10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок з фізики для 8-го класу: "Електричний заряд та електромагнітна взаємодія"

Про матеріал

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Пояснювальна записка до уроку: дана тема розглядається у 8-му класі при вивченні другого розділу фізики "Електричні явища. Електричний струм".

Мета: ознайомити учнів із поняттями електризації тіл, електричного заряду, його видами та способами вимірювання; формувати уявлення про види взаємодій у природі, зокрема, про електромагнітну взаємодію; показати на дослідах і довести на прикладах існування електричного заряду. Розкрити причинно-наслідкові зв'язки при поясненні прикладів і дослідів на основі знань про електричний заряд та електричне поле. Продовжувати формування інтерес до історії розвитку науки фізики.

Перегляд файлу

Тема уроку:

«Електричний заряд та електромагнітна взаємодія»

Підготувала:

вчитель фізики ЗЗСО №45

Подільського району м. Києва

Сергійчук Вікторія Валеріївна

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Пояснювальна записка до уроку: дана тема розглядається у 8-му класі при вивченні другого розділу фізики "Електричні явища. Електричний струм".

Мета: ознайомити учнів із поняттями електризації тіл, електричного заряду, його видами та способами вимірювання; формувати уявлення про види взаємодій у природі, зокрема, про електромагнітну взаємодію; показати на дослідах і довести на прикладах існування електричного заряду. Розкрити причинно-наслідкові зв’язки при поясненні прикладів і дослідів на основі знань про електричний заряд та електричне поле. Продовжувати формування інтерес до історії розвитку науки фізики.

За програмою рівня стандарту зміст уроку буде спрямовано на розвиток в учнів наступних компетентностей:

№п/п

Назва

Уміння, ставлення учнів та навчальні ресурси:

 

Ключові компетентності:

1.

Математична

- застосовування математичних методів для опису, дослідження фізичних явищ і процесів, розв’язування фізичних задач, опрацювання та оцінювання результатів експерименту.

2.

Природнича

- вміння пояснювати природні явища і технологічні процеси;

- використання знань з фізики для вирішення завдань, пов'язаних із реальними об'єктами природи і техніки;

- здатність, за допомогою фізичних методів самостійно чи в групі досліджувати природу;

- відповідальність  за ощадне використання природних ресурсів;

- готовність до вирішення проблем, пов’язаних зі станом довкілля;

- оцінка значення фізики та технологій для формування цілісної наукової картини світу, сталого розвитку.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, конструкторські завдання.

3.

Інформаційно-цифрова

- уміння використовувати сучасні пристрої для опрацювання, збереження, передачі та представлення інформації;

- використання сучасних цифрових технологій і пристроїв для вивчення фізичних явищ, для обробки результатів експериментів, моделювання фізичних явищ і процесів;

- ціннісні орієнтири у володінні навичками роботи з інформацією, сучасною цифровою технікою.

4.

Ініціативність і підприємливість

- уміння застосовувати фізичні знання для генерування ідей та ініціатив щодо проектної, конструкторської та винахідницької діяльності, для вирішення життєвих проблем, пов’язаних із матеріальними й енергетичними ресурсами;

- прогнозувати вплив фізики на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва;

- оцінювати можливість застосування набутих знань з фізики в майбутній професійній діяльності, для ефективного вирішення повсякденних проблем;

- оцінювати власні здібності щодо вибору майбутньої професії, пов’язаною з фізикою чи технікою;

- економно й ефективно використовувати сучасну техніку, матеріальні ресурси;

- ціннісне ставлення до фізичних знань, результатів власної праці та праці інших людей.

5.

Обізнаність і самовираження

- використання знань з фізик під час реалізації власних творчих ідей;

- усвідомлення гармонійної взаємодії людини і природи.

 

Предметні компетентності:

(суть розкривається в наскрізних змістових лініях)

1) уміння планувати, підготувати, спостерігати експеримент;

2) уміння вимірювати фізичні величини та обробляти результати експерименту;

3)уміння інтерпретувати результати експерименту.

1

"Екологічна безпека та сталий розвиток"

-    використовувати знання, отриманні на уроках фізики, для вирішення проблем довкілля;

-   визначати причинно-наслідкові зв’язки впливу сучасного виробництва, життєдіяльності людини на довкілля;

-   бути готовим брати участь у природоохоронних заходах, грамотній утилізації побутових відходів.

2

"Громадянська відповідальність"

-  працювати в команді, приймати виважені рішення, що сприятимуть вирішенню науково-технологічних, економічних, соціальних чи інших проблем сучасного суспільства.

3

"Здоров’я і безпека"

 •          застосовувати набуті знання та навички для збереження власного здоров’я та здоров’я інших;
 •          дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час виконання навчальних експериментів, у надзвичайних ситуаціях природного чи техногенного характеру;
 •          оцінювати позитивний потенціал та ризики використання надбань фізики, техніки і технологій для добробуту людини і безпеки суспільства та довкілля.

4

"Підприємливість та фінансова грамотність"

-  застосовувати фізичні знання для генерування ідей та ініціатив щодо проектної, конструкторської й винахідницької діяльності, для вирішення життєвих проблем, пов’язаних із матеріальними та енергетичними ресурсами.

 

Обладнання:

Пластина з оргскла, паперові султанчики, палички для електризації, електроскоп, електрофорна машина, гумова кулька, папір, шматочок вовни, шовку, бурштину (за наявності), комп’ютерна підтримка уроку: презентація, віртуальні досліди (за наявності мультимедійної дошки, проектора і комп’ютера)

Структура уроку:

Зміст уроку

Час, хв

Прийоми і методи

І. Організаційний етап. Актуалізація опорних знань. Постановка навчальної проблеми.

5

Фронтальна бесіда; демонстрація.

II. Організація вивчення матеріалу.

30

Розповідь вчителя, бесіда; демонстрація дослідів (виконання експериментальних завдань); спостереження й аналіз, виділення головного; записи на дошці і у зошитах. Конструювання найпростіших джерел електричного струму.

III. Закріплення нового матеріалу. Рефлексія.

5

Питання класу. Розв'язування якісних задач.  Бесіда.

IV. Домашнє завдання. Підведення підсумків уроку.

5

Коментар учителя; записи в зошитах та в щоденниках.

Очікувані від учні результати:

На даному уроці учні маєють засвоїти такі поняття:

 

- електризація тіл;

- електричний заряд;

- два роди електричних зарядiв.

 

Повинні вміти навести приклади:

 

- електризацiї тiл у природi;

- електростатичної взаємодiї.

 

Ознайомитися з необхідним обладнанням та зуміти використати їх у своїх дослідах:

- пластина з оргскла;

- паперові "султанчики";

- палички зі скла та ебоніту;

- електроскоп;

- електрофорна машина;

- папір, вовна, шовк, гума, бурштин.

Пояснити результати спостережуваних у дослідах явищ чи демонстрації:

1. Електризація різних тіл.

2. Взаємодія наелектризованих тіл.

3. Два роди електричних зарядів.

4. Будова і принцип дії електроскопа.

 

Хід уроку:

І. Організаційний етап. Актуалізація опорних знань. Постановка навчальної проблеми.

Опорні відомості

Актуалізуємо свої знання

В цей час у науці відомі чотири основні типи взаємодій, що існують у природі.

 

 

Настав час познайомитися з електромагнітною взаємодією докладніше.

 

II. Організація вивчення матеріалу.

Без електрики неможливо уявити сучасний світ. Електрика - це перше, з чим ми зустрічаємося майже щоранку, вмикаючи світло, і останнє, з чим прощаємося щовечора, вимикаючи світло перед сном. Протягом дня ми також нерозлучні з електрикою: користуємось: електричним освітленням, їдемо транспортом, розмовляємо по телефону, дивимося телевізор, слухаємо радіо...

5fc38f6253_209765.jpgcce2affb3.gif28323.gifpodvignoy_sostav_T70110_clip_image002.jpg

Якби одного дня електрика раптом зникла, то не тільки погасли б лампи та екрани телевізорів. Завмерла б думка, бо її фізичною основою є електричні імпульси в мозку. Навіть більше: припинилося б саме життя, тому що багато життєвих процесів спричинено електричними явищами!

Тепер, коли ми знаємо, яку величезну роль відіграє електрика в природі, техніці і побуті, спробуємо розібратися у фізичній природі даного процесу і явищ, що його супроводжують.

 

Заглянемо в історію

Історія електрики цікава і повчальна. Близько двох тисяч років тому спостереження залишалось єдиним, що люди знали про електричні явища, яким і назви ще не було...

2d91feeb60ce2dcf852c5c9b35d9435918281e7b.jpg

Вчений

Відкриття

Фалес Мілетський

image022.jpg

Давньогрецький філософ

(640-550 рр. до н.е.)

 

- виявив, що шматочок бурштину, потертий об вовну, набуває властивості притягувати дрібні предмети - порошинки, соломинки тощо.

185d694d80c18af6da2e759a785c9604.jpg

Бурштин (від грец. elektron) - скам'яніла смола хвойних дерев.

 

Довгий час вважалося, що цю властивість має тільки бурштин, тому це явище стало називатися електризацією.

Вільям Гільберт

vm_bp_00371-240x300.jpg

Лікар англійської королеви

(1544-1603 рр.)

- встановив, що електричні властивості має не лише бурштин, але й інші речовини (скло, смола, графіт).

 

 

float.jpgzhivitsa-big.jpgpic_1358277122.jpg

 

 

Фактично В. Гільберту ми зобов'язані зародженням науки про електрику.

Отто фон Геріке

gerike.jpg

Німецький вчений

(1602-1686 рр.)

- побудував першу електростатичну машину.

gerike4.jpg

Куля, виготовлена з розплавленої сірки, приводилася в обертання спеціальним пристроєм і під час обертання натиралася долонями. Наелектризувавшись, вона притягувала до себе аркуші паперу, пластинки із золота, срібла і навіть струмені води або масла.

 

Спостерігаємо явища

 

Демонстрації вчителем електромагнітної взаємодії (див. наступну таблицю).

(Варіанти дослідів, за умови відсутності необхідного обладнання)

 • Взаємодія поліетиленових, наелектризованих смужок між собою.
 • Взаємодія наелектризованої повітряної кульки з волоссям чи одягом.
 • Взаємодія наелектризованої скляної (ебонітової) палички зі струменем води.
 • Взаємодія наелектризованої лінійки і невеликого шматочка вати.
 • Перегляньте відео за посиланням: http://1.novashkola.ua/9-klas/fizika-9-klas/urok-01/

     - Електричні взаємодії.

          - Електризація тіл. Електроскоп.

          - Два роди зарядів.

- Електричний заряд.

 

Демонстрація з поясненням дослідів.

 

 

 

Цими дослідами ми підтверджуємо існування в природі електричних зарядів двох родів - позитивних і негативних.

Прийнято вважати, що електричний заряд буде позитивним, якщо ми його отримаємо шляхом натирання скляної палички об папір або шовк. А негативним - коли натремо ебоніт об хутро.

 

Електричний заряд - це властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію (притягатися і відштовхуватися).

- позначення електричного заряду

- елементарний електричний заряд або заряд електрона

 

 

 

Електроскоп - пристрій для виявлення наявності електричного заряду

 

 

Один з варіантів простого електроскопу складається з металевого стрижня - електрода і підвішених до нього двох листочків фольги (або паперу). При дотику до електрода зарядженим предметом заряди стікають через електрод на листочки фольги, листочки виявляються однойменно зарядженими і тому відхиляються один від одного. Для того, щоб листочки фольги не коливалися від руху повітря, їх звичайно поміщають в скляну посудину. З посудини при цьому може бути відкачано повітря для запобігання швидкому витоку заряду з фольги.

Електроскоп як фізичний прилад зіграв важливу роль на ранніх етапах вивчення електрики, в наш час (ХХІ століття) застосовується в демонстраційних і навчальних цілях.

334326_html_203dfeda.jpg

 

III. Закріплення нового матеріалу. Рефлексія.

 

Якісні задачі

1. Ретельно протерши меблі та дзеркала сухою ганчіркою, господині часто засмучуються, побачивши на них пил вже через день-два. Чим це пояснюється?

 

2. На текстильних фабриках нитки пряжі часто притягуються до веретен і рвуться. Чому?

 

3. Чому при розмотуванні великих рулонів паперу в друкарнях робітники одягають гумові рукавички?

 

4. Чому до автоцистерни із пальним прикріплюють металеві ланцюги, які волочуться поверхнею дороги?

 

Рефлексія

Питання класу

 • Що нового ви дізналися під час уроку?
 • Які навички і уміння ви отримали під час уроку?
 • Які завдання були найцікавішими?
 • Які були труднощі? Як їх подолали?

IV. Домашнє завдання. Підведення підсумків уроку.

      Бар'яхтар В.Г., Божинова Ф.Я. Фізика: підруч. для 8 кл. загальноосвітніх    навч. закладів.  Прочитати: §19.  Повторити конспект уроку.

    Творче завдання: сконструювати електроскоп.

Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

Література

     1.    Бар'яхтар В.Г., Божинова Ф.Я. Фізика: підруч. для 8 кл. загальноосвітніх                           навч. закладів - Х.: Ранок, 2016. - 240 ст.

2.  Божинова Ф.Я., Кірюхін М.М. Фізика, 9 клас.: підручник – Х.: Ранок, 2010.- ст. 36-40.

3.  Генденштейн Л.Е., Гельфгат І.М. Фізика: підручник, 9 кл. – Х:Гімназія, 2009. – ст. 47-51.

docx
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 8 клас (Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кі-рюхіна О.О. (за ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О.))
До уроку
§ 19. Електричний заряд та електромагнітна взаємодія
Додано
24 жовтня 2018
Переглядів
6823
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку