Урок основи здоров'я "Дорожня безпека"

Про матеріал

Основи здоров'я

3 клас

Тема:Дорожня безпека.

Мета:поглибитизнанняучнівпроправилапішохідногоруху;вивчитиправилапереходудорогизобмеженоюоглядовістю;розвиватиуважність;виховуватидисциплінованість.

Хідуроку

І.Організація класу.

Вже дзвінок нам дав сигнал.

Працювати час настав.

Тож і ви часу не гайте,

Працювати починайте.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і мети уроку.

 • Правиларухубудемовивчати
 • Швидкоіактивнотребапрацювати
 • Щоб моглиминакінецьнакінець
 • Всіотримать«МОЛОДЕЦЬ».Слайд1(1)
 • -Сьогоднінауроцімизвамибудемо умовнокататисянарізнихмашинах.Кожнійзцихмашинтребапроїхатичерезсвітлофор.Алезеленийколірзагоритьсялишетоді,колимивиконаємозавданнякожноїмашини.Осьпершамашина.Горитьчервонесвітло.Завдання1машини – повторення.
 • Повторення(1машина)
 • Девіз сьогоднішнього уроку:Проздоров'ясамідбаємо

Правилабезпекинауроцівивчаємо(2)

 • -Скажіть,ачомуявзяланауроктакийдевіз?(томущоминаурокахосновздоров'явивчаємотехнікубезпеки)
 • -Якіправилатехнікибезпекимивжевивчили?(правилакористуванняводогоном,правилапожежноїбезпеки)
 • -Ащо ж небезпечного може бути внашому будинку чи квартирі ? Спробуємо виявитиможливі небезпеки .Пропонуюпопрацювативгрупахівідгадатизагадки-підказки.
 • -Заразмиподілимосянагрупи.
 • Виберітьсекретаря,читачаідоповідача.
 • Секретаротримуєзавдання.
 • Читаччитаєзагадку.
 • Усічленигрупивідгадуютьзагадку.
 • Доповідачговоритьвідгадку..

1)Що зараз майже в кожнім домі

Є необхідним, безперечно,

Бо варить їжу всім без втоми ?

Хоч він отруйний, небезпечний,

Ним користуємось щораз….

Вже здогадалися? Це….(газ)

2 )Дуже добродушна я, і м'яка, й слухняна ,

Але коли схочу, навіть камінь сточу.

(вода)

3)Що дім освітлює щоднини,

Без полум'я вечерю зварить

Працює в електро машинах ,

А необачних сильно вдарить.

(електрострум)

4)Лежать у порядку дерев'яні малятка,

Білі,здорові , всі чорноголові.

(сірники)

Складаннясхеми.Слайд2

Сірники

Електроприлади

Будь обережний !


ГазВода

 • - Миужезнаємо,як безпечно поводитись з елетро приладами, сірниками,газом і водою у побуті, тобто в повсякденному житті.

ІІ.Вивчення нового матеріалу.

 • 1.Оголошеннятемиуроку.
 • - Асьогоднімибудемопоглиблюватизнанняпроправиладорожньогоруху,будемовивчитиправилапереходудороги ;розвиватиуважність;виховуватидисциплінованість.
 • 2. Бесідавчителя (2машина)Слайд3
 • -Всі люди протягом свого життя є пішоходами і пасажирами різного транспорту. Наша розмова сьогодні буде про безпеку на дорогах, яку мають створити пішохід і пасажир. Зайшовши у транспорт – ми стаємо пасажирами. Вийшли з нього – і є пішоходами. І одні, і другі створюють аварійні ситуації на дорогах і в транспорті, які називаються дорожньо-транспортною пригодою – ДТП.

Дорогами України рухаються різноманітні автомобілі. Налічується їх більше 10 млн. Їдуть вони з великою швидкістю і з невеликими інтервалами та створюють щільні потоки.

Під колеса автомобілів на наших дорогах потрапляють дорослі люди та діти,якічастопереходятьвулицюуневстановленихмісцях,граютьсянадорозі. Вонипрсто нехтують важливими правилами.І наше завдання сьогодні пригадати Правила дорожнього руху.

 • 3. Роботазпідручникомст..93.(3машина)
 • Прочитатипам'яткупішохода.
 • 4.Фізкультхвилинка.
 • 5.Розгадуванняребусів.(4машина)Слайд4
 • Роботавпарах.
 • 6.Роботавгрупахст.95.(5 машина)
 • Розглянутималюнки.Пояснити,якіправиладорожньогорухупорушуютьдіти.
 • 7.Роботавзошитіст..32(6машина)
 • 8.Гра«Такчині»(7машина)
 • - Якщо«так» - плеснітьвдолоні,аякщо«ні» - неплескайте.
 • Ходитислідпотротуарах абопопішохіднихдоріжках.
 • Переходитидорогуслідтам,депозначенийперехід.
 • Якщоблимаєзеленийсигналсвітлофора,слідшвидкоперебігатидорогу.

При посадці вавтобустреба почекати, доки транспорт зупиниться,

 • Висовуватись з вікон автотранспорту, що рухаєтьсяімахатирукою.

Не вибігати на дорогу за м'ячем.

Не стрибати із транспорту на ходу.

 • Дорогу переходити на жовте світло.
 • 9. Ситуації.(начас)Слайд5(8скутер)

ІІІ.Підсумокуроку.

 • - Пригадайтесвійшляхдодому.Вулиці,детребавамперейтидорогу.
 • -Розкажіть,яквибудетепереходитидорогу.Слайд6
Перегляд файлу

Основи  здоровя

2  клас

 

Тема:  Дорожня  безпека.

Мета:  поглибити  знання  учнів  про  правила  пішохідного  руху;  вивчити  правила  переходу  дороги  з  обмеженою  оглядовістю;  розвивати  уважність;  виховувати  дисциплінованість.

Хід  уроку

І.  Організація класу.

Вже дзвінок нам дав сигнал.

Працювати час настав.

Тож і ви часу не гайте,

Працювати починайте.

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і мети уроку.

  Правила  руху  будемо  вивчати

  Швидко  і  активно  треба  працювати

  Щоб могли  ми  на  кінець  на  кінець

  Всі  отримать  «МОЛОДЕЦЬ».     Слайд  1(1)

-Сьогодні  на  уроці  ми  з  вами  будемо умовно  кататися  на  різних  машинах.  Кожній  з  цих  машин  треба  проїхати  через  світлофор.  Але  зелений  колір  загориться  лише  тоді,  коли  ми  виконаємо  завдання  кожної  машини.  Ось  перша  машина.  Горить  червоне  світло.  Завдання  1  машини – повторення.

Повторення   (1  машина)

Девіз  сьогоднішнього  уроку:   Про  здоров’я  самі  дбаємо

                                                                Правила  безпеки  на  уроці  вивчаємо(2)

 •  Скажіть,  а  чому  я  взяла  на  урок  такий  девіз?   (тому  що  ми  на  уроках  основ  здоров’я  вивчаємо  техніку  безпеки)
 • Які  правила  техніки  безпеки  ми  вже  вивчили?  (правила  користування  водогоном,  правила  пожежної  безпеки)
 • А  що ж небезпечного може бути в  нашому будинку чи квартирі ? Спробуємо виявити  можливі небезпеки .Пропоную  попрацювати  в  групах  і  відгадати  загадки-підказки. 
 • Зараз  ми  поділимося  на  групи. 

     Виберіть  секретаря,  читача  і  доповідача.

     Секретар  отримує  завдання.

      Читач  читає  загадку.

       Усі  члени  групи   відгадують  загадку.

       Доповідач  говорить  відгадку..                            

1)   Що зараз майже в кожнім домі

      Є необхідним, безперечно,

      Бо варить їжу всім без втоми ?                                                  

      Хоч він отруйний, небезпечний,

      Ним користуємось щораз….

      Вже здогадалися  ? Це  ….(газ)

 

  2 )  Дуже добродушна я, і м’яка, й слухняна ,

       Але коли схочу, навіть камінь сточу.

                         (вода)

 

   3)   Що дім освітлює щоднини,

         Без полум’я вечерю зварить

         Працює в електро машинах ,

         А необачних сильно вдарить.

                             (електрострум)

 

   4)     Лежать у порядку дерев’яні малятка,

           Білі,  здорові , всі чорноголові.

                                      (сірники)

Складання  схеми.   Слайд  2

 

Сірники

                                                                Електроприлади

  

 

                           Будь обережний !                           

 

 

 

             Газ                                                        Вода

 

 •  Ми  уже  знаємо,   як безпечно поводитись з елетро приладами,  сірниками,  газом   і водою у побуті, тобто в повсякденному житті.

ІІ.  Вивчення нового матеріалу.

 1. Оголошення  теми  уроку.
 •  А  сьогодні  ми  будемо  поглиблювати  знання  про  правила  дорожнього  руху,  будемо  вивчити  правила  переходу  дороги ;  розвивати  уважність;  виховувати  дисциплінованість.
 1.  Бесіда  вчителя    (2  машинаСлайд   3
 • Всі люди протягом свого життя є пішоходами і пасажирами різного транспорту. Наша розмова сьогодні буде про безпеку на дорогах, яку мають створити пішохід і пасажир. Зайшовши у транспорт – ми стаємо пасажирами. Вийшли з нього – і є пішоходами. І одні, і другі створюють аварійні ситуації на дорогах і в транспорті, які називаються дорожньо-транспортною пригодою – ДТП.

  Дорогами України рухаються різноманітні автомобілі. Налічується їх    більше 10 млн. Їдуть вони з великою швидкістю і з невеликими інтервалами та створюють щільні потоки.

  Під колеса автомобілів на наших дорогах потрапляють дорослі люди та    діти,  які  часто  переходять  вулицю  у  невстановлених  місцях,  граються  на  дорозі. Вони  прсто   нехтують важливими правилами.  І наше завдання сьогодні пригадати Правила дорожнього руху.

 1.  Робота  з  підручником  ст..93.  (3  машина)

Прочитати  памятку  пішохода.

 1. Фізкультхвилинка.     
 2. Розгадування  ребусів.   (4  машинаСлайд  4

Робота  в  парах.

 1. Робота  в  групах  ст.  95.  (5 машина)

Розглянути  малюнки.  Пояснити,  які  правила  дорожнього  руху  порушують  діти.

 1. Робота  в  зошиті  ст..  32  (6  машина)
 2. Гра  «Так  чи  ні»   (7  машина)
 •  Якщо  «так» - плесніть  в  долоні,  а  якщо  «ні» - не  плескайте.
 • Ходити  слід  по  тротуарах або  по  пішохідних  доріжках.
 • Переходити  дорогу  слід  там,  де  позначений  перехід.
 • Якщо  блимає  зелений  сигнал  світлофора,  слід  швидко  перебігати  дорогу.
 • При посадці  в  автобус  треба почекати, доки транспорт зупиниться,
 • Висовуватись з вікон автотранспорту, що рухається  і  махати  рукою.
 • Не вибігати на дорогу за м’ячем.
 • Не стрибати із транспорту на ходу.
 • Дорогу переходити на жовте світло.
 1.  Ситуації.(на  час)   Слайд  5    (8  скутер)

ІІІ.  Підсумок  уроку.  

 •  Пригадайте  свій  шлях  додому.  Вулиці,  де  треба  вам  перейти  дорогу.
 • Розкажіть,  як  ви  будете  переходити  дорогу.  Слайд   6

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Основи здоров’я 3 клас (Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В.С., Страшко С. В.)
Додано
11 квітня 2018
Переглядів
1184
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку