урок з енергозбереження

Про матеріал
актуалізувати знання учнів за темами: «Традиційні та альтернативні джерела енергії», «Енергозберігаючі технології».
Перегляд файлу

Інтерактивний інтегрований бінарний урок фізики та георгафії в 9 класі, присвячений глобальним змінам клімату та енергозбереженню за темою.

Тема: «Традиційні та альтернативні джерела енергії. Енергозберігаючі технології»

Мета:

-Навчальна: актуалізувати знання учнів за темами: «Традиційні та альтернативні     

      джерела енергії», «Енергозберігаючі технології».

-Розвиваюча: розвивати навики пошукової діяльності, здатність аналізувати інформацію, вдосконалювати професійні навички у створенні презентацій, відеороликів, листівок.

-Виховна: виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді; створення умов для творчого наукового  пошуку; задоволення потреб учнівської молоді у творчій самореалізації.

Завдання: залучення учнівської молоді до навчально-практичної діяльності з проблем енергоефективності та раціонального використання ресурсів . Активізація творчої діяльності вчителів та учнів, які працюють над питанням підвищення обізнаності населення щодо ефективного використання та збереження енергії.

Методи проведення: пошук інформації, робота  експертних групах, «коло ідей»,   обговорення проблем в загальному колі, експерименти, демонстрація дослідів, «синтез думок», створення та використання електронних засобів навчання (мультимедійна презентація, відеоролики, листівки, пам'ятки).

Обладнання: мультимедійна презентація, мультимедійний проект.

             Епіграф уроку:

                               “Ми взагалі не отримали землю в спадок від наших предків –          

                                 ми всього лише взяли її в борг у наших дітей”

Антуан де Сент-Екзюпері

            Девіз уроку:      «Думай  глобально -  дій локально».

І Організаційний момент:                      Налаштування учнів на роботу

ІІ Мотивація навчальної діяльності

         Кожного ранку ми відкриваємо двері нашого дому в новий день. По один бік дверей залишається наш маленький домашній світ, родина, дитинство; по другий – світ зовнішній. Цей світ величезний, ім’я йому – Земля. Земля – спільний дім всіх кілька мільйонів видів живих організмів. 

Клімат  Землі   постійно  змінювався  з моменту  створення  нашої  планети. Це  залежало від  різноманітних  геологічних  та  астрономічних явищ, таких як вулканічна активність та коливання орбіти  Землі.    Зміни  кліматичної  системи відбувалися  упродовж  мільйонів років і відбуваються сьогодні. Але,з появою на планеті Земля біологічного виду найвищої організації – людини,  в біосфері почали розвиватися процеси особливого, антропогенного характеру. За рахунок активної діяльності людини, характер та інтенсивність змін клімату на відміну  від  багатомільйонної  історії Землі  носить  небезпечний  характер, ставлячи  під  загрозу  саме  існування людства  на Землі. 

Наша мета сьогодні – зясувати:

- чому глобальне потепління є актуальним питанням;

- які чинники впливають на зміни клімату;

- як поліпшити екологічний стан планети, країни, свого міста .

Опанувавши цю тему, ми повинні вміти:    

- проаналізувати події, які відбуваються під час забруднення атмосфери і

  приводять до глобальних змін клімату;

- виробити спільно конкретні практичні кроки щодо сучасної стратегії виживання; - впроваджувати практичні заходи щодо збереження енергоресурсів. 

ІІІ Актуалізація опорних знань

             Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

Яка причина викликала появу на нашій планеті першої глобальної екологічної кризи? (Було вичерпано джерела харчування)

Завдяки чому людство змогло вийти з цієї кризи? (Почало розвиватися землеробство і скотарство – людство створило собі нову екологічну нішу)

Особливістю другої  половини ХХ століття, особливо останні 35-40 років, є активний розвиток  другої глобальної екологічної кризи. Які причини викликали її розвиток у такому швидкому темпі? (Інтенсивне зростання населення Землі та розвиток науково-технічної революції)

До чого веде нерегульоване зростання населення? (До зростання енергетичного та промислового виробництва, транспорту…)

Які наслідки цих процесів? (Зростання забруднення довкілля, утворення парникового ефекту, глобальне потепління, утворення кислотних дощів, ерозія ґрунтів, збільшення площі пустель…)

ІY. Вивчення нового матеріалу

Блок: Економічнагеографія.

Вчитель. На якіенергоресурсибагатанашаУкраїна?

Учень. Є покладивугіллякам’яного, бурого, нафти, газу (відповідьсупроводжується показом на карті).

Вчитель.Тожвиконаємозавдання: простежтерозміщенняприроднихенергоресурсівпокартікориснихкопалинУкраїни і відповідьоформіть схематично, виходячи з  того, що є традиційні і нетрадиційніенергоносії(два учнійдуть до зворотньогобоку дошкивиконуватизавдання, всііншівиконують в зошитах).

 

Вчитель. Вугілля, нафту й газ називають вичерпними. Чому?

Учень. За даними українських вчених наша держава забезпечена власним вугіллям на 95%, нафтою на 8% і природним газом на 22%. Але згідно з прогнозами експертів за сучасних темпів видобування світових запасів нафти та газу вистачить на 80 –  90, вугілля – 350 років. Тривають пошуки нових родовищ нафти та газу, але доступніші з них вичерпуються швидко.

 Учні поділяються на групи, кожна група заповнює свою колонку.

Електростанції

Ресурси

Переваги

Недоліки

Теплові

 

 

 

Атомні

 

 

 

ГЕС

 

 

 

Вітрові

 

 

 

Сонячні

 

 

 

Вчитель.Розглянемо види електростанцій, їхнє територіальне розміщення.                       

Учень. Розповідь  про Дністровську ГЕС, та Запорізьку  АЕС

Учень. Заповнення таблиці учнями «Види електростанцій, ресурси, переваги, недоліки».  

Вчитель.Ми бачимо , проблеми традиційних електростанцій  в вичерпності ресурсів та забруднені навколишнього середовища. А який же вихід з цієї ситуації?

          Вихід з цього положення багато які фахівці бачать у застосуванні нетрадиційних джерел енергії і раціональному використанні енергії. Альтернативні джерела   енергії.

Вчитель. Порівняння енергетичних балансів України та Світу.

Вчитель. Види та територіальне розміщення нетрадиційних електростанцій по    території України.

Учень. Розповідь  про найпотужнішу СЕС світу у Перово.

Вчитель.Енергозбереження – це єдиний шлях для різкого скорочення темпів видобутку корисних копалин. Зосереджуючи увагу  громадськості на необхідності економного використання природних ресурсів  завжди і всюди, ми робимо вагомий внесок в майбутнє Землі. Це потрібно, адже  водні, повітряні, земельні ресурси вичерпуються. І в цьому винна   

людина, яка  недбало ставиться до природи. Отже альтернативна енергія міф чи реальність?  Зараз ми це зясуємо.

 Використання інноваційних  енергозберігаючих технологій в Україні.

(протягом проведення цього етапу  уроку учні продовжують заповнювати таблицю.)розповіді учнів про:1.Енергію сонця.

 

 

Вчитель.З таблиці ми бачимо переваги нетрадиційних джерел енергій над традиційними.)

Електростанції

Ресурси

Переваги

Недоліки

Теплові

Газ, нафта, вугілля

Легкевикористання

 Пального

Забрудненнядовкілля. Не відновлюваність кориснихкопалин.

Атомні

Уран

Доступність

Аварії

ГЕС

Течіярічок

Відновлюваністьресурсів

Затопленняродючих земель

Вітрові

Енергіявітру

Доступність, відновлюваність

Шум, великіплощі

сонячні

ЕнергіяСонця

доступність

Дорогі, великіплощі

 

7.Одержання енергії від сміття.

Протягом вихідного дня провести спостереження і визначити, скільки відходів утворюється в родині протягом дня. (у кг)? Приблизно 6 кг.

Скільки разів видаляються відходи з помешкання? 1 раз.

Які відходи переважають: харчові, папір, пластик, метал, скло, тощо? Пластик, харчові, папір.

Як можна переробити і зменшити утворювані відходи? Раціонально використовувати продукти харчування, різні види бумаги для пічного отоплення, утилізувати по можливості відходи: закопувати харчові відходи сміття для удобрення грунту; використовувати відходи, сміття для створення парників; пластикові бутилки для різних виробів (школи, дит. садок).

Висновок. З дослідження видно що утилізація відходів може давати людині додаткову енергію.

Вчитель. Мозковий штурм.

           Кожен з нас повинен робити свій власний внесок у вирішення питань про  енергозбереження. Запропонуйте конкретні шляхи збереження енергії в побуті.

Учні.    Заклеюйте щілини у віконних рамах в холодну пору року.

Утепляйте стіни..

5. Встановлюйте лічильники газу, води.

6.Вимикайте надлишок електроприладів в кімнаті.

 Енергозберігаючі технології  робота в групах

   1 експерт: Найяскравіший приклад енергозберігаючої технології — заміна традиційних ламп накалювання на новий вид економічних ламп. Якщо замінити всі звичайні лампочки накалювання на нові, то споживання енергії для освітлення квартир зменшиться приблизно в 10 разів.

    У звичайній лампі струм нагріває нитка накалювання, що випромінює світло. Однак у світло перетвориться тільки мала частина електроенергії. Інфрачервоне випромінювання людське око не бачить, воно сприймається як тепло. Енергозберігаючі лампи, заповнені газом і покриті флуоресціюючою сполукою, при рівному споживанні електроенергії дають більше світла, ніж лампи накалювання.

      Найбільша кількість енергії в наших квартирах іде на їх обігрівання. Отже, із цього й потрібно починати заощаджувати. Заміна традиційних вікон на склопакети, утеплення дверей, нанесення теплозахисних покриттів на зовнішні стіни будинків дозволяє зменшити споживання тепла на десятки відсотків.

Якщо застосовувати не один якийсь пристрій, а вживати цілий комплекс заходів, можна зменшити споживання енергії в багато разів.

Енергозберігаючі подружки

Одного чудового ранку, коли зійшла з-за обрію найбільше джерело енергії – сонце, лампи освітлення, як це часто буває вдень, залишилися без діла. Саме тоді між трьома давніми подругами: криптоновою, біспіральною та галогеновою лампами виникла суперечка.

І що робили б люди без мене, - сказала криптонова лампа. – Адже усі знають, що моя світловіддача значно перевищує звичайні лампи.

Та що там твою світловіддача?! Подивись на моє яскраве світло! – заперечила їй біспіральна.

Не сваріться. Хоч для мого виготовлення і потрібне більш дороге кварцове скло, світловіддача і термін служби у мене все рівно вищі ніж у Вас обох, - сказала галогенові лампа.

Почалася сварка. Тут і закінчилася б їх дружба, але увійшов електрик і замінив стару звичайну лампу новою люмінесцентною. Саме в цей час настав вечір. Увімкнули світло. Люмінесцентна лампа запалала яскравіше всіх та ще й енергію зберігала, оскільки використання таких ламп знижує споживання електроенергії на 80% без втрати рівня освітленості.

Отак науково-технічний прогрес врятував не лише людей від марного витрачання коштів на електроенергію, а й зупинив сварку трьох подруг.

2 експерт:Лампа розжарювання  

У 1872 р. російський винахідник О. М. Лодигін запропонував перше джерело світла, схоже на сучасну лампу розжарювання. Він застосував у лампах вольфрамові нитки і закрутив їх у формі спіралі.

На основі досягнень, зроблених різними науковцями, американський винахідник-комерсант Томас Едісон поставив крапку в розробці цієї групи ламп у 1879 р. Найбільшою його заслугою було створення системи електричного освітлення з міцною ниткою розжарювання, високим і стійким вакуумом та можливістю одночасного використання великої кількості ламп.

1 Високе енергоспоживання: лише 5% електроенергії йде на освітлення, X а 95% — на нагрів самої лампи. До того ж ця лампа використовує дуже багато електрики, що сприяє посиленню парникового ефекту.

2 Короткий термін служби: лише 1000 годин, що дорівнює у середньому 1 року експлуатації.

3 експерт: Люмінесцентна дампа

Першим предком енергоефективної лампи - люмінесцентної, або «денного світла», - була газорозрядна лампа німецького фізика й винахідника Генріха Гайслера, який у 1856р. одержав синювате світіння від заповненої газом трубки, збудженої за допомогою соленоїда. У1893 р. на Всесвітній виставці в Чикаго (США) Томас Едісон уперше показав людству люмінесцентне світіння. У 1894 р. американський інженер Д. МакФармен Мур створив лампу з трубок, що світяться, використавіии азот і вуглекислий газ. Ця конструкція випромінювала рожево-біле світло. У 1901 р. Пітер Купер Г'юіт продемонстрував ртутну лампу, яка випромінювала світло синьо-зеленого кольору, але вона була непридатною на практиці.

У 1910 р. для трубок, що світяться, почали застосовувати неон, аргон та інші гази, і це дозволило спростити їхню конструкцію. Сьогодні Едмунда Джермера визнано як винахідника лампи денного світла. У1926р. він запропонував збільшити тиску колбах і покрити їх флуоресцентним порошком, який перетворював ультрафіолетове світло на однорідний білий колір. У 1931 р. радянський фізик С. І. Вавилов запропонував застосувати в газорозрядних лампах люмінофори для перетворення ультрафіолетового випромінювання ртутного розряду на видиме випромінювання з безперервним спектром. Американська компанія «General Electric» забезпечила лампам денного світла широке комерційне використання починаючи з 1938р. Люмінесцентні лампи швидко стали популярними в освітленні магазинів, офісів. Однак мерехтіння, довгий час вмикання, шум та розмір цих ламп не влаштовували господарів житлових будинків. Починаючи з 80-х років XX cm. вчені удосконалили газорозрядні лампи для використання у житлових будинках. Так з'явилася компактна люмінесцентна лампа (енергозберігаюча KJ1JI).

4 експерт:Світлодіодна (ІЛЮ)лампа

У1907р. англійський інженер Генрі Раунд вперше звернув увагу на емісію світла під час роботи з кристалами карбіду кремнію та контактним детектором (діодом). Він помітив жовтувате світло за низької напруги, а зі збільшенням напруги - жовте, зелене, помаранчеве та синє.

У цей час російський експериментатор О. Лосєв виявив, що діоди, використані в радіоприймачах, випромінювали світло під час протікання через них електричного струму. У другій половині XX століття після винаходів різних вчених було визначено, що під впливом електричного струму арсенід галію випромінює інфрачервоне, але невидиме, світло. У 1962 р. американський вчений Нік Холоньяк, який досліджував комбінацію галію, миш'яку та фосфіду, створив світло- діод, що випромінював видиме червоне світло. Через 10 років його учень М. Джордж Крефорд створив перший жовтий світлодіод, а також десятикратно посилив яскравість червоних і помаранчево-червоних світлодіодів. Проте в той час світлодіоди не користувалися комерційним попитом, бо дуже дорого коштували - 200 дол. США за один. У 1968 р. американська компанія «Monsanto» організувала масове виробництво світлодіодів видимого спектра, які застосовувалися в телевізорах, радіоприймачах, телефонах, калькуляторах та годинниках.

Але декілька десятиліть світлодіоди не використовувалися для освітлення приміщень, лише - в електроніці. У кінці 80-х та на початку 90-х років XX століття японські вчені Нагоі Ісаму Акасакі, Іросі Амано, Суджі Накамура вперше відкрили синій світлодіод на основі нітриду індію-галію. Це вплинуло на подальший винахід - білого світлодіода. Тож світлодіоди почали використовувати в освітленні приміщень (житлових, адміністративних), вулиць тощо.

Висновки:

ЛЮМІНЕСЦЕНТНА ЛАМПА — енергоефективніша, ніж лампа розжарювання!

Компактна люмінесцентна лампа (КЛЛ) використовується для освітлення приміщень. Вона являє собою циліндричну трубку з електродами, в якій міститься невелика кількість ртуті. Під дією електричного розряду пари ртуті випромінюють ультрафіолетові промені, які змушують нанесений на стінки трубки люмінофор випромінювати видиме світло.

ПЕРЕВАГИ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ЛАМП

 Економія електроенергії - до 80%.

 Тривалість служби за умови правильної експлуатації - до 10 000 годин (до 10 років).

 Висока світловіддача.

 Низька тепловіддача (виділяє менше теплової енергії, ніж лампа розжарювання).

 Різноманітність кольорів світлового потоку (м'яке біле світло, деЦне світло, холодне біле світло).

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА (LED лампа) — найенергоефективніша з існуючих видів ламп!

У світлодіодних лампах використовуються світлодіоди. Принцип їхньої роботи базується на явищі електролюмінесценції.

Світлодіод — це спеціальний прилад, що перетворює електричний струм безпосередньо на світлове випромінювання.

Електролюмінесценція — явище, при якому виникає холодне світіння світлодіодів під час проходження електричного струму.

ПЕРЕВАГИ СВІТЛОДІОДНИХ ЛАМП

 Економія електроенергії - до 90%.

 Тривалість служби за умови належної експлуатації - від 20 до 50 тисяч годин (умовно 20 - 50 років).

 Висока світловіддача.

 Направлене світло, відсутність розсіювання.

 Різноманітність розмірів та форм.

 Значна міцність (ударна, вібраційна, температурна) та вологостійкість.

 Екологічна та протипожежна безпека (відсутність парів ртуті, ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання).

 Надзвичайна гнучкість щодо вибору відтінків кольорів світла.

 Незмінність характеристик світла протягом тривалого терміну служби.

                   Лампа

Харак-стики

Розжарювання

Енергозберігаюча

LED

Потужність, Вт

60 Вт

12 Вт

5-6 Вт

Ціна, грн.

4 грн

20 грн.

70 грн.

Термін служби 

1000 годин

10000 годин

50000 годин

Спожита електроенергія на рік

131,4 кВт/г

26,28 кВт/г

11 кВт/г

Ціна спожитої електроенергії

36, 79 грн.

7,36 грн.

3,08 грн.

Вчитель фізики.  Я хочу дізнатися, за допомогою вікторини «Енергоерудит», з якими знаннями з фізики ви сьогодні прийшли

Вікторина   «Енергоерудит»

1. У скільки разів енергозберігаюча лампа більш економна ніж лампа розжарювання:

 А) в 1,5 рази                              Б) в 2-3 рази                        В)  в 4-5 разів.

2. У якому році пройшла презентація лампи розжарювання Едісона:

А) 1814                                       Б) 1880                                  В) 1924 рік.

3. У якому році винайшли енергозберігаючу лампу:

 А)1964                                       Б) 1976                                   В) 2000 рік

4. Назвіть самий економічний клас побутових приладів:

 А) «А»                                       Б) «В»                                    В) «С».

5. Скільки відсотків сонячного світла поглинають брудні вікна:

 А) 30%                                      Б) 40%                                   В) 50%.

6. Заповнений мішок для збору пилу в пилососі дає збільшення витрати електроенергії:

 А) на 20%                                  Б)  на 30%                             В) на 40%.

7. Накип в електрочайнику збільшує витрату електроенергії:

 А) на 10%                                  Б) на 20%                              В) на 30%.

Вчитель фізики.  Розгорніть зошити, бо ми з вами будемо розв’язувати задачі економічного змісту, в яких необхідно буде підрахувати зекономлену енергію.

І група  

image16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’язання задачі

За 3 навчальні роки потрібне буде

14ламп ∙25 кабінетів ∙ 3 роки=1050 ламп розжарювання

14 ламп ∙ 25 кабінетів=350 світлодіодних ламп

На купівлю ламп за 3 роки необхідно витратити

1050 ламп ∙5 грн.=5250 грн. на лампи розжарювання

350 ламп ∙ 100 грн.=35000 грн. на світлодіодні лампи

За електроенергію на освітлення буде витрачено

1050 ламп ∙ 0,1кВт ∙ 1,66 грн. ∙ 594 дні=103534,2 грн. на лампи 

                                                                                                     розжарювання

350 ламп ∙ 0,012 кВт ∙ 1,66 грн. ∙ 594 дні=39141,368 грн. на світлодіодні

                                                                                                           лампи

Для розрахунку кількості зекономлених грошей за формулою ціни споживання

103534,2 грн.+5250 грн.=108784,2  грн.  на лампи розжарювання

4141,368 грн. + 35000 грн.=39141,368 грн. на світлодіодні лампи

108784,2 грн. - 39141,368 грн. = 69 642,832 грн. зекономить  адміністрація школи за 3 навчальних роки

ІІ група

image15

Розв’язання задачі

За рік буде витрачено:

10 ламп ∙ 0,1 кВт ∙ 2 год. ∙ 365 днів=730 кВт спожив. ламп. Розжарювання4

10 ламп ∙ 0,012 кВт ∙ 2 год. ∙ 365 днів=146 кВт  споживання КЛЛ

730 кВт - 146 кВт = 584 кВт споживання електроенергії можна зекономити

При цьому, за 1 рік можна зменшити викиди вуглекислого газу до атмосфери в розмірі 1,01 т ( 101 кг на 10 ламп).

Вчитель фізики.     

Енергозбереження – заходи, спрямовані на заощадження теплової та електричної енергії, а також використання альтернативних джерел енергії.

А також це зекономлені гроші сімейного бюджету і турбота про тих, хто буде жити після нас на цій планеті.

 

У нашому будинку

так

ні

інколи

Ми фіксуємо наше енергоспоживання

 

 

 

Ми виключаємо світло в кімнаті, коли виходимо з неї

 

 

 

Чи завжди пральна машина повністю заповнена, коли ми її використовуємо

 

 

 

Холодильник стоїть в прохолодному місці

 

 

 

Ми не ставимо меблі біля радіаторів опалення

 

 

 

Ми почали використовувати енергозберігаючі лампи

 

 

 

Ми використовуємо місцеве освітлення (бра, торшер, настільну лампу)

 

 

 

Ми провітрюємо кімнати швидко і ефективно

 

 

 

Ми утеплюємо вікна взимку

 

 

 

Ми накриваємо кришкою посудину, коли готуємо їжу

 

 

 

Ми часто розморожуємо холодильник

 

 

 

Ми миємось під душем, а не в ванній

 

 

 

Ми зменшуємо температуру в приміщенні, коли виходимо

 

 

 

Ми зменшуємо вночі температуру в приміщенні

 

 

 

Одним з таких рішень є навчитися використовувати енергію у себе вдома досить ефективно.

Як же стати господарем дому? Навчитися бережному відношенню до використання енергії?  А енергозбереження в квартирі розпочинається з меншої трати води та світла.

Два тижні ви проводили дослідницьку та пояснювальну роботу:

по-перше, провели анкетування серед учнів 5 та 8 класів, щодо економії електроенергії у власному будинку;

по-друге, підрахували витрачені кошти та електроенергію за 2020 рік у ваших домівках;

по-третє, проаналізували тижневі покази лічильників та витрачені кошти в будинках

по-четверте, за допомогою афіш та оголошень провели пояснювальну роботу з учнями про заходи по енергозбереженню.

Звіти груп

І група   Таблиця - анкета.«Чи вмієте ви берегти енергію?»

Від 1 до 5: Вам ще багато чому треба навчитися, так що почніть прямо зараз.

Від 6 до 10: У вас дуже багато гарних звичок, які можуть стати основою для подальшої роботи над собою.

Від 11 до 15: Ви є дуже гарним прикладом для всіх оточуючих.

Від 16 до 20: Хтось із вашої сім’ї має стати міністром з охорони природи.

ІІ група   Таблиця витрачених коштів та електроенергії за 2020 рік

Місяць

Витрачена електроенергія

кВт·год.

Розрахунок

в грн.

Січень

 

 

Лютий

 

 

Березень

 

 

Квітень

 

 

Травень

 

 

Червень

 

 

Липень

 

 

Серпень

 

 

Вересень

 

 

Жовтень

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ група   Таблиця витрачених коштів та електроенергії за тиждень

Дні  тижня

 

Вартість використаної електроенергії

(грн.)

Покази лічильника

 

Понеділок

 

 

Вівторок

 

 

Середа

 

 

Четвер

 

 

П’ятниця

 

 

Субота

 

 

Неділя

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель. Підсумок уроку: Основними шляхами ефективного використання енергії є  вдосконалення обладнання з метою зменшення його енергокористування і   пошуки  альтернативних (відновлювальних) джерел енергії. Без вихідних ситуацій немає,

Домашнє завдання:

Написати  заклик про енергозбереження

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, Розробки уроків
Додано
30 квітня 2020
Переглядів
294
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку