Урок. Тематична контрольна робота "Механічна робота та енергія"

Про матеріал
Даний ресурс призначений для вчителів фізики, які викладають у 7 класі за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. Астрономія. 7-12 класи». Цифровий ресурс розроблено відповідно до підручника: «Фізика: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл.» (автори: В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова. 2015р.). Може бути використано при опрацюванні розділу: «Механічна робота й енергія», під час вивчення теми: «Контрольна робота за темою: «Механічна робота й енергія» за новим державним стандартом. Вона містить похвилинне представлення структури уроку з детальним описом кожного етапу. В роботі представлено різнорівневі завдання контрольної роботи для двох варіантів, а також відповіді до них.
Перегляд файлу

Урок 8

(7 клас, фізика)

Тема уроку. Контрольна робота № 2 за темою: «Механічна робота та енергія»

Мета уроку. Навчальна: перевірити рівень засвоєння знань.

Розвивальна: розвивати інтелект учнів, уміння аналізувати, класифікувати.

Виховна: виховувати дисципліну, звичку до систематичної розумової праці. 

Тип уроку:    контроль знань і вмінь.

Обладнання: картки з завданням.

Очікувані результати уроку.

Знати: визначення, формули та одниці вимірювання фізичних величин попередніх тем.
Вміти: вирішувати стандартні завдання. 

 

Структура уроку

І. Організація класу (1 хв.)

ІІ. Перевірка домашнього завдання (2 хв.)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (1 хв.)

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку (1 хв.)

V. Контрольна робота № 2 (38 хв.)

VІ. Підбиття підсумків уроку (1 хв.)

VIІ. Домашнє завдання (1 хв.)

Хід уроку

І. Організаційний класу

    Учитель роздає текст контрольної роботи учням, налаштовує їх на роботу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

     Учитель збирає зошити з виконаною домашньою роботою.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

      Учитель нагадує, що метою контрольної роботи є демонстрація учнями своїх навчальних досягнень.

ІV. Контрольна робота

Варіант №1

Частина 1

Завдання 1-6 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА відповідь є ПРАВИЛЬНОЮ. Виберіть правильну, на Ваш погляд, відповідь.

 1.              В яких одиницях вимірюють роботу: 

а) Н;
б) Дж;
в) %

 1.               Потужність визначають за формулою:

а) N=A/t;
б) N=mgh;
в) N=At.

 1.              Потенціальна енергія визначається за формулою:

а) E=mgh;
б) E=mυ2/2;
в) A=Fs.

 1.              Потенціальна енергія – це енергія яку має…

А) рухоме тіло;

Б) підняте над землею або деформоване тіло;

В) тіла, що знаходиться на поверхні Землі.

 1.              Механічна робота виконується, якщо…

А) до тіла прикладена сила, але тіло при цьому не рухається;

Б)  тіло рухається під дією прикладеної сили;

В) тіло рухається без дії зовнішніх будь-яких сил.

 1.              Для чого використовуються прості механізми?

А) для того щоб дістати виграш у силі або змінити напрям сили;

Б) для того щоб дістати виграш у роботі;

В) для того щоб збільшити потужність.

Частина 2

У завданнях 7-9 наведіть розв’язання, запишіть відповідь.

 1. Обчисліть роботу, яку виконало тіло під дією сили 20 Н, проїхавши шлях 100 м ?
 2.              Яка залежність кінетичної енергії тіла та:

а) маси тіла;
б) швидкості руху тіла ?

 1. По похилій площині довжиною 5 м піднімають тіло масою 2000 г, прикладаючи при цьому силу 14 Н. Який коефіцієнт корисної дії похилої площини висотою 3 м ?

Частина 3

Розв’язання завдання 10 повинно містити повне пояснення, записане у вигляді послідовних логічних дій, із посиланням на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження.

 1.         Яку енергію матиме літак масою 200 кг на висоті 1 км від Землі, якщо він горизонтально рухається зі швидкістю 72 км/год? Яка повна механічна енергія цього тіла ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант №2

Частина 1

Завдання 1-6 мають по п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА відповідь є ПРАВИЛЬНОЮ. Виберіть правильну, на Ваш погляд, відповідь.

 1. В яких одиницях вмірюють потужність:

а) Н;
б) Дж;
в) Вт

 1. Робота вимірюється за формулою:

а) A = Fl;

б) F = gm;

в) N = Fv.

 1. Кінетична енергія визначається за формулою:

а) E=mgh;
б) E=2/2;
в) A=Fs.

 1. Прості механізми використовують для того, щоб…

А) дістати виграш у силі або змінити напрям сили;

Б) дістати виграш у роботі;

В) збільшити потужність.

 1. Кінетична енергія – це енергія яку має…

А) підняте над Землею тіло;

Б) деформоване тіло;

В) рухоме тіло.

 1. Одиниці вимірювання коефіцієнта корисної дії:

а) Н;
б) Дж;
в) %

Частина 2

У завданнях 7-9 наведіть розв’язання, запишіть відповідь.

 1. Яка залежність потенціальної енергії тіла та:

а) маси тіла;
б) висоти тіла над Землею ?

 1. Визначте кінетичну енергію тіла, масою 2,5 кг, яке рухається зі швидкістю 10 см/с ?
 2. Тіло масою 400 г падає з висоти 20 м. Яку швидкість матиме тіло біля поверхні Землі, якщо вважати, що вся потенціальна енергія перетворилася у кінетичну?

Частина 3

Розв’язання завдання 10 повинно містити повне пояснення, записане у вигляді послідовних логічних дій, із посиланням на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження.

 1.            По похилій площині довжиною 50 м піднімають тіло масою 4 кг, прикладаючи силу 0,025 кН. Визначити коефіцієнт корисної дії похилої площини якщо її висота 20 м?

 

V. Підбиття підсумків уроку

     Учитель роздає копії правильних розв’язань задач контрольної роботи, відповідає на запитання, які виникли в ході її виконання.

VI. Домашнє завдання

      Виконати аналіз результатів контрольної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді

№ завдання

Варіанти

І

ІІ

1

Б

В

2

А

А

3

А

Б

4

Б

А

5

Б

В

6

А

В

7

2000Дж

а) чим більша маса, тим більша потенціальна енергія

б) чим більша швидкість, тим більша потенціальна енергія

8

а) чим більша маса, тим більша кінетична енергія

б) чим більша швидкість тим більша кінетична енергія

2500Дж

9

85,7%

20 м/с

10

8*1010Дж??

64%

 

 

 

Список використаних джерел:

 1. Фізика: Підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів./Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф. – Київ: Генеза, 2008 – 207с. (книга трьох авторів)
 2. Усі уроки фізики. 8 клас./ Кирик Л.А. – Х.: Вид. група “Основа”, 2008. – 352 с. (книга одного автора)
 3. Фізика: підручн. для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів/ [В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова та ін.]; за ред.  В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгого. – Х.: Видавництво «Ранок», 2015. – 256с.: іл., фот. (книга трьох авторів)
 4. Фізика 7 кл.: підруч. для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів/ М.І. Шут, Т.М. Мартинюк, Л.Ю. Благодаренко – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2014. – 256с.: 1л. (книга трьох авторів)
 5. Фізика: підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Д. Сиротюк. – Київ: Генеза. 2015. – 240 с.: іл.. (книга одного автора)

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
Розділ 4. Механічна робота та енергія
Додано
13 листопада
Переглядів
75
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку