10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів

Про матеріал
Мета: ознайомити учнів з історією систематики еукаріотичних організмів; проаналізувати роль та місце еукаріотів в житті живих організмів; розглянути сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів; розвивати вміння порівнювати, логічно мислити та робити висновки; виховувати концепцію конструктивного екологічного лідерства та дбайливе ставлення до всього живого. Основні поняття та терміни: еукаріоти, домен, систематика, сучасні погляди, видатні вчені.
Перегляд файлу

Урок № ___

Біологія 10 клас

Дата: _________

Тема:Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів

Мета: ознайомити учнів з історією систематики  еукаріотичних організмів; проаналізувати

           роль та місце еукаріотів в житті живих організмів; розглянути сучасні погляди на

           систему еукаріотичних організмів; розвивати вміння порівнювати,

           логічно мислити та робити висновки; виховувати концепцію конструктивного

           екологічного лідерства та дбайливе ставлення до всього живого.

Основні поняття та терміни: еукаріоти, домен, систематика, сучасні погляди, видатні

                                                  вчені.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід роботи

І. Організаційний етап

Привітання. Перевірка відсутніх і готовності до уроку.

ІІ. Актуалізація та мотивація навчання

Перевірка домашнього завдання:

  1. За якими критеріями відрізняються Археї від Бактерій?
  2. Які особливості їхньої будови і функціонування?
  3. Наведіть приклади негативного впливу бактерій на життя та стан здоров’я людини?

 

Протягом 20-30 років учені стверджували, що через техногенні зміни в навколишньому світі може загинути більш як 1 млн. рослин і тварин. Так як на сьогодні швидкість вимирання перевищує у 1000 разів від природного. Нам добре відомо, що умови ефективного існування – це на сам перед адаптування певного організму у середовищі в якому він буде існувати й активно функціонувати з іншими організмами, взаємодіючи одне з одним в процесах – обміну речовин, енергією, інформацією. Але на даний момент зменшення біорізноманітності – це серйозна втрата біосфери, тому що на сьогодні це одна з найголовніших екологічних проблем на сьогодні.

Оголошення теми уроку та запис її в робочі зошити.

ІІІ. Засвоєння нових знань

ІСТОРИЧНІ ДАНІ

Еукаріотичні організми утворилися в процесі еволюції з прокаріотичних. Але про те, яка саме з груп прокаріотів була предком еукаріотичних організмів, дискусії тривали довго. Перші дані про спорідненість еукаріотів з археями з’явилися ще 1984 року. Але тільки після розвитку технологій молекулярно-біологічних досліджень удалося встановити це більш обґрунтовано. Але самим першим можна вважати Відомого нам ученого Арістотеля, який виділив групи рослин і тварин. А також Карла Лінея він перший класифікував систему таким чином рослини і тварини отримали статус царств. В той час стали видні і відмінності грибів від інших організмів, том О. Мюнгаузен виділив їхв окреме царство. 2015 року група під керівництвом Аньї Спанг (A. Spang) виявила у Північному Льодовитому океані сліди ДНК невідомого раніше організму з домену архей, який був названий Lokiarchaeum і віднесений до самостійного відділу Локіархеї, що входить до складу надвідділу Асгардархеї (Asgardarchaea). Нові технології досліджень, які з’являлися в другій половині XX ст., сприяли виділенню набагато більшого числа царств у межах групи еукаріотів. Така система найточніше відображає еволюційні зв’язки між окремими групами еукаріотів. Найбільший внесок у створення нової системи зробила група вчених під керівництвом Сайни Едла.Після поширення еволюційної теорії Ч. Дарвіна Е. Геккель запропонував концепцію еволюційної таксономії. Згідно з цією концепцією, система класифікації повинна була відображати хід еволюції живих організмів. Ця точка зору переважає в науці й зараз. Тому сучасні систематики під час створення класифікацій обов’язково враховують спорідненість різних груп організмів.

 

СИСТЕМА ЕУКАРІОТІВ                                                                                                Еукаріоти – це одно- або багатоклітинні організми, що характеризується переважно полігемними клітинами, морфологічно сформовані ядром та наявністю мембранних субклітинних органел.                                                                                                       Одноклітинні еукаріоти: одноклітинні твариноподібні, одноклітинні водорості, одноклітинні грибоподібні які можна об’єднати в одну групу Протисти.                               Багатоклітинні еукаріоти: рослини, тварини, гриби.                                                          Розглянути різноманітність рослин, тварин, грибів. ( фото, гербарії, живі квіти)                     ПОДІЛ ЕУКАРІОТІВ НА СУБДОМЕНИ                                                                                    Домен – це таксономічна одиниця найвищого рангу, що включає в себе кілька царств.                    Уперше цей термін був запропонований Карлом Воузом у 1990 році.                                       Нові технології дозволили знайти критерії, які не залежали від умов існування і точніше відображали ступінь родинних зв’язків. Методи електронної мікроскопії дали можливість дослідити тонку структуру клітинних органел. Це дозволило встановити велику роль в еволюції еукаріотів явища симбіогенезу, коли група організмів виникає внаслідок об’єднання кількох інших груп. Раніше вчені використовували у класифікації еукаріотів ознаки, які залежали від умов середовища і могли швидко змінюватися. Тож давайте розглянемо з вами  сучасну класифікацію еукаріотів. (див. мал..).

Назва

Особливості еукаріотичного роганізму

Приклади

1

Екавати

Найдавніша група, одноклітинні організми, можуть бути вільноживучі або вести паразитичний спосіб життя, також стають симбіонтами багатоклітинних. До цієї групи належить збудники хвороб.

Трихомонада, трихомосома, лейшманія

2

Аморфеї

Найбільша кількість видів, належить кілька царств  Амебозої та Опістоконти. Належать царства справжні гриби і тварини.

Шапинкові гриби, трюфель, пеніцил та інші… Хоанофлагелянти їх предки

3

Діафоретики

Різноманітний склад груп: одноклітинні, колоніальні, багатоклітинні організми.

Бурі і червоні, діатомові і золотисті водорості, зелені водорості, форамініфери, радіолярії, несправжні слизовики, інфузорії, споровики , збудник малярії

Хоанофлагелянти – це тип одноклітинних організмів, що має 1 джгутик  і навколо нього знаходяться 30-40 мікроворсинок. Представляють собою одноклітинні колоніальні форми. Знаходяться у морських та прісних водоймах.                                            IV. Узагальнення знань                                                                                                                      Чому в деяких випадках в одну таксономічну групу можуть об'єднувати автотрофних      і гетеротрофних еукаріотів?                                                                                                                  На які субдомени поділяються еукаріотів? Які їхні особливості?                                          V. Домашнє завдання                                                                                                §_____ст._______  Додаткове завдання: У яких умовах перебувають  рослини і тварини вашої місцевості

doc
Додано
20 жовтня 2019
Переглядів
746
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку