В) глюкоза;
  • Г) жири.
 2. Яка сполука є універсальним акумулятором енергії в клітинах:
 • А) ДНК;
 • Б) іРНК;
 • В) АТФ;
 • Г) білки.
 1. Укажіть сполуку, до складу якої входить нуклеотид з урацилом:
 • А) білок;
 • Б) ДНК;
 • В)  рРНК;
 • Г) воски.
 1. Вкажіть сполуку, яка транспортує амінокислотні залишки до місця синтезу білкової молекули:
  • А) рРНК;
  • Б) тРНК;
  • В) іРНК;
  • Г) ДНК.

      7.  Укажіть сполуку, яка кодує, зберігає спадкову інформацію:

 • А) рРНК;
 • Б) тРНК;
 • В) іРНК;
 • Г) ДНК.

  8. Укажіть сполуку, яка входить до складу субодиниць рибосом:

 • А) рРНК;
 • Б) тРНК;

          В) іРНК;

          Г) ДНК.

Хлопки.Самоперевірка – за кожну правильну відповідь – 0, 25 балів. (Демонстрація слайда із відповідями)

VI. Підбиття підсумків уроку, повідомлення домашнього завдання

Оцінювання знань учнів: виставляють бали в картку самоконтролю( за диктант – максимальна кількість балів - 2, за роботу в групі – 4, за діаграму Вена – 2,  за тести – 2; за активність протягом уроку – 2 ).

docx
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
23 лютого 2019
Переглядів
1018
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку