Урок "Способи класифікації рослин . Екологічні групи рослин . Життєві форми рослин. "

Про матеріал
Тема: Способи класифікації рослин .Екологічні групи рослин. Життєві форми рослин. Автор: Бурячковська Ольга Вікторівна Про матеріал: Вчителям біології; Розробка уроку з використанням хмари слів; прийом «Хмара слів» на уроках біології дозволяє більш ефективно проводити роботу з термінами.
Перегляд файлу

Біологія 6 клас

Дата          Урок №43

Тема: Способи класифікації рослин .

Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури). Життєві форми рослин.

Мета:

дидактична: вивчити поняття про екологічні групи та життєві форми рослин, навчити порівнювати  за вказаними ознаками: рослини різних груп, життєвих форм; наводити приклади:- водоростей (2-3);

- мохів, хвощів, плаунів, папоротей (2-3);- голонасінних і покритонасінних рослин (4-5); - рослин різних екологічних груп (2-3);- рослин різних життєвих форм (4-5);- панівних рослин різних рослинних угруповань: лісів, степів, лук, боліт (4-5);

Виховна: виховувати акуратність, наполегливість, інтерес до навчання

Розвиваюча: розвивати увагу, спостережливість, уміння порівнювати і робити логічні висновки

Основні поняття і терміни: Біологічна систематика, умови середовища, екологічний фактор, екологічна група,  життєва форма рослин.

Методи та методичні прийоми: розповідь з елементами лекції, бесіда, показ,

Обладнання: підручники , дидактичні картки, таблиці, презентації.

Тип уроку: урок формування нових знань

Хід і зміст уроку

І. Організація уроку:

Перевірка присутності, створення сприятливої психологічної обстановки.

ІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Які основні ознаки покритонасінних рослин?
 2. За якими ознаками покритонасінні поділяють на дводольні і однодольні?
 3. Скільки видів покритонасінних , дводольних і однодольних існує в природі?
 4. Порівняйте ознаки дводольних і однодольних покритонасінних, відомості про їхні особливості занесіть у таблицю в зошиті(с. 193)

Мал.. 181. Ознаки дводольних і однодольних рослин. Завдання: розгляньте на малюнку будову однодольних і дводольних рослин і виявіть відмінності.

Покритонасінні за різноманіттям видів і чисельністю панують у рослинному світі. Кількість видів цих рослин більша, ніж усіх інших рослин (блтзько250тис.)

Найхарактерніша ознака покритонасінних рослин – наявність квітки і те, що насіння сховане всередині плода. У цих рослин відбувається подвійне запліднення.

Усі квіткові рослини поділяють на однодольні та дводольні. Основною ознакою, на якій грунтується такий поділ, є кількість сімядоль у зародку.

 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності і вивчення нового матеріалу.

Чому існує необхідність класифікації рослин? За рахунок чого рослини не вмирають на сонці? Скільки живе рослина? Чи довго живе трава? Як рослини виживають взимку? Чи всі рослини однаково відносяться до умов середовища? Що таке життєва форма рослини? (Інформація з Вікіпедії, знайти за посиланням: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8 )

Зеле́ні росли́ни  царство живих організмів. Представники царства  автотрофні організми, для яких є характерною здатність до фотосинтезу та наявність щільної клітинної оболонки, яка утворена здебільшого целюлозою. Запасною речовиною у рослин є, як правило, крохмаль. Рослини є першою ланкою всіх харчових ланцюжків, так що від них залежить життя тварин. Царство рослин налічує понад 500 тисяч видів. Усі рослини поділяються на 2 відділи: Справжні зелені водорості (Chlorophyta), до яких відносять більшість зелених водоростей, і Вищі рослини (Streptophyta), до якого відносять деякі складніші зелені водорості та всі наземні рослини.

Вивченням рослин займається ботаніка.

 

Станом на початок 2010 року за даними Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) було описано близько 320 тисяч видів рослин, з них близько 280 тисяч видів квіткових, 1 тисяча видів голонасінних, близько 18 тисяч мохоподібних, близько 12 тисяч видів вищих спорових рослин (Плауноподібні, Папоротеподібні, Хвощеподібні)[11]. Це число постійно збільшується, оскільки відкриваються нові види.

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8

 

 Ви дізнаєтесь, як класифікують живі організми в залежності від пристосованості до умов середовища, як вони поділяються на екологічні групи та про різноманітність життєвих форм покритонасінних.

Класифікація рослин – галузь систематики, що вивчає процес установлення і характеристики систематичних груп, визначає розподіл їх за рядом певних ознак.

Систематика рослин – одна з найдавніших біологічних наук. Перші серйозні успіхи в цій галузі пов'язані з іменем К. Ліннея. Для класифікації рослин у сучасній систематиці використовуються такі основні систематичні категорії, як царство, підцарство, відділ, клас, порядок, родина, рід і вид.

Залежно від основного принципу класифікації виділяють декілька типів систем: утилітарні, штучні, природні та філогенетичні (еволюційні).

На основі якоїсь довільно взятої морфологічної ознаки або кількох ознак створювалися штучні системи. Природні, або натуральні класифікації, створювалися за сумою морфологічних ознак, а еволюційні – з урахуванням філогенетичних родинних зв'язків між організмами,

В утилітарній систематиці рослини класифікували за корисними для людини властивостями (наприклад, сільськогосподарські, лікарські).

Залежно від особливостей будови рослини поділяють на нижчі і вищі.

Біологічна систематика – це наука про різноманітність живих організмів.

Групи видів у біологічній систематиці встановлюють за сукупністю всіх ознак рослини.

Екологічна систематика встановлює характеристику рослин за відношенням до екологічних факторів: тепла, світла та вологи, тобто до комплексу умов середовища.

Екологічних факторів дуже багато, і впливають вони на рослини комплексно. Але за певних умов один фактор може стати основним.

Група рослини, виділена завідношенням до окремого фактора, називається екологічною групою. Пристосування до всього комплексу факторів зовнішнього середовища відображається у життєвих формах рослин.

 

Фото

Життєва форма

Визначення

Дерево

У дерев молоді пагони наприкінці першого року життя повністю деревяніють. У них можна виділити стовбур –головну вісь рослини. У верхній частині стовбура формується крона.

 

Чагарник

У чагарників стовбур укорочений, а бічні пагони досить близько розташовані до поверхні грунту. (бузок, калина, шипшина, ліщина)

 

Чагарничок

Чагарнички формуються так само, як і чагарники. Але верхня частина квітконосних пагонів у них щорічно відмирає (Полин, чорниці). Тривалість життя чагарничків коротша , ніж у дерев та чагарників

 

Травянисті рослини

У травянистих рослин стебло здебільшого не деревяніє. До травянистих рослин належать капуста, буряк, картопля, багато видів папоротей.

 

 

 

 

 

Основні екологічні фактори: відношення до тепла, світла та вологи.

 1. За забезпеченністю водою рослини поділяють на посухостійкі, помірно вологолюбні, вологолюбні та водні.

 Посухостійкі мають пристосування до зменшення випаровування води: мають потовщену кутикулу, дрібні або згорнуті в трубочку тверді листки (мал.190), а також довгу кореневу систему, пристосовану до поглинання води.

Помірно вологолюбні – це більшість рослин, що мешкають на суходолі. Вони мають широкі, мякі, без воскового нальоту , помірно опушені або голі листки (мал.191).

Вологолюбні рослини зростають на постійно перезволожених грунтах або болотах. Тому стебла та листки таких рослин мають великі міжклітинники, для провітрювання тканин.

Водні рослини населяють водойми. Деякі з них повністю занурені у воду, їхні листки не мають продихів. У інших листя плаває на поверхні води. Верхній бік листків завдяки кутикулі блискучий, продихи розміщені саме на ньому.

 1. За умовами освітлення рослини поділяють на світлолюбні, тіньовитривалі, і тіньолюбні (мал.194) (визначте характерні риси пристосування).
 2. За температурними умовами : холодостійкі та теплолюбні.

       IV. Закріплення

Отже, ми розглянули основні принципи класифікації рослин за екологічними принципами.

Контрольні запитання :

 1. Що таке екологічна група рослин?
 2. Як рослини класифікують за відношенням до певного екологічного фактора?
 3. Що таке життєва форма?
 4. Які життєві форми вам відомі?
 5. Попрацюйте з термінологічними хмаринками; знайдіть і поясніть терміни (усно)

E:\Мои документы\Downloads\Word Art (29).pngE:\Мои документы\Downloads\Word Art (30).png

E:\Мои документы\Downloads\Word Art (28).png

E:\Мои документы\Downloads\Word Art (27).png

  Висновки

 • Екологічні групи рослин виділяють за їхнім ступенем залежності від одного з основних факторів зовнішнього середовища.
 • Життєві форми рослин визначають за зовнішньою будовою, що пов’язана із пристосуванням до усіх факторів середовища. Життєва форма характеризує тривалість життя рослини.
 • Основними життєвими формами є деревні (дерева, кущі), напівдеревні та трав’янисті (багаторічні та однорічні).

 

ІV. Домашнє завдання: §45, Біологія . підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Автори І.Ю.Костіков та ін.., Київ, Видавничий дім «Освіта», 2014

вивчити матеріал параграфу , скласти план відповіді.

Скласти конспект у вигляді таблиці

Екологічний фактор

Екологічна група

Основні  ознаки

Приклади рослин

Температура

холодостійкі

 

 

теплолюбні

 

 

Світло

світлолюбні,

 

 

тіньовитриваліі

 

 

тіньолюбні

 

 

 Волога

посухостійкі,

 

 

 

помірно вологолюбні

 

 

 

вологолюбніта

 

 

 

водні.

 

 

 

 

 

Джерела інформації:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
28 липня
Переглядів
79
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку