29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Урок презентація на тему:,,Лінійна функція її графік та властивості"

Про матеріал

Урок презентація з алгебри у 7-класах по темі :,. Лінійна функція її властивості та графік " розробленj згідно програми для загальноосвітних шкіл.Презентація враховує сучасний підхід із використання ітерактивних методів навчання


Зміст слайдів
Номер слайду 1

Лінійна функція її графік та властивості 7-клас алгебра. Вчитель математики Ворохтянської ЗОШ І-ІІІст. Будзуляк Іван Іванович. Урок з використання мультимедійної дошки,проектора.

Номер слайду 2

КОМПЕТЕНТНІСТЬОБДАРОВАНІСТЬРАДІСТЬУСПІХУРОК

Номер слайду 3

Немає жодної галузі людських знань, куди б не входило поняття функції, її графічного зображення. Епіграф уроку:

Номер слайду 4

“… Покажи мені - і я запам'ятаю, дай мені діяти самому - і я навчусь…”Девіз уроку:

Номер слайду 5

Визначати можливості взаємного розміщенняграфіків функцій. Формувати навички читання та побудови графіків. Узагальнити та систематизувати базові знання по темі “Функція. Лінійна функція. її графік і властивості”Розвивати навчальні інтереси ,здібності на основі розумових дій;формувати навички аналізу,систематизації,узагальнення Виховувати культуру математичних міркувань, уміння тактовно висловлювати свою думку. Розвивати увагу, пам’ять, мислення. Мета уроку:

Номер слайду 6

Тип уроку : Урок узагальнення і систематизації знань,умінь та навичок. Обладнання: Мультимедійна дошка,проектор,креслярське приладдя.

Номер слайду 7

Завдання уроку: Повторити вивчений матеріал;Узагальнювати знання про залежність між розташуванням прямої y = kx + b, та значеннями k і b;Удосконалювати вміння будувати графіки лінійних функцій;Розв’язувати задачі, які передбачають застосування цих понять.

Номер слайду 8

DBCAОВОЛОДІТИ ВМІННЯМ ЧИТАТИ,АНАЛІЗУВАТИ ГРАФІКИ ЛІНІЙНОЇ ФУНКЦІЇФормування умінь відтворювати зміствивчених властивостей. ПРАЦЮВІТІСТЬ, АКТИВНІСТЬ, САМООЦІНКУОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОТЯГОМ УРОКУПРОЯВИТЕ УВАГУ, СПОСТЕРЕЖЛИВІСТЬ СПОНУКАЮТЬ ДО ПІЗНАВАЛЬНОЇ І РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІppt_xppt_xppt_xppt_x

Номер слайду 9

Провірка Д/З№ 4.6. (1)В.( 0;-7,2),(9;0).№ 4.6. (2) ні.№ 7. Д(у)=R,крім х=0,х=5.

Номер слайду 10

Розминка. Продовжи речення:

Номер слайду 11

Функцію можна задати: ……… Запитання 1

Номер слайду 12

Пряму ОХ називають ……Запитання 2

Номер слайду 13

Пряму ОУ називають ……. Запитання 3

Номер слайду 14

Усі значення , яких набуває незалежна змінна (аргумент)утворюють…Запитання 4

Номер слайду 15

Усі значення , яких набуває залежна змінна (функція)утворюють…Запитання 4

Номер слайду 16

Графіком функції називається множина всіх точок координатної площини , …….. Запитання 5

Номер слайду 17

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 yx4321-1-2-3-4 Дослідити функцію:

Номер слайду 18

Дослідити функцію:1. Д (у) = [ -6;5 ];2. E(у) = [ -2;4 ];3. Нулі функції :(-6;0),(-3;0),(0;0),(5;0).

Номер слайду 19

Лінійною називають функцію, яку можна задати формулою виду y=k·x+b , де x  - аргумент, а k  і b  - дані числа

Номер слайду 20

Маса одного яблука 0,3кг,а маса порожньої корзини 2,5кг. Яка маса корзини з яблуками. Запишіть цю залежність у вигляд функції. Нехай х кг яблук. Маса корзини 2,5 кг У кг - маса корзини з яблуками Маємо залежність , яку можна задати формулоюy = 0,3x + 2,5

Номер слайду 21

Знайдіть зайве Чи є лінійною функція, задана формулою? Для лінійних функцій назвіть значення коефіцієнтів к і в.y = x -5 y = 3y = -7x y = 5 – 3xy = x² + 1 y = -0,5x + 6

Номер слайду 22

Заповніть пропускиy = 2x – 12

Номер слайду 23

у = -2х+1 у = -0,5х+2. Знайдіть помилку. На якому рисунку графік побудовано правильно?

Номер слайду 24

А) у = -3х + 5; Знайдіть областьвизначення функції:

Номер слайду 25

Дано лійну функцію у = 1,5х-3а) був паралельний до графіка цієї функції;Задайте формулою таку лінійну функцію, щоб її графік:b)перетинав графік цієї функції і проходив через початок координат;

Номер слайду 26

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 yx4321-1-2-3-4 У = 1,5х-3

Номер слайду 27

У = 1,5х - 3 У = 1,5х +3 У = -1,5х( 1;-1,5)( -1;1,5)

Номер слайду 28

№829. Графік функції у = кх і у = кх +b проходить через точку А(-2; 6). Знайдіть k,b. k = -3; b = 0. Робота з підручником

Номер слайду 29

Гімнастикадляочей

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Охарактеризуйте коефіцієнти k та b у рівнянні лінійної функції, якщо графік цієї функції, зображений схематично, має вигляд:

Номер слайду 32

??у = х-1у = х+ 1 Логічна задача

Номер слайду 33

Не виконуючи побудови знайдіть координати точок перетину графіків функційу = -2,3х + 3 і у = 3,7х-12( 2,5; -2,75).

Номер слайду 34

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 yx4321-1-2-3-4 У = -2,5х. Х У

Номер слайду 35

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 yx4321-1-2-3-4 У = -2,5х. Х УУ =I -2,5х. I

Номер слайду 36

Тестові завдання. Тема: «Лінійна функція»1. Виберіть формулу, якою задають лінійну функцію: а) у=kx+b; б) y=ax2+bx+c; в) у=х3; г) інша відповідь.2. Яка з функцій є лінійною? а) у=3x+5; б) y=2x2; в) у=х3- 4; г) інша відповідь.3. Яка лінія є графіком лінійної функції? а) крива; б) коло; в) пряма; г) ламана.

Номер слайду 37

4. Координати скількох точок треба знати, щоб побудувати графік лінійної функції? а) трьох; б) двох; в) однієї; г) п’яти.

Номер слайду 38

Підсумок уроку.1. Під час проведення уроку мені сподобалося…2. Свої знання япоповнив …3. Я добре виконав … 4. Я вважаю, що поставлену мету ми…

Номер слайду 39

Домашнє завдання. Повторити §§ 19 - 21,Розв’язати № 795 №797.дод. №825.

Номер слайду 40

Дякую за урок!ppt_x

Номер слайду 41

Список використаних джерел:1. Янченко Г.,Янченко О. Алгебра 7 клас. Книга для вчителя.2. Вихор С. Самостійні та контрольні роботи з алгебри 7 клас.3. Возняк Г.,Возняк О. Тестові завдання з алгебри 7 клас.4. Олійник Л. Довідничок-помічничок з алгебри 7 клас.

pptx
Додано
10 червня 2018
Переглядів
4293
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку