Урок "Види напилків" Практична робота

Про матеріал
Урок з технічних видів праці у 6 класі. ознайомити учнів із видами напилків різного призначення, навчити їх прийомів обпилювання плоских поверхонь; формувати вміння обпилювати поверхні; розвивати координацію рухів; виховувати культуру праці.
Перегляд файлу

Види напилків

Прийоми обпилювання плоских поверхонь

Урок у 6 класі

Мета:

навчальна: ознайомити учнів із видами напил­ків різного призначення, навчити їх прийомів об­пилювання плоских поверхонь; формування вмін­ня обпилювати поверхні;

розвивальна: розвивати координацію рухів;

виховна: виховувати культуру праці.

Наочність: таблиці.

Обладнання: напилки, лінійки, кутники, рисувалки, заготовки.

Тип уроку: комбінований.

Мїжпредметні зв'язки: математика, фізика, креслення.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Перевірка присутності учнів, їх готовності до уроку.

II. Повторення пройденого матеріалу Робота учнів із робочим зошитом (с. 75, № 1 —

10), розв'язування кросвордів, виконання тестових завдань (див. додатки 1,2).

III. Актуалізація опорних знань учнів

— Діти, що таке закінчена форма виробу?

— Якими інструментами можна надати заготов­ці певну форму?

— Які напилки ви бачили і чим вони відрізня­ються один від одного?

IV. Мотивація навчальної діяльності Повідомлення теми, ознайомлення учнів із ме­тою та завданнями уроку.

  На цьому уроці ви ознайомитеся з видами напилків, прийомами обпилювання плоских по­верхонь, довідаєтесь, яку поверхню яким напил­ком потрібно обробляти.

— Запишіть тему уроку: «Види напилків. Прийо­ми обпилювання плоских поверхонь»

V. Вивчення нового матеріалу Обпилюванням називають слюсарну операцію,

у процесі якої напилком знімають шар металу з по­верхні заготовки. У слюсарній справі обпилювання займає одне з провідних місць. За допомогою цієї операції можна обробляти різні контури деталей.

Людину, яка виконує операцію обпилювання, нази­вають слюсарем. Ця робітнича професія дуже важ­лива. Без неї не було б ні машин, ні механізмів.

Ріжучим інструментом при обпилюванні є напи­лок — сталевий брусок певної форми і розміру, на поверхні якого є насічка (нарізка). Напилки бувають із одинарною насічкою (для обробки кольорових металів і деревини), з подвійною (перехресною) на­січкою (для обробки чорних металів), з рашпільною насічкою (для обробки шкіри, деревини).

Залежно від кількості насічок на 10 мм довжини напилки поділяють на:

драчові — 4—12 насічок, № 0,1 — чорнова об­робка;

личкувальні — 13—26 насічок, № 2,3 — чистова обробка;

бархатні — 27—80 насічок, № 4, 5 — остаточ­на обробка.

Напилки випускають завдовжки 100—400 мм.

За формою поперечного перерізу напилки поділяють на: плоскі, тригранні, квадратні, напів­круглі, круглі, ромбічні (мал. 1).

C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Изображение 017.jpg

Надфілі — це невеликі напилки завдовжки 40— 80 мм з дрібною насічкою (мал. 2). Застосовують їх для ювелірних робіт, для зачищення отворів, кутів.

C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Изображение 017.jpg

Виготовляють напилки з інструментальної сталі.

 VI. Аналіз завдання практичної роботи

Спочатку учні наочно ознайомлюються з вида­ми і конструкціями напилків. Потім підраховують кількість насічок на 10 мм довжини робочої частини інструменту, що дасть змогу визначити номер (вид) напилка та його призначення. Отримані дані учні заносять у таблицю (див. додаток 3).

Після того, як учні виконають завдання, вчи­тель повідомляє, що вони будуть виготовляти пластини для гвинта лещат за ескізом (мал. 3).

C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Изображение 018.jpg

Учні ознайомлюються з ескізом пластини, а потім учитель проводить інструктаж.

Перед обпилюванням деталь міцно закріплю­ють у лещатах так, щоби вона виступала над губка­ми лещат на 5—8 мм.

Положення корпусу людини при обпилюванні вважається правильним (мал. А), якщо права рука з напилком, розміщеним на губках лещат, зігнута в лікті, утворює кут 90° між плечовою та ліктьовою частинами руки. При цьому корпус працюючого має бути прямим і повернутим під кутом 45° до лінії, що проходить через вісь лещат.

C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Изображение 018.jpg

Важливе значення під час обпилювання має по­ложення рук (хватка напилка). Напилок треба бра­ти так, щоб його ручка впиралася в долоню правої руки, чотири пальці охоплювали ручку знизу, ве­ликий палець — зверху. Долоню лівої руки роз­міщують трохи впоперек напилка на відстані 20—30 мм від його носка. При цьому пальці не по­винні звисати.

Горизонтальне положення напилка у процесі роботи забезпечується правильним натиском рук на ручку та носок напилка.

У процесі обпилювання необхідно використо­вувати всю робочу частину напилка.

Перевіряють обпилювані поверхні лінійкою, кутником, штангенциркулем (мал. 5).

C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Изображение 018.jpg

Правила безпечної праці:

• Висота лещат повинна відповідати зросту учня.

• Забороняється працювати напилком без ручки.

• Не можна підгинати пальці руки під напилок під час його руху.

  Не можна здувати ошурки або змітати їх ру­ками.

VII. Самостійна робота

Учні виготовляють пластину для гвинта за роз­мірами, вказаними на ескізі (див. мал. 3).

Учитель обходить робочі місця, перевіряє, чи відповідає висота лещат зросту учня, чи правиль­но закріплені заготовки, спостерігає, як викону­ються прийоми обпилювання.

У процесі обпилювання учні швидко втомлю­ються. Коротенький поточний інструктаж дає мож­ливість зняти фізичне навантаження. В ході інс­труктажу учитель вказує на найбільш характерні помилки. Після цього він показує прийоми обпи­лювання перехресними штрихами, суть яких поля­гає у тому, що напрямок руху напилка змінюється після кожного проходження всієї поверхні.

Учитель зауважує, що цей спосіб доцільний при обпилюванні широких поверхонь.

VIII. Підбиття підсумків практичної роботи. Заключний інструктаж

1. Аналіз практичної роботи (обговорення ти­пових помилок).

2. Демонстрування найкращих робіт.

3. Обговорення випадків порушень правил без­печної праці.

IX. Підбиття підсумків уроку

— У чому полягає практична цінність знань і вмінь, засвоєних на уроці? Як їх можна практично використати у побуті?

— Що ви сьогодні вивчили:

1. Які є основні види напилків?

2. Назвіть види насічок.

3. Які види поверхонь можна обробляти за до­помогою напилків?

X. Виставлення оцінок за практичну роботу (з мотивацією оцінювання)

XI. Прибирання майстерні

C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\Изображение 019.jpg

 

 

Додаток 2 Тестові завдання

Продовж речення:

1. За хімічним складом сталі поділяють на:_______________________________________________

2. Вуглецеві сталі поділяються на:_____________________________________________________

3. За призначенням сталі поділяють на такі основні групи:__________________________________

4. За вмістом вуглецю вуглецеву сталь підрозділяють на:

_____________________________________________________________________(до 0,25 % С);

___________________________________________________________________(0,25—0,6 % С);

___________________________________________________________________(понад 0,6 % С)

5. Крім вуглецю, до вуглецевої сталі входять:

до 1 %____________________________________, до 0,4 %________________________________

до 0,07 %__________________________________, до 0,09 %_______________________________

6. Найбільш поширені такі легуючі елементи:____________________________________________

7. За сумарним вмістом легуючих елементів до 2,5 % сталь вважається

_________________________________________, від 2,5 до 10%__________________________,

понад 10 %______________________________________________________________________

8. Дюралюміній — це сплав...

9. До сплавів на мідній основі належать:________________________________________________

10. Латунь — це...

11. Бронза — це...

12. Сплавами чорних металів є:_______________________________________________________

13. Чавун — це...

14. Чавун буває...

15. Білий чавун використовують в основному для отримання...

Додаток3

Таблиця

 

 

 

 

 

Кількість насічок на 10 мм довжини

Вид насічки

Номер (вид) напилка

Для якої обробки призначений

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
5 лютого 2021
Переглядів
4415
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку