Урок "Подорож до Італії"

Про матеріал
План-конспект уроку з використання геосервісів з географії 10 клас з теми «Подорож до Італії»
Перегляд файлу

 

 

План-конспект уроку географії з теми

«Подорож до Італії»

 


План-конспект уроку географії з теми «Подорож до Італії»

 

  В процесі навчання географії настав час змінювати наші традиційні уявлення про картографічний матеріал, який повинен використовувати викладач на уроці географії та методи роботи учнів з цим матеріалом. Традиційна система освіти не здатна сьогодні адекватно реагувати на виклики, які постають перед людиною в цифровому світі. Представники всесвітньої педагогічної спільноти вживають заходи щодо внесення змін до традиційної освітньої моделі. Найбільш ефективні кроки з трансформації освітнього простору з метою розвитку у дітей вмінь й навичок необхідних їм для життя в цифровому світі бачаться в запровадженні проектного навчання, збагаченого мережевими інформаційно-комунікаційними технологіями, гармонійної інтеграції мережевих технологій в навчально-виховний процес.

На прикладі використання тільки двох мережевих геосервісів ми намагалися показати, як викладач географії може формувати в своїх учнів системне й критичне мислення, здатність до співпраці й командної роботи, розвивати в учнів комунікативні навички, творчість й зацікавленість в результатах своєї навчальної діяльності.

Урок, який був проведений під час предметного тижня з географії у вигляді уроку-відеоподорожі з використанням геосервісів Google-maps та Google Планета Земля (Google Earth), на заявлену тему, мета якого -  поглибити знання про особливості економіко-географічного положення, населення, господарства Італії; визначити вплив економіко-георафічного положення на розвиток господарства, територіальні відмінності у структурі господарства країни; систематизувати і поглибити знання про автомобільну промисловість Італії; показати багатогранність унікальності природи, історії, культури та сучасних економічних і соціальних особливостей Італії; розвивати практичні уміння працювати з матеріалом підручника і картами атласа; працювати з геосервісними програмами Google-maps та Google Планета Земля (Google Earth); виховувати самостійність, цікавість до пошуку і аналізу необхідної інформації в інтернет-просторі;  вчити виділяти головні вузлові питання з великої кількості матеріалу; виховувати інтерес до предмету.

Урок проводився в групі «Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С» з поглибленим вивченням машинобудування Італії, а саме автомобільної промисловості. Учні вивчили особливості ЕГП, населення, господарства Італії. Ознайомилися з містами країни, за допомогою програми Google Планета Земля (Google Earth) здійснили 3D подорож до Риму. Використала геосервіс Google-maps онлайн для того, щоб переглянути основні промислові зони на карті та провели віртуальну подорож у «Музеї Феррарі».

Під час проведення уроку використовувалися: карти Італії і політична карта світу; атласи 10 класу; мультимедійна дошка; відеофільм про Італію, програмне забезпечення Google-maps та Google Планета Земля (Google Earth); відео-презентація «Віртуальна подорож до Італії»; картки експрес-опитування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Тема: Подорож до Італії

Мета:

 •                  поглибити в учнів знання про особливості економіко-географічного положення, населення, господарства Італії; визначити вплив економіко-географічного положення на розвиток господарства, територіальні відмінності у структурі господарства країни; систематизувати і поглибити знання про Італію; показати багатогранність унікальності природи, історії, культури та сучасних економічних і соціальних особливостей Італії;
 •                  розвивати практичні уміння працювати з матеріалом під­ручника і картами атласа; працювати з геосервісними програмами Google-maps та Google Earth
 •                  виховувати самостійність, цікавість до пошуку і аналізу необхідної інформації в інтернет-просторі;  вчити виділяти головні вузлові питання з великої кількості матеріалу; виховувати інтерес до предмету.

Тип уроку: поглиблення знань учнів з професії «Слюсар з ремонту автомобілів водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С»

Форма проведення: урок-подорож

Обладнання: підручник; карти Італії і політична карта світу; атласи 10 класу; мультимедійна дошка; відеофільм про Італію, програмне забезпечення Google-maps та Google Earth; відео-презентація «Віртуальна подорож до Італії»; картки експрес-опитування.

 

Хід уроку

 

Структура уроку

Відведений час

Методи та методичні прийоми

І.

Організаційний момент

1 хв

словесні (бесіда)

II.

Активізація розумової діяльності учнів

5 хв

словесні (бесіда, мозковий штурм), наочні (перегляд короткого відеоролика)

ІІІ.

Поглиблення знань з теми

35 хв

словесні (бесіда, розповідь, опитування), наочні (робота з програмами Google-maps та Google Earth), практичні (робота з контурною картою, підручником)

ІV.

Закріплення знань, умінь та навичок

2 хв

словесні (опитування), заповнення таблиці «Характеристика Італії»)

V.

Підсумки заходу

2 хв

словесні (повідомлення домашнього завдання); практичні (заповнення картки експрес-опитування)

 

І. Організаційний момент (Слайд 1-2)

II. Активізація розумової діяльності учнів

Перегляд короткого відеоролика «Італія за 3 хвилини», який створений в програмі  Google Earth (Слайд 3 – відеоподорожк «Вся Італія за 3 хвилини…»).

Мозковий штурм – учні по черзі називають асоціації, які в них виникають коли вони чують слово «Італія».

ІІІ. Поглиблення знань з теми

Вступне слово викладача. 

Італія ... Це злиття мистецтва і життя, перетворення життя в мистецтво і мистецтва - в життя.

Сьогодні ми не тільки детальніше познайомимося з економіко-географічними особливостями Італії. Хотілося б, щоб Ви перейнялися духом цієї унікальної країни, щоб Вам якомога більше захотілося дізнатися про неї, щоб виникло бажання побувати там.

Історія Італії сягає за 2500 років. На її теренах виникли католицизм і папство. Але як держава сучасного світу вона утворилася в 1870 р., коли було об'єднано розрізнені до цього території. Нині Італія посідає 6-те місце серед країн «Великої сімки». Італія — член ЄС (з 1957 р.), НАТО.

Але ми сьогодні дізнаємося не лише про цікаві міста та райони країни, а й детально вивчимо автомобільну промисловість, завітаємо в основні штаб-квартири автомобільних консернів, здійсним віртуальну подорож  до музею «Феррарі» так як ви в майбутньому слюсарі з ремонту автомобілів.

Форма правління і державний устрій. (Слайд 4)

Італія — парламентська республіка. Глава держави — президент. Законодавчий орган — двопалатний парламент (сенат і палата депутатів). За адміністративно-територіальним поділом до складу країни входять 20 областей, які поділяються на 103 провінції. На території Італії розташовані дві карликові держави Європи: Сан-Марино та Ватикан.

Природні умови та ресурси. (Слайд 5)

Майже 80% території країни займають гори. Лісові ресурси зосереджені в гірській місцевості (29% площі), 8% з них перебувають під охороною держави. У країні створено 5 національних парків. Водні ресурси забезпечують річки По, Тибр, Арно та озера, найбільші з яких — альпійські. Родючі ґрунти Паданської рівнини на узбережжі Адріатичного моря та на сході інтенсивно використовуються в сільському господарстві. Країна небагата на корисні копалини. Запаси палива є незначними: кам'яне (о. Сардинія), буре (центральна частина Апеннін, Паданська рівнина) вугілля, нафта і газ (о. Сицилія, узбережжя Адріатичного моря). Невеликими є і запаси залізних руд, руд, що містять кольорові метали: бокситів, свинцево-цинкових, молібденових, ртутних. Є досить значні запаси самородної сірки, калійної та кам'яної солей. B Італії добувають всесвітньо відомий білий та рожевий мармур. У промисловому виробництві Італії використовують здебільшого імпортну сировину.

Населення. (Слайд 6)

Середня густота населення Італії — 190 осіб на 1 км2. Населення розміщене досить нерівномірно. Найбільшою мірою заселені Паданська рівнина та західне узбережжя (500 — 1000 осіб на 1 км2). Більшість людей проживають y міських агломераціях (70 %), серед яких найбільшими є Римська (Викладач по черзі вводить в пошуку  Google Earth назви міст та показує їх визначні місця. Слайд 7- відео подорож Google Earth),

Міланська, Неапольська, Туринська. Багато міст Італії існують понад 2000 років і мають славну історію, що надає великі можливості для розвитку міжнародного туризму. Серед жителів країни 98 % — італійці, а національні меншини (албанці, греки, французи та ін.) проживають переважно на прикордонних територіяx. Річний приріст населення низький — 0,2 %. Пануюча релігія — християнство (католицизм). У Римі з 1929 р. існує незалежна держава Ватикан — штаб-квартира римсько-католицької церкви.

Господарство. Італія — одна із семи високорозвинутих країн світу (Слайд 8).

Основними галузями спеціалізації економіки є машинобудування, кольорова металургія, хімічна, харчова та легка промисловість  (Слайд 9).

 Значно розвинуті також енергетика, чорна металургія, рибальство та землеробство. Важливу частину італійської економіки становлять не галузі матеріального виробництва, а сфера обслуговування (освіта, охорона здоров'я, юридична, фінансова справа, органи управління, туризм). Для господарства характерною є диспропорція у розвитку між промисловою північною та аграрною південною частинами країни. Електроенергетика забезпечує потреби держави в електроенергії. ТЕС, які дають найбільшу частину від усієї електроенергії, що виробляють в країні, використовують продукцію нафтопереробних заводів, розміщених переважна в центрі Італії та на узбережжях Лігурійського, Тірренського, Адріатичного морів. Більшість ГЕС розташована на півночі країни, в Альпах. АЕС розміщено поблизу великих промислових центрів, таких як Рим, Мілан, Турин. Найбільшими центрами чорної металургії є Неаполь, Таранто, Генуя та ін. Вони працюють переважно на привізній сировині. З галузей кольорової металургії розвинуте виробництво алюмінію та магнію. Основні підприємства розміщені на півночі, біля ГЕС. Виробництво свинцю зосереджено на о. Сардинія та в Тоскані, цинку й міді — на півночі Італії, ртуті — у Тоскані.

Машинобудування. (Слайд 10)  

В індустрії Італії значуща роль відводиться такій галузі, як машинобудування. Тут працює близько двох мільйонів чоловік, так що зменшення обсягів виробництва, отже, і скорочення робочих місць, стало б великим ударом для економіки країни в цілому.

В його структурі провідними є автомобілебудування (Турин, Мілан, Неаполь, Модена), суднобудування (Неаполь, Генуя, Трієст), верстатобудування (Флоренція, Мілан, Турин), електротехнічне виробництво (Мілан, Турин, Рим, Неаполь), авіабудування (Неаполь, Палермо, Турин).

Слід зазначити, що машинобудування здатне забезпечити майже всю потребу Італії в транспортних засобах.

Також країна є великим гравцем на світовому ринку, так як постачає багато автомобілів в інші країни.

Основною продукцією машинобудування є легкові автомобілі (Слайд 11).  

Ми проведемо віртуальну екскурсію в Італію основними автомобільними концернами.

Завдання. Позначити на контурній карті великі промислові центри. Викладач по черзі вводить в пошуку  Google Maps назви міст, які є основними промисловими центрами виготовлення автомобілів. Учні позначають їх на контурній карті.

 1. Автомобілі концерну «Фіат» (Слайд 12)

 -  італійська компанія-виробник автомобілів (випускає автомобілі, двигуни) (Слайд 13),

фінансове і виробниче об'єднання. Штаб-квартира розташована в Турині (регіон П'ємонт) (Викладач по черзі вводить в пошуку  Google Maps назви міст. Слайд 14).

Існує думка, що автомобілі компанії Fiat, незважаючи на їх неординарний і сучасний дизайн, відомі своєю низькою якістю.

Ця думка грунтується на експлуатації моделей випуску 1980-х років, багато з яких поступалися за якістю конкурентам. З тих пір рівень якості автомобілів значно зріс. Міжнародна нагорода «Європейський автомобіль року» діставалася компанії Fiat 12 разів, більше ніж будь якій іншій компанії в світі.

 1. «Феррарі» (Слайд 15)

- італійська компанія, що випускає спортивні автомобілі, що базується в Маранелло. Заснована в 1928 році Енцо Феррарі як Scuderia Ferrari, компанія спонсорувала гонщиків і виробляла гоночні машини до 1947 року. З 1947 року почала випуск «вуличних» спортивних автомобілів під маркою «Ferrari S.p.A.». Протягом усієї своєї історії, компанія бере участь в різних гонках, особливо в Формулі-1, де вона має найбільший успіх. Емблема «Феррарі» - встав на диби жеребець на жовтому фоні. Традиційний колір автомобілів - червоний, але компанія випускає автомобілі інших кольорів.

В Маранелло був заснований музей «Фераррі» в якому ми за допомогою геосервісу Google Maps здійснимо віртуальну екскурсію (Слайд 16 - відео подорож Google Maps).  

 1. Альфа-Ромео (Слайд 17)

 - італійський виробник автомобілів преміум класу. Компанія була заснована під ім'ям A.L.F.A. 24 червня 1910 року в Мілані. A.L.F.A. ризикнула відразу ж взяти участь в автоперегонах з пілотами Франкіні і Ронцоні в гонці Targa Florio 1911 року на двох моделях.

Починаючи зі свого заснування, Альфа брала активну участь в автомобільних гонках, і заслужила звання гідних спортивних автомобілів.

Зараз компанією володіє Fiat Chrysler Automobiles Italy.

Варто відзначити, що під час 1960-х і 1970-х років Alfa Romeo випустила величезну кількість спортивних автомобілів, але не дивлячись на це, італійська урядова компанія Finmeccanica, власник компанії, що гналися за отриманням вигоди, продала марку Фіату в 1986 році.

Завдання. (Слайд 18)  

За допомогою програми Google Maps прокласти автомобільний маршрут: Рим-Венеція-Мілан-Модена-Маранелло. Маршрут повинен бути якомога коротший та з мінімальними затратами пального.

Легку можна віднести до найстаріших галузей  (Слайд 19).

 У текстильні промисловості використовують імпортну сировину (вовна і бавовна). Розвинута шкіряно-взуттєва галузь. Мілан вважається міжнародним центром моди. Італійський одяг, шкіряні вироби високо цінують у світі.

Хімічна промисловість (Слайд 20)

 — одна з найрозвинутіших та монополізованих галузей країни. Вона використовує переважно власну сировину і виробляє мінеральні добрива, кислоти, синтетичні волокна, фарби, пластмаси тощо.

З галузей харчової промисловості (Слайд 21)

 розвинуті борошномельна, маслобійна, виноробна, цукрова, олійна. їх продукція повністю задовольняє потреби населення, крім того, вона експортується.

У сільському господарстві основною галуззю є рослинництво (Слайд 22).

Із зернових на півдні країни вирощують тверді сорти пшениці, кукурудзу, ячмінь, просо, гречку. З технічних культур найбільші площі займають цукрові буряки і тютюн. Чималу роль відіграють садівництво та виноградарство. З вирощування оливок та апельсинів країна посідає 1-ше місце у світі. Італійські лимони становлять 80 % річного європейського врожаю, їх експортують майже в усі країни Європи. У садах Італії ростуть мигдаль, горіхи, яблука. З виробництва вина Італія посідає одне з перших місць у світі. Тваринництво спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби молочно-м'ясного напряму, свиней, овець та кіз. Італія має великий риболовецький флот, який займається здебільшого виловом тунця, сардин у Середземному морі.

Транспорт є добре розвинутим. Основне навантаження у зовнішніх перевезеннях припадає на морський транспорт (90%). Значну роль відіграють порти: Генуя, Неаполь, Рим, Трієст, Венеція. Внутрішні перевезення, в основному, забезпечує автотранспорт. Відома своєю потужністю автострада «Сонце»: Мілан — Рим — Неаполь. Залізниці, що пролягли вздовж західного і східного узбережжів країни, здійснюють також внутрішні перевезення. Але становище на залізницях Італії нині вважають критичним, оскільки немає сучасних, модернізованих залізничних колій, а рухомий склад — застарілий. У країні налічується понад ЗО діючих аеропортів, найбільші — в Римі та Мілані. Поромні переправи підтримують зв'язки з островами та Грецією. Через країну проходять нафто- і газопроводи.

Зовнішньоекономічні зв'язки. Майже 90% усього експорту країни припадають на товари промислового виробництва (прокат, автомобілі, верстати, трактори, електротехніка, хімікати, меблі, текстиль, взуття, одяг, харчові продукти, оливки, вино, макаронні вироби). В імпорті переважають паливо та сировина. Основними торговими партнерами Італії є країни ЄС, СШA. Розвиток туризму зумовлений географічним положенням, субтропічним кліматом, наявністю великої кількості пам'яток культури і багатою історією. Італія посідає 3-тє місце в світі за кількістю туристів, які її відвідують (150 млн осіб), і одержує від міжнародного туризму значні прибутки (близько 22 млн доларів США). Популярними туристичними об'єктами є Альпи та Лігурійське узбережжя, а також стародавній Рим, культурні центри Мілан, Флоренція, Венеція, Неаполь, Генуя. Частка товарообміну Італії з Україною становить 2,1 %.

ІV. Закріплення знань, умінь та навичок

Запитання

• Як позначилися на розвитку господарства Італії особливості економіко-географічного положення країни?

• Чим обумовлена низька, порівняно з іншими європейськими країнами «Великої сімки», частка наукомістких галузей у структурі господарства країни?

• Які територіальні відмінності галузевої структури господарства Італії? Чим, на вашу думку, вони обумовлені?

Завдання. Заповнити таблицю «Характеристика Італії»

 

Загальні дані

 

Економіко-географічне положення

 

Природно-ресурсний потенціал

 

Населення

 

Загальна характеристика господарства

 

 

V. Підсумки заходу

(картки експрес-опитування) (Додаток А)

 - Що мені сподобалося під час заходу?

 - Що я запам'ятав?

Слайд 23 Підготувати доповідь на тему: «Електромобілі – автомобілі майбутнього»

 

 

 

 

 

 

 


Список використаних джерел:

 1. ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів  ГЕОГРАФІЯ 10  клас Рівень стандарту, академічний рівень (Доопрацьована та затверджена наказом  МОН України від 14.07.2016 № 826).
 2. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р./Географія: Підручн.для 10 кл.загальноосвіт.навч.закл. – Харків: Оберіг, 2010. – с.181-186
 3. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р., Скуратович О.Я. Методика навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах. Посібник для вчителя. — За ред. С.Г. Коберніка. — К.: Навч. книга, 2005. — 319 с.
 4. Програмне забезпечення "Google Планета Земля" (Google Earth) https://www.google.com.ua/intl/ru/earth/
 5. Геосервісів Google-maps онлайн https://www.google.com.ua/maps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

ПІБ

Група

Що мені сподобалося під час заходу?

 

 

 

 

Що я запам'ятав(ла)?

 

 

 

 

 

Картки експрес-опитування

docx
Пов’язані теми
Географія, Розробки уроків
Додано
21 листопада 2019
Переглядів
139
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку