5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Урок "Урок на природі ЯВИЩА ПРИРОДИ"

Про матеріал
Природничі науки як вагома складова системних знань про світ є важливою часткою життєвих компетенцій дитини, умовою її повноцінного розвитку й підготовки до самостійного життя. Знання про природу, закономірності протікання життєвих явищ є запорукою сприйняття життя як найвищої цінності. Любов до життя прищеплюється дитині завдяки спілкуванню дитини з кращими проявами гармонії природи. Моє завдання як вчителя - формувати у дітей уміння слухати і чути, дивитися і бачити, відчувати і спостерігати, берегти і любити. Це можливо тільки через зв’язок дітей з довкіллям, через здатність відчувати красу навколишнього світу. «Природа - колиска дитячої думки, і треба прагнути, щоб кожна дитина пройшла школу дитячого мислення»,- писав великий педагог В.О. Сухомлинський. Разом з дітьми ми часто ходимо в природу, коли пробуджується все: зеленіє травичка, квітнуть первоцвіти. Діти вчаться помічати красу квітів, уявляти себе на місці рослинки чи тваринки, помічати екологічні проблеми довкілля. Пережиті емоції учні викладають на папері, створюючи свої власні художні твори-малюнки, які ми розглядаємо, обговорюємо разом. «Якщо дитина зображує те, що втілює красу, переживання краси наче переноситься в слово, пробуджує образне мислення», - говорив В.О.Сухомлинський. Він приділяв велику увагу заняттям під відкритим небом. Я навчаюся у нього, втілюю в практику своєї роботи основні аспекти його педагогічних ідей. «Щоб змусити дитину мислити, - стверджував Василь Олександрович, - умійте примусити її дивуватися». Проводячи уроки милування природою, я навчаю дітей не тільки вести спостереження, а й бережно ставитись до навколишнього середовища.
Перегляд файлу

 

Передмова

 

 

         Природничі науки як вагома складова системних знань про світ є важливою часткою життєвих компетенцій дитини, умовою її повноцінного розвитку й підготовки до самостійного життя. Знання про природу, закономірності протікання життєвих явищ  є запорукою сприйняття життя як найвищої цінності. Любов до життя прищеплюється дитині завдяки спілкуванню дитини з кращими проявами гармонії природи.

Моє завдання як вчителя  -  формувати у дітей уміння слухати і чути, дивитися і бачити, відчувати і спостерігати, берегти і любити. Це можливо тільки через зв’язок  дітей  з довкіллям, через здатність відчувати красу навколишнього світу. «Природа - колиска дитячої думки,  і  треба прагнути, щоб кожна дитина пройшла школу дитячого мислення»,- писав великий педагог В.О. Сухомлинський.

Разом з дітьми ми часто ходимо в природу, коли пробуджується все: зеленіє травичка, квітнуть первоцвіти. Діти вчаться помічати красу квітів, уявляти  себе на місці рослинки чи тваринки, помічати екологічні проблеми довкілля. Пережиті емоції учні викладають на папері, створюючи свої власні художні твори-малюнки, які ми розглядаємо, обговорюємо разом. «Якщо дитина зображує те, що втілює красу, переживання краси наче переноситься в слово, пробуджує образне мислення», - говорив  В.О.Сухомлинський. Він приділяв велику увагу заняттям під відкритим небом. Я навчаюся у нього, втілюю в практику своєї роботи основні аспекти його педагогічних ідей.

 «Щоб змусити дитину мислити, - стверджував Василь  Олександрович, - умійте примусити її дивуватися». Проводячи уроки милування природою, я навчаю дітей не тільки вести спостереження, а й бережно ставитись до навколишнього середовища.
Тема. Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність

 

Мета: дати поняття «явища»; ознайомити учнів з різноманітністю явищ у  

           природі; сформувати уявлення про основні групи природних явищ, їх

           прояв у довкіллі; розвивати вміння спостерігати, помічати та називати

           природні  явища; вміти їх розрізняти та класифікувати; виховувати

           прагнення досліджувати та пояснювати природні явища.

Обладнання: дидактичний матеріал, «Ромашка їз завданнями», схема «Явища

           природи», презентація «Явища природи», набір різнокольорових листків,

           малюнки дітей.

Основні поняття: явища, природні явища, фізичні та хімічні терміни, назви

          фізичних явищ (механічні, звукові, світлові, теплові, електричні)

Методи та методичні прийоми: бесіда, демонстрація, робота зі схемою,

          робота з підручником, ігрові моменти, формування узагальнюючих

          висновків.

Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу.

Форма проведення: урок в природі

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ЗАВДАННЯ УРОКУ

 

 1. Ознайомитися з поняттям «явище природи».
 2. Вияснити як поділяються явища природи.
 3. Сформувати уявлення про основні групи природних явищ (за характером їх походження).
 4.       Розвивати вміння наводити приклади явищ, що спостеріга-ються у природі.
 5. Навчитися розрізняти явища   

     за характером їх походження.

 1. Вдосконалювати вміння

       робити узагальнюючі висновки.


 Хід уроку

 

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація знань та вмінь учнів.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 а) диктант «Вірю - не вірю. (перегляд учителем результатів з 

                                                                    подальшим  фронтальним опитуванням 

                                                                                  для корекції знань учнів)

 б) фронтальне опитування:

                          - що називається тілами?

                          - які характеристики має тіло?

                          - з чого складається тіло?

                          - з чого складаються речовини?

                          - чи можна поділити молекулу? Що є меншим за молекулу?

                          - так що є найменшою одиницею живої і неживої природи?

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

   Природа - колиска дитячої думки,

                             і  треба прагнути, щоб кожна дитина      

                                 пройшла школу дитячого мислення.

  В. О. Сухомлинський

 

ІV. Вивчення нового матеріалу.

 

 • Сьогодні у нас незвичайний урок – урок в  природі. Все це не випадково. Ми знаходимося у навколишньому середовищі, і я дуже сподіваюся, що воно нам максимально допоможе у вивченні нової теми. По- перше, це романтично, а по-друге, все, що нас оточує, буде спонукати нас до думки. Тож бажаю вам, діти, плідно сьогодні попрацювати. Бажано, щоб ви використовували приклади, які спостерігаєте у природі.
 1. Давайте спробуємо сформулювати тему нашого уроку.  

                                                    (перегляд презентації)              

 • Як ви думаєте, про що ми будемо сьогодні говорити? Яка тема нашого уроку?

                                             (запишемо в зошит дату, тему уроку )

 2.  Пограємо у гру «Ромашка» та ознайомимося із завданнями нашого уроку.

                     (учні по черзі зривають пелюстки ромашки і зачитують вголос     

                                     завдання  уроку)

3. Чарівний пензлик. 

Якщо дитина зображує те, що втілює красу,         

                                 переживання краси неначе переноситься в слово, 

                                               пробуджує образне мислення.

                                                                                       В. О. Сухомлинський

 

 • Для того, щоб розглянути нову тему, нам потрібен матеріал, з яким ми будемо працювати.

4. Представлення випереджального завдання.

На минулому уроці  ви обєдналися у «Малі групи», отримали завдання і виконали їх удома, з тим щоб зекономити час на уроці. Що ж ви робили вдома?

 Відповіді учнів (малювали пори року)

 - Давайте разом їх розглянемо. (розглядаємо малюнки, називаємо пору року)

- Діти, погляньте на тему уроку, прочитайте її.

- А чи знаєте, ви, що таке явища природи? (формулюємо поняття, вчитель 

                                                                         коригує) 

- Які явища ви бачите на своїх малюнках? (відповіді учнів)

5. Робота зі схемою. Різноманітність явищ      (

 

Вчитель. Я запропонувала вам урок на природі саме з тієї причини, що ви маєте змогу на власні очі побачити фізичні явища, назвати їх.

 

 Явища 

 

 фізичні хімічні

 

- звукові            

- механічні

- світлові                              (схему повісити на дереві, щоб діти бачили)

- теплові

- електричні            

 

 

Демонстрація явищ: (на кожен вид явища одна дитина називає 

                                                                                                  хоч один приклад?)

Фізкультхвилинка «Як ми чуємо природу»

- Чи чуємо ми природу?                                              

Спробуйте продемонструвати.

        1) шелест листків;

        2) хитання гілок зі сторони в сторону;  (назвати різновид явищ)

        3) вітер кружляє листя;

        4) річка пливе;

        5) птах летить. 

Все це були звукові явища.                                         

- звукові ( шум води, спів птаха)           

- механічні (водоспад, політ птаха)

- світлові (сонячні промені, гусінь, яка світиться у сумерках)

- теплові (тепле море, гарячий гейзер)

- електричні (світло лампочки, рачки, що світяться у глибинах океану)            

 Розглянути малюнки підручника

Пояснення того, що таке фізичні явища.

 

5. Гра - змагання

-  Огляньтеся навколо і спробуйте назвати якнайбільше фізичних явищ.

Зараз ми обєднаємося в дві групи.

 - Хто назве більше фізичних явищ?

           (у вчителя уже є заготовлені явища, він тільки розкладає їх на 2 кучки,

                             хімічні явища вчитель виключає.

              Порівнюємо результати, оголошуємо переможця змагання)

 • Діти, зверніть увагу на те, чи відбуваються зміни з речовиною у фізичних явищах.

Наприклад, іде дощ (вода випарувалася, потім перетворилася у воду і впала на землю ); вітер зірвав листок з дерева і погнав його по землі.

 • Чи змінилося тіло, від того, що з ним відбувається?
 • Отже, у фізичних явищах не відбувається перетворення речовини

 

Узагальнюючі висновки: 1. В природі дуже багато різних явищ.

                                                  2. Серед них багато фізичних явищ.

                                                  3. У фізичних явищах не відбувається  

                                                                               перетворення речовини.

 

Іv. Закріплення вивченого матеріалу.

 

 1. Зачитування віршів про явища природи.  Гра «Здогадайся»

 (діти мають здогадатися, про яке явище природи йдеться)

 

 2. Робота з картками. (Учні позначають зверху який це вид явища.   

                                    Результати  зачитуємо вголос, виправляємо помилки.)

 3. Рефлексія.

         - Що ми розглядали на сьогоднішньому уроці?

         - Що ви дізналися?

         - Що вам найбільше сподобалося ?

         - Про що ви би хотіли ще дізнатися?

                                        ( Що таке хімічні явища?)

v. Оцінювання. (підрахунок листків, виставлення оцінок)

vІ. Д/З.  Параграф     ,запитання ст.

Написати міні-твір на пів сторінки на тему «Пори року», використавши в тексті якнайбільше фізичних явищ.

 

 

1

 

doc
Додав(-ла)
Міщук Оля
Додано
8 квітня 2019
Переглядів
1200
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку