2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Урок з біології на тему: "Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика" (7 клас)

Про матеріал
Опорний конспект сучасного компетентнісно зорієнтованого уроку на тему: "Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика". Мета уроку: розширити знання учнів про вплив людини та її діяльності на тварини; охарактеризувати етичне ставлення людини до тварин; розвивати логічне мислення, творчу активність учнів; удосконалювати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці; виховувати толерантність, доброзичливість, культуру спілкування; формувати екологічну культуру.
Перегляд файлу

Дерев’янко Ю.О.,

учитель біології І категорії

КУ ССШ І-ІІІ ст. №7

м. Суми, Сумської області

Тема:

Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика

 

Мета:

Освітня:

розширити знання учнів про вплив людини та її діяльності на тварини; охарактеризувати етичне ставлення людини до тварин

Розвиваюча:

розвивати логічне мислення, творчу активність учнів; удосконалювати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці

Виховна:

виховувати толерантність, доброзичливість, культуру спілкування; формувати екологічну культуру.

 

Цілі:

учні повинні знати:

 • сутність поняття «екологічна етика».

учні повинні вміти:

 • наводити приклади впливу людини та її діяльності на тваринний світ;
 • висловлювати судження щодо етичного ставлення до природи та її охорони;
 • працювати з додатковою літературою, підручником.

учні повинні розуміти:

 • вплив людини та її діяльності на екосистеми.

Обладнання та матеріали:

проектор, екран, ноутбук

Тип уроку: урок     засвоєння    нових  знань

Міжпредметні зв’язки: правознавство, історія, етика

 

Базові поняття та терміни:

екологічна  етика, гуманне ставлення до тварин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План уроку

 

Етапи уроку,

їх зміст

Час

Форми і методи навчальної діяльності

Цільове призначення

І. Орієнтація, мотивація діяльності

2 хв.

Привітання класу,   «Створення сприятливого клімату»

Створення позитивної психологічної  атмосфери, яка сприяє цілісному розвитку особистості, налаштування на активну роботу на уроці

 

ІІ. Цілепокладання

12 хв.

Письмова перевірка знань,

«Практичність теорії»,

«Мікрофон»

Письмова перевірка й корекція знань, мотивація навчальної діяльності, визначення теми, мети, завдань, очікувань уроку

 

ІІІ. Цілереалізація

25 хв.

 

 

Розповідь вчителя з елементами бесіди, повідомлення учня,

самостійна робота учнів з роздатковим матеріалом,

складання опорного конспекту,

гра «Тварини сказали б про мене…»,

«Мозковий штурм»,

«Коло ідей»,

«Проблемне запитання»,

вправи для профілактики зорової втоми i короткозорості

Сприйняття й первинне усвідомлення  навчального матеріалу, осмислення зв’язків і співвідношень в об’єктах вивчення;

узагальнення й систематизація знань, застосування їх у різних ситуаціях, наближених до життєвих;

повідомлення  та пояснення домашнього завдання

 

 

 

 

 

ІV. Рефлексивно -оцінюючий

6 хв.

 «Уявіть собі світ…», «Взаємооцінювання»

Усвідомлення учнями власного рівня знань; підведення підсумків уроку;  рефлексія;

оцінювання

 

Хід уроку

Епіграф до уроку:

Не роби іншим того,

чого не бажаєш собі

                                Конфуцій

 

І. Орієнтація, мотивація діяльності

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку

«Створення сприятливого клімату»

ІІ. Цілепокладання

1. Актуалізація й корекція опорних знань

 Письмова перевірка знань

Завдання 1: «Закінчити речення»

1. Сукупність особин виду, які тривалий час мешкають у певній частині його ареалу частково чи повністю ізольовано від інших подібних сукупностей особин цього ж виду називається … (популяція)

2. Сукупність взаємопов’язаних популяцій організмів, які взаємодіють між собою та з умовами середовища життя називається … (екосистема)

3. До абіотичних чинників належать: … (світло, температура, вологість)

4. До середовищ життя живих організмів належать: … (наземно-повітряне, водне, ґрунт, живі організми)

5. Перший трофічний рівень в ланцюзі живлення займають … (продуценти)

6. До редуцентів належать: … (бактерії гниття, гриби)

7. Форма симбіозу, що спостерігається між термітами та джгутиковими, що живуть у їхньому кишечнику та здатні розщеплювати клітковину називається … (мутуалізм)

8. Суперництво між особинами різних видів за життєво важливі ресурси –  це … (конкуренція)

9. Переплітаючись, різні ланцюги живлення формують … (трофічну сітку)

10. Під час переходу з нижнього трофічного рівня на вищий живі організми запасають приблизно … % енергії. (10%)

        (5 балів)

Завдання 2: «Установити відповідність»

 Установити відповідність між компонентами екосистеми та організмами, які до них належать:

     1  Продуценти

 2  Консументи

 3  Редуценти

 

 

 

 

А

Б

В

Г

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLSNwGDNmBOd0jsizgjK2c8KBK3zFmBHR9uNjwT9oqvDo-g88p_A

Результат пошуку зображень за запитом "картинка мукор"

Результат пошуку зображень за запитом "картинка гідра поліп"

http://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=72d4dae81bff8a6233c26367b264df95-50-144&n=21

Д

Е

Є

Ж

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROZL26ZkOHLUHpPzM31TDvBC7aHYZY0WEMsdJ5GzUYpFuSJJ0V

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTyGdvW1ZcnGpTIyXhiYXZ-tYYLj_LXdmTCmz7nXzRA14LOnuMM0A

http://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=28a106f54c51e417fa9d1cd903c3209a-76-144&n=21

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSe-scW7fMx7TsY2oy_H3Mees-8BzV-6bEaYzIuXdTaYvmVOy5mAg

 

(5 балів)

Завдання 3:

 Які форми співіснування організмів зображено на малюнках? Схарактеризуйте їх.

І варіант

А)

http://im3-tub-ua.yandex.net/i?id=ef65944dcfe763c60478533f9493d0fe-07-144&n=21

 

Б)

Результат пошуку зображень за запитом "картинка коропоїд"

 

 

 

 

 

 

 

ІІ варіант

Протокооперация

А)

 

 

 

 

 

 

 

Б)

 

http://ekol-ush.narod.ru/pic/42.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вчитель збирає роботи, потім разом з учнями обговорює правильність виконання завдань.

2. Мотивація навчальної діяльності

«Практичність теорії»

Якось на заході сонця прогулювався пляжем біля океану один старий чоловік. Шторм щойно вщух, і чоловік насолоджувався свіжим морським бризом. Ішов він, замислений, берегом, аж раптом помітив дитину. Хлопчик щось підбирав з піску та кидав у воду. Старому стало цікаво, що ж хлопчина робить. Тому він підійшов ближче й побачив, як той підняв з піску морську зірку й кинув її у море. Лише тоді старий звернув увагу на те, що весь пляж був завалений сотнями, а може й тисячами морських зірок. «Що ти робиш? – вигукнув чоловік. – Ти ж мала дитина, а тут розкидано тисячі морських зірок. Чи ти дійсно гадаєш, що можеш щось змінити?». Хлопець глянув на нього, підняв чергову морську зірку, жбурнув її в океан і сказав: «Для цієї морської зірки я щойно змінив усе!».

?

 • А як би ви вчинили в такій ситуації?
 • Як людина повинна ставитися до інших видів тварин?

3. Повідомлення теми, мети, завдань  уроку

Слово вчителя:

Учні разом з учителем формулюють мету, завдання уроку.

 

4. Визначення очікуваних результатів

 «Мікрофон»

?

   Проаналізуйте епіграф до уроку.

 • Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?

ІІІ. Цілереалізація

1. Сприйняття й первинне усвідомлення  навчального матеріалу, осмислення зв’язків і співвідношень в об’єктах вивчення

Пояснення вчителя з елементами бесіди; складання опорного конспекту; повідомлення учня

 • Вплив людини та її діяльності на організми 

Розповідь учителя:

  Органічні залишки й інші докази свідчать про те, що на Землі за минулі 500 млн років відбулося п’ять або шість катастрофічних вимирань переважно численних видів тварин. Можливо, ми ніколи не дізнаємося справжню причину цих масових вимирань. Одне нам відомо: що вони не були спричинені людиною.

  Паралельно з розвитком людської цивілізації, науково-технічного прогресу, без сумніву, відбувається і скорочення чисельності багатьох видів тварин сьогодні. Вплив людини на тварин здійснюється двома шляхами: прямим – безпосереднім переслідуванням і винищенням або розселенням, і непрямим – зміною умов життя.             

  У всіх світових релігіях ви знайдете заклик до співчуття до тварин, осуд тих, хто проявляє по відношенню до них безглузду жорстокість. Серед тих, у кого боліла душа від думки про те, яких страждань інколи завдає людина живим істотам, що мешкають поряд з нею, ви знайдете філософів, письменників, учених.

  У 1984 р. професор А. Вебстер розробив концепцію так званих «П’яти свобод (прав)» одомашнених тварин, які ввійшли до Всесвітньої декларації добробуту тварин. З 1979 р. у низці країн концепція «П’яти свобод» повністю або частково використовується в національному законодавстві щодо захисту тварин. Наприклад, Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» задіює ідеї цієї концепції.

Самостійна робота учнів з роздатковим матеріалом

Завдання для учнів:

  Прочитайте концепцію «П’яти свобод» одомашнених тварин, запишіть її положення в зошит.

 

Концепція «П’яти свобод» використовувана в багатьох країнах система оцінки благополуччя одомашнених тварин. Вона передбачає такі свободи:

1. Свобода від голоду і спраги шляхом надання доступу до води та їжі, які підтримують гарне здоров’я й активність.

2. Свобода від дискомфорту шляхом надання відповідного середовища для проживання, включаючи житло і місце для сну та відпочинку.

3. Свобода від болю, травм або хвороби шляхом проведення превентивних заходів або ранньої діагностики та лікування.

4. Свобода природної поведінки шляхом надання достатнього місця, відповідних сприятливих умов і пристосувань, а також компанії щодо подібних до себе.

5. Свобода від страху і стресу шляхом забезпечення відповідних умов і відносин, які виключають моральні страждання.

 

 ?

 Оцініть умови утримання ваших (або ваших знайомих) домашніх вихованців. Чи відповідають вони «П’яти свободам» тварин?

 Висловлювання учнів

 ?

 • Які почуття повинна проявляти людина по відношенню до тварин (природи)? (доброзичливість, жаль (жалість), співчуття (симпатію) і дбайливість по відношенню до природи).
 • Що означають ці почуття?

 (Доброзичливість означає здатність і схильність людини надавати першорядного значення досягненню блага природи. Жаль означає схильність людини почувати смуток чи зневіру, побачивши страждання живих істот, а також схильність утримуватися від заподіяння зла чи шкоди іншим живим істотам чи екосистемам. Співчуття і дбайливість досить тісно пов’язані моральні якості, що припускають занепокоєння про благополуччя природи, готовність узяти на себе відповідальність сприяти благу природи і захищати її).

 • Екологічна етика

 ?

 • Пригадайте, що таке етика.

 (Це  система норм моральної поведінки людини)

 • Як ви розумієте вираз «етичне ставлення»?

 (гуманне, доброзичливе ставлення)

 • Як ви розумієте вираз «екологічна етика»?

Розповідь учителя:

 Екологічна етика – це насамперед стримуючі моральні принципи. Вони пробуджують совість людини, викликають співчуття, нагадують про те, чого робити не варто. Моральні принципи дитини чи дорослих не дозволяють страждати птахові, звірові, комахі. Отже, екологічна етика – оо це вчення про моральні відносини людини з природою, рівноправність і рівноцінність живого, обмеження прав і потреб людини.

 Ми звикли до того, що поряд з нами живуть коти, собаки, кури, качки тощо. Ставлення людини до тварини ніколи не зводилося лише до того, щоб одержати від них користь.

 Гуманне, етичне відношення до тварин і рослин ґрунтується на переконаннях, що тварини і рослини заслуговують на те, щоб ураховувалися їх основні права та інтереси незалежно від користі, яку вони приносять людям.

 А як ви ставитеся до тварин? Це ми дізнаємося за допомогою гри «Тварини сказали б про мене…».

Гра «Тварини сказали б про мене…»

1. Запропонуйте учням устати з місця й утворити коло.

2. Станьте разом з ними й оголосіть завдання: за хвилину почнеться гра, у якій учасникам потрібно схарактеризувати свої позитивні риси від імені тварин.

3. Учні повинні висловлюватися по черзі. Спершу слід назвати своє ім’я. А потім закінчити речення: «Тварини сказали б про мене…». Наголосіть, що говорити можна лише про позитивні риси своєї вдачі, характеру, зовнішності тощо. Головне – це має бути позитивна ознака! Учні можуть назвати конкретних тварин, від імені яких вони оцінюють своє ставлення до них.

4. Візьміть участь у грі, почавши її прикладом: «Я – ваш учитель. Моя кішка сказала б про мене, що я поважаю її природні звички».

5. Бажано, аби риси, які називатимуть учні, не повторювалися.

6. Під час підбиття підсумків зауважте, що в кожного з нас є риси, завдяки яким ми можемо сподіватися на любов тварин. Важливо не втрачати ці риси, а, навпаки, удосконалювати, розвивати, примножувати.

7. Наприкінці подякуйте всім за участь у вправі.

Розповідь учителя:

 Велику роботу з популяризації знань з галузі екологічної етики проводить організація ПЕТА (People for the Ethical Treatment of Animals — «Люди за етичне ставлення до тварин») – потужна міжнародна зоозахисна організація, яка має прихильників у 20 країнах. Вона фінансує видання підручників і посібників з екологічної етики, проводить просвітницьку роботу серед різних груп населення із захисту прав тварин.

 Повідомлення учня (випереджальне завдання)

ПЕТА – «Люди за етичне ставлення до тварин»

 Їх бояться всі, хто носить дороге хутро. Погодьтеся, стати жертвою банки з фарбою за те, що носиш шубу з горностая, не надто приємно. Проте активісти ПЕТА відомі не лише своїми радикальними настроями.

 Вони вважають, що їхня головна місія захистити всіх тварин на Землі. ПЕТА розшифровується як «люди за етичне ставлення до тварин». Організацію створили у 1980 р. У її складі близько 2 млн осіб. Вони виступають проти жорсткого ставлення до тварин, проти порушення прав братів наших менших та проти дослідів над тваринами. За час свого існування організація змогла заручитися підтримкою багатьох знаменитостей, серед яких і екс-дружина Пола Маккартні Хізер Міллс.

 «Коли тварин убивають задля того, аби використати їхню шкіру для одягу,це не гуманно, це варварство і це необхідно негайно припинити»,вважає активістка ПЕТА Хізер Міллс.

 Серед успіхів ПЕТА заборона боїв биків у Барселоні. Упродовж кількох років вони влаштовували так звані «Голі пробіги», участь у яких міг взяти кожний охочий.

 «Це не бої биків, а вбивство беззахисних тварин! Їх повільно вбивають на арені, на очах у тисяч людей. І це називають спортом», каже активіст ПЕТА Юрген Фаульман.

 ПЕТА звинувачують за надмірно контроверсійні акції. Вони неодноразово зривали покази мод та обливали фарбою дорогоцінні шуби. Проте захисники прав тварин свято вірять: для захисту братів наших менших годяться всі засоби, навіть радикальні.

Розповідь учителя:

 Купуючи хутряні вироби, ми часто не замислюємося над тим, яких мук зазнають тварини, проливаючи свою кров заради моди, перш ніж з їхнього хутра пошиють одяг.

 Для отримання однієї шуби вбивають:

 18 бобрів

 18 лисиць

 55 норок

 27 єнотів

 25 видр

 100–250 білок

 4 вовки

 8 тюленів

 60 куниць

 14 рисей

 170 шиншил

 7 пум

 11 борсуків

 50 тхорів

 18 собак

 25 домашніх кішок

«Мозковий штурм»

?

 • Чи може краса бути настільки жорстокою?
 • Назвіть основні екоетичні принципи відносин «людина-природа».

 Обговорення відповідей учнів та складання опорного конспекту

 Основні екоетичні принципи відносин «людина-природа»:

1. Не зашкодь.

2. Не втручайся.

3. Принцип порядності.

4. Принцип дотримання прав природи.

5. Принцип справедливого відшкодування.

 

 

Слово вчителя:

 Наш навчальний заклад є активним учасником інформаційно-просвітницького проекту «Біоетика», мета якого – популяризувати гуманне ставлення учнів до тварин, ознайомлення з юридичною відповідальністю за жорстоке поводження з собаками та котами, зацікавленістю дітей волонтерською діяльністю. Щороку ми беремо участь в благодійних акціях «Happy Мяу для Мурчика» та «Happy Гав для Сірка»; збираємо теплі речі, котячий та собачий корм для громадської організації «Сумське товариство захисту тварин». З учнями проводяться «уроки доброти» згідно методичних рекомендацій розроблених спеціалістами по роботі зі шкільною аудиторією Благодійного фонду «Happy Paw».

Слово вчителя:

 Іноді з вами можуть статися прикрі випадки, коли дикі тварини завдадуть вам неприємностей. Ворони й сороки можуть украсти їжу, вовк загризе вашого собаку, оса вжалить. Не потрібно відповідати злом на подібні дії тварин, тому що вони роблять це інстинктивно, несвідомо, ненавмисно, й до того ж, мають право на відсутність відповідальності перед людиною.

2. Узагальнення й систематизація знань, застосування їх у різних ситуаціях, наближених до життєвих

«Коло ідей»

?

 • Чому в містах з’являються здичавілі коти і собаки? Як цьому запобігти?
 • Як ви вважаєте, чи можна утримувати в домі ведмежатко, черепаху папугу?

«Проблемне запитання»

?

У житті кожної людини трапляються випадки, коли потрібно вбити комара, знищити аскариду, воші. Убиваючи, людина порушує право тварин на життя. Чи правильно поводиться людина з огляду на екологічну етику?

«Вправи для профілактики зорової втоми i короткозорості»

1. Подивитись прямо перед собою на класну дошку 2-3 с, перевести погляд на кінчик носа на 3-5 с. Повторити 6-8 разів.

2. Закрити повіки. Протягом 30 с проводити їх масаж кінчиками вказівних пальців.

3. Повідомлення  домашнього завдання

 • опрацювати § 53, матеріал конспекту уроку;
 • скласти сенкани про основні форми співіснування організмів в угрупованнях*.

ІV. Рефлексивно-оцінюючий

 1. Підведення підсумків уроку

«Уявіть собі світ»

Уявіть собі світ, у якому немає ані рослин, ані тварин. Ви прокинулися вранці, спітнівши під синтетичною ковдрою, одягли яскравий, але такий же синтетичний одяг, визирнули у вікно… Ані деревця, ані травинки, ані цвірінькання горобців – лише асфальт, камінь, гуркіт машин…

Запропонувати учням продовжити фантазувати, допомагаючи їм запитаннями:

 • Що їдять люди?
 • Із чого виготовляють меблі, одяг?
 • Як відпочивають?
 • Чим милуються?

Підвести школярів до висновку про цінність усіх без винятку рослин і тварин, про цінність кожного прояву життя. Звернути більше уваги на нематеріальні цінності природи.

 1. Цінування, оцінювання

«Взаємооцінювання»

 Учні виставлять один-одному оцінки, аргументуючи їх. Учитель за необхідності коригує.

 

Використані джерела:

 1. Біологія: підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.І. Остапченко та ін. – К.: Генеза, 2015. – 256 с.
 2. Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика (7 клас. Біологія). URL: https://www.schoolua.com/2016/05/12/3997/.

 

 

1

 

docx
Додано
4 лютого 2020
Переглядів
2038
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку