19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Урок "Створення та настроювання діаграм"

Про матеріал
План конспект уроку інформатики на тему "Створення та настроювання діаграм".
Перегляд файлу

1

Тема програми: Системи опрацювання табличних даних. Електронні таблиці. Табличний процесор.

Тема уроку: Створення та настроювання діаграм.

Мета уроку: а).освітня: сформувати поняття діаграми; ознайомити учнів з основними типами діаграм, правилами побудови та настроювання діаграм засобами табличного процесора Microsoft Excel;

б).розвиваюча: розвивати світогляд учнів, уміння аналізувати інформацію, увагу, пам'ять, спостережливість, формувати логічне мислення, інформаційну культуру особистості;

в). виховна: виховувати охайність, старанність, культуру праці, акуратність, дисциплінованість; сприяти формуванню позитивного ставлення до предмета; виховувати бажання мати глибокі та якісні знання, допомагати усвідомити необхідність навчання упродовж усього життя;

Тип уроку: комбінований

Методи навчання, прийоми: словесні, наочні, практичні, самостійна робота, робота в парах;

Основні терміни і поняття діаграма, графік, типи діаграм, легенда

Міжпредметні зв’язки: математика, біологія, хімія, поштовий зв'язок;

Наочність: слайдова презентація, завдання до уроку, інструкційні картки, тести, опорні конспекти.

Технічні засоби навчання: ПЕОМ, табличний процесор Microsoft Excel, програма для роботи з презентаціями Microsoft PowerPoint.

План уроку

 1. Організаційний момент. - 1 хв.
 2. Перевірка домашнього завдання – 2 хв.
 3. Мотивація навчальної діяльності – 1 хв.
 4. Активація навчальної діяльності –2 хв.
 5. Вивчення нового матеріалу. Формування нових понять та способів дії. – 12 хв.
 6. Первинна перевірка засвоєння знань) – 5 хв.
 7. Первинне закріплення знань. – 10 хв.
 8. Контроль і самоперевірка знань 10 хв.
 9. Підведення підсумків. Рефлексія. 1 хв.
 10. Домашнє завдання. 1 хв.


Хід уроку.

 1. Організаційний момент.
 • Привітання;
 • Письмовий рапорт чергового;
 • Представлення помічників-консультантів;
 • Звичайно не обійдемося без оцінювання, яке буде здійснюватися за системою накопичення балів в картках оцінювання (Додаток 1.) Заповніть в картках оцінювання власне прізвище.
 • УВАГА!!! На уроці ми будемо працювати з комп’ютером, тому ви повинні дотримуватись правил з техніки безпеки.
 1. Перевірка домашнього завдання

Перша вправа «Лови помилку».

У фразах допущені помилки! Необхідно знайти їх і виправити.

Учень, який надав правильну відповідь отримує 1 бал (виставляється в бланк оцінювання).

 • Клітинка таблиці Excel знаходиться на перетині рядків.
 • Рядки таблиці позначаються латинськими літерами.
 • Адреса поточної (виділеної) клітинки записується двома словами.
 • Активна клітинка заливається кольором.
 • Для зміни розміру стовпця треба перетягнути його нижню границю.
 • Кількість аркушів електронної книги є обмеженою. Додавати нові аркуші не можна.
 1. Мотивація навчальної діяльності
  1. Встанови відповідність між назвами об’єктів робочого вікна Excel

 

бігунки

рядок формул

М

аркуші

Д

рядок

Г

заголовок вікна

І

стовпець

¥

клітинка

Р

сума

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Д

І

Г

Р

¥

М

Д

І

А

Г

Р

А

М

А

 

Тема сьогоднішнього уроку «Створення та настроювання діаграм».

 

Елемент мозкового штурму. Кожен з вас у житі вже зустрічався з графіками, діаграмами. На яких предметах ви з ними зустрічались, яке їх призначення.

Прогнозовані відповіді:

 • порівняння величин
 • порівняння підсумків успішності
 • графік температури
 1. Активація навчальної діяльності

Сьогодні ми дізнаємось, які є типи діаграм; з яких елементів вони складаються і саме головне навчимося будувати діаграми в програмі Microsoft Excel.

 1. Вивчення нового матеріалу. Формування нових понять та способів дії.

Прослухайте інформаційне повідомлення.

У 2017 році найбільш популярними серед українців були соціальні мережі:

Facebook: дана соціальна мережа зберегла і зміцнила свої позиції серед українців, відсоток користувачів становить до 52%.

Twitter: піднявся вище, відсоток користувачів зріс до 32%.

YouTube: третє місце зберегла найвідоміша відеоплатформа в світі. На сьогоднішній день в YouTube зареєстровано 6% користувачів.

Pinterest: чисельність користувачів цієї платформи становить 4%.

ВКонтакте: російська платформа втратила свої позиції, але не покинула топ-5 найбільш відвідуваних соцмереж України. Відсоток українських користувачів дорівнює 2,5%.

Інші соцмережі – 3,5%

Важко визначити, яка частка користувачів припадає на яку мережу. Що може спростити це завдання? Побудова діаграм.

Як бачите, провести аналіз великої кількості числових даних значно легше, якщо ці дані зобразити графічно, у вигляді діаграм чи графіків.

Висновок: Діаграми призначені для графічного відображення числових даних. Вони використовуються для наочного представлення даних або уявлення про співвідношення величин, при цьому діаграма може не забезпечувати високу точність, зате вона дозволяє швидко, «на око», порівняти величини між собою.

Запишіть в зошит означення.

Діаграма – це представлення даних таблиці в графічному вигляді, зручному для аналізу і порівняння даних.

У табличний процесор Excel вмонтовані спеціальні засоби, які дозволяють зобразити табличні дні у графічному вигляді.

Запишіть в зошит.

В програмі існує понад 14 різновидів діаграм. Серед них:


 • Гістограма,
 • Лінійна,
 • Графік,
 • Кругова,
 • Точкова,
 • та інші.

Створення діаграм.

Для створення діаграми треба виділити діапазон клітинок, що містить дані, на основі яких треба побудувати діаграму, та скористатися вкладкою Вставка Діаграми.

Діаграма та дані таблиці, на основі яких було побудовано діаграму, зв'язані між собою. Це означає, що діаграма автоматично оновлюється, якщо в дані вносяться деякі зміни.

Запишіть в зошит алгоритм побудови діаграми.

 1. Побудувати таблицю з даними, або скористатися існуючою.
 2. Виділити діапазон даних, потрібних для побудови діаграми. (Для виділення розрізнених діапазонів використати клавішу Ctrl). Визначаючи дані, на основі яких буде побудована діаграма, бажано виділяти не лише числові дані, а й назви стовпців чи рядків, що дозволяє полегшити «читання» діаграми.
 3. Скористатися вкладкою Вставка – Діаграми – та обрати тип діаграми.

Для видалення діаграми потрібно виділити її і натиснути клавішу Delete.

Діаграму можна створити на окремому аркуші книги або розташувати на існуючому.

 

Основні елементи діаграми

 

 

Операції над окремими частинами діаграми

Після створення діаграми можна змінювати її тип, джерело даних, параметри діаграми або місце розміщення

Для налаштування зовнішнього вигляду діаграми та її елементів використовується контекстне меню об’єкта діаграми або тимчасова вкладка Робота з діаграмами, яка містить складові: Конструктор, Макет, Формат.

 

 

 

 

 1. Первинна перевірка засвоєння знань.

Ви ознайомились з порядком створення та налаштування діаграм. Продовжіть речення:

 • Діаграми використовуються для … (аналізу даних)
 • Для того, щоб побудувати діаграму або графік, треба …(виділити діапазон даних та скористатися вкладкою Вставка Діаграми)
 • До стандартних діаграм відносяться… (Гістограма, Лінійна, Графік, Кругова, Точкова).
 • Налаштувати окремі елементи діаграм можна з використанням вкладок… (Конструктор, Макет, Формат)
 1. Первинне закріплення знань

Викладач демонструє на мультимедіа хід виконання завдання. Потім учні виконують завдання за робочими місцями. Консультанти надають допомогу учням.

 

Скопіюйте файл Робочий стіл\Діаграми_завдання.х1sх. у власну папку.

 

1Δ. Відкрийте з власної папки файл Діаграми_завдання.х1sх. На Аркуш1 наведено таблицю розподілу площі суші та площі води на поверхні Землі. На основі цих даних:

Побудуйте кругову діаграму. (Вкладка Вставка Діаграми Кругова)

 • Встановіть для діаграми: Стиль 46 (Вкладка Конструктор Стилі діаграм).

 Макет4 (Вкладка Конструктор Макети діаграм)

 • Додайте назву діаграми. (вкладка Макет Підписи). Для назви діаграми встановіть шрифт Times New Roman, кегль 32.
 • Розташуйте діаграму на окремому аркуші. (Вкладка Конструктор Расположение)
 • Збережіть книгу у власній папці.

 

Один  з учнів демонструє на мультимедіа хід виконання завдання. Учні виконують завдання за робочими місцями. Консультанти надають допомогу учням.

 

2Δ. На Аркуш 2 наведено розподіл видобутку газу в Україні. На основі цих даних:

Побудуйте гістограму розподілу видобутку газу в Україні.

 • Встановіть для діаграми стиль та макет за власним уподобанням (Вкладка Конструктор Стилі діаграм, Макети діаграм).
 • Додайте назву діаграми. (вкладка Макет Підписи).
 • Збережіть книгу у власній папці.

Цікава інформація (розповідь учня)

Діаграми можуть мати і нестандартне застосування, їх можна використовувати і в часи дозвілля, підвищуючи тим самим рівень власного інтелекту. За допомогою фрагментів діаграм можна будувати графічне розв’язання рівнянь, геометричні фігури, створювати малюнки.

  

 

  

 

 1. Контроль і самоперевірка знань

Завдання до заняття

Учні виконують завдання за робочими місцями. 1 учень виконує завдання на ПК, по завершенні роботи демонструє результат на мультимедіа.

 

3Δ. На Аркуш 3 наведено таблицю розчинності речовин у воді. На основі цих даних:

 • Побудуйте графік розчинності для першого та останнього елементів таблиці. Для виділення розрізнених елементів використовуйте клавішу CTRL. (Вкладка Вставка Діаграми Графік).
 • Встановіть для діаграми стиль та макет за власним уподобанням (Вкладка Конструктор Стилі діаграм, Макети діаграм).
 • Додайте назву діаграми. (вкладка Макет Підписи).
 • Збережіть книгу у власній папці.

 

4Δ. На Аркуш 4 наведено таблицю значень функції на відрізку [-2; 2] з кроком 0,2. На основі цих даних:

 • Побудуйте графік функції (точкова з гладкими кривими) та розташуйте його на окремому аркуші. (Вкладка Вставка Діаграми Точкова з гладкими кривими)
 • Встановіть для діаграми: Стиль 37 (Вкладка Конструктор Стилі діаграм).

 Макет8 (Вкладка Конструктор Макети діаграм)

 • Додайте назву діаграми. (вкладка Макет Підписи). Для назви діаграми встановіть шрифт Arial, кегль 14.
 • Збережіть книгу у власній папці.

 

Завдання для самостійного виконання

Учні виконують завдання за робочими місцями. Учні-консультанти перевіряють виконання самостійної роботи та виставляють оцінки учням групи.

 

5Δ. На Аркуш 5 наведено таблицю виконання плану замовлень поштовим відділенням №1.

На основі цих даних: побудуйте об’ємну кругову діаграму. (Вкладка Вставка Діаграми Об’ємна кругова діаграма).

 • Встановіть для діаграми: Стиль,  Макет, Назву за власним уподобанням
 • Збережіть книгу у власній папці.

 

 

 

 

Цікава інформація (розповідь учня)

Ботанічні діаграми

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Flower_diagram.svg/250px-Flower_diagram.svg.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Diagrama_convolvulus.jpg

Діаграма квітки — схематична проекція квітки на площину, що відображає кількість, відносні розміри та взаємне розташування частин квітки. Побудова діаграми виконується на основі розрізів бутону. В діаграмі квітки можуть ображатись як частини, які видно на розрізі, а також нерозвинені та такі, що зникли в процесі еволюції.

 

 1. Підведення підсумків. Рефлексія.
 • Які діаграми на ваш погляд є більш наочними?
 • Які діаграми вам більше сподобались?
 • Чи зможете ви використовувати діаграми у своїй професійній роботі?
 1. Виставлення оцінок
 2. Домашнє завдання.

Й.Я.Ривкінд «Інформатика, 11 клас», стор.95-106, конспект

 1. Середній рівень. Трикутник на площині задано координатами його вершин (2;7),  (-3;4), (5;-1). Зобразіть цей трикутник на діаграмі.
 2. Достатній рівень. Використовуючи Інтернет складіть таблицю «Видобуток газу в Україні за 2013-2017 роки» Побудуйте графік за табличними даними. Подайте результати на наступний урок на будь-якому носії інформації.
 3. Високий рівень. На сайті Вікіпедія ознайомтеся з матеріалом "Анимированные диаграммы". Підготуйте презентацію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Лист оцінювання

Прізвище учня ___________________________________________

Вид роботи

Кількість балів

За що виставляється бал

Лови помилку

 

1 бал за 1 правильну відповідь

Відповідність

 

за правильну відповідь 2 бали

Продовжить речення

 

1 бал за 1 правильну відповідь

Демонстрація завдання №2

 

до 5 балів

Бали за консультацію

 

до 5 балів

Самостійна робота

 

(оцінка виставляється сусідом або консультантом) максимально 6 балів

Тестування

 

1-11 балів

Всього балів

 

Оцінка __________

 

Бали

0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

Оцінка

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
1348
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку