Урок, Презентація, практична робота з інформатики "Геліоцентрична система світу. Революційне відкриття Коперника"

Про матеріал
Інтегрований урок астрономіїї та інформатики на тему:"Геліоцентрична система світу. Революційне відкриття Коперника" для здобувачів освіти професії Тракторист – машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва кат. «А1», «А2», «В1»; слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій автотранспортних засобів кат. «С»
Перегляд файлу

ПЛАН-КОНСПЕКТ

ІНТЕГРОВАНОГО УРОКУ

Предмети: «Фізика і астрономія», «Інформатика»

Професія: Тракторист – машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва кат. «А1», «А2», «В1»;  слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій автотранспортних засобів кат. «С»

 

Тема: "Геліоцентрична система світу. Революційне відкриття Коперника"

Цілі уроку: вивчення теми «Геліоцентрична система світу. Революційне відкриття Коперника»;  повторення і закріплення основних навичок роботи з програмою Ms Office Power Point.

 

Мета:

Навчальна: ознайомити здобувачів освіти із геліоцентричною системою світу Коперника; розглянути основні поняття та теорії;  закріпити та розширити знання і вміння в роботі з програмою Ms Office Power Point.

Розвиваюча: розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення, розумову діяльність, вміння систематизувати матеріал, спонукати до пізнавальної та наукової діяльності; сприяти розвитку комунікативної, інформаційної, соціальної компетентності; самоосвіти й саморозвитку, продуктивної творчої діяльності.

Виховна: виховувати в здобувачів освіти творчий потенціал, організованість, риси конкурентноспроможної особистості.

 

Міжпредметні зв’язки: фізика, астрономія, інформатика.

Обладнання та наочність: мультимедійний проектор, дошка, комп’ютери, презентація до уроку, дидактичний матеріал, опорні конспекти, роздатковий матеріал з завданнями.

 

Програмне забезпечення: програма PowerPoint

 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Форма уроку: інтегрований урок


Література

 1. Інформатика: 10(11)кл. підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Генеза, 2011. – 304с.: іл.
 2. Пришляк М. П. Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / М. П. Пришляк; з заг. ред. . С. Яцківа. — X.: Вид-в «Ранок», 2011.— 160 с.: іл.
 3. Інтернет ресурси

 

Епіграф:

«Solis stator, Terrae motor»

Організаційний момент

Вітання викладача з учнями; перевірка готовності учнів до уроку; організація уваги.

Мотивація навчальної діяльності

Сьогоднішній урок – нетрадиційний, він буде інтегрованим. Цей урок дозволить нам поєднати знання з різних областей для рішення однієї проблеми, надасть можливість застосувати отримані знання на практиці. Зараз ми інтегруємо три предмети Фізику і астрономію та Інформатику.

Початок уроку. Актуалізація знань.

Тема сьогоднішнього уроку закодована за допомогою азбуки Морзе, розкодуйте текст та визначте тему уроку.

••••,  , •– ••,• • , – – – , –• –• , •, –•,–, •– •,–• – –, – – – •, –•, •–

Геліоцентрична

•••, –•– –, •••, –, •,  –, •–

система

•••, •– –, ••, –, ••–

світу

•–•, •, •– –,   – –, •– ••, ••– –, –• –•, ••, •– – –, –•, •

Революційне

•– –, ••, –••, –• –, •– •, –• – –, –, –, •– •– 

відкриття

–• –, – – –, •–  •, •, •– •, –•, –• – –, –• –, •–

Коперника

 

Вступне слово викладача.

 

Цей урок присвячений видатному польскому астроному Миколі Копернику - автору геліоцентричної моделі світу, яка вважалася єрессю для його часу, але змінила наше уявлення про усю світобудову.

  «Solis stator, Terrae motor» - він зупинив Сонце, зрушив Землю – так написано на п’єдісталі пам’ятника Миколаю Копернику, відкритого у Варшаві в 1930 р. У цих чотирьох словах засвідчено науковий подвиг, здійснений видатним ученим.

Повідомлення учнів

Мотивація. Фізика і астрономія

Хибні уявлення минулого

Сучасна наука давно встановила, що всі об'єкти у Всесвіті знаходяться в русі щодо один одного.  Однак раніше, коли в розпорядженні астрономів не було техніки, що дозволяє це встановити напевно, щодо руху небесних тіл існували різні, часом суперечливі думки.  Майже півтора тисячоліття існувала система побудови світу, запропонована давньогрецьким вченим Птолемеєм.  Вона полягала в тому, що Земля нерухомо спочиває в центрі Всесвіту, а Сонце й інші планети обертаються навколо неї. Система світу із Землею в центрі називається геоцентричною.

pr_32_03.png

Мал. 1 Геоцентрична модель світу грецького вченого Клавдія Птоломея


Революційне відкриття Коперника

 

 Розвиток морських зв'язків вимагало все більшої точності астрономічних розрахунків.  Теорія Птолемея цього не давала.  Вона стала незручною і громіздкою для обчислень і все ж недостатньо точною, а разом з тим і малоправдоподібною.

 Встановити, що Земля - ​​планета, і тим самим відкрити людям очі на її рух і її справжнє місце в природі зумів геніальний польський вчений Микола Коперник.

 Після тридцяти років наполегливої ​​праці, довгих спостережень і складних математичних розрахунків він довів, що Земля - ​​це тільки одна з планет і що всі планети обертаються навколо Сонця.  Таким чином, Земля, стала займати третє місце по відстані від Сонця.  Порядок розташування планет від Сонця такий: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн.

 Система Коперника з Сонцем в центрі називається геліоцентричною.

pr_32_04.png    pr_32_02.png

Мал. 2 Геліоцентрична модель світу польського вченого Миколи Коперника

Він також вперше висловив важливу ідею про наявність у планет супутників і першим довів, що Місяць – супутник Землі. Показав, що Земля здійснює шлях по орбіті навколо Сонця за рік, а добове обертання навколо своєї осі – 24 години. Проте Коперник зробив одне помилкове судження.

905535_2020076.jpg

Завдання учням: перевірка засвоєного теоретичного матеріалу.

Розглянути малюнок, та вказати на помилкове судження Коперника.

Підбиття підсумків. Фізика і астрономія

Проте всі ці неточності не применшують великої заслуги Коперника, вони були виправлені наступним розвитком науки, а на системі Коперника щей  тепер грунтуються наші уявлення про сонячну систему.

Тим часом треба пам'ятати, що і геліоцентрична система світу не є істиною в повній мірі.  Адже і Сонце не є центром світобудови.  Воно всього лише одна з багатьох мільярдів зірок нашої галактики, видимої з землі. Наша ж галактика одна з численних галактик у Всесвіті.

 

Мотивація. Інформатика

Мультимедійна презентація - це програма, яка може містити текстові матеріали, фотографії, малюнки, слайд-шоу, звукове оформлення і дикторський супровід, відеофрагменти і анімацію, тривимірну графіку. Одним з видів мультимедіа є комп'ютерна презентація, яка створюється за допомогою програми Power Point (яка є одним з компонентів програми Microsoft Office). Комп'ютерні презентації з використанням програми Power Point можуть використовуватися в багатьох сферах життя, наприклад, в освіті, політиці, бізнесі і т.д.

 Презентації дають можливість подати в привабливому вигляді ретельно підготовлену інформацію.

Перевірка набутих навиків роботи. Інформатика

А зараз ми переходимо до практичної частини уроку.  Створення мультимедійної презентації в MS Power Point, дотримуючись правил техніки безпеки при роботі за комп’ютером.

 Завдання.  Скориставшись зображеннями для розробки презентації, розташованими в папці «Картинки» створіть міні-модель геліоцентричної системи світу Коперника (неповну), згідно із запропонованим зразком - файл «Зразок.pps».

 Збережіть презентацію в свою папку під ім'ям «Завдання.ppt».


Підбиття підсумків уроку

Наш урок підійшов до завершення. Робота на уроці була поділена на дві частини. В астрономічній частині ми “дослідили” геліоцентричну систему світу, виявили хибні уявлення минулого; вшанували науковий подвиг та революційне відкриття видатного вченого Коперника. В практичній частині інформатики ми створили міні-модель геліоцентричної системи світу Коперника (неповну).

Оцінка за урок буде враховувати (відповіді та повідомлення з астрономії і створення мультимедійної презентації в MS Power Point).

Домашнє завдання

р.2 §1,2 опрацювати та відповісти на запитання

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Інтегрований урок :“Геліоцентрична система світу. Революційне відкриття Коперника”Підготовила: викладач Новоайдарського професійно-аграрного ліцею Кішкінова О. М.

Номер слайду 2

Цілі уроку: вивчення теми «Геліоцентрична система світу. Революційне відкриття Коперника»; повторення і закріплення основних навичок роботи з програмою Ms Office Power Point.

Номер слайду 3

Мета: Навчальна: ознайомити здобувачів освіти із геліоцентричною системою світу Коперника; розглянути основні поняття та теорії; закріпити та розширити знання і вміння в роботі з програмою Ms Office Power Point. Розвиваюча: розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення, розумову діяльність, вміння систематизувати матеріал, спонукати до пізнавальної та наукової діяльності; сприяти розвитку комунікативної, інформаційної, соціальної компетентності; самоосвіти й саморозвитку, продуктивної творчої діяльності. Виховна: виховувати в здобувачів освіти творчий потенціал, організованість, риси конкурентноспроможної особистості.

Номер слайду 4

«Solis stator, Terrae motor»

Номер слайду 5

Геоцентрична модель світу

Номер слайду 6

Геліоцентрична модель світу

Номер слайду 7

Планетні конфігурації

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Значення геліоцентризму в історії науки

Номер слайду 10

Практична робота з інформатики Скориставшись зображеннями для розробки презентації, розташованими в папці «Картинки» створіть міні-модель геліоцентричної системи світу Коперника (неповну), згідно із запропонованим зразком - файл «Зразок.pps». Збережіть презентацію в свою папку під ім'ям «Завдання.ppt».

Номер слайду 11

earth.gif
jupiter.png
starry sky.jpg
sun.png
Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Яковлєва Марина Сергіївна
  Дуже цікавий урок для здобувачів освіти і на допомогу викладачам. Дякую!
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
Додано
24 лютого 2020
Переглядів
3597
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку