Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Урок патріотичного виховання. "Україна - це ти"

Про матеріал

Формування ціннісно-смислової компетентність - світогляд, пов'язаний з ціннісними орієнтирами учня, його здатністю бачити та розуміти навколишній світ, орієнтуватись у ньому, усвідомлювати свою роль, призначення; загальнокультурної - особливості національної та загальнолюдської культури, духовно-моральні основи життя людини й людства; інформаційної - вміння самостійно шукати, аналізувати та відбирати необхідну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати та передавати її .

Перегляд файлу

 

Тема: Україна – це ти.

Мета: Узагальнити та систематизувати знання учнів про Україну,   її історію, державні та народні символи. Розвивати увагу, пам'ять, виразність читання. Виховувати любов до рідної країни, почуття патріотизму.

1 слайд

І може, світ тому я полюбив,

що Україна є у цьому світі...

І. Вступне слово

 Учень 1 Оця земля, це небо, ці стежини,

Поля безкрайні, річенька в гаю,

Усе – моє, все зветься – Україна,

Її – всім серцем рідну я люблю!

Шумливий ліс, Дніпра зелені кручі,

Говерла, що знялась за небокрай…

Ці люди – роботящі і співучі,

Це все моє – це наш славетний край.

Земля, омита кров'ю, буде завше

Боротись за святе і за своє.

І Схід, і Захід – все це рідне, наше.

Усе її багатство – це твоє!

Вчитель

2 слайд

Сьогодні на уроці ми перегортаємо сторінки нашої історії. Подивимося, яке місце на карті Європи посідає Україна – наша Батьківщина. Плідно працюючи, перетворімо ось цей терновий вінок на барвистий віночок України – символ віри, надії і любові, символ щирої дружби і гостинності українського народу.

3 слайд

Учень 2  Сучасний світ є полем розмаїття культур, міжнаціональних інтересів, співдружністю народів у багатоетнічному суспільстві. Важливо, щоб у сучасному світі відбувався міжкультурний діалог, рівноправним учасником якого є Україна. Одним із таких шляхів є знання традицій, культури, історії інших країн.

4 слайд

Вчитель Усім знайомий вислів: «І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь». - Хто є автором цих відомих рядків? (Т.Г. Шевченко). - Як ви розумієте цей вислів?

Для успішного розвитку України, її процвітання необхідно сумлінно працювати, любити Батьківщину, знати та поважати історико-культурні особливості держав-сусідів; вивчати досвід розбудови громадянського суспільства; український народ з його культурною спадщиною, гуманістичною ментальністю достойний зайняти гідне місце в Європі).

Вчитель: - Діти, з чим у вас асоціюється слово «Батьківщина»?

З якими поняттями, словами, історичними фактами

асоціюють Україну в світі? (вареники, борщ, козаки, Запорізька Січ,

Хортиця, Дніпро, Чорнобиль, брати Клички, Тарас та Андрій

Шевченки тощо).

5 слайд

Учень 3 Україна – держава європейська не тільки за географічним положенням, але і за історичними, етнічним, культурним і духовним корінням. Вона - частина єдиного європейського простору,  що простягається від Піренейського півострова до Уралу, від Скандинавії до Сицилії.

Площа нашої держави 603,7 тис км2, що становить 5,7% площі Європи. Загальна протяжність кордонів 6 500 км.

Учень 4 Фізико-географічне положення України визначається розташуванням її території на південному заході Східно-Європейської рівнини (між 22° і 40° східної довготи та 45° і 52° північної широти) в центральній частині Європи. Переважна рівнинність території, м’який помірно-континентальний клімат, родючі ґрунти є сприятливими для проживання і господарської діяльності населення.

Учень 5 Україна межує з Білоруссю, Росією, Молдовою, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею. Всі наші сусіди – держави з перехідною економікою, які або вже є членами Європейського Союзу або ж прагнуть тісної співпраці з цією авторитетною міжнародною організацією, що є гарантом стабільності та процвітання в Європі.

Учень 6  Географічне положення України дуже вигідне. Через її територію проходять транспортні шляхи, що з’єднують країни Азії, Західної та Центральної Європи. До них належать 10 міжнародних залізниць, автомобільні магістралі, магістральні трубопроводи. Україна має 19 морських портів, діють паромні переправи (Іллічівськ – Варна, Іллічівськ - Поті). Через Дунай здійснюється сполучення з багатьма країнами континенту.

Учень 7  Сучасна Українська держава за розмірами території переважає всі європейські країни (усією територією розміщені в межах Європи). Площа України становить 5,7 % території Європи. За чисельністю населення Україна поступається лише чотирьом європейським державам: ФРН, Великій Британії, Італії та Франції. Частка населення України в населенні Європи становить 6,4 %.

Серед 194 суверенних держав світу Україна за площею посідає 43 місце, тобто займає 0,44 % території світу. За чисельністю населення наша держава займала 27 позицію. Частка населення України в населенні світу становила 0,7 %.

6 слайд

Вчитель З ким або чим асоціюється дівчина з підручником «Рідна

мова» (символ чистоти, скромності, надії відродження, весни).

Учень 8

Настала переміна!

У цьому ж – ні найменшого гріха,

На Україні буде Україна,

А не чиясь окраїна глуха.

Це так природно!

Так здається просто...

Що генієм омріяне пророцтво

Урешті-решт усе-таки збулось!

7 слайд

Учень 9 Євроінтеграція України – це інтеграція в європейські організаційні структури: Європейський Союз, Шенгенська угода, Рада Європи. Україна вже є повноправним членом багатьох загальноєвропейських організацій. У Раді Європи – Парламентській асамблеї Ради Європи, Комітеті глав урядів Ради Європи. Є членом Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) й низки інших європейських організацій.

8 слайд

Учень 10 Європейський Союз – економічний та політичний союз держав-членів Європейських Спільнот, створений згідно з Договором про Європейський Союз (Маастрихтський Трактат), який підписаний у лютому 1992 року і чинний із листопада 1993 року. Метою ЄС є створення умов вільного пересування в його межах товарів, послуг, капіталів та робочої сили.

Учень 11 Серед інституцій ЄС є Європейська комісія, Рада Європейського Союзу, Європейська рада, Суд Європейського Союзу, Європейський центральний банк, Європейський суд аудиторів та Європейський парламент. Парламент обирається на п’ять років громадянами Європейського Союзу. ЄС є повноправним членом Організації Об’єднаних Націй, Світової організації торгівлі. Основою міжнародної інтеграції є насамперед відповідний рівень економічного розвитку. Членом Євросоюзу має право стати будь-яка європейська держава, що дотримується демократичних принципів суспільного устрою: «принципи свободи, демократії, пошани прав людини і основних свобод, а також принцип правової держави»

9 слайд

Енергізатор. ( Вправа виконується сидячи. Діти виконують певні рухи).

Вчитель: Наша Україна багата на ліси, пшеничні поля, чисту воду.

Якщо ви знаєте, що треба берегти природу, економити чисту воду, - дайте один одному руку.

Якщо ви вважаєте, що кожен повинен любити і піклуватись про нашу Батьківщину – Україну, -     сплесніть у долоні.

Якщо ви вивчаєте рідну мову, дбаєте про її чистоту,  бережете українську пісню,  - сплетіть руки вгорі.

Якщо ви впевнені, що треба з повагою ставитись до Герба, Прапора і Гімна, - встаньте.

Учень 12

 Україно! Символи твої

Пронесемо ми через віки!

Лиш тобі серця даруємо палкі!

На дорогах Всесвіту для нас

Урочисто гімн тепер звучить!

У шанобі, з трепетом у серці

І дорослий і малий мовчить!

10 слайд

Учень 13 Угода про асоціацію між Україною та ЄС є вагомою подією в історії незалежної України. Угода про асоціацію між Євросоюзом і Україною пропонує нову перспективу співпраці в усіх аспектах: від торгівлі до сфери наукових досліджень, від захисту довкілля до освіти, від

енергетики до мобільності людей.

Учень 14 Договір дозволить: реформувати соціальні інститути, що є гарантами демократії, верховенства права, свободи слова; здійснювати адміністративно-територіальну реформу з наданням більшої самостійності місцевим органам влади; розвивати ринкову економіку та конкурентоспроможність українських товаровиробників; забезпечити зону вільної торгівлі між Україною і державами Євросоюзу; впроваджувати безвізовий режим із країнами ЄС.

 Учень 15 Сьогодні вже існують основні напрямки співробітництва між Україною

та ЄС:

1. У напрямку енергетики – це співробітництво у сфері відновлювальної енергетики та енергоефективності; розвиток інфраструктури транспортування енергоресурсів, особливо транзит газу, ядерна безпека.

2. У напрямку торгівлі та інвестицій – це впровадження міжнародних стандартів у виробництво товарів, залучення інвестицій у виробництво, захист прав інтелектуальної власності та захист прав споживачів.

3. У напрямку юстиції і внутрішніх справ – це посилення сучасного розвитку у діяльності кордонів, питання міграції, судова реформа, боротьба з організованою злочинністю у всіх її формах, розширення ЄС, включаючи питання віз.

4. У напрямку охорони навколишнього середовища – упровадження Кіотського протоколу та вирішення проблем, пов’язаних з погіршенням екологічної ситуації на Дунаї та на Чорному морі, у тому числі очищення стічних вод.

5. Співробітництво у транспортній сфері включатиме подальшу інтеграцію української транспортної інфраструктури, зокрема портів, з транспортною мережєю.

11 слайд

 Учень 16 Асоціацією засвідчила наміри нашої країни формувати та розвивати європейські цінності – це мир і свобода, толерантність і повага людської гідності, рівність і демократія, справедливість і відсутність дискримінації, повага до верховенства права і дотримання прав людини. Сьогодні великого значення набуває міжкультурний діалог – шлях, на якому шукаються способи спільних рішень, розвитку співпраці, обміну та партнерства. Це діалог культур та традицій, толерантна взаємодія між людьми різних соціальних, етнічних та вікових груп. Толерантність – повага, сприйняття та розуміння різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості і, передусім, активна позиція, що формується на основі визнання прав і свобод людини та сприяє культурі миру. Толерантність – це єдність у різноманітті. Цей принцип став пріоритетним для всіх країн-членів ЄС.

12 слайд

Учень 17  Євросоюз – союз незалежних демократичних країн має свій прапор та гімн  Прапор Євросоюзу та Ради Європи – синє полотнище з 12 жовтими зірками, які утворюють коло посередині. На тлі блакитного неба зірки символізують народи Європи в колі (знак єдності). Число зірок є незмінним, рівним дванадцяти. Це число символізує досконалість і повноту.

 Учень 18  Усього на території Європи розташовано 45 незалежних країн, економіка і культура яких тісно пов’язані. Україна, маючи великий природний, економічний, культурний, інтелектуальний потенціал, спроможна посісти належне місце серед народів Європи і світу в цілому. Кожен повинен пам’ятати, що настав час, коли все залежить від спільної взаємодії та співпраці громадян держави Україна – дорослих і молоді. Майбутнє залежить від кожного з нас!

Учень 19 Ми  -  майбутнє  України. То ж своїми знаннями, працею, здобутками підносимо  її культуру, своїми досягненнями славемо її. Будьмо  гідними своїх предків, любімо рідну землю так, як заповідав великий Тарас, бережемо  волю і незалежність України, поважаймо свій народ і

його мелодійну мову.  Шануймо  себе і свою гідність, і шановані будете  іншими.

13 Слайд

Вчитель Проблемне питання: «Чи є нам, українцям, чим гордитися?»
Сотні видатних українців були і є творцями світової історії. Митці і науковці, волонтери і композитори, актори та письменники - завдяки їм кожен із нас за кордоном або просто у себе вдома з гордістю може сказати: Я - українець.

Патріотизм та єдність  Для багатьох українців це слово тепер вже не порожній звук, а реальні дії.

Професіоналізм і наукові досягнення Українці розробили літак з найбільшою в світі вантажопідйомністю - Ан-225 Мрія. В Україні придумали і знамениту ядерну ракету Сатана. Українці - одні з найбільш освічених громадян Європи. Так, у 2013 році Україна стала єдиною країною Східної Європи, яка потрапила в топ-25 рейтингу найкращих систем вищої освіти. Українці

Українці - сильна нація  Василь Вірастюк - багаторазовий чемпіон світу в силовому багатоборстві, заслужений майстер спорту України.

Музика української душі Найкраща українська оперна співачка, якій аплодував весь світ, - Соломія Крушельницька.

Український театр і кіноУкраїнці можуть похвалитися також і акторською майстерністю. Ледь не найкращий приклад - Марія Заньковецька - королева української сцениЯкщо говорити про кіно, то стрічку Земля Олександра Довженка було відзначено серед найкращих фільмів усіх часів і народів у різних країнах і на всіх континенті. Богдан Ступка. Метр виконав близько 100 ролей на кіноекрані та понад 50 - на театральній сцені.

51533329Українська гостинність

Гостинністю українці славляться на весь світ. Про це свідчить не тільки вміння зустрічати гостей за щедрим столом, але й почуття єдності і дружелюбності, 
Художній талант України

Іван Марчук, живописець, народний художник України. Британська газета The Daily Telegraph у 2007 році внесла його до списку ста геніїв сучасності. Свої картини - а їх більше чотирьох тисяч - він не продає, незважаючи на великий попит.

Поети та письменники України.  Україна пишається не тільки відомим на весь світ генієм Тарасом Шевченком. Наша країна гідно представлена в Європі і світі такими талантами, як Юрій Андрухович, Оксана Забужко, Василь Шкляр, Сергій Жадан, Марія Матіос, Андрій Курков, Ірен Роздобудько, Люко Дашвар.

 Видавництво. Королева українських книг - Острозька Біблія - датована 1581 роком

Українські храми. Українцям можна пишатися і щедрою культурною спадщиною, до якої входять найкрасивіші храми і церкви. Статус Лаври мають лише шість монастирів у світі, три з них - в Україні. Це Києво-Печерська, Почаївська та Святогірська Лаври.

Українська мова

Учень 20

Ой, яка чудова – українська мова!

Не загинула вона у течії віків.

 Мова солов’їна, мова

Рідного народу і моїх батьків.

 Герб і прапор Геніальна простота, - напевне, саме так можна охарактеризувати ці українські символи. У нелегкий час саме прапор і герб своєї країни стали одним з головних джерел натхнення боротьби за суверенність і неподільність.

Вишиванка  Вишиванка є не просто елементом українського традиційного одягу, але й повноцінним символом незалежності і багатства культурної спадщини.

 Українська кухня народна кухня - привід для гордості кожного українця

http://i.imgur.com/4Ikpf.jpg

Найкрасивіші жінкиУкраїнки завжди славилися на весь світ своєю красою, і підкорювали нею не тільки серця, а й цілі держави. 

Україна - годувальниця ЄвропиУкраїна - один із найбільших виробників сільгосппродукції. Наша країна значиться серед експортерів-лідерів зерна, ячменю, цукрових буряків, яєць, олії та картоплі.

 IT-сфераЗа останні роки українські IT-фахівці здійснили справжній прорив, показавши себе на світовій арені як лідерів галузі. Зараз Україна здобула славу не лише як один із головних постачальників кадрів для аутсорсингу з програмування, але і багато в чому як самостійний світовий гравець.

Територія України Україна - найбільша країна в Європі.

Традиції і звичаї українського народу. Колоритні звичаї українців насамперед пов'язані із традиційним світоглядом, який формувався протягом багатьох століть і зберіг чимало ознак дохристиянських вірувань. 

 Скарби української архітектури. Архітектурна традиція на теренах України пройшла довгий історичний шлях розвитку, перебуваючи під різноманітними впливами європейських і світових стилів. У країні розташовано понад 125 тисяч історичних, археологічних пам'яток, безліч музеїв, які зберігають більше 10 мільйонів експонатів, 14 тисяч пам'яток архітектури, більше тисячі об'єктів паркового мистецтва, 46 історичних культурних заповідників.

Українська природа. Українська природа - ще один привід пишатися своєю країною.

Жага до змін. Український народ - унікальний. Він вижив, незважаючи на те, що існував на межі двох світів - Азії та Європи. Таку кількість окупацій, переслідувань та етнічних чисток витерпіли у світовій історії не багато націй.

Терпимість і витримка  Тривала війна на Сході і буксуючі реформи, корупційні скандали і відсутність справедливості так і не зламали більшість українців. Вони досі вірять у те, що їхні діти зможуть рости в розвиненій, повноцінній і вільній державі

14 слайд

Учень 21  В умовах незалежності нашої держави мова, хоч і не без труднощів, поступово займає гідне місце у суспільстві. У Декларації про державний суверенітет України зазначається, що Україна забезпечує національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості і традицій  Водночас право на національно-культурний розвиток гарантується представникам усіх національностей, які проживають на території нашої держави.

15 слайд

Учень 22Ніхто не зупинить історії хід –

Будує свій дім Україна.

І стверджує нині і захід і схід,

Що ми є велика родина.

Дякую за увагу

 

 

 

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
12 липня 2018
Переглядів
142
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку