20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Урок "Право на здоровя. Права дитини. Обовязки учня і громадянина"

Про матеріал
Розглянути державні та міжнародні документи щодо прав дитини; визначити особисту відповідальність за здоров’я; формувати вміння працювати з додатковим матеріалом та підручником; виховувати відповідальність за своє здоров’я.
Перегляд файлу

Тема. Права і обов’язки щодо для збереження і зміцнення здоров’я.

Мета: розглянути державні та міжнародні документи щодо прав дитини; визначити особисту відповідальність за здоров’я; формувати вміння працювати з додатковим матеріалом та підручником; виховувати відповідальність за своє здоров’я.

Тип уроку: комбінований.
Форма уроку:  синтетична.
Місце уроку в навчальній темі:  поточний.
Методи і методичні прийоми: розповідь-пояснення, робота з підручником,
ілюстрація, виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом, подання матеріалу в готовому вигляді, психологічне розвантаження.
Міжпредметні зв’язки: медицина, народознавство.
Матеріали та обладнання: роздатковий матеріал.
Основні поняття та терміни: конвенція ООН, Конституція, права, відповідальність.

                             Структура  уроку

І. Організаційний етап (1 хв.)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності (2 хв.)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу (25 хв.)

V. Узагальнення та закріплення знань (13 хв.)

VІ. Підсумки уроку(1 хв.)

VІІ. Домашнє завдання (1 хв.)

 

                                          Хід уроку

 

І. Організаційний етап

 

ІІ. Мотивація  навчальної  діяльності

Учитель. Ми з вами вже розглянули, що впливає на фізичний стан нашого здоров’я. Але  здоров’я складається не тільки з фізичної складової. Важливе значення має і соціальна його складова. Тобто на наше здоров’я впливає взаємозв’язок з оточуючим середовищем (суспільство, родина, клас тощо).

 Сьогодні ми розглянемо як держава піклується про здоров’я та розвиток дитини, які права та обов’язки мають діти.   

(Повідомлення теми та мети уроку.)

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Інформаційне повідомлення вчителя

 На міжнародному рівні права дітей і неповнолітніх проголошені деклараціями прав дітей ООН і закріплені в конвенції про права дитини 1989 року, яка набула чинності для України з 27 вересня 1991 року.

 Генеральна Асамблея проголошує цю декларацію прав дитини з метою забезпечити дітям щасливе дитинство і користування правами і свободами, які тут передбачені, і закликає окремих осіб, місцеву владу і національні уряди до того, щоб вони визнали і намагалися дотримуватися цих прав шляхом законодавчих та інших заходів, поступово застосовуваних відповідно до таких принципів:

 Принцип 1. Дитині повинні належати всі зазначені в цій Декларації права. Ці права мають визнаватися за всіма дітьми без будь-яких винятків і без відмінностей чи дискримінацій за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження або іншої обставини, що стосується самої дитини чи її сім'ї.
          Принцип 2. Дитині законом або іншими засобами повинен бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які дозволили б їй розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та у соціальному відношенні здоровим і нормальним шляхом і в умовах свободи та гідності.

           Принцип 3. Дитині має належати від її народження право на ім'я і громадянство.
           Принцип 4. Дитина повинна користуватися благами соціального забезпечення. Їй має належати право на здорове зростання і розвиток. Дитині має належати право на відповідне харчування, житло, розваги і медичне обслуговування.
           Принцип 5. Дитині, яка є неповноцінною у фізичному, психічному або соціальному відношенні, повинні забезпечуватися спеціальні режим, освіта і піклування, необхідні з огляду на її особливий стан.
           Принцип 6. Дитина для повного і гармонійного розвитку її особи потребує любові і розуміння. Вона повинна, якщо це можливо, зростати під опікою і відповідальністю своїх батьків і, в усякому разі, в атмосфері любові і моральної та матеріальної забезпеченості; малолітню дитину не слід, крім тих випадків, коли є виняткові обставини, розлучати зі своєю матір'ю. На суспільстві і на органах публічної влади повинен лежати обов'язок здійснювати особливе піклування про дітей, що не мають сім'ї, і про дітей, що не мають достатніх засобів для існування. Бажано, щоб багатодітним сім'ям надавалась державна або інша допомога на утримання дітей.
            Принцип 7. Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і обов'язковою, в усякому разі на початкових стадіях. Їй має даватися освіта, яка сприяла б її загальному культурному розвиткові і завдяки якій вона могла б на основі рівності можливостей розвинути свої здібності і особисте мислення, а також усвідомлення моральної і соціальної відповідальності, і стати корисним членом суспільства.

         Принцип 8. Дитина повинна за всіх обставин бути серед тих, хто першими одержують захист і допомогу.
         Принцип 9.Дитина повинна бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості і експлуатації. Вона не повинна бути об'єктом торгівлі в будь-якій формі. Дитину не слід приймати на роботу до досягнення належного вікового мінімуму; їй ні в якому разі не повинні доручатися чи дозволятися роботи або заняття, які були б шкідливі для її здоров'я чи освіти або перешкоджали її фізичному, розумовому чи моральному розвиткові.
         Принцип 10. Дитина має бути захищена від практики, яка може заохочувати расову, релігійну або будь-яку іншу форму дискримінації. Вона повинна виховуватися в дусі взаєморозуміння, терпимості, дружби між народами, миру і загального братерства, а також у повному усвідомленні, що її енергія та здібності мають бути присвячені служінню на користь інших людей.

 Кожна країна має свій документ — це Конституція.
Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека.

Права та обов’язки дорослих та дітей проголошуються Конституцією України.

     «Жан був найстаршій у сімї. Раніше він ходив до школи, де навчився читати і писати. Але сімя жила дуже бідно, і, щоб прогодувати маленьких сестричок і братиків, хлопчик пішов працювати на великий завод. Було йому тільки одинадцять років…

        Кожного разу із свого заробітку Жан відкладав трохи грошей. Він мріяв купити собі квитка до Америки.» Але його мрії не було можливості збутися. Захворіла маленька сестричка.  Жан узяв свої збереження і пішов до аптеки. «Батько вдома не було – він пішов на завод у другу зміну, зажурена мати прала чужі простирадла, і гіркі сльози капали в корито з брудною водою. Мері лежала на своєму ліжечку і важко дихала. Щоки її горіли червоним полум’ям, а очі, затуманені хворобою, нікого не впізнавали. Ледь стримуючи ридання, Жан прочитав рецепт і дав сестричці першу порцію ліків.»

Як би Жан жив в сучасній час, то які права дитини були б порушені?

Учитель. Закон України допускає працевлаштування дитини на роботу з 16 років. Діти, які досягли 15-річного віку, можуть прийматися на роботу, що не завдає шкоди їхньому здоров’ю і не заважає навчанню. Батьки дитини обов’язково дають згоду на працю дитини. Для дітей молодших 16-ти років тривалість робочого часу обмежується відповідно до їх потреб та професійної підготовки (ст..21).

        Україна вважає, що особи і організації, винні у порушенні вимог закону, будуть відповідати за свої дії. Вони можуть бути притягнуті до суду або покарані іншим чином (ст.35). за експлуатацію дитини винного позбавляють волі на термін від шести місяців до трьох років, а якщо дитина зазнала шкоди або використовувалася праця декількох дітей термін покарання становить від двох до п’яти років.

       «Раніше дівчат якщо чомусь і навчали, то тільки традиційним жіночим справам. Вперше школу для дівчат в Україні започаткувала онука Ярослава Мудрого – Анна, дочка великого князя Всеволода Ярославовича. У 1086 році при київському Андріївському монастирі була заснована перша у всій Європі жіноча школа. Дівчат там навчали письму, співам, ремеслам, шиттю та іншим корисним справам. У цій школі отримати освіту сотні жінок, які потім поширювати її по всій країні».  Сьогодні і дівчата і хлопці мають рівні права.

    А у козаків вчитися посилали хлопців. Вважалося, що найкращим навчанням є навчання у Києві при Печерському і Михайлівському Золотоверхому монастирях були найкращі на той час школи. Там навчали арифметики, старослов’янської, руської та грецької мов, церковних співів. Існували також школи для посадських людей, де могли навчатися грамоти діти купців і ремісників. В ХVІІ ст. з’явилися братські школи, які відкривали міщани і православне духовенство на власні кошти. Освіта в цих школах базувалась на давніх слов’янських традиціях.  У братських школах зазвичай було п’ять класів. Вивчалися «сім вільних наук» - граматика (латинська, грецька, польська й українська мови), риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія, музика.

       Зараз дитина має право вирости освіченою, вона відчуває потребу в знаннях. Саме держава сприяє поширенню матеріалів, корисних для розвитку дитини, і заохочує засоби інформації до розповсюдження такої інформації, заохочує випуск і розповсюдження дитячої літератури, приділяє особливу увагу мовним потребам дитини, що належить до групи меншин або до корінного населення країни (ст.9).

 Ви користуєтесь правами, але кожен з вас мусить пам'ятати і про свої обов'язки. Держава виділяє кошти на навчання, на вас покладається обов'язок систематично та глибоко оволодівати знаннями та вміннями. Отже, сумлінне навчання — це не лише вимога вчителя, а й ваш обов'язок перед державою. Ви повинні дотримуватись правил поведінки як під час уроку, так і на перерві, бути акуратними і охайними, стежити за своїм зовнішнім виглядом. Цього від вас вимагають не лише вчителі, а й батьки. У статті 51 Конституції говориться про те, що батьки повинні виховувати дитину до повноліття, дбати про її здоров'я, матеріальне забезпечення та навчання, готувати до самостійного життя.

 

Релаксація

Вправа «Австралійський дощ»

Учні стають у коло. Інструкція: «Чи знаєте ви, що таке австралійський дощ? Ні? Тоді давайте разом послухаємо, який він. Зараз по колу ланцюжком ви будете передавати мої рухи. Як тільки вони повернуться до мене, я передам наступні. Стежте уважно!

  • В Австралії здійнявся вітер. (Ведучий тре долоні.)
  • Починає крапати дощ. (Клацання пальцями.)
  • Дощ посилюється. (Почергове плескання долонями по грудях.)
  • Починається справжня злива. (Плескання по стегнах.)
  • А ось град – справжня буря. (Тупіт ногами.)
  • Але що це? Буря вщухає. (Плескання по стегнах.)
  • Дощ стихає. (Плескання долонями по грудях.)
  • Кілька крапель падає на землю. (Клацання пальцями.)
  • Тихий шелест вітру. (Потирання долонь.)
  • Сонце. (Руки догори.)

 

ІV. Узагальнення та закріплення знань

Робота з підручником

Опрацюйте статті Конвенції ООН, наведіть приклади з життя чи героїв книжок, коли ці права порушувалися.

 

Робота з пам’яткою «Права та обов’язки дитини»

 

Пам’ятка «Права та обов’язки дитини»

 

Права дитини

 1 . Усі діти мають право на любов і турботу

 2. Всі діти рівні у своїх правах

 3.Особлива турбота — дітям-інвалідам

 4. Усі діти мають право на повноцінне харчування

 5. Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля

 6. Усі діти мають право на освіту

 7. Особлива турбота — дітям, які перебувають у конфлікті з законом

 8. Діти мають право вільно висловлювати свої погляди

9. Всі діти мають право на медичну допомогу

10. Всі діти мають право на вільне спілкування

11 . Особлива турбота — дітям без сімей

12. Жодну дитину не можна примусово залучати до праці

13. Всі діти мають право на інформацію

14. Жодну дитину не можна ображати або принижувати

15. Всі діти мають право на життя

 

                          Обов’язки дитини

 

1 . Поважати і любити своє оточення. Ставитися до них так, як би ми хотіли, щоб ставились до нас.

2. Поважати близьких та друзів. Не принижувати гідності кожної людини. Поводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої людини.

3. Бути толерантним до таких людей. Поважати їх і допомагати їм

4. Дотримуватись режиму харчування. Вживати продукти до кінця терміну придатності. Поважати працю кухарів

5. Дотримуватись правил моральної етики; організовувати дозвілля так, щоб воно приносило користь і не заважало іншим

6. Сумлінно навчатись; активно працювати на уроках, готуватись самотужки; старанно виконувати домашні завдання

7. Дотримуватись певних норм поведінки, прийнятих у суспільстві. Намагатись не створювати ситуації, які призводять до порушення закону

8. Поважати своє оточення. Давати нагоду кожному висловлювати свої думки. Не нав'язувати своїх поглядів іншим, якщо вони з ними не згодні

9. Цінувати і дбати про своє здоров'я. Виконувати приписи лікарів у разі потреби

10. Поважати співрозмовників. Коректно і тактовно висловлювати свої думки. Дотримуватись правил мовного етикету.

11. З повагою ставитися до людей, які піклуються про нас.

12. Виконувати роботу, яка не завдає шкоди здоров'ю. Виконувати всі види обслуговуючої праці.

13. Самостійно знаходити інформацію в різноманітних джерелах

1 4. Не ображати і не принижувати оточуючих.

15. Дотримуватись норм і правил поведінки, прийнятих у суспільстві. Не створювати ситуацій, що можуть спричинити нещасні випадки.

 

V. Підсумки уроку

Вправа «Думки по колу»

Учні  стоять по колу та кидають м’яч один одному при цьому називають право чи обов’язок дитини.

 

VІ. Домашнє завдання: опрацювати §16, виконати завдання в робочому зошиті

 

 

docx
Додано
24 липня
Переглядів
74
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку