10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Урок – тренінг «Складання хімічних рівнянь реакцій»

Про матеріал
Завдання підібрані до уроку, дають можливість розвивати в учнів вміння складати рівняння хімічних реакцій, підбирати коефіцієнти, працювати в групі, планувати свою роботу, слухати однокласників та аргументувати свої відповіді
Перегляд файлу

 

Тема: Урок – тренінг

«Складання хімічних рівнянь реакцій»

Мета уроку: повторити і розширити знання учнів  про хімічні реакції спира­ючись на закон збереження маси речовини; розвивати вміння складати рівняння хімічних реакцій, під­бирати коефіцієнти; працювати в групі, планувати свою роботу, слухати однокласників; формувати системність мислення; виховувати уважність, здійснюва­ти міжпредметні зв'язки.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Мен­делєєва, роздатковий матеріал.

Тип уроку:  формування умінь та навичок

 

Форми роботи: фронтально-колективна, групова

Методи роботи: бесіда, дискусія, вправи ( складання хімічних рівнянь)                                                

ХІД УРОКУ

                                        Девіз уроку. Не бійся, що не знаєш,

                                                             Бійся, що не навчишся.

                                                                                                                        Китайська мудрість

 

  І.  Організація класу

 Учні об’єднуються  у 4 групи

ІІ.  Актуалізація опорних знань

                                                               Мозковий штурм

 1. Дати визначення поняттям:
 •  - прості речовини;
 • - складні речовини;
 • - хімічна формула;

       -  коефіцієнт;

       - індекс;

       - реагенти;

       -  продукти реакції;

       -  схема хімічної реакції;

       -  хімічне рівняння

  2. Сформулювати закон збереження маси.

  3.  Хто його відкрив?

  4.  Хто  експериментально підтвердив цей закон? ( Лавуазьє, Ломоносов)

ІІІ.  Оголошення теми і мети уроку

 

ІV.  Мотивація навчальної діяльності та осмислення змісту та технології виконання системи необхідних навчальних дій      

Сьогодні ми будемо вчитись використовуючи закон збереження маси, записувати рівняння реакцій проставляючи  коефіцієнти у схемах хімічних реакцій.

 

 

Повторення алгоритму

Що потрібно знати:

1. Під час хімічних реакцій кількість атомів кожного хімічного елемента залишається незмінною.

2. Закон сталості складу: кожна речовина має постійний (сталий) склад. Тому змінювати індекси у формулі речовини не можна.

3. Закон збереження маси речовини: маса реагентів дорівнює масі продуктів реакції. Згідно цього закону у рівняннях реакції перед хімічними формулами розставляють коефіцієнти.

4. Коефіцієнти відносяться до всіх хімічних елементів формули.

5. Якщо проста речовина взаємодіє з киснем, починати урівнювати слід з атомів Оксигену.

Порядок виконання дій

Приклад

1. Аналізуємо умову завдання

Складіть рівняння реакції взаємодії тривалентного елемента (Е(ІІІ)) з киснем

2. Зліва записуємо формули реагентів, між якими ставимо знак «+»

E(III)+ O2

3. Після зроблених записів ставимо стрілку →

E+ O2  

4. Після стрілки записуємо формули продуктів реакції

E + O2  → E2O3

5. Розставляємо коефіцієнти перед формулами, щоб кількість атомів одного й того ж елемента була однаковою до і після реакції

- знаходимо найменше спільне кратне (НСК) для кількості атомів одного і того ж елемента;

- знайдене НСК почергово ділимо на кількість атомів до і після реакції;

- знайдені числа від ділення записуємо як коефіцієнти перед формулами;

- арифметично визначаємо кількість атомів інших хімічних елементів

Для Оксигену індекси до і після реакції відповідно 2 і 3, тому НСК = 6

 

6 : 2 = 3;   6 : 3 = 2

 

 

 

E+ 3O2  → 2Е2O3

 

     4E+ 3O2  → 2Е2O3

       

 

 

 

 

 

 

VІ. Виконання вправ. Тренінг

 

 

 

 

 

V.  Виконання поставлених завдань під контролем вчителя

Завдання 1. « Реставратор» 

 Перетворити схеми у рівняння реакцій


І група

 Li + O2 → Li2O

 Al + Br2 → AlBr3

 Cu + S  CuS

  CaCO3  CaO + CO2

  Zn + O2  ZnO

  FеО + НNО3     Fе(NО3)2 + Н2О;                          

  Аl + СuSО4     Аl2(SО4)3 + Сu;                             

ІІ група

 Zn + Cl2  ZnCl2

 H2O  H2 + O2

 Fе + СІ2  FеСІ3.

 K + Cl2  KCl

 Сг + Вг2  СгВг3

 Аl+.НСl  → АІСl3 +  H2;                                  

 C  +  O2    CO2.

 

ІІІ група

 K + І2  

 Mg + HCl  MgCl2 + H2

Na + S → Na2S

Al + S → Al2S3

HgO     Hg  +  O2;                                                 

 Fе + СuSO4     Сu + FеSO4;                                  

 ВаО + НNO3  Ва(NO3)2 + Н2O;                            

ІV група

Na + O2 → Na2O   

Fе + S →  FеS;

Fe(OH)3  Fe2O3 + H2O

NaNO3  NaNO2 + O2

H2S + O2  SO2 + H2O

АІ(ОН)3     АІ2O3  +  Н2O;

ZnО + НNO3  Zn(NО3)2 + Н2О;                           


Завдання 2. «Лови помилку»

  Знайти і виправити помилки у рівняннях реакцій


І група

  2Сг(ОН)3     Сг2О3 + 3Н2О;

 3 ВаО + 2Н3РО4  Ва3(РО4)2 + 3Н2О

 

ІІ група

К2S + Рb(NO3)2    2 КNО3 + РbS;

2Аl + Fе2O3  Аl2O3  +2 Fе 

 

ІІІ група                                    

3K2O + Н3РO4  → 2K3РO4 +3Н2O;

Fe2O3 + Al  Al2O3 + 2Fe

 

ІV група

2КСlO3    2 КСІ +3O2;

2Аl + 3Н2SO4 → Аl2(SO4)3 +3Н2


Завдання 3. «Розірвана шпаргалка»

В шкільному коридорі була знайдена розірвана шпаргалка. На шматку паперу збереглися тільки праві або ліві частини рівнянь реакцій. Відновіть рівняння реакцій з урахуванням того, що всі коефіцієнти поставлені вірно.


   І група

 1. Fe+H2S→
 2. BaO+H2O →

 ІІ група

      1)  2Zn+O2

      2)  2Fe  +3Cl2

 ІІІ група

      1)  2NaNO3    

     2) 2Аl + 3S 

 ІV група

     1) 2С+О2

     2) 3Fe+ 4O2

 

 

 

 1. → 2NaNO2 + O2;
 2. → 2FeCl3

     3) → 2CO

     4) → FeS+ H2

     5) → Fe3O4

     6) → 2ZnO

    7) → Ba(OH)2

      8)    Аl2S3; 


 

 

VІ. Підведення підсумків уроку

 

VІІ. Домашнє завдання

Повторити матеріал  параграфа

Користуючись додатковою літературою або інтернет ресурсом, запишіть реакції:

- випалювання вапняку;

- утворення сірководню у  вулканічних газах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток до уроку (роздатковий матеріал)

 

Алгоритм  складання рівняння реакцій

Що потрібно знати:

1. Під час хімічних реакцій кількість атомів кожного хімічного елемента до і після реакції залишається незмінною.

2. Закон сталості складу: кожна речовина має постійний (сталий) склад. Тому змінювати індекси у формулі речовини не можна.

3. Закон збереження маси речовини: маса реагентів дорівнює масі продуктів реакції. Дотримується за допомогою коефіцієнтів перед формулами речовин у хімічних рівняннях реакцій.

4. Коефіцієнти відносяться до всіх хімічних елементів формулі речовини.

5. Якщо проста речовина взаємодіє з киснем, починати урівнювати слід з атомів Оксигену.

 

Послідовність виконання дій

Приклад

1. Аналізуємо умову завдання

Складіть рівняння реакції взаємодії тривалентного елемента (Е(ІІІ)) з киснем

2. Зліва записуємо формули реагентів, між якими ставимо знак «+»

E(III)+ O2

3. Після зроблених записів ставимо стрілку →

E+ O2  

4. Після стрілки записуємо формули продуктів реакції

E + O2  → E2O3

5. Розставляємо коефіцієнти перед формулами, щоб кількість атомів одного й того ж елемента була однаковою до і після реакції

- знаходимо найменше спільне кратне (НСК) для кількості атомів одного і того ж елемента;

- знайдене НСК почергово ділимо на кількість атомів до і після реакції;

- знайдені числа від ділення записуємо як коефіцієнти перед формулами;

- арифметично визначаємо кількість атомів інших хімічних елементів

Для Оксигену індекси до і після реакції відповідно 2 і 3, тому НСК = 6

 

 

6 : 2 = 3;   6 : 3 = 2

 

      E+ 3O2  → 2Е2O3

 

     4E+ 3O2  → 2Е2O3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  І група

 

Завдання 1. « Реставратор» 

 Перетворити схеми у рівняння реакцій


Li + O2 → Li2O

Al + Br2 → AlBr3

Cu + S  CuS

CaCO3  CaO + CO2

Zn + O2  ZnO

FеО + НNО3     Fе(NО3)2 + Н2О;

Аl + СuSО4     Аl2(SО4)3 + Сu;

 

Завдання 2. «Лови помилку»

Знайти і виправити помилки у рівняннях реакцій


 

  2Сг(ОН)3     Сг2О3 + Н2О;

  3 ВаО + Н3РО4  Ва3(РО4)2 + 3Н2О

 

 

Завдання 3. «Розірвана шпаргалка»

В шкільному коридорі була знайдена розірвана шпаргалка. На шматку паперу збереглися тільки праві або ліві частини рівнянь реакцій. Відновіть рівняння реакцій з урахуванням того, що всі коефіцієнти поставлені вірно.


 


 1. Fe+H2S→
 2. BaO+H2O →

 

 

 

 

 

 

 1. → 2NaNO2 + O2;
 2. → 2FeCl3

         3) → 2CO

         4) → FeS+ H2

         5) → Fe3O4

         6) → 2ZnO

         7) → Ba(OH)2


 

                               ІІ група

Завдання 1. « Реставратор»

 Перетворити схеми у рівняння реакцій


 

Zn + Cl2  ZnCl2

 H2O  H2 + O2

 Fе + СІ2  FеСІ3.

 K + Cl2  KCl

 Сг + Вг2  СгВг3

 Аl+.НСl  → АІСl3 +  H2;                                  

 C  +  O2    CO2.

Завдання 2. «Лови помилку»

Знайти і виправити помилки у рівняннях реакцій


 

К2S + Рb(NO3)2     КNО3 + РbS;

Аl + Fе2O3  Аl2O3  +2 Fе 

 

Завдання 3. «Розірвана шпаргалка»

В шкільному коридорі була знайдена розірвана шпаргалка. На шматку паперу збереглися тільки праві або ліві частини рівнянь реакцій. Відновіть рівняння реакцій з урахуванням того, що всі коефіцієнти поставлені вірно


 


      1)  2Zn+O2

      2)  2Fe  +3Cl2

 

 

 

 

 

 1. → 2NaNO2 + O2;
 2. → 2FeCl3

   3) → 2CO

   4) → FeS+ H2

   5) → Fe3O4

   6) → 2ZnO

   7) → Ba(OH)2


 

 

 

ІІІ група

 

Завдання 1. « Реставратор». 

 Перетворити схеми у рівняння реакцій


K + І2  

        Mg + HCl  MgCl2 + H2

Na + S → Na2S

Al + S → Al2S3

 HgO     Hg  +  O2;                                                 

 Fе + СuSO4     Сu + FеSO4;                                  

 ВаО + НNO3  Ва(NO3)2 + Н2O                          


 

Завдання 2. «Лови помилку»

Знайти і виправити помилки у рівняннях реакцій


 

3K2O + Н3РO4  → 2K3РO42O;

Fe2O3 + 2Al  Al2O3 + Fe

 

Завдання 3. «Розірвана шпаргалка»

В шкільному коридорі була знайдена розірвана шпаргалка. На шматку паперу збереглися тільки праві або ліві частини рівнянь реакцій. Відновіть рівняння реакцій з урахуванням того, що всі коефіцієнти поставлені вірно.


 


      1)  2NaNO3    

     2)  2Аl + 3S 

 

 

 

 

 

       1)→ 2NaNO2 + O2;

      2)→ 2FeCl3

      3) → 2CO

     4) → FeS+ H2

     5) → Fe3O4

     6) → 2ZnO

    7) → Ba(OH)2


ІV група

Завдання 1. « Реставратор» 

 Перетворити схеми у рівняння реакцій


 


Na + O2 → Na2O   

Fе + S →  FеS;

Fe(OH)3  Fe2O3 + H2O

NaNO3  NaNO2 + O2

H2S + O2  SO2 + H2O

АІ(ОН)3     АІ2O3  +  Н2O;

ZnО + НNO3  Zn(NО3)2 + Н2О                          


 

Завдання 2. «Лови помилку» 

Знайти і виправити помилки у рівняннях реакцій


 


КСlO3    2 КСІ +3O2;

Аl + 3Н2SO4 → Аl2(SO4)3 +3Н2


 


 

Завдання 3. «Розірвана шпаргалка»

В шкільному коридорі була знайдена розірвана шпаргалка. На шматку паперу збереглися тільки праві або ліві частини рівнянь реакцій. Відновіть рівняння реакцій з урахуванням того, що всі коефіцієнти поставлені вірно.


 


     1) 2С+О2

     2) 3Fe+ 4O2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 3)→ 2NaNO2 + O2;
 2. 4)→ 2FeCl3
 3. 5) → 2CO
 4. 6) → FeS+ H2
 5. 7) → Fe3O4
 6. 8) → 2ZnO
 7. 9) → Ba(OH)2

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
26 березня 2019
Переглядів
1084
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку