Урок. Творчість М. Коцюбинського, О. Довженка, Н. Бічуї

Про матеріал

Українська література. 8 клас

Тема. Контрольна робота. Творчість М. Коцюбинського, О. Довженка, Н. Бічуї (тестування, аналіз фрагментів твору).

Перегляд файлу

 

Урок № 53 (Українська література. 8 клас)

Тема. Контрольна робота. Творчість М. Коцюбинського, О. Дов­женка, Н. Бічуї (тестування, аналіз фрагментів твору).

Мета: перевірити, як учні засвоїли творчість українських прозаїків і відо­мості з теорії літератури за допомогою тестів та аналізу фрагмента твору; удо­сконалювати вміння використовувати здобуті знання на практиці, працюючи з художнім текстом; розвивати пам'ять, логічне мислення, аналітичні здібності; виховувати відповідальність за виконану роботу, старанність, прагнення самовдо­сконалюватися.

Учні мають знати: обсяг програмо­вого матеріалу, винесеного для контро­лю; вимоги до написання й оформлення контрольної роботи; відповіді на запи­тання, винесені для контролю.

Учні мають уміти: вдумливо викону­вати завдання; правильно оформлювати

відповіді; аналізувати текст художнього твору.

Перебіг уроку

Методична ремарка. Пропонує­ться завдання для п’ятьох варіантів. Для зруч­ності після кожного запитання в дужках указано кількість балів.

І варіант

 • З-поміж поданих варіантів відповідей оберіть один правильний.
 1. У творі «Шпага Славка Беркути» є всі вказані герої, КРІМ (0,5 бала)

А Юлька Ващука

Б Стефка Вуса

В Остапа Мандрики

Г Грицька Лопуха

 1. Події, описані у творі «Дорогою ціною», відбуваються на річці (0,5 бала)

А Дніпро

Б Десна

В Дунай

Г Буг

 1. Центральною проблемою твору «Шпага Славка Беркути» є (0,5 бала)

А становлення особистості в сучасному світі

Б вибір майбутньої професії

В патріотизм та героїзм

Г воля людини та можливість здобуття її

 1. У творі «Ніч перед боєм» описано події (0,5 бала)

А доби козаччини

Б громадянської війни

В Першої світової війни

Г Другої світової війни

 1. Особливістю композиції твору «Дорогою ціною» є (0,5 бала)

А наявність обрамлення; розповідь у розповіді

Б наявність прологу та епілогу

В окремі розділи написано від імені го­ловного героя

Г твір починається з розв'язки

 • До кожного рядка, позначеного циф­рою, доберіть правильний варіант-відповідник, позначений буквою.
 1. Установіть відповідність між героєм вивченого твору та його вчинком (2 бали).
  1. загинув сам, потопивши ворогів
  2. допомагав ви­зволяти поло­неного земляка
  3. став чемпіоном України з фех­тування
  4. брав участь у гайдамацькому повстанні

А Андрій Степанович

Б дід Савка

В Славко Беркута

Г дідусь Остапа

Д Іван Котигоро­шок

 • Прочитайте уривок і виконайте завдання до нього.

То не віл був у ярмі, звичайний госпо­дарський віл, якого паша й спочинок могли зробити щасливими: ярмо було накладене на шию дикому ..., загнаному, знесиленому, але овіяно­му ще степовим вітром, із ще не втраченим смаком волі, широких просторів. Він ішов у ярмі, скорившись силі, хоч часом із гніву очі йому наливалися кров'ю, і тоді він хвицав ногами і наставляв роги.

 1. Автор і назва твору, з якого взято уривок (1 бал).
 2. Замість пропуску в першому реченні має бути слово .... (0,5 бала).
 3. Літературний рід, до якого належить твір; жанр його (1 бал).
 4.  Композиційний елемент, з якого взято уривок (1 бал).
 5.  Тема твору (2 бали).
 6.  Основна проблема твору (2 бали).

II варіант

 • З-поміж поданих варіантів відповідей оберіть один правильний.
  1. У творі «Ніч перед боєм» є всі вказані герої, КРІМ (0,5 бала)

А Дробота

Б Троянди

В Мандрики

Г Колодуба

 1. Бійці у творі «Ніч перед боєм» пе­реправляються через річку (0,5 бала)

А Дніпро

Б Десну

В Дунай

Г Буг

 1.   Центральною проблемою твору «Дорогою ціною» є (0,5 бала)

А становлення особистості в сучасному світі

Б моральний вибір людини

В патріотизм та героїзм

Г воля людини та можливість здобуття її

 1.   У творі «Шпага Славка Беркути» описано події (0,5 бала)

А кінця XIX ст.

Б 20-х рр. XX ст.

В 60-х рр. XX ст.

Г початку XXI ст.

 1.   Особливістю композиції твору «Шпага Славка Беркути» є (0,5 бала)

А наявність обрамлення; розповідь у розповіді

Б наявність прологу та епілогу

В окремі розділи написано від імені го­ловного героя

Г твір починається з розв'язки

А дід Савка

Б Стефко Вус

В Петро Колодуб

Г Комарин

Д дід Овсій

Дівчинка на сцені анітрохи не скидалася на веселу, пустотливу й непосидющу ... , від якої щомиті кожен міг сподіватися якоїсь каверзи чи просто дитячого вибрику. Світлі кучері спадали їй на плечі, і обличчя майже ховалося у тій повені волосся. Легка спідничка також здавалася хвилею, і вся ... , тендітна, зграбна, гарненька – скоріше хмаринка, а не справжня дівчинка, і було боязко – ось видіння зникне, розтане і вже ніколи не повториться.

 1. Автор і назва твору, з якого взято ури­вок (1 бал).
 2. Замість пропуску на місці крапок має бути слово ... (0,5 бала).
 3. Літературний рід, до якого належить твір; жанр його (1 бал).
 4.   Позасюжетний елемент, із якого взято уривок (1 бал).
 5. Тема твору (2 бали).
 6. Основна проблема твору (2 бали).

III варіант

 • З-поміж поданих варіантів відповідей оберіть один правильний.
  1. У творі «Дорогою ціною» є всі вказані герої, КРІМ (0,5 бала)

А діда Овсія

Б діда Платона

В Остапа Мандрики

Г Івана Котигорошка

 1. Події, описані у творі «Шпа­га Славка Беркути», відбуваються у (0,5 бала)

А Львові

Б Києві

В Одесі

Г Харкові

 1. Центральною проблемою твору «Ніч перед боєм» є (0,5 бала)

А становлення особистості в сучасному світі

Б моральний вибір людини

В патріотизм та героїзм

Г воля людини та можливість здобуття її

 1. У творі «Дорогою ціною» описано події (0,5 бала)

А доби козаччини

Б часів кріпацтва

В громадянської війни

Г Другої світової війни

 1. Особливістю композиції твору «Ніч перед боєм» є (0,5 бала)

А наявність обрамлення; розповідь у розповіді

Б наявність прологу та епілогу

В окремі розділи написано від імені го­ловного героя

Г твір починається з розв'язки

 • До кожного рядка, позначеного циф­рою, доберіть правильний варіант-відпо­відник, позначений буквою.
  1. Установіть відповідність між геро­єм вивченого твору та його словами (2 бали).
   1. «А мене баба кукуликом кликала» 
   2. «Покажи мені своїх учнів, і я скажу тобі, хто ти!» 
   3. «Звичайний наш український дід-рибалка перевернув мені... всю душу» 
   4. «Бодай ти запалася, треклята країно, з твоїми порядками!»

А Остап Мандрика

Б Петро Колодуб

В Юлько Ващук

Г Стефко Вус

Д Андрій Степанович

 • Прочитайте уривок і виконайте завдання до нього.

Я сидів у човні близько коло ... Платона. Я дивився на тиху чарівну річку, і на берег, і на суворого кормчого ... , що піднімався наді мною на фоні урочистого неба. Мені здалося, що мене перевозять на той світ. Сором, і розпач, і невимовний жаль, і безліч інших гострих почувань охопили мою душу, і скрутили її, і пригнули. Прощай, моя рідна, дорога Десно.

 1. Автор і назва твору, з якого взято ури­вок (1 бал).
 2. Замість пропусків на місці крапок має бути слово ... (0,5 бала).
 3. Літературний рід, до якого належить твір; жанр його (1 бал).
 4.  Розповідь в уривку ведеться від іме­ні ... (1 бал).
 5.  Тема твору (2 бали).
 6.  Основна думка твору (2 бали).

IV варіант 

Початковий і середній рівні (по 1 балу)

1. Моральний урок дідів з оповідання О. Довженка «Ніч перед боєм» для молодих бійців полягав у тому, що

А вони попалили всі човни й зірвали ворогові переправу

Б перевернули човни й загинули разом із ворогами

В зробили засідку й побили багато ворогів

Г мужньо витримали знущання ворогів і не видали партизанів

2. Кого діди Платон і Савка ставили за приклад бійцям, що відступали?

А Кармалюка                           

Б Гонту, Залізняка

В своїх синів

Г самих себе

3. Кульмінацією у творі Н. Бічуї «Шпага Славка Беркути» є

А поєдинок на шпагах Юлька та Славка

Б суд над Славком

В привід хлопця, який назвався Беркутою, до дитячої кімнати міліції

Г спізнення Славка на театральну виставу до Лілі

4. У невинуватість Славка вірили

А тренер, Лілі

Б Стефко та Юлько

В класний керівник і директор школи

Г інспектор дитячої кімнати міліції, Надія Григорівна

5. Остап і Соломія переправилися на плоту в Туреччину через річку…

А Дніпро

Б Інгулець

В Прут

Г Дністер

6. Продовжте речення.

Фінальна частина твору, у якій ідеться про події, що відбулися після завершення розв’язки – це …

Достатній рівень (2 бали)

7. Порівняйте образи Славка та Юлька з повісті Н. Бічуї «Шпага Славка Беркути ».

Високий рівень (4 бали)

8. Виконайте одне із завдань.

А) Висловіть свої судження про необхідність виховання патріотизму. Можливо, воно не потрібне в нашому глобалізованому світі? (за оповіданням О. Довженка «Ніч перед боєм» та власними спостереженнями)

Б) Чому повість має назву «Дорогою ціною»?

V варіант 

Початковий і середній рівні (по 1 балу)

1. Молоді бійці з оповідання О. Довженка перед своїм першим боєм запитали в командира Петра Колодуба

А звідки він бере мужність і сили

Б що робити, коли ворога набагато більше й він краще озброєний

В чому не можна відступати

Г що робити при пораненні

2. Дід Платон з оповідання О. Довженка «Ніч перед боєм» лаяв відступаючих наших бійців

А за невміння користуватися зброєю, влучно стріляти

Б за невміння маскуватися, рити окопи

В за боягузтво, невміння та небажання захищати рідну землю

Г за те, що забувають писати листи своїм рідним

3. Особливостями композиції повісті Н. Бічуї «Шпага Славка Беркути» є

А введення казкових, фантастичних елементів

Б наявність оповідача, розповідь ведеться від першої особи

В наявність багатьох відступів, листів, снів

Г зміщення часових площин, різнобічний показ героїв, заглиблення у психологію

4. Юлько Ващук, герой твору Н. Бічуї «Шпага Славка Беркути», розчарувався у своєму батькові через те, що

А той збирався до міліції заявляти на Славка за поранення

Б той скористався чужою працею, видавши її за свою

В батько часто сварився з мамою Юлька

Г не підтримував його захоплення музикою, малюванням

5. Про який персоніфікований образ йдеться в уривку «Він їжився перед нею, тіснив із боків, настигав іззаду, ловив корінням за ноги…»?

А туман

Б комиш

В тур

Г вітер

6. Продовжте речення.

Повість «Дорогою ціною» має таку будову: ...

Достатній рівень (2 бали)

7. Порівняйте образи діда Платона й діда Савки з образом капітана Колодуба (за оповіданням О. Довженка «Ніч перед боєм»).

Високий рівень (4 бали)

8. Виконайте одне із завдань.

А) Висловіть своє судження про важливість моральних чеснот у житті людини, дружби та підтримки батьків (за твором Н. Бічуї «Шпага Славка Беркути» та власними спостереженнями).

Б) Пригадайте епізод визволення Остапа і смерть Соломії. Чому автор так закінчує історію закоханих, а не робить фінал щасливим?

 • Підбиття підсумків уроку.

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

— У процесі роботи я краще усвідомив (усвідомила), що...

 • Підготувати розповідь про В. Дрозда, малюнки коня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Олоер Аннет
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Олійник Світлана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Підгірна Наталія Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Моканюк Михаил
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
26 березня 2018
Переглядів
7508
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку