10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок 'Похід монголів на Русь '

Про матеріал

Розкриває особливості організації військових походів монголів на Русь у XIII ст. і причини їхніх перших успіхів; знайомить учнів з причинами поразки русько-половецьких військ на р. Калка; розширює знання учнів з вивченої теми за допомогою використання історичних джерел;асвоїти основні поняття та хронологію; формувати вміння робити аналіз історичних текстів, виховувати в учнів толерантне ставлення до різних оцінок історичних подій та осіб, повагу до героїчного минулого

Перегляд файлу

Тема: Похід монголів на Русь


Мета: розкрити особливості організації військових походів монголів на Русь у XIII ст. і причини їхніх перших успіхів; познайомити учнів з причинами поразки русько-половецьких військ на р. Калка; розширити знання учнів з вивченої теми за допомогою використання історичних джерел; засвоїти основні поняття та хронологію; формувати вміння робити аналіз історичних текстів, виховувати в учнів толерантне ставлення до різних оцінок історичних подій та осіб, повагу до героїчного минулого.

Тип уроку: комбінований

Основні поняття: Золота Орда, ярлик, ­ярмо, баскак.

Основні дати: 1223 р., 1239 р., 1240 р.

Обладнання: підручник, , роздатковий матеріал, презентація

Хід уроку

 I. Організаційний момент

Привітання учнів.

Емоційне налаштування.

Одного разу раджі Індії у подарунок прислали три однакових золотих фігурки, а у листі було написано, що вони мають різну цінність. Раджа доручив своїм мудрецям пояснити, в чому їхня цінність. І тільки один Бірбал розповів раджі, що у них є дірочки у вусі. Коли мудрець протягнув проволоку в дірочку, в першої фігурки проволока вийшла в другому вусі, в другій – з рота, в третій – через серце.

Загадка вирішена. Перша фігурка символізує людину, у якої в одне вухо влітає, а в інше вилітає, друга – нагадує людину, яка, не дослухавши, відразу все розповідає іншим не до кінця вірне судження, третя – схожа з тою людиною, яка запам’ятовує почуте та намагається пропустити через своє серце. Третя фігурка є найбільш цінною з усіх. Я вам бажаю бути схожими на тих людей, які схожі на третю фігурку.

II.  Перевірка домашнього завдання

Експрес- опитування:

1). Хто і коли об’єднав Галицьке і Волинське князівство в єдину Галицько- Волинську державу?

2). Поясніть, чому бояри в Галичині мали сильні позиції?

3). Охарактеризуйте зовнішню і внутрішню політику князя Романа ?

 4).Чому Галицько -  Волинську державу вважають спадкоємицею Київської Русі?

Робота с документом.

1.У зв’язку з чим Роман Мстиславич застосовував своє улюблене прислів’я : «Не вбивши бджіл, не поласуєш медом»? Що князь мав на увазі?

2. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Із Галицько – Волинського літопису»: « Він (Роман) бо кинувся був на поганих, як той лев, сердитий же був, як той рись, і губив їх, як той крокодил, і переходив землю їх, як той орел, а хоробрий був, як той тур, бо він ревно наслідував предка свого  Мономаха, що погубив поганих з ізраїльтян, тобто половців…»

1). Як наведений уривок характеризує князя Романа?

III Актуалізація опорних знань:

1.Який період переживала Київська Русь у XIII столітті?

2.У чому полягають негативні сторони періоду роздробленості?

Вчитель:

Роздробленість призвела до ослаблення Київської Русі, в зв’язку з чим і виникла небезпека захоплення її території  іншими державами.

На сторінці з давнього літопису були записані назви трьох кочових народів, які нападали на Київську Русь. Але з часом деякі літери стерлися. Відновіть втрачене.

 _ЕЧЕ_ІГ И

 П_Л_В_І

 М_Н_О_И

IV Мотивація навчальної діяльності

Вправа «Дивуй» (Перегляд  презентації)

На слайдах з’являються картинки з зображенням монгольського війська..

Археологи підрахували, що із 74 міст періоду домонгольської навали 49 були зруйновані Батиєм; 14 із них так і не піднялися з попелу. Ще 15 не змогли відновити свого колишнього значення, перетворившись на села.

Монгольська навала і, як наслідок, ненависне ярмо були однією з найтрагічніших сторінок історії. Разом з тим, безперервна боротьба населення Київської Русі свідчила про те, що не існує на світі сили, здатної знищити волю до перемоги та звільнення.

V Вивчення нового матеріалу

 Золота Орда — татарська держава, яка існувала в ХІІІ-XV ст. на території Середньої Азії та Східної Європи.

Оголошення теми і мети уроку

(Перегляд  презентації )

Мета уроку: Ознайомити учнів з небезпечним сусідом руської держави – монголо – татарами, і зясувати чому у боротьбі с монголами руські князі зазнали поразки

План: 

1.Створення монгольської держави

2.Битва на Калці

3.Похід Батия на Русь

4.Встановлення монголо – татарського іга

Вчитель:

1.Наприкінці XII ст. у Монголії спалахнула боротьба за обєднанняскотарських племен в єдину державу. Переміг геніальний полководець Темуджин, котрого з’їзд знаті обрав Чингісханом, тобто Володарем володарів. Він запровадив жорстку систему централізованого управління, писемне діловодство, єдине законодавство,створив надзвичайно боєздатну й рухливу армію, що трималася на жорсткій дисципліні й мала прекрасне озброєння. Монголо – татари завоювали Південний Сибір, Північний Китай, Середню Азію й Закавказзя.

 

Завдання для учнів:

 Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

1.Чітка структура монгольського війська;

2.Єдине командування;

3.Сувора дисципліна;

4.Колективна відповідальність за поведінку під час бою;

5.Своя тактика ведення бою.

2). Визначте, про кого йдеться в наведеному тексті.

Після перемоги над татарами та іншими кочовими племенами його в 1206 році проголосили Великим ханом. Під його керівництвом Монгольська держава почала завоювання Китаю, знищила Хорезм та деякі інші держави Азії. Він наказав своєму синові завоювати країни на захід від Монголії.( Чингісхан)

2.3). Визначте, про яку подію йдеться в наведеному уривку з літопису:

«Якщо не допоможите нам, будемо ми сьогодні порубані, а вас завтра порубають» (половці)

У 1222р. 25 – тисячне монгольське військо, очолюване  Джебе й Субедеєм, розгромило на р. Сіверський Дінець половецького хана Котяна котрий попросив допомоги в руських князів. Останні під проводом великого князя Мстислава Романовича зібралися на о. Хортиця на Дніпрі. До них приєдналися половці. Загальна чисельність війська складала 50 – 60 тис. вояків. 23 травня1223р.союзники вирушили в похід. 31 травня їхні передові полки підійшли до правого берега р. Калки, де стояла ворожа сторожа. Після сутички вона відступила на лівий берег.

 Без узгодження плану дій в великим князем торчеський князь Мстислав Удатний наказав частині полків переправлятися через річку. Його підтримали половці. У той час як Мстислав Романович розташувався табором на пагорбі правого берега Калки, на лівому зав’язалася битва з передовими силами монголів. Останні почали відступати, заманюючи супротивника під удар своїх основних сил. Він виявився страшним за силою. Втеча половців внесла сум’яття в лави руських воїнів, котрі, зазнаючи великих утрат, також залишили поле бою. Мстислав Романович не надав розгромленим полкам допомоги. Монголи розділилися: одна частина переслідувала втікачів, інша оточила табір великого князя. Його штурм тривав 3 доби. Обложені мужньо захищалися, і Субедей запропонував за викуп відпустити руське військо. Мстислав Романович погодився. Але монголи слова не дотримали. Коли обложені вийшли з табору, вони атакували їх і майже всіх вирізали. Трьох захоплених князів поклали під дерев’яний настил, на якому бенкетували. Втрати руського війська були жахливими: додому повернувся лише кожен десятий воїн.

Причини поразки Київської Русі у битві с монголо – татарами на річці Калка:
2 група

  • Феодальна роздробленність Русі
  • Відсутність єдиного командування
  • У руських князів не було згоди та єдинства
  • Незлагодженність дій руських князів  і половців

3. Вступне слово вчителя:

 Не встигла Руська держава оговтатись від попереднього монголо – татарського нашестя, як над українськими землями нависла ще одна загроза, це хан Батий – онук Чингісхана, який не полишав надії захопити українські землі.

Виступ учнів:

- Характеристика Батия (Перегляд  презентації )

- Вторгнення хана Батия на українські землі (Перегляд  презентації )

Робота з історичними джерелами:

- Літопис руський про навалу монгольських ханів на Південну Русь у 1239 році (с. 129)

Завдання:

- Простежте на карті пересування монгольських військ, описаних у тексті літопису.

Завдання для учнів:

1). Охарактеризуйте Батия 5- ма словами.

2). Складіть план розповіді на тему: «Вторгнення хана Батия на українські землі»

4. Виступ учня:

Утворення Золотої Орди (Перегляд  презентації )

Робота з термінами: Золота Орда, баскак, ярлик, ярмо (учні записують в словник)

4). Виступ учня:

Наслідки монгольської навали 3група (Перегляд  презентації ):

1.Призначення ханами в князівства своїх повноважних представників та збирачів податків – баскаків.

2. Виплата населенням Русі податків на користь монголо- татар.

3. Утручання ханів у внутрішні справи князівств, у князівські усобиці .

4. Періодичні набіги татар на українські землі, пограбування та руйнації.*

5. Нав’язування мови та релігії завойовників.

 

Завдання для учнів:

1). Визначте, про що йдеться в тексті

Вона була заснована ханом Батиєм у пониззі Волги. За площею була однією з найбільших держав Середньовіччя; простягалася від Іртиша в Сибіру до нижньої течії Дунаю й складалася із 14 улусів.

2). Виберіть із переліку прояви монголо- татарського ярма на землях Південно – Західної Русі:

- Розміщення в давньоруських містах гарнізонів завойовників.

- Призначення ханами в князівства своїх повноважних представників та збирачів податків – баскаків.*

- Виплата населенням Русі податків на користь монголо- татар.

- Утручання ханів у внутрішні справи князівств, у князівські усобиці .

- Побудова міст для монголо- татар.

- Періодичні набіги татар на українські землі, пограбування та руйнації.*

- Нав’язування мови та релігії завойовників.

- Терпиме ставлення до християнства.

VI Узагальнення і систематизація знань

 

Завдання для учнів

Історичний диктант. Проводиться в усній формі. 
1. Войовничі племена, які прийшли з азійських степів на українські землі в XIII ст.,— це ... 
2. Військо монголо-татар — це ... 
3. Правителі монголо-татарських племен мали титул ... 
4. Могутній правитель монголо-татар, перший великий хан це ... 
5. Перша зустріч русичів із монголо-татарами відбулася ... 
6. Онук Чинґісхана, який розорив багато руських міст,— це ••• 
7. Держава, яка виникла внаслідок завойовницьких поході хана Батия,— це ... 
8. Обороною Києва керував ... 
9. Збирачі данини на українських землях — це ... 
10. Документ на право управління підвладними землями, який видавали татари руським князям, — це ... 

 

Вправа «Подорож на хронольоті»:

(Перед вами  дати, ми уявно перемістимось в ті часи і розкажемо, що ми там побачили)

Дати:

- 1206 рік ( Темучина обрали ханом і назвали Чингісханом)

- 1223 рік (поразка руського війська на р. Калці)

- 1237 рік (Похід Батия на Русь)

- 1240 рік (оборона Києва)

Вправа «Виправ помилку»

Столицею Золотої Орди було місто Київ, завойовані народи змушені були платити данину, яку збирали золотоординські урядники – осавули. Хани не втручались у  внутрішні справи князівств, примушували тих князів, які хотіли правити своїми землями, їхати до них й уклінно просити грамоту –феод.

VII Підсумки уроку

Метод «Мікрофон»:

Існує кілька точок зору щодо визначення ролі монголо – татарського ярма  в історії Київської Русі :

- ярма як такого не було, існував взаємовигідний союз Київської Русі з Золотою Ордою;

- ярмо гальмувало розвиток Київської Русі, але кардинально не вплинуло на її характер;

- ярмо мало суттєвий негативний вплив  на соціально – економічний та політичний розвиток Київської Русі.

Висловіть власну точку зору щодо цієї проблеми.

 

VIII. Постановка домашнього завдання

(Перегляд  презентації)

1.Вивчити параграф 21

2.Опрацювати конспект, документ на ст.129

3.Скласти і записати у зошиті складний план розповіді на тему: «Оборона Києва від монгольських військ».

IX Оцінювання учнів

(Вчитель виставляє учням оцінки)

 

 

 

 

Історичний портрет Романа Мстиславовича

 

 

 

 

 

 

 1.У зв’язку з чим Роман Мстиславич застосовував своє улюблене прислів’я : «Не вбивши бджіл, не поласуєш медом»? Що князь мав на увазі?

 

 

 

 

2. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Із Галицько – Волинського літопису»: « Він (Роман) бо кинувся був на поганих, як той лев, сердитий же був, як той рись, і губив їх, як той крокодил, і переходив землю їх, як той орел, а хоробрий був, як той тур, бо він ревно наслідував предка свого  Мономаха, що погубив поганих з ізраїльтян, тобто половців…»

1). Як наведений уривок характеризує князя Романа?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?

 

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

 

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

 

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

 

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

 

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

 

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

 

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

 

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

 

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

 

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

 

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

 

Назвіть причини успішних загарбницьких походів монгольської армії?:

 

 

 

Причини поразки Київської Русі у битві с монголо – татарами на річці Калка:
2 група

Причини поразки Київської Русі у битві с монголо – татарами на річці Калка:
2 група

 

Причини поразки Київської Русі у битві с монголо – татарами на річці Калка:
2 група

Причини поразки Київської Русі у битві с монголо – татарами на річці Калка:
2 група

 

Причини поразки Київської Русі у битві с монголо – татарами на річці Калка:
2 група

Причини поразки Київської Русі у битві с монголо – татарами на річці Калка:
2 група

 

Причини поразки Київської Русі у битві с монголо – татарами на річці Калка:
2 група

 

Причини поразки Київської Русі у битві с монголо – татарами на річці Калка:
2 група

 

Причини поразки Київської Русі у битві с монголо – татарами на річці Калка:
2 група

Причини поразки Київської Русі у битві с монголо – татарами на річці Калка:
2 група

Причини поразки Київської Русі у битві с монголо – татарами на річці Калка:
2 група

Причини поразки Київської Русі у битві с монголо – татарами на річці Калка:
2 група

Причини поразки Київської Русі у битві с монголо – татарами на річці Калка:
2 група

Причини поразки Київської Русі у битві с монголо – татарами на річці Калка:
2 група

 

Причини поразки Київської Русі у битві с монголо – татарами на річці Калка:
2 група

 

Причини поразки Київської Русі у битві с монголо – татарами на річці Калка:
2 група

Причини поразки Київської Русі у битві с монголо – татарами на річці Калка:
2 група

 

Причини поразки Київської Русі у битві с монголо – татарами на річці Калка:
2 група

 

 

 

Наслідки монгольської навали 3група 

 

Наслідки монгольської навали 3група 

 

Наслідки монгольської навали 3група 

Наслідки монгольської навали 3група 

 

Наслідки монгольської навали 3група 

 

Наслідки монгольської навали 3група 

 

Наслідки монгольської навали 3група 

 

Наслідки монгольської навали 3група 

 

Наслідки монгольської навали 3група 

 

Наслідки монгольської навали 3група 

 

Наслідки монгольської навали 3група 

 

 

Наслідки монгольської навали 3група 

 

Наслідки монгольської навали 3група 

 

Наслідки монгольської навали 3група 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історичний диктант. Проводиться в усній формі. 
1. Войовничі племена, які прийшли з азійських степів на українські землі в XIII ст.,— це ... 
2. Військо монголо-татар — це ... 
3. Правителі монголо-татарських племен мали титул ... 
4. Могутній правитель монголо-татар, перший великий хан це ... 
5. Перша зустріч русичів із монголо-татарами відбулася ... 
6. Онук Чинґісхана, який розорив багато руських міст,— це ••• 
7. Держава, яка виникла внаслідок завойовницьких поході хана Батия,— це ... 
8. Обороною Києва керував ... 
9. Збирачі данини на українських землях — це ... 
10. Документ на право управління підвладними землями, який видавали татари руським князям, — це ... 

 

doc
До підручника
Історія України 7 клас (Гупан Н.М., Смагін І.І., Пометун О.І.)
Додано
25 листопада 2018
Переглядів
561
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку