Урок в 1 класі НУШ "Які види спорту я знаю?"

Про матеріал

Завдання для вчителя:

• дати поняття про спорт, його значення в житті людини;

• ознайомити з різними видами спорту;

• вчити розрізняти популярні види спорту;

• формувати бажання займатися спортом;

• збагачувати словниковий запас словами спортивної тематики;

• закріплювати знання про звуки мовлення;

• розвивати читацькі навички учнів;

• закріплювати вміння писати слова;

• закріплювати додавання та віднімання чисел в межах 12;

• активізувати пізнавальну діяльність дітей, розвивати самостійне мислення, уяву, доказове мовлення;

• розвивати зв'язне мовлення дітей, пам'ять, увагу, фантазію, дрібну моторику руки, критичне мислення;

• виховувати повагу, ввічливість, доброзичливість, вдячність, тактовність, щирість у спілкуванні з іншими, естетичні смаки.

Очікуванні результати учіння:

учні знатимуть:

• популярні види спорту

• особливості окремих видів спорту

учні вмітимуть:

• розрізняти популярні види спорту

• пояснювати, чому важливо займатися спортом

• визначати риси характеру, необхідні для досягнень високих результатів у спорті;

• дотримуватися безпечних прийомів праці;

• уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування

Перегляд файлу

 

Річицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Зарічненської районної ради Рівненської області

Результат пошуку зображень за запитом "спорт"Description: Light vertical

 

Завдання для вчителя:

 •        дати поняття про спорт, його значення в житті людини;
 •        ознайомити з різними видами спорту;
 •        вчити розрізняти популярні види спорту;
 •        формувати бажання займатися  спортом;
 •        збагачувати словниковий запас словами спортивної тематики;
 •        закріплювати знання про звуки мовлення;
 •        розвивати  читацькі навички учнів;
 •        закріплювати вміння писати слова;
 •        закріплювати додавання та віднімання чисел в межах 12;
 •        активізувати пізнавальну діяльність дітей, розвивати самостійне мислення, уяву, доказове мовлення;
 •        розвивати зв’язне мовлення дітей, пам'ять, увагу, фантазію, дрібну моторику руки, критичне мислення;
 •        виховувати повагу, ввічливість, доброзичливість, вдячність, тактовність, щирість у спілкуванні з іншими, естетичні смаки. 

 

Очікуванні результати учіння:

учні знатимуть:

 • популярні види спорту
 • особливості окремих видів спорту

 

 

учні вмітимуть:

 • розрізняти популярні види спорту
 • пояснювати, чому важливо займатися  спортом
 • визначати риси характеру, необхідні для досягнень високих результатів у спорті;
 • дотримуватися безпечних прийомів праці;
 • уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування

 

 

 

 

 

 

 

№з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників(вітання, знайомство, запитання, прохання, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Сприймає монологічне висловлення (казку, загадку)

 Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого висловлення (казка, вірш, розповідь про події з життя або )

або побаченого (про спостереження за чимось / кимось)                    

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо) Складає зв’язне висловлювання за ілюстраціями

 ЧИТАЄМО

Продовжує текст (казка) за ілюстраціями

Читає слова із вивченими буквами

Читає вголос короткі тексти.

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Записує короткі речення, пишучи перше слово з великої букви і використовуючи в кінці речення відповідний розділовий знак. ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Обговорює зміст усного медіаповідомлення, розповідає, про що йдеться в ньому

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Розрізняє, записує, читає слова з вивченими  літерами

ТЕАТРАЛІЗУЄМО

Бере на себе роль у рухливих іграх або сюжетно-рольових іграх; використовує специфічні для ролі жести, рухи.

 

 

2

Математична

ЛІЧБА

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу

Лічить до 20 у прямому порядку

Уживає у мовленні порядкові числівники при встановленні порядкового номера об’єкта відносно іншого.

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ

Обчислює суму (додає), різницю (віднімає) зручним для себе способом у межах 20 без переходу через розряд, зокрема й

користуючись предметами або засобами, які їх замінюють.

З’ясовує, яка інформація потрібна для розв’язування проблемного завдання (яка інформація наявна, якої

інформації немає і яку треба знайти).

ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ

ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ

Демонструє вміння переміщувати об’єкти в заданих напрямах: справа наліво, зліва направо, згори вниз, знизу вгору

РОБОТА З ДАНИМИ

Збирає дані, що відображають повсякденні проблеми, на основі запропонованого опитувальника (два – три запитання)

Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми.

 

3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУ

Досліджує свій організм

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження

4

Технологічна

Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ

З допомогою дорослих або самостійно виготовляє виріб із застосуванням знайомих технологічних операцій з конструкційними матеріалами

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

 

 

5

Соціальна і здоров’язбережувальна

БЕЗПЕКА

Порівнює свої почуття та почуття інших людей в одній і тій самій ситуації.

ЗДОРОВ’Я

Пояснює, як фізичні вправи зміцнюють здоров’я Пояснює, як загартування організму зміцнює здоров’я.

ДОБРОБУТ

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри.

Ставиться з повагою до інших осіб.

6.   

Громадянська та історична

Я – ЛЮДИНА

Я – СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Уважно вислуховую думку співрозмовника, висловлюю свій погляд, шануючи гідність інших.

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку.

Розмірковує, якими рисами характеру має володіти людина і чому.

 

7

Мистецька

 

КОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВО

Імпровізує засобами пантоміми (міміка, жести), рухами.

8

Фізкультурна

СПЕЦИФІЧНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА З ВИДАМИ СПОРТУ

Розрізняє рухи, пов’язані з певним видом спорту і легко їх відтворює.

Виконує базові рухи, характерні для спортивних ігор.

ІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ (РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ)

Легко розподіляється з класом на команди .

Співпрацює й досягає спільних командних цілей .

ТУРБОТА ПРО СТАН ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКУ

Добирає вправи за вподобаннями, пояснює вибір вправ. Дотримується безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор.

Легко виконує різні рухи під музичний супровід.

 

№з/п

Види навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Назва очікуваного результату

І.     

Ранкова зустріч

1.Привітання.

2.Психогімнастика.

3. Групове заняття «Загадкова скринька».

4. Новини дня

 

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших.

Добирає запитання, на які можна дати відповідь «Так» чи «Ні».

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

МОВ

 

ГІО

 

 

МОВ

 

 

 

МОВ

ІІ

Читання тексту для пригадування видів спорту

 1. Асоціативний кущ
 2. Робота з загадками

Читає вголос короткі тексти. Інтонує кінець речення, враховуючи наявний розділовий знак (крапка, знак питання, знак оклику)

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд. Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання.

  МОВ

 

 

 

ГІО

 

 

ГІО

 

 

МОВ

ІІІ

 Робота з ілюстраціями із зображенням окремих видів спорту та класифікація їх за однією ознакою

 

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/ неї, до спілкування, навчання

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу

 ГІО

 

 

ГІО

 

 

 

 

 СЗО

 

 МАО

 

IV.  

.

Відтворення в різних видах діяльності знань про види спорту

 1. Мовні ігри
 2. Гра-відтворення
 3. Бесіда з елементами дослідження

 

 

Провадить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди Досліджує свій організм

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Порівнює свої почуття та почуття інших людей в одній і тій самій ситуації.

Прогнозує наслідки різних дій, їхній вплив на людину

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків Відтворює графічні знаки за зразком Записує коротке речення (4 – 5 слів з вивченими буквами), пишучи перше

слово з великої букви і використовуючи в кінці речення відповідний розділовий знак

Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Виконує базові рухи, характерні для гри .

Сприймає монологічне висловлення

(загадка, казка)

Продовжує текст (казка) за ілюстраціями .

Співпрацює й досягає спільних командних цілей під час рухливих ігор та естафет

 

 ПРО

 

 ПРО

         МОВ

 

 

СЗО

 

ГІО

 

 МОВ

 

 

 МОВ

 

 

 

 

 МАО

 

ФІО

 

 

 

МОВ

 

 

 

ФІО

 

V

Бесіда «Яке значення має спорт у моєму житті?» за сюжетною картиною

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання.

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших.

Пояснює, як фізичні вправи і рухливі ігри зміцнюють здоров’я.

Пояснює, як загартування зміцнює здоров’я.

 

    МОВ

 

 

    МОВ

 

    ГІО

 

 

 

 

 

 

 СЗО

 

 

  СЗО

Підведення підсумків заняття

З увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі.

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших.

 

    МОВ

 

 

    ГІО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Які види спорту я знаю?

 

 1. Ранкова зустріч.

1.1.Привітання.

   Діти стають у коло і разом з учителем промовляють вітання.

-Доброго ранку, доброго дня!

Хай плещуть долоньки,

Хай тупають ніжки,

Кивають голівки

І сяють усмішки!

  - Діти, чи любите ви спорт? Тож давайте привітаємось один з одним, продовжуючи речення: «Доброго ранку, друзі. Я, Інна, люблю спорт, тому що він приносить мені радість. А ти?...»

-  Який у вас сьогодні настрій?

      1.2. Психогімнастика.

Ось зібралися ми в круг,

Я твій друг, і ти мій друг.

Міцно за руки візьмемось,

І один одному посміхнемось.

1.3.Групове заняття.

Вправа «Загадкова скринька»

Дослідження

 • Діти, сьогодні ви будете вчитись проводити дослідження та вирішувати проблеми.
 • В руках у мене скринька, в ній загадковий предмет. Вам потрібно визначити, що це може бути.

Повторимо правила.

 1. Скриньку не можна відкривати.  
 2. Її можна трусити.
 3. Кожен може поставити одне запитання про об'єкт усередині.

Скринька передається доти, доки хтось не відповість, що там лежить. (м’ячик)

Бесіда

 • Що ви знаєте про цей предмет? Який він?
 • Де його використовують? (футбол, волейбол, теніс, метання м’яча)
 • Як називають людей, які займаються такими вилами  спорту?
 • Яких відомих спортсменів ви знаєте?

 

   2. Оголошення теми тижня та дня.

- Відгадайте загадку.

Бокс, хокей, бобслей, футбол,

Сноуборд і волейбол…

Стадіон, басейни, корт –

Об’єднало слово…(спорт).

 

   - Так, на цьому тижні ми подорожуємо Країною Спорту.  А на занятті ви дізнаєтесь більше про найпоширеніші види  спорту, . Дізнаєтеся, які є популярні види спорту, які  фізичні якості вони розвивають. Розповісте про свій улюблений вид спорту…

 

Вправа «Очікування».

 - Чого ви очікуєте від сьогоднішнього заняття?

 - Яким, на вашу думку, воно має бути?

 - А якими на занятті мають бути діти?

 - Отже, сподіваюся, ми разом проведемо цікаве, творче, корисне заняття, на якому кожен з вас відкриє для себе багато нового.

   Заповнення щоденних новин.

 • Дата …
 • Місяць…
 • Сьогодні…(день тижня).
 • Який день тижня за порядком?
 • Яка сьогодні погода?
 • Опади…

Вчитель назначає помічників дня.

Особливе –  види спорту.

 

Побудова «Асоціативного куща».

 • Які асоціації у вас виникають пов’язані з поняттям «види спорту»?

 

 

 

 

 

Читання тексту для пригадування видів спорту

 

- Якими видами спорту займаються учні першого класу?

- Хто мріє стати відомими гімнастками?

- Скільки дівчат займаються спортом? А скільки хлопців?

- На скільки менше хлопців займаються спортом, ніж дівчат?

- Чи відомі вам, діти, інші види спорту? То послухайте загадки.

Робота з загадками.

Відгадайте загадки. Слова-відгадки покажіть несловесними засобами (жестами, мімікою). Назвіть вид спорту.

 

1.Відомо, звідки рідина, усяк її вживає,

Буває хмаркою вона ,пушинкою буває,

Бува ,як скло,крихка, тверда —

Звичайна ,підкажіть,… (Вода)

А які ви знаєте види спорту, пов’язані з водою?

(Види спорту: плавання,синхронне плавання,водне поло).

 

2.Їду, їду, ні коліс , ні сліду. (Човен)

А які види спорту пов’язані з цим предметом?

(Види спорту:веслування, гребля на байдарках і каное).

 

3.Біжать чотири брати ,

Один одного не можуть догнати. (Колеса)

Назвіть види спорту, пов’язані з цим  предметом.

(Види спорту:мотобол,велосипедні гонки, «Формула­­-1»).

 

4.В зимовий студений час

Люблять всі малята нас .

З гірки ми рушаємо в путь,

А на гірку нас везуть. (Санчата)

(Види спорту: бобслей).

.

5.Дві в руках, дві в ногах—не провалишся в снігах. (Лижі і палки)

(Види спорту: біатлон,лижні гонки,гірські лижі)

 

6.Два колеса підряд їх ногами вертять,

А по верху торчком, сам хазяїн крючком. (Велосипед)

Види спорту:велогонки, велотрек.

 

Словникова робота. Робота зі стіною слів.

Давайте на стіні слів знайдемо слова, пов’язані з водою. Що вони означають?

Плавання - вид спорту, в якому метою є якнайшвидше пропливти певну відстань.

Синхронне плавання - жіночий водний вид спорту, пов'язаний з виконанням у воді різноманітних фігур під музику.

Водне поло - командна спортивна гра у воді, в процесі якої спортсмени двох команд прагнуть закинути м’яч у ворота суперника.

А тепер – безпосередньо знайдіть слова, пов’язані із човном.

 Веслування – вид спорту, у якому використовують човни і весла.

Каное – безкільове веслове судно, яке має веретеноподібну форму корпусу.

 • Тепер шукаємо слова , пов’язані із мотоциклом.

Мотобол – винятково європейський  вид спорту, який являє гру у футбол на мотоциклах.

Формула – 1 – чемпіонат світу по кільцевих автогонках.

 • А з санчатами яке слово пов’язане? Що воно означає?

Бобслей – вид санного спорту, який являє собою швидкісний спуск з гір на санках.

 Біатлон – зимовий вид спорту, двоборство, що поєднує лижні перегони і стрільбу лежачи чи стоячи  з гвинтівки.

 • Слово « мотоцикл» пов’язує які слова? Що ці слова означають?

Велогонки- вид змагання на велосипедах.

Велотрек – спортивна споруда під відкритим небом  для трекових велоперегонів, вид спорту.

 • А як називається вид спорту на санчатах?
 • Діти, пригадаємо ще раз, які є види спорту?
 • А який вид спорту не може існувати без лиж?

   Робота з ілюстрацією

Розглянути  зображення, визначаючи вид спорту.

 

Мовні ігри.

1.Гра «Хто, що робить».

- Складіть речення: що роблять діти, яким видом спорту вони займаються?

2.Вправа «Добери спільнокореневе слово».

Завдання: доберіть спільнокореневі слова  до слів – назв видів спорту (усно).

Спорт – спортсмен, спортивний.

Хокей – хокеїст

Гімнастика – гімнастка.

Бокс – боксер.

Баскетбол – баскетболіст.

Теніс – тенісист.

3. Розвиток каліграфічних навичок письма.

а) Запис слів (спорт, м’яч, бокс, хокей, ) під диктовку у зошит.

  б) Записати (із вивчених літер) назви видів спорту під диктовку.

Слова для запису: баскетбол, волейбол, теніс, бокс, гімнастика, біатлон, хокей.

 

Робота в група

І група – розподіляє  зображені види спорту  на «зимові» та «літні.

ІІ група­командні та одиночні види змагань.

ІІІ група—розумові та технічні.

- То які є літні види спорту? -А зимові?

- Які ви знаєте командні види спорту?- А одиночні?

- Які види спорту розумові? А які пов’язані з технікою?

 

Гра-відтворення

-Діти, давайте зараз з’єднаємо числа  від 1 до 15 і визначимо, що ж це за спортивний інвентар нам допомагає у спорті, без чого даний вид спорту існувати не  може. 

 - Що у нас вийшло? (ковзани).

- Діти, у яких видах спорту використовують ковзани?(фігурне катання, хокей,ковзанярський спорт,)

- Діти, чи вмієте ви кататися на ковзанах? Що ж треба вміти робити для  катання на них?(Тримати рівновагу)

  Бесіда з елементами дослідження власної рівноваги

- Діти, ваше тіло чудово тримає рівновагу в звичних положеннях, наприклад стоячи. А от немовлята такого зробити ще не зможуть. Спробуйте втримати рівновагу, стоячи на правій нозі. Вийшло? Відчуваєте напруження? А тепер на лівій. Важче? Знову станьте на праву ногу, заплющивши очі. Важко стояти , тіло коливається, шукає баланс… Як легше стояти на одній нозі - з розплющеними очима чи із заплющеними?

     - Уявляєте, діти , справжні  канатохідці  так навчилися  тримати рівновагу, що ходять по канату над прірвою. Це, звичайно, досягається шляхом багаторазових тренувань і великої клопіткої праці.

- Відгадайте загадку

  Загадка

Круглий, гарний і легенький,

Високо літає.

Йому діти дуже раді,

Бо ним кожен грає.(м’яч)

 

- Діти, у яких видах спорту використовують м’яч?( футбол,волейбол, баскетбол, гольф,теніс  тощо)

- А що потрібно розвивати, щоб грати у футбол, баскетбол, волейбол? (спритність, влучність,силу, витривалість)

 

 • Діти, прочитайте початок  казки «Пригоди  м’яча» , а потім самостійно складемо її продовження.

 

- Хто склав кінцівку казки? Що ж було далі?

- Чому ж зайчик подумав на м’ячика, що він колобок?

 

 

Робота з « LEGO»

- Спробуйте за допомогою «Lego Play Box»  сконструювати макет гри футбол (ворота, гравці, м’яч…)

- То що необхідне для гри у футбол?

- Хто любить із вас   грати у футбол?

 

 Розвиток дрібної моторики руки. Вправа «Лабіринт».

Завдання: допоможіть спортсменам дібратися до фінішу. Безвідривно проведіть спортсмена потрібною доріжкою. Хто швидше?

Похожее изображениеКартинки по запросу цікаві лабіринти         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа - Енерджайзер «Що ти робиш?»

Учитель або хтось  із дітей ставить запитання. Учні  імітують рухи, промовляючи: «Ось так».

 • Як ти граєш у волейбол?
 • Як ти граєш у футбол?
 • Як ти граєш в  баскетбол?

Музична руханка «Якщо весело живеться, роби так!»

(В пісні слова поєднуємо з різними рухами рук)

 

 

 Робота з ілюстрацією

 

Пов’язане зображення

-  Діти, а зимою на вулиці у які рухливі ігри можна грати?

-  Чи любите ви рухливі  ігри на свіжому повітрі? Що вас найбільше приваблює в таких іграх узимку?

-    Чому вони корисні? Як ще можна загартовуватися дітям?

-    Скільки тваринок грають у рухливі ігри?

-    Які емоції вони відчувають ?

-    Як гадаєте, чим закінчиться гра?

-    Що робить Їжачок? Що ще можна будувати зі снігу?

-    Скільки тварин  катається на ковзанці?

-    А скільки – ліпить снігову бабу?

-    Скільки санчат  ви помітили?

-    А скільки лиж?

-    Скільки шарфиків на картині?

-    Скільки тваринок з'їжджає по схилу на лижах?

-    Що відчуваєте ви, коли мчите на санчатах по схилу? А коли чекаєте у черзі?

-    Чим, на вашу думку,  спортивні ігри відрізняються  від розваг?

 

 Перегляд казки "Спортивні змагання. Хрюнчик і Хрянчик". Робота над змістом казки.

Посилання:

https://www.youtube.com/watch?v=Pb4AIYhE-p8

 • Хто зірався у казковому лісі на змагання?
 • Кого обрали суддею?
 • Яким видом спорту займався їжачок?
 •  А лисичка? Ведмедик?
 • Що завадило  перемогти лисичці?
 • У якому виді спорту вирішили позмагатися Хрюнчик і Хрянчик?
 • Хто переміг у змаганнях з цього виду спорту?
 • Що допомогло Хрюнчику і Хрянчику перемогти у змаганнях?
 • Діти, а зараз ви продовжите задавати запитання по змісту казки?

 Вправа «Крісло автора».

(Діти обирають автора і задають йому запитання за змістом прослуханої казки.)

 • То про які види спорту ми побачили і прослухали казку?
 • Чи легко перемогти у змаганнях?
 • Що для цього треба?
 •  

Підсумок заняття. Рефлексія.

- Добігло до кінця наше заняття.

- Чи справдилися ваші очікування?

- Що було для вас найцікавіше?

- З якими видами спорту ви ознайомились?

-  Який вид спорту не може існувати без ковзанів? Лиж? Санчат?

- Які фізичні якості розвиває такий вид спорту, як фігурне катання?

- Діти, кому який вид спорту припав до душі?

- З яким настроєм завершуєте заняття?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали для дітей. Додаток 1

 

 

Матеріали для дітей. Додаток 2

 

 

 

 

 

Матеріали для дітей. Додаток 3

 

 

 

 

 

Матеріали для дітей. Додаток 4

 

Матеріали для дітей. Додаток 5

 

 

 

 

 

Матеріали для дітей. Додаток 6

 

 

Матеріали для дітей. Додаток 7

 

 

 

docx
Додано
12 березня 2019
Переглядів
649
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку