25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Урок: "«Сучасна електронна ваговимірювальна техніка »

Про матеріал
Учні повинні ознайомитись з призначенням, будовою електронної ваговимірювальної сучасної техніки.
Перегляд файлу

План-конспект уроку

 

Тема програми: «Сучасна електронна ваговимірювальна техніка »

Тема уроку: «Призначення, будова електронної ваговимірювальної техніки»

Тип уроку: комбінований урок

Мета уроку:

Навчальна - учні повинні ознайомитись з призначенням, будовою електронної ваговимірювальної сучасної техніки.

розвиваюча розвивати вміння застосовувати на практиці набуті знання та вміння з експлуатації ваговимірювального устаткування, зацікавленість учнів до сучасних ваг та їх перевагами та недоліками.

виховна виховувати дбайливе ставлення до використання електроенергії, природних ресурсів, устаткування.

Виховувати відповідальність, колективізм, вміння проявляти ініціативу, відповідальне ставлення до професії.

Дидактичне забезпечення: картки-завдання, опорні конспекти.

Матеріально технічне забезпечення : мультимедійний проектор, комп`ютер, екран, презинтація

Міжпредметні зв’язки: «Організація виробництва та обслуговування», «Санітарія і гігієна», «Технологія приготування їжі з основами товарознавства».

Методи навчання: проблемний, пояснювально-ілюстративний, демонстративно-ілюстративний.

План уроку

1. Організаційна частина(1-2 хв.):

2. Мотивація навчальної діяльності (1-2хв.). Повідомлення теми, мети уроку:

3. Актуалізація опорних знань-проведення тесту -10хв

4. Викладання нового матеріалу -20хв.(Ділимо групу на три команди: кухарі, метрологи, технологи)

4.1.Призначення електронних ваг(доповідь метролога)

4.2.Будова. Принцип дії ваг (доповідь технолога)

4.4.Порядок роботи (доповідь кухара)

Кожна команда для закріпленнязадає свої завдання

5.Закріплення вивченого матеріалу-9-10хв

Розв’язування кросворду

6. Інформація, інструктаж домашнього завдання -1хв.

конспект

Література:

 1. Саєнко Н.П., Волошенко Т.Д. Устаткування підприємств громадського харчування. — К.: ВАТ „Поліграфкнига", 2005. — 240-242с.
 2. Устаткування закладів ресторанного господарства: Навч. посіб./ І.О.Ковісер, Б.А. Бублик, Т.Б. Пригіна, Ю.М. Григор'єв; За редакцією І.О.Конвісера. - К.: Нац. торг.- екон. ун-т, 2005. – 204 с.

Хід уроку

І. Організаційна частина(1-2 хв.):

-  викладач вітає учнів;

 - перевірка присутності учнів;

 - перевірка готовності учнів до уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності (1-2хв.). Повідомлення теми, мети уроку:

- повідомлення теми уроку;

- цільова установка уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань-проведення тесту -10хв

1.   Які межі зважування мають електронні  настільні ваги?

a)   20г – 10 кг;

b)  10г – 50 кг;

c)   20г – 20 кг.

2.   Значення ваги та вартості товару друкують на чеках та стрічках у:

a)   Вагах з документальною реєстрацією;

b)  Вагах з візуальним способом відліку;

c)   Важільних вагах.

3.   На індикаторі електронних ваг висвічуються:

a)   Маса і кількість товару;

b)  Ціна, маса, вартість товару;

c)   Маса, вартість товару.

4.   Літера «С» у маркуванні ваг означає:

a)   вид лічильного пристрою;

b)  спосіб установки ваг;

c)   галузь використання.

5.   Чутливість ваг відносять до:

a)   Метрологічних вимог;

b)  Торгово-експлуатаційних вимог;

c)   Санітарно-гігієнічних вимог.

6.   За допомогою якого пристрою ваги встановлюють рівно на поверхні:

a)   гвинтових ніжок;

b)  рівня;

c)   баласту в тарувальній камері.

7.  За горизонтальне положення ваг на поверхні відповідає:

a)   масляний заспокоювач

b)  гвинтові ніжки;

c)   рівень;

8.  Яка допустима вологість при роботі з електронними вагами? 

a)   100%;

b)  80%;

c)   10%.

9.Хто проводить за повірку ваговимірювального пристрою?

a)  Власник;

b)  Кухар;

c)   Центр метрології та стандартизації.

10. Найбільша межа зважування на електронних вагах 9026 ВН-ЗД13:

a)   10 кг;

b)  2 кг;

c)   3 кг.

11. Для корекції маси упаковки при ненавантаженій вантажоприймальній площадці слід натиснути кнопку:

a)   «С»;

b)  «Тара»;

c)   «Мережа».

12. Перед завантажуванням нового товару на електронні ваги слід натиснути на кнопку:

a)   «С»;

b)  «Тара»;

c)   «Мережа».

ІV. Викладання нового матеріалу

Слово викладачу

4.1.Призначення електронних ваг

Принцип дії електронних ваг полягає у вимірюванні сили, що виникає при навантаженні вантажоприймальної платформи і дії на первинний датчик, за допомогою перетворення виникаючих змін, наприклад деформації або частоти коливань пружного елемента в пропорційний вихідний електричний сигнал. Далі за допомогою аналого-цифрового перетворювача електричний сигнал виводиться на дисплей (індикатор) і в канал зв'язку з принтером етикеток (у вагах, що мають функцію друку етикеток або зведених протоколів).

 Електронні ваги

( доповідь метролога)

Ваги, розраховані для торгівлі з продавцем (рис. 1 а) і які можуть здійснювати різні функції: калькулювати вартість товару після введення ціни за кілограм, підсумовувати вартість декількох покупок і (при необхідності) розраховувати здачу, здійснювати анулювання маси тари, підведення підсумку продажів за день. Багато моделей ваг оснащені клавішами пам’яті у кількості від 28 до 200, кожна з яких це комірка пам’яті, в яку програмується ціна товару за кілограм

Ваги для магазинів самообслуговування(рис. 1 б)відрізняються від ваг, розрахованих для торгівлі з продавцем тим, що вони мають функції маркування товару. Терези друкують етикетку з інформацією про найменування товару, його вартість, вагу, ціну за кілограм, терміни збереження і т.д. Вони мають розширений обсяг пам’яті (до 4000 осередків) і розширений функціонал. Ваги оснащені різними інтерфейсами для підключення до комп’ютера, для виміру маси і програмування товарів в автоматичному режимі

https://studfiles.net/html/2706/1035/html_Cm78JT2j6E.o4Xm/img-ZN3RNa.pngПорціонні ваги поділяються на ваги власне порційні і порційно-рахункові.

https://studfiles.net/html/2706/1035/html_Cm78JT2j6E.o4Xm/img-8Ko9mo.jpghttps://studfiles.net/html/2706/1035/html_Cm78JT2j6E.o4Xm/img-eGKnXv.jpgа

б

в

https://studfiles.net/html/2706/1035/html_Cm78JT2j6E.o4Xm/img-I8Uhcx.jpgг

д

Рис.1. Види електронних ваг

а – торгові електронні ваги для роботи з продавцем; б – торгові електронні ваги для магазинів самообслуговування; в – порційні ваги; г – порційно-рахункові ваги; д – товарні ваги

Порційні ваги(різновид торгових ваг) з максимальною межею зважування до 30 кг використовуються у всіх закладах громадського харчування для зважування інгредієнтів згідно технологічних карт на страви при їх приготуванні, порціонуванні страв і як контрольні в кулінарних крамницях, продуктових торгових підприємствах. Крім того, вони застосовуються в магазинах і закладах харчування для розфасовки продуктів, а також у непродовольчих магазинах і виробництві (рис. 39в).

Порційно-рахункові вагивикористовуються при розфасовці штучних виробів. При цьому ваги дозволяють швидко визначити загальну кількість зважуваних виробів за масою одного, заздалегідь зваженого і внесеного в пам'ять ваг (рис. 1. г).

Товарні ваги – це ваги, що встановлюються на підлозі і мають максимальну межу зважування від 60 кг до 2 т. Вони використовуються на промислових підприємствах, складах, оптових базах, в магазинах(рис. 1д).

Завдання від метолога вгадаємо ваги по картинці

 1.        Будова. Принцип дії ваг

( доповідь технолога)

  Будова електронних ваг базується на перетворенні зусилля від маси товару із допомогою тензометричного пристрою на електричний сигнал, пропорційній масі вантажу. Після цього сигнал надходить до контролера, який обробляє його і подає на індикаторне табло інформацію про масу товару. У ваг електронних можуть бути використані тензометричні пристрої різних типів - тензорезисторні, струнні, вібраційно-частотні, магнітоупорні, п’єзоелектричні.

Картинки по запросу будова та ремонт електронної ваги

 

 

 

 

 

Фізична реалізація індикаторів ваг електронних теж може бути різна - сегментна світодіодна, сегментна рідинно-кристалічна, знакова синтезуюча рідинно-кристалічна, знакова сегментна люмінесцентна (газорозрядна).

Клавіатура ваг електронних призначена для введення інформації про ціну товару, управління процесом зважування, програмування, тестування.

Усі клавіші залежно від призначення поділяються на три групи:

- цифрові (0-9) - використовуються для введення ціни товару;

- клавіші пам’яті (є не у всіх моделей ваг) - використовуються для швидкого набору ціни;

- логічні (функціональні) - призначені для подачі команд на виконання тих чи інших операцій.

Клавіатура ваг розміщується або на корпусі, або з’єднана дисплеєм.

Клавіатура ваг може бути плівкова (сенсорна) або кнопкова.

В основному ваги електронні виконані в настільному варіанті і призначені для зважування маси товарів (від десятків грамів до десятків кілограмів). Виготовляють також ваги електронні які призначені для зважування від декількох десятків кілограмів до кількох тон і їх установлюють або на підлозі, або виконані в підвісному варіанті (кранові) та автомобільні.

Вантажно-приймальний пристрій може бути виконаний у вигляді плоскої площадки, площадки з бортиком, ковша, гачка, вилок (для розміщення довгомірних товарів).

Функціональні можливості цієї моделі ваг дають можливість вводити значення ціни безпосередньо та з пам’яті, зважувати без розрахунку вартості, проводити зважування з автоматичним визначенням вартості, зважування товарів в тарі, визначати сумарну вартість декількох покупок, додавати до загальної суми вартість поштучного товару, програмувати пам’ять цін (для 30 товарів), працювати в режимі зв’язку з РРО.

Зважувати на даній моделі можна від 0,04 до 15 кг. Ваги складаються з таких основних вузлів і механізмів: товарної площадки, корпусу із кронштейном для закріплення індикаторного табло, двостороннього поворотного індикаторного табло. Корпус опирається на поверхню за допомогою чотирьох гвинтових ніжок для встановлення ваг у горизонтальне положення.

На корпусі ваг з боку продавця знаходиться клавішне поле із сенсорними клавішами, що об’єднані в декілька груп:

- цифрові - від 0 до 9 для введення ціни, кількості штучного товару, суми отриманої від покупця та виклику фіксованої ціни;

- логічні - «+» для занесення інформації в пам’ять; «=» для підрахунку вартості кількох товарів і входу в режим обчислення здачі; ПРОГ - для програмування ціни; І, ІІ, ІІІ - для читання з пам’яті фіксованих (попередньо запрограмованих) цін; Х - для входу до режиму обчислення вартості штучного товару (робота в режимі калькулятора); ТАРА - для введення маси тари в пам’ять ваг (при зважуванні товарів у тарі), повторне натиснення цієї клавіші анулює інформацію про масу тари; С - для скидання показань на індикаторі ціни, кількості штук. На корпусі ваг знаходиться і вимикач для вмикання ваг.

На корпусі ваг з боку продавця знаходиться клавішне поле із сенсорними клавішами, що об’єднані в кілька груп, а саме: клавіші пам’яті з цифрами від 1 до 28 розташовані зліва; цифрові клавіші від 0до 9 і 00 (для введення ціни) розташовані в центрі клавішного поля; логічні клавіші АДД (АД) - для занесення інформації до пам’яті ваг; MW - для програмування ціни товарів; MR - для зчитування ціни з товару з пам’яті ваг за його номером; FAD - для додавання ціни штучного товару до вагового; TARE - для введення маси тари в пам’ять ваг; C - для корекції неправильно набраної інформації, обнуління підсумків за день; PAV- для розрахунку суми здачі; TTP/CALL - для підрахунку загальної вартості кількох товарів; CAW - для виправлення підсумків роботи за день; MODE - для підбиття підсумків продажу товарів за день; ZERO - для обнуління показників індикаторів ненавантажених ваг; ON/OFF - для вмикання, вимикання ваг.

Ваги моделі ВР 4149-02 БР призначені для використання на підприємствах роздрібної торгівлі, у закладах ресторанного господарства.

 

 1.          ПОРЯДОК РОБОТИ

( доповідь кухара)

4.3.1 Режим налаштувань Тарування 1. Покладіть контейнер на платформу і натисніть TARE. Буде відображено вагу нетто - “0.000”, і далі – з’явиться символ . Приберіть контейнер, і від’ємне значення ваги і буде еквівалентом вазі тари. 2. Щоб  очистити значення тари при пустій платформі, після того як з’явиться Jadever Настанова щодо експлуатування натисніть клавішу TARE.

4.3.2 Ціна і накопичення зважених одиниць 1. Розмістіть одиницю для зважування на платформу. 2. За допомогою цифрової клавіатури і клавіші /UNIT уведіть ціну одиниці, яка буде відображена у вікні зважування, і загальна ціна  у вікні загальної ціни. 3. Натисніть M+,відображена загальна ціна буде додана до пам’яті, і на дисплеї з’явиться , вказуючи на M+. Примітка: Накопичення може бути до 99 штук 4. Натисніть CLEAR або цифрові клавіші для повернення до режиму зважування.

4.3.3 Підрахунок і накопичення ціни не зважувальних одиниць У режимі звичайного зважування, натисніть 0~9 для введення ціни не зважувальних одиниць. Далі +- для збереження в пам'ять.

Додаток

1.Електронні аналогові ваги (доповідь метролога)

В електронних вагах процес зважування оснований на порівнянні зваженого вантажу з еталонним вантажем калі бровки, значення якого зберігається в пам’яті електронного блоку ваг.

По принципу дії електронні ваги можуть бути з тензометричними датчиками чи з електромагнітною системою.

Найпростіші –тензометричні, де зважування проходить за допомогою вимірювання напруженості датчика, який зв’язаний з платформою ваг.

Ваги з електромагнітною системою  - це ваги  в яких через систему ричагів та пружин зрівноваження вантажу проходить за допомогою електромагнітної котушки та вимірювання струму , що проходить через неї.Такі ваги найбільш довговічні при експлуатації так як їх механічні частини майже нерухомі і ваги знаходяться у стані рівноваги.

2.Загальні правила роботи на аналітичних вагах (доповідь технолога)

 1. Вага на платформу не повинна перевищувати межу для данної системи ваг
 2. При роботі завжди необхідно бути обережними
 3. Ваги завжди повинні знаходитись у чистоті
 4. Для звішування необхідно користуватись чистим сухим посудом
 5. Ваги повинні стояти по рівню
 6. Працювати в умовах: волога не більш, як 80%, неможна , щоб на них потрапляли прямі сонячні промені
 7. Електричний шнур повинен  бути без пошкоджень а розетка заземлена.

3.Правила зважування ( доповідь кухара)

Ввімкнути шнур ваг в мережу. Нажати на клавішу «Оn/Zero» .Встановлюємо ваги на нуль, почекавши декілька хвилин, щоб вони загрузили пам’ять.

При зважуванні сипучих речовин , необхідно зважити ємність а потім нажати клавішу « Таrе».

Для вимикання ваг нажати на клавішу «Оn/Zero» до зникнення з дисплею цифр та вимкнути їх з мережі.

Клавішний пристрій

«С»- скидання ціни

«М1»-«М7» -введення ціни у пам’ять

« МС» - скидання загальної суми товару

«МR» - підрахунок загальної суми покупки

«М+» - прибавка ціни до загальної суми товару

« МЕМОRY» - вхід у режим пам’ті

« ТАRА» - компенсує вагу тари

« ZERO» - корекція ненапружених вагів

« ON/OFF» - вкл../викл. Дисплею

Метрологічні вимоги

Повірка ваг

 1. Технічний огляд
 2. Контроль на точність,чутливість, стійкість, постійність показів
 3. Виявлення погрішності

Після повірки ставлять пломбу, та дату

Відповідальний - керівник підприємства та кухар

Експлутаційні вимоги

 1. Надійність

2.Наочність

3. Швидкість зважування

Санітарно- гігієнічні

1.Виготовлення із нейтральних матеріалів, які не вступають з товаром у взаємодію,  прочні(надійність)

2.Зручні для користування

3.Зручні для прибирання

Завдання для закріплення теми

По горизонталі

1.Вимоги , які визначаються якістю матеріалу (надійність)

2.Вимоги, що визначають зручність спостерігання за показником зважування (наочність)

3.Конструктивні вимоги, необхідні для санітарної обробки ваг(зручність)

4.Вимоги, що забезпечують швидкому зважуванню товару(Швидкість)

5Властивість ваг, що залежить від погрішності(точність)

6.Прилади для вимірювання маси (Ваги)

1

н

а

д

і

й

н

і

с

т

ь

 

2

н

а

о

ч

н

і

с

т

ь

3.

з

р

у

ч

н

і

с

т

ь

 

4.

ш

в

и

д

к

і

с

т

ь

 

5.

т

о

ч

н

і

с

т

ь

 

 

6.

в

а

г

и


 

Викладач запитує учнів вже вивчений матеріал для кращого розуміння і засвоєння нового.

Викладач корегує, якщо необхідно, відповіді учнів.

Знання які ви отримаєте на уроці допоможуть вам в формуванні вмінь та навичок на виробничому навчанні

Закріплення вивченого матеріалу

Складання таблиці з клавіатурою

Рефлексія:

1.Що цікавого ви узнали на сьогоднішньому уроці?

2.Яку із ваг ви вибрали б собі на підприємство?

3.Що враховували б при виборі електронних ваг для підприємства?

4. Яку додаткову інформацію хотіли б отримати на наступному уроці?

Інформація, інструктаж домашнього завдання :

конспект

docx
До підручника
Технології (рівень стандарту, академічний рівень) 10 клас (Коберник О.М. та інші)
Додано
23 березня 2019
Переглядів
1480
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку