Урок всесвітньої історії на тему "Внутрішня та зовнішня політика Петра І. Поява Російської імперії"

Про матеріал
Урок всесвітньої історії у 8 класі на тему "Внутрішня та зовнішня політика Петра І. Поява Російської імперії" має на меті ознайомити учнів з внутрішнім і міжнародним становищем Росії в кінці XVII століття, розглянути зовнішньополітичну діяльність Петра І, з'ясувати суть та значення петровських реформ; розвивати навички роботи з картою та вміння оцінювати роль особи в історії; виховувати інтерес до минулого інших народів. Дана розробка уроку містить різні види та методи активізації пізнавальної діяльності учнів дидактичні та рольові ігри, а також інтерактивні методики "мозаїка", "прес", робота в малих групах.
Перегляд файлу

Тема: Внутрішня та зовнішня політика Петра І.  Поява Російської імперії.

Епіграф: " Петро - це вся Росія;  її плоть і дух, характер і геній, втілення всіх її чеснот і вад."

                                                        К. Валишевский

  Мета: ознайомити учнів з внутрішнім і міжнародним становищем Росії в кінці XVII століття, розглянути зовнішньополітичну діяльність Петра І, з'ясувати суть та значення петровських реформ; розвивати навички роботи з картою та вміння оцінювати роль особи в історії;  виховувати    інтерес до минулого інших народів.

 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.  

         Інтерактивні методики: "  Мозаїка", рольова гра, " прес ".

                                                          

                                                           Хід уроку

 І. Початок уроку . Організаційні моменти. Клас ділиться на 4 „ домашні групи".

 II. Актуалізація опорних знань учнів.

Для того, щоб пригадати основні події, дати і поняття з історії Російської держави в XVI - XVII ст., вчитель пропонує учням відповісти на питання історичної розминки „ Що?" „ Де?" „ Коли?"

 Що? (учні дають визначення поняттям)

 •      Іван IV
 •      Опричнина
 •      Земський собор
 •      Лівонська війна
 •      Лжедмитрій І
 •      Релігійна реформа

Де? (учні вказують місце подій)

 • Де відбулися бої у 1556 р. з Великою Ногайською ордою? Які результати боїв?
 • Де відбулися бої народного ополчення на чолі з Мініним і Пожарським з польськими інтервентами у 1612 р.?

Коли? (учні вказують дати подій)

 •      Коли до Московського царства було приєднано Казанське ханство? (1552 р.)
 •      Коли відбулась коронація Івана Грозного?(1547 р.)
 •      Коли відбулась селянська війна під проводом Степана Разіна? (1670 -1671 рр.)
 •      Коли на російський престол посіла династія Романових? (1613 р.)
 •      За часів якого царя з династії Романових почала формуватись в Росії абсолютистська (самодержавна) держава? (Олексій Михайловича).
 •      Кали помер Олексій Михайлович? (1676).
 •      Хто ж стане наступним царем Російської держави?

      III. Перехід до вивченого нового матеріалу.

 Перед класом виступає учень зі словами , підготовленими на прохання вчителя заздалегідь( рольова гра)

Я російський цар Петро Олексійович Романов. Це я посів престол після смерті мого батька і кількох років правління мого брата Федора та сестри Софії. Я утвердився на російському престолі у 1689 р. і за роки мого правління здійснено багато звершень. Я започаткував російський флот, переміг Карла XII у Північній війні, зміцнив авторитет моєї держави в Європі. Я провів ряд реформ задля зміцнення Росії.

Слово вчителя:

 Це все добре , Ваша величносте. Проте дозвольте нам самим розібратися і визначить вашу роль в історії Російської держави. Для цього нам потрібно розглянути нашу сьогоднішню тему „ Російська держава за часів Петра I. На цьому уроці ми маємо ознайомитись з внутрішнім та міжнародним становищем Росії в кінці XVII століття, розглянути зовнішньополітичну діяльність Петра І, з'ясувати суть та значення петровських реформ.

Далі вчитель ставить проблемне завдання, на яке учні мають відповісти в кінці уроку:

Як ви вважаєте, який вплив (позитивний чи негативний) здійснила діяльність царя Петра І на розвиток Російської держави на межі XVII- XVIII століть?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

                                                                  План.

 1. Внутрішньополітичне та міжнародне становище Московської держави наприкінці XVII століття.
 2. Початок правління Петра І.
 3. Державні реформи.
 4. Північна війна. Зовнішня політика царя.

    Розповідь вчителя.

    Для початку давайте розглянемо ті внутрішньо та зовнішньополітичні умови Російської держави, які визріли на кінці XVII століття і засвідчили необхідність змін та необхідність приходу до влади царя-реформатора. Час на межі ХVП-ХVШ ст. виявився переломним в історії Росії. Тривале панування феодально-кріпосницьких відносин і безперервних війн загальмували економічний розвиток держави і вона значно відстала від передових західноєвропейських держав, які вже вступили на капіталістичний шлях розвитку. Проте і в Росії II пол. XVII ст. з'явилися паростки ринкових відносин. Зросла економічна роль міст як торговельно-промислових центрів, з'явились перші мануфактури, розширювалися і зміцнювалися економічні зв'язки між різними регіонами держави.

  У політичному устрої панував абсолютизм, основи якого було закладено за часів Олексія Михайловича Романова. Відбувалась гостра боротьба за владу всередині пануючої верстви. Проте родовита боярська знать уже втрачала свою силу і на зміну їй йшло  дворянство.

      У зовнішньополітичній сфері на XVII ст. у Московської держави склалися дипломатичні стосунки  з   країнами   Європи   та  Азії.   Постійно   відбувався   обмін

посольствами з Англією, Австрією, Францією, Голландією. Російські представники

бували в Китаї, Монголії, розвивались стосунками з народами Закавказзя. Проте через прагнення Росією здобути вихід до Чорного і Балтійського морів напруженими залишались стосунки зі Швецією і Туреччиною. Стосовно найближчих східних сусідів Російської держави - України та Польщі, то з Польщею було укладено „ Вічний мир".

- З історії України пригадайте дату та суть угоди, що заклала основи російсько-українських відносин у ХVІІ столітті.

     Отже, щоб досягнути подальшого зміцнення внутрішнього і зовнішнього становища, Росії необхідні були реформи, які б проводились „ згори" єдиними соціальними силами, на які міг спиратися царизм у своїй діяльності були дворянство і купецтво. Отож вивчивши досвід західноєвропейських країн молодий російський цар Петро І вирішив подолати відставання Московської держави шляхом перетворень, що торкнулись всіх сфер життя: і економічної, і політичної, і військової, і духовної.               Реформи Петра І запроваджувались в умовах війн, які Росія вела з Швецією і Туреччиною за виходи до морів з метою прокладання шляху до європейської торгівлі. І якщо на півдні захоплений у 1696 р. Азов після невдалого Прутського походу (1711) довелося залишити, то у важкій Північній війні Росія перемогла і здобула вихід до Балтійського моря.

     Проте потрібно зазначити, що всі ці з міни відбувалися в умовах, коли кріпосницькі відносини перебували на вершині свого розвитку. Реформи були спрямовані на зміцнення феодально-абсолютистського устрою і призвели до розорення селян і репресій проти величезної маси населення. В результаті, за підрахунком  російських  істориків  XIX ст.,  його  кількість  скоротилась на 20  %.

    Детальніше  ознайомитись  з  зовнішньополітичною діяльністю  Петра  І  та  його

реформами вчитель пропонує учням, працюючи в „ робочих групах". Для цього вчитель роздає учням картки з номерами і учні розсідаються в групи  за номерами, після виконання роботи їм потрібно буде повернутися з "робочих груп" в "домашні" і ознайомити товаришів з отриманою інформацією. Результатом роботи має бути повністю заповнена таблиця.

Вчитель роздає картки-інструкції для роботи в "робочих групах"

Картка-інструкція №1

I. Вашій групі потрібно з'ясувати прихід до влади і початок правління Петра І до 1699 року.

II.  Використовуйте для роботи підручник, додаткову літературу та інші засоби навчання.

III.    Під   час   роботи   потрібно   виконати   такі завдання:

1. З'ясуйте, за яких умов прийшов до влади Петро І.

2. Основні дати і подій початку до діяльності царя запишіть в зошити у відповідну колонку таблиці:

Діяльність російського царя Петра І

Початок правління

Зовнішня політика

Внутрішня політика

  3. Висловіть своє ставлення до діяльності Петра І на початку царювання, виділивши позитивні і негативні моменти.

Картка-інструкція №2

I. Вашій групі необхідно розглянути внутрішню політику російського царя Петра І

II. Використовуйте підручник, додаткову літературу та інші засоби навчання.

III. Під час роботи потрібно виконати такі завдання:

1. Перелічіть основні реформи, здійснені Петром І на початку XVIII ст. Відповідь оформіть в зошиті у відповідній колонці такої таблиці:

Діяльність російського царя Петра І

Початок правління

Зовнішня політика

Внутрішня політика

2. З'ясуйте зміст і значення реформ.

3. Висловіть своє ставлення до реформаторської діяльності Петра І, виділивши позитивні і негативні моменти.

Картка-інструкція №3

I. Вашій групі необхідно розглянути зовнішню політичну діяльність Петра І і хід Північної війни.

II. Використовуйте підручник, додаткову літературу та інші засоби навчання.

III. Під час роботи потрібно виконати такі завдання:

1. З'ясуйте основні напрямки зовнішньої політики Петра І і її наслідки.

2. Розгляньте хід Північної війни.

3. Результати роботи зафіксуйте в зошиті у вигляді таблиці (у відповідній колонці):

 

Діяльність російського царя Петра І

Початок правління

Зовнішня політика

Внутрішня політика

 

Картка-інструкція №4

I. Вашій групі необхідно розглянути зовнішньополітичну діяльність Петра І і хід Північної війни.

II. Використовуйте підручник, додаткову літературу, атлас і контурну карту.

III. Під час роботи потрібно виконати такі завдання:

1. З'ясуйте основні напрямки зовнішньої політики Петра І (Відповідь потрібно супроводжувати показом по карті).

2. Розгляньте хід Північної війни за атласом.

3. Нанесіть на контурній карті місця основних битв Північної війни. Поки учні заповнюють таблиці в зошитах, працюючи в "домашніх групах", секретарі "робочих груп" заповнюють відповідні колонки таблиці на дошці.

 

V.  Закріплення набутих знань, умінь і навичок.

Фронтальна бесіда:

 • За яких умов прийшов Петро І до влади?
 • Висловіть своє ставлення до діяльності Петра І на початку царювання, виділивши позитивні і негативні моменти.
 • Назвіть основні напрямки зовнішньої політики Петра І. В яких подіях вони реалізувались?
 • За допомогою карти потрібно розповісти про основні битви та результати Північної війни.
 • Які реформи провів Петро І. Коротко схарактеризуйте їх зміст і значення.
 •  Учні обговорюють завдання, яке було дана вчителем на початку уроку:   Як вплинула на розвиток Російської держави діяльність російського царя Петра І?

         Для відповіді  використовується метод „Прес". Аргументувати свою позицію потрібно за відомою  схемою: Я вважаю що ... тому, що ... → наприклад ... → отже, ...

VI. Висновок:

        Отже, завдяки діяльності Петра І Росія у XVIII ст. значно розширила свою територію, ліквідувала політичну і економічну ізоляцію, перетворилась на велику державу. Завдяки петровським реформам Російська держава зробила крок вперед у розвитку економіки, торгівлі і освіти. З іншого боку, вони були спрямовані на зміцнення феодально-абсолютистського устрою і призвели до розорення селян і репресій проти величезної маси населення імперії.

VII. Домашнє завдання: Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати завдання на контурних картах, в зошиті скласти історичний портрет Петра І.

 

docx
Додано
9 травня 2020
Переглядів
2554
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку