Урок :"Теплові двигуни й охорона навколишнього середовища"

Про матеріал

Урок з фізики 8 клас :"Теплові двигуни й охорона навколишнього середовища"

Левова частина двигунів на Землі- це теплові двигуни. І хоч винайшли їх давно,уявити сучасне життя без них неможливо.На сьогоднішній деньтеплові двигуни є скрізь на кораблях, автомобілях, мотоциклах, гелікоптерах, ракетах, тракторах, комбайнах, теплових електростанціях.

Сьогодні неможливо уявити своє життя безвикористання двигунів. Вони постійно вдосконалюються, роблять наше життя насиченим, постійно рухають науковий прогрес. Але разом з тим, всі ці винаходи людини мають і негативну сторону – вони постійно забруднюють атмосферу і наносять невиправну шкоду природі і навколишньому середовищу. Багато вчених всього світу намагаються знайти шляхи подолання цих проблем і були розроблені двигуни на екологічно чистому паливі

Перегляд файлу

Тема: Теплові двигуни й охорона навколишнього середовища

Мета: розглянути різні види теплових двигунів,  вивчити будову двигунів ,ознайомити учнів з історією винаходів теплових двигунів, вивчити екологічні проблеми, які пов’язані з використанням теплових двигунів, здійснювати екологічне виховання учнів, стимулювати розвиток творчості , ініціативи, кмітливості; зосередити  увагу на глобальній планетарній проблеми сучасної цивілізації - екології

Обладнання:

Хід уроку

1. Актуалізація опорних знань

Ми закінчуємо з вами тему : « Теплові явища»

Основними поняттями цієї теми є внутрішня енергія.

1. Що таке внутрішня енергія?

2. Чи можна змінити внутрішню енергію? Яким чином?

3Як називається енергія, яку тіло отримує або втрачає внаслідок теплопередачі?

4. А які інші види енергії, крім внутрішньої ви знаєте?

І ось виявляється, що існують пристрої за допомогою яких можна перетворювати внутрішню енергію у механічну .

2 . Пояснення нового матеріалу

Тому темою нашого уроку є : «Теплові двигуни та охорона навколишнього середовища»

То що таке теплові двигуни? (Запишіть означення в зошит)

Сьогодні навчальний матеріал розглядатимемо не тільки з точки зору фізики і техніки, але і завдань щодо охорони природи.

Левова частина двигунів на Землі- це теплові двигуни. І хоч винайшли їх давно,  уявити сучасне життя без них неможливо.  На сьогоднішній день  теплові двигуни є скрізь на кораблях, автомобілях, мотоциклах, гелікоптерах, ракетах, тракторах, комбайнах, теплових електростанціях.

Теплові  двигуни поділяються на двигуни із внутрішнім згоранням – двигун внутрішнього згоряння ( карбюраторний, дизельний), газові турбіни і реактивні двигуни та на двигуни із зовнішнім згорянням : парові машини та турбіни. В усіх цих двигунах енергія палива переходить в енергію газу (або пари). Розширюючись, газ виконує роботу і при цьому охолоджується ,  частина його  внутрішньої енергії перетворюється в механічну.(Мал .1)

 

Для роботи теплового двигуна потрібні нагрівник, холодильник і робоче тіло.

Робоче тіло двигуна, яким , як правило є газ або пара, одержує кількість теплоти Q1  під час згорання палива. При розширенні під час  нагрівання робоче тіло виконує роботу A  і передає холодильнику (атмосфері або спеціальному холодному пристрою) кількість теплоти Q2, яка менша від Q1 

За законом перетворення і збереження енергії Q1 = Q2 +  A;

Ми з вами розглянули принцип дії будь –якого теплового двигуна. Взагалі теплових двигунів є багато видів, але ми з вами обмежені в часі, і тому ми розглянемо деякі.

Клас був розбитий на бригади, кожна з яких готувала проект на один з видів двигунів. В кінці уроку ви повинні заповнити таблицю і зробити висновки, тому уважно слухайте і запам’ятовуйте

 

 

Бригада №1 (ДВЗ)

 1.               Теплові двигуни з внутрішнім згорянням
  1.1  Двигун внутрішнього згоряння ( карбюраторний)
  Учень 1

Двигуни внутрішнього згорання були винайдені нещодавно.  Перший двигун внутрішнього згорання побудував  француз Етьєн Ленуар у 1860 році. В 1885-1886 роках нім. механікам  Готліб Даймлер та Карл Бенц, які винайшли бензинові двигуни внутрішнього згорання,  і їх почали використовувати в перших автомобілях. В 20 –х роках ХХ століття їхні фірми злилися в одну автомобільну компанію «Даймлер-Бенц».

1888 року капітан морского флоту Россії О.С. Костович розробив проект бензинового двигуна,який був призначений для дирижабля.

Двигун внутрішнього згоряння - тепловий двигун, в якому хімічна енергія палива, яке згоряє в камері згоряння двигуна, перетворюється в механічну енергію. ДВЗ використовують у мотоциклах, автомобілях, автобусах , кораблях, тепловозах, комбайнах, та літаках

Будова ДВЗ(карбюраторний)

ДВЗ складається з циліндра, в якому переміщується поршень з’єднаний за допомогою шатуна з колінчастим валом . На валу закріплено важкий маховик, який призначений для зменшення нерівномірності обертання валу .

У верхній частині циліндра є два клапани , які під час роботи двигуна автоматично відкриваються і закриваються в потрібний момент . Через клапан 1(впускний) у циліндр надходить пальна суміш (пари, бензину з повітрям), яка утворюється в спеціальному пристрої – карбюраторі. У циліндрі  ця суміш запалюється за допомогою свічки , а через клапан 2 (випускний) виходять відпрацьовані гази . (показ на моделі двигуна)

Учитель

На столах лежать рисунок ДВЗ, підпишіть основні деталі з яких він складається.

Учень 2

Принцип роботи:

У циліндрі цього двигуна періодично згорає пальна суміш , що складається з пари бензину і повітря .. Тиск на поршні при цьому різко зростає . Розширюючись гази штовхають поршень , а разом з ним – колінчастий вал, виконуючи при цьому механічну роботу . При цьому вони охолоджуються , бо частини їхньої внутрішньої енергії перетворюється в механічну енергію .

Крайні положення поршня в циліндрі називають мертвими точками . Відстань , яку проходить поршень від однієї мертвої точки до другої називають ходом поршня.

Один робочій цикл у двигуні здійснюється за 4 ходи поршня (4 такти) тому такі двигуни називають чотиритактними . Один хід поршня ( такт двигуна) здійснюється за 1 півоберт  колінчастого валу .

Під час повороту валу двигуна на початку першого такту поршень рухається вниз .Обєм над поршнем збільшується . В циліндрі створюється розрідження. В цей час відкривається клапан 1 і в циліндр надходить пальна суміш . На кінець 1 такту циліндр заповнюється пальною сумішшю , а клапан 1 закривається .

Якщо далі повертати вал поршень рухається вгору (2такт) і стискує пальну суміш .Наприкінці 2 такту , коли поршень дійде до крайнього верхнього положення , стиснута  пальна суміш загорається від електричної іскри, що дає свічка і швидко згорає. Температура продуктів згорання досягає 1600-1800 ◦С

Утворені внаслідок згоряння гази тиснуть на поршень і штовхають його вниз. Під дією нагрітих газів , що розширюються (3 такт) , двигун виконує роботу тому цей такт називають робочим ходом . Рух поршня передається шатуну , а через нього – колінчастому валу з маховиком .Діставши сильний поштовх маховик обертається за інерцію і переміщує з’єднаний з ним поршень при наступних тактах . 2 і 3 такти відбуваються при закритих клапанах .

Наприкінці 3 такту відкривається клапан 2 і через нього продукти згоряння виходять з циліндра в атмосферу . Вони продовжують виходити і протягом 4 такту , коли поршень рухається вгору . У кінці 4 такту клапан 2 закривається

Тобто є 4 такти : впуск ,стиск,робочій хід , випуск .

Учитель:

Підпишіть назви тактів на вашій заготовці .Дома описати   рух поршня, а також положення клапанів.

Учень 3

Для роботи двигуна внутрішнього згоряння застосовують бензин.
 

При згорянні палива в двигуні внутрішнього згоряння лише частина його тепла (5%) перетворюється в механічну роботу на валу двигуна, тобто це і є ККД  решта  - це теплові втрати які забруднюють навколишнє середовище, підвищують його температуру.

В автомобілях найчастіше використовують  чотирициліндрові ДВЗ. Так як в кожному з циліндрів по черзі здійснюється робочий хід і колінчастий вал весь час  дістає енергію від одного з поршнів.

Є 8 і 12-циліндрові  автомобільні двигуни, багатоциліндрові двигуни краще забезпечують рівномірність обертання вала і мають велику потужність .

Учитель:

Заповніть   таблицю

Учень 4

1.2 .Дизельний двигун

У 1897 році  нім. Інженер Рудольф Дизель створив двигун із самозапалюванням. У циліндрі дизеля стискається не пальна суміш, а чисте повітря, яке нагрівається  до 500-700 0С, тобто до значення достатнього для самозапалювання рідкого пального, тому в дизелі нема свічки. У момент підходу поршня до верхнього положення стиснуте і сильно нагріте повітря впорскується за допомогою насоса і форсунки дизельне паливо або солярка. Паливо загоряється і горить значно довше, ніж бензин, а  тому без вибуху. Утворені при цьому гази розширюються і тиснуть на поршень, виконуючи корисну роботу під час руху поршня вниз у робочому ході. На честь винахідника цей двигун названо дизелем

Принцип роботи:

З обох боків циліндра є отвори для впуску стиснутого компресором повітря і випуску відпрацьованих газів .У верхній частині головки циліндра влаштовано кран – форсунку для впорскування рідкого палива . ККД  дизельного 30-39%,

Учитель:

Заповніть  у таблицю ККД, та використання

Вчитель: « То який двигун кращий  дизельний чи карбюраторний?» 
З точки зору охорони навколишнього середовища дизельний двигун має переваги перед карбюраторним двигуном. Він економічніший на 20-30 %. Для виробництва дизельного палива потрібно в 2,5 рази менше енергії ніж для виробництва бензину. Крім того, при згорянні дизельне паливо виділяє на 11 % більше енергії ніж бензин. При правильно відрегульованому двигуні викиди шкідливих речовин у атмосферу зменшуються. До того ж, правильне регулювання карбюратора дає змогу економити паливо. ККД  дизельного 30-39%, а карбюраторного 18-24%

 

Учень5

Реактивні двигуни

Реактивні двигуни - тепловий двигун, де хімічна енергія від згорання палива перетворюється на кінетичну енергію газового струменя, що витікає з реактивного сопла. Такий двигун використовується в ракетах.
Згадки про використання реактивного руху зустрічаються в різних народів. Герон Олександрійський (початок н.е.) подав опис першого реактивного двигуна  За допомогою реактивної сили літали порохові ракети, що їх застосовували в Китаї (10 ст.), а згодом (до кінця 19 ст.) - у багатьох європейських країнах.
Першу схему літального апарата, що приводиться в рух пороховим реактивним двигуном, склав 1881 М.І. Кибальчич. За розрахунками винахідника, в камеру згоряння двигуна замість пороху, що згорів, повинні були автоматично надходити нові порохові заряди.
У 1903 К.Е. Ціолковський запропонував новий тип двигунів - рідинний реактивний двигун (на рідкому паливі).. Ґрунтовні роботи в галузі теорії реактивного двигуна були виконані М.Є. Жуковським, нашим земляком.

У головній частині ракети 1 поміщено корисний вантаж (це може бути заряд, наукові прилади або космонавти)  У частині 2 ракети знаходяться запас пального і різні системи керування. Пальне подається в камеру згоряння 3, де воно згоряє і перетворюється в газ високої температури і високого тиску . Через насадку 4, яка називаеться реактивним соплом , газ виходить назовні і утворює реактивний струмінь. Призначення сопла – підвищити  швидкість струменя, отже потік газу напрямлений в одну сторону, а ракета рухається в іншу. ККД реактивного двигуна 50%

Учитель:

Заповніть  у таблицю недоліки і переваги реактивного двигуна, ККД, та використання

 

 1. Двигуни із зовнішнім згоранням

 

 

Учень 6

2.1 Парові машини(зовн.)
Парова машина - тепловий двигун з рухомим поршнем, призначений для перетворення теплової енергії пари на механічну роботу.
Перші спроби використати силу пари для механічної роботи були відомі з давніх часів. На початку 16 ст. Леонардо да Вінчі розробив ескіз парової гармати,

Наприкінці 17 - на початку 18 ст. винахідниками різних країн (англійськими дослідниками Т. Севері і Т. Ньюкоменом, французьким фізиком Д. Папером та ін.) були створені парові установки, що використовувались переважно для відкачування води з шахт і рудників. Творцем першої в світі універсальної парової машини, випробуваної 1766 на Барнаульському з'їзді, був російський теплотехнік І.І. Ползунов. У 1784 англійський винахідник Дж. Уатт дістав патент на досконалішу і економічнішу універсальну парову машину. У 19 ст. парові машини були основними двигунами майже в усіх галузях промисловості.

Парові машини застосовують на залізничному і водному транспорті, на деяких підприємствах (цукрових заводах, паперових фабриках) тощо.

Будова:

Парова машина складається з циліндра в якому рухається поршень, є 2 клапани, які почергово відкриваються, також є кривошипно-шатунний механізм, вал, маховик.

Пара надходить з парового котла в ліву порожнину циліндра і, тиснучи на поршень, рухає його праворуч. Одержану енергію поршень за допомогою кривошипно-шатунного механізму передає головному валу, обертаючи його. З вала енергія передається на верстат або на іншу машину. Після виходу спрацьованої пари в атмосферу нова порція свіжої пари надходить в праву порожнину циліндра. Щоб згладити нерівномірність обертання головного вала, на ньому насаджено важкий маховик

Перевагами  парової машини є: надійність в роботі, можливість довгочасних і значних перевантажень, нескладність експлуатації,

А недоліками є- низька економічність, громіздкість і низький ККД  7-15%

Учень 6

2.2. Парова турбіна(зовн.)
Парова турбіна - тепловий двигун, призначений для перетворення потенціальної енергії пари на кінетичну, а кінетичної енергії пари - на механічну роботу. Парову турбіну широко застосовують у багатьох галузях народного господарства, зокрема на теплових електростанціях.В паровій турбіні пара або нагрітий до високої температури газ обертає вал двигуна без допомоги поршня , шатуна і колінчастого валу .

Ідея створення парової турбіни виникла приблизно за 100 років до н.е. Першим принцип роботи реактивної парової турбіни (що був використаний в кулі, яка оберталася від діяння реактивної сили пари) описав Герон Олександрійський. В 1629 італійський архітектор і інженер Д. Бранка дав опис парового колеса – прототипу  парової турбіни. В Росії перші малопотужні парові турбіни були розроблені 1806-1813 (Алтай) механіком П. Залєсовим.).

Турбіна складається з валу на який насаджено диск, по ободу якого закріплені лопатки . Біля лопаток розміщено труби – сопла в які надходить пара з котла . Струмені пари ,що вириваються з сопел тиснуть на лопатки і надають диску турбіни швидкого обертального руху  (потенціальна енергія пари перетворюється на кінетичну); виходячи з сопел, пара з великою швидкістю обтікає робочі лопатки, внаслідок чого виникає зусилля, яке обертає вал (кінетична енергія пари перетворюється на механічну роботу.)

У сучасних турбінах застосовується не 1, а декілька дисків, які насаджені на спільний вал. Пара послідовно проходить через лопатки всіх дисків віддаючи кожному з них частину своєї енергії .
На відміну від парової машини, турбіни мають відносно невеликі габарити і вагу; пара в паровій турбіні розширюється  безперервно, що забезпечує швидкохідність турбін . Парові турбіни є незамінними тепловими двигунами на теплових і атомних електростанціях(де вироблять  електричний струм) , на транспортних і технологічних машинах великої потужності (морські судна) .

ККД такої турбіни 30-40%

Учень 7

2.3. Газова турбіна(внутр..)

Для газотурбінного двигуна не треба створювати потужних парових котлів , громіздких приміщень для них і паропроводів. Тут робочі турбіни обертаються під тиском гарячої газової суміші , яка утворюється в самому двигуні – в камері згоряння . В цю камеру подається повітря і рідке паливо . Цю суміш стискують , спалюють а продукт згоряння – розжарений і дуже стиснений газ – спрямовують через сопла на робочі диски турбіни .
Газова турбіна - тепловий турбінний двигун, в якому енергія газового потоку перетворюється в механічну роботу обертового вала. Основною частиною газової турбіни є ротор.. Газова турбіна широко застосовують в авіації. Крім того, їх застосовують на залізничному, морському та автомобільному транспорті, електростанціях, а також на металургійних, нафтопереробних, хімічних та ін. заводах, де як правило використовують відхідні гази. Газові турбіни можуть працювати на рідкому і газоподібному паливі. Газовий потік, що обертає ротор газової турбіни, утворюється в наслідок спалювання в камері згоряння, до якої компресором подається стиснення повітря. Основними елементами газотурбінної установки є компресор, камера згоряння, турбіна.

ККД  60-65%

Учитель:

Ми ознайомились лише деякими видами теплових двигунів.

ТД поділяються на ………….( зовн. і внутр.. згоряння)?

ДВЗ:………..

ДЗЗ:…………

Що об’єднує всі ці двигуни?(теплові машини, в яких внутрішня енергія перетворюється в механічну)

Чому двигун внутрішнього згоряння так називається?

Двигуни створювались, щоб покращити життя людей, але поступово ці геніальні творіння перетворились на джерело небезпеки. То давайте розглянемо негативний вплив теплових двигунів.

Учень8.

Одним із факторів негативного впливу двигунів на природу є теплове забруднення. Досить порівняти температуру газоподібних продуктів згоряння з температурою навколишнього середовища (наприклад у ДВЗ t=1600 – 25000С). Це призводить до поступового підвищення середньої температури на Землі. Нині споживана потужність двигунів становить приблизно 1010 кВт. Коли ця потужність досягне 3·1012кВт, середня температура підвищиться приблизно на 1 градус. Подальше підвищення температури може спричинити загрозу танення льодовиків і катастрофічного  підвищення рівня світового океану.

Учень9.

Другим фактором негативного впливу на природу є надмірно велике споживання кисню тепловими двигунами і викидання в атмосферу продуктів згоряння, які містять у собі шкідливі речовини. середовищі. Застосування теплових двигунів призводить до значного споживання кисню, який виробляється зеленими рослинами, через що його кількість в повітрі постійно зменшується.

У відпрацьованих газах міститься понад 170 різних шкідливих компонентів, наявність 160 з яких зумовлена неповним згорянням палива у двигунах. Зараз у всьому світі енергетичні установки викидають в атмосферу щорічно 200 – 250 млн. тон золи і близько 60 млн. тонн оксиду сірки (SO2). Під час спалювання палива атмосфера також забруднюється попелом, азотистими та сірчаними сполуками, шкідливими для здоров'я людей. Особливо суттєве це забруднення у великих містах і промислових центрах. Більше половини всіх забруднень атмосфери створює транспорт. Крім оксиду вуглецю, викидаються в атмосферу 2 - 3 млн. т свинцю.

Ми живемо в великому промисловому місті. Багатьом знайома картина: наближаючись до міста на авто чи літаку, перш за все, помічаєш завісу сірої імли на горизонті. Головним джерелом  шкоди, що наноситься,  є транспорт.

Сьогодні близько 25% загальної кількості енергії, яка використовується, припадає на легкові та вантажні автомобілі. В більшості випадків в машинах використовуються двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ), які працюють на бензині чи на дизельному паливі. Саме використання ДВЗ негативно відображується на навколишньому середовищі. На рух автомобіля використовується лише 25 % енергії палива, а 75% ,,вилітає в трубу''. Жителі великих міст задихаються від вихлопних газів автомобільних двигунів.

 

Учень10.

Внаслідок збільшення в атмосфері кількості оксиду вуглецю (SO2), який виділяється в процесі згоряння палива у тепловому двигуні, порушується тепловий баланс на Землі. Оксид вуглецю найбільш вагома домішка атмосфери, яка в побуті називається чадним газом. За останні двадцять років кількість вуглекислого газу в атмосфері Землі збільшилась майже на 20 %.

Оксид вуглецю разом із водяною парою призводять до виникнення

,,парникового ефекту''. Температура на поверхні Землі внаслідок ,,парникового ефекту''  значно підвищується.               Об'ємна концентрація оксиду вуглецю в атмосфері нині становить 0,0314% від усіх газів атмосфери. Є серйозні підстави побоюватись, що навіть незначне збільшення цієї концентрації різко порушить тепловий баланс Землі. А вже тепер кожного року в атмосферу викидається близько 5 млрд. тонн СО2.

 

Учитель

Сьогодні неможливо уявити своє життя без  використання двигунів. Вони постійно вдосконалюються, роблять наше життя насиченим, постійно рухають науковий прогрес. Але разом з тим, всі ці винаходи людини мають і негативну сторону – вони постійно забруднюють атмосферу і наносять невиправну шкоду природі і навколишньому середовищу. Багато вчених всього світу намагаються знайти шляхи подолання цих проблем і були розроблені двигуни на екологічно чистому паливі

Учень 11

Двигуни на екологічно чистому паливі

1. Тверде біопаливо

Основними технологіями термічної переробки деревини та біомаси є пряме спалювання На сьогодні світовим лідером з використання соломи в енергетичних цілях є Данія, де знаходиться в експлуатації біля 8000 фермерських установок, які споживають за рік 390 тис. т соломи і виробляють 5,6 ПДж енергії. . З метою отримання теплової енергії солому в Європі використовують Австрія , Швеція, Фінляндія, Франція, Чехія та інші країни.

В Україні використання біомаси в енергетичних цілях проходить тільки своє становлення. За останній час виконано декілька демонстраційних проектів в цьому напрямку

2. Рідке біопаливо

з непотрібної сировини - використаної харчової рослинної олії, а також з інших рослинних олій: соняшникова, соєва, рапсова, пальмова олія і т.д. –отримають рідке біопаливо

 • Біодизель може бути виготовлений з будь-якого жиру або рослинної олії.
 • Виробництво біодизелю може зменшити  витрати на паливо в 2 рази!
 • Біодизельне паливо набагато краще для навколишнього середовища. При згоранні двигун працює на 75% чистіше, ніж на звичайному дизельному паливі.
 • біодизель, як показують досліди, при попаданні у воду не спричинює шкоди ні рослинам, ні тваринам.
 • Крім того, він піддається практично повному біологічному розпаду:
 • Від біодизелю суттєво менше незгорілих вуглеводів, чадних газів
 • Менше викидів СО2. При згоранні біодизелю виділяється рівно така ж кількість вуглекислого газу, яка була спожита із атмосфери рослиною, яка є вихідною сировиною для виробництва олії, за весь період її життя.

Ріпак як сировина для виробництва безпечного для навколишнього середовища біологічного пального

Ріпак вважається однією із найважливіших (після пальми та сої) олійною культурою в світі, яка являється джерелом одержання рослинного масла. За останні 20 років за значенням і поширенням він випередив арахіс, зерна бавовни і навіть, не так дивно, соняшник.

Учень 12

3. Автомобілі на альтернативному водневому паливі Водень вважається найбільш перспективним екологічно чистим паливом. При його згорянні з киснем, 21% в повітрі, виділяються пари води і практично відсутні окисли вуглецю, які є причиною «парникового ефекту» і планетарного потепління. Але в повітрі є 78% азоту. При його згорянні утворюються окисли азоту, не менш шкідливі, ніж окисли вуглецю. Треба також відзначити, що водень добувають в основному із природного газу та вугілля. Ціна водню в еквіваленті до бензину дорожче приблизно у 30 разів. Водень може використовуватися в автомобілі в балонах високого тиску Такі балони з воднем займають багато місця.

Тим не менш, не зважаючи на всі труднощі, всі провідні потужні автомобільні компанії займаються водневою проблемою.

 

 Учень 14

Автомобіль вже давно став предметом першої необхідності, символом мобільності і свободи, і саме від від нас залежить, яким він буде у майбутньому.

Мрії деяких автомобілістів, особливо в години пік, про те, щоб автомобіль літав, або перескакував перешкоди мабудь так і залишаться мріями, а наші бажання мати безпечний, комфортний і екологічно чистий транспортний засіб вже втілюються в життя.

Сьогодні ніхто не заперучує, що автомобіль майбутнього мусить бути екологічно чистим транспортним засобом, який не забруднює оточуюче середовище. Глобальне забрудненння довкілля, яке призводить до зміни клімату на нашій планеті, спонукало світову спільноту підписати протокол, згідно якого держави –зобов’язуються зменшити викиди парникових газів у атмосферу, щоб уникнути глобальної екологічної катастрофи.

Провідні автомобільні компанії світу все більшу увагу звертають на електричні, водневі, енергетичні установки для автомобльного транспорту.

Вважають, що перший електромобіль створив Роберт Дэвідсон (Robert Davidson) в 1838 році в Англії, набагато раніше ніж автомобіль з двигуном внутрішнього згорання.

До 1912 року в США було виготовлено більше 10 тисяч електромобілів,

Сьогодні електромобілі вже конкурентноспроможні, наприклад обновлена версія електромобіля Eliica. Цей электромобіль був створений в японському університеті Кейо. Крім своєї елегантності цей електромобіль розвиває швидкість 370 кілометрів за годину!

В книгу рекордів Гіннеса входить другий електромобіль - White Lightning Electric Streamliner, який показав максимальну швидкість 395,9 км/год.

 

Учитель:   Ось і підійшов до кінця наш з Вами урок, ми розглянули теплові двигуни, вплив їх на навколишнє середовище, розглянули шляхи покращення ДВЗ.

Поважні тепер теплові двигуни,

Бо людям полегшують працю вони:

Орють, засівають, збирають зерно.

Без них, як без рук, все одно.

Із міста у місто нас возять не раз,

І тим економлять нам сили і час.

Внизу залишивши свій шлейф вогняний,

У простір космічний злітають вони.

В повітрі, як птахи, як риби в воді,

Хоч досить вже давно, та все ж молоді.

Потрібні всім людям усюди й завжди,

Та тільки призводять, бува, до біди.

Повітря отруйне, як спадок, для всіх –

І в тому їх шкода, великий їх гріх.

А скільки пального з’їдають щодня!..

То, може, повернем вола і коня?

Проблеми відразу розв’яжуться всі…

Є віз дерев’яний, навіщо таксі?

Чи, може, зуміємо вихід знайти,

Щоб Землю свою й двигуни зберегти?

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Розробки уроків
Додано
14 березня 2018
Переглядів
605
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку